086435139  בית הספר התיכון השש שנתי מקיף ו' ע"ש קוהל   |   רחוב בית אל שכונה ט'  ת.ד. 3054 באר שבע   |   טלפון: 086420410  פקס
לוח ההודעות האלקטרוני
לחץ להורדת תוכנת משו"ב
free web hit counter
ברוכים הבאים לאתר בית הספר התיכון השש שנתי
מקיף ו' ע"ש קוהל- באר שבע
Copyright © 2010 by "מקיף ו' ע"ש קוהל באר שבע"  ·  All Rights reserved to Goel Drory  ·
meitalvav@walla.coml  דואר למזכירת המנהלת:
goeldrory@gmail.comדואר למנהל האתר:   mattym@walla.com דואר למנהלת בית הספר
מבקר מספר
מערכת שעות כלל בית ספרית
דבר המנהלת


תלמידים, מורים, עובדי מינהלה והורים יקרים!

אני שמחה להגיש לכם את ידיעון ביה"ס לשנת הלימודים תשע"ג.

כבכל שנה מציג הידיעון את פריסת תוכנית העבודה הבית ספרית, תוך התייחסות לתחומים הלימודיים, ההתנהגותיים, הערכיים והחברתיים, עליהם יושם דגש במהלך שנת הלימודים.

הנהלת בית הספר וצוות המורים שקדו על בנייתה של תוכנית, המשקפת את תפיסת עולמנו כי "כל אחד יכול" ובהתאם לכך נבנו תוכניות דיפרנציאליות, אשר יאפשרו לכל אחד ואחת, תלמידים ומורים מסגרות לביטוי ולמיצוי, בהתאם להשקפתנו החינוכית "לכל ילד במה" להצליח.

בתחום הלימודי:

נבנו תוכניות לפיתוח מצויינות ובמקביל תוכניות לקידום ולצמצום פערים. השנה יושם דגש מיוחד, על שמירה והקפדה על עיקרון "התלמידאות", המגלם בתוכו זכויות לצד חובות, של כל אחד מהשותפים לעשייה החינוכית. קיום העיקרון "זכותי להצליח", יאפשר על פי תפיסתנו, קידום יעדי בית הספר.

לשמחתנו, משרד החינוך מיישם את הפרוגראמות, להקטנת מס' התלמידים בכיתה ולהעמקת המשאבים ללמידה במקצועות המתמטיקה, האנגלית, המדעים והשפה.
מגמה זו מאפשרת, למידה רוחבית בקבוצות קטנות ובהיקף גדול יותר של שעות, בלמידה דיפרנציאלית.

בחטיבת הביניים, תורחב ההוראה, באמצעות הלוחות האינטראקטיביים, במסגרת תוכניות קדימה מדע ותקשוב המאה ה-21, אשר מטרתם, שיפור דרכי ההוראה. העמקת ההוראה באמצעות "הלוח החכם" תחול גם על מורי החטיבה העליונה.

בחטיבה העליונה, נבנו בכל אחת מן השכבות, מסלולי לימוד ותוכניות עבודה המותאמים לאוכלוסיית התלמידים, בשאיפה לאפשר לכל תלמיד מסלול בגרותי, המזכה אותו בתעודת בגרות מלאה ואיכותית. בית הספר יציע מסגרות ללמידה בקבוצות קטנות, בהמשך ליום הלימודים. מסגרות, אשר יחייבו את התלמיד לקחת חלק בהן.

אנו גאים לציין את מגמת העלייה המשמעותית, בשיעור הזכאים לתעודות בגרות במחזור ל"ג, לצד עלייה במספר התלמידים הזכאים לתעודת בגרות חברתית.

בתחום החברתי:

אנו נמשיך לפעול באותה רוח, הרואה את בית הספר כאחראי על פיתוח מגוון רחב של כישורים, בתחום אומנויות הבמה. על פי עיקרון זה, סל התרבות הבית ספרי כולל הפקות בית ספריות בתחום התיאטרון והמוסיקה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה, מופע של להקת המחול "חולית", מסכת במסגרת שבוע הדממה, מסכת עירונית ביום השואה והגבורה ועוד, המבוססים על איתור וזיהוי כישרונות התלמידים ופיתוחם.

הנהלת בית הספר וצוות המורים ישמחו לראות, את הורי תלמידי בית הספר, שותפים פעילים להרחבה של "הברית החינוכית המשותפת".

אני מאמינה כי באווירה של שיתוף פעולה, שמירה על עקרונות של סובלנות, כבוד הדדי, הבנה והקשבה בין תלמידים, מורים והורים נמשיך לקדם את בית הספר להוות "בית חינוך" עבור ילדינו.

גם השנה אמשיך, כחלק מתפיסת עולמי, לקיים מדיניות "דלת פתוחה" למורים, לתלמידים ולהורים.
לצורך כך יוקדשו שעות הקבלה הבאות: ימי ד' בין השעות 17:00-19:00 או לנוחיותכם בתאום מראש.

                                                           
                                                                       בברכת שנה טובה,
                                                                      מתי מינדלין
                                                                      מנהלת בית הספרדבר מנהלת החטיבה העליונה


מורים, הורים ותלמידים יקרים,

אני שמחה לברך אתכם בפתחה של שנת הלימודים תשע"ג.
שנה זו כפי שתראו, בידיעון המצורף, גדושה כקודמותיה ואף יותר, בעשייה חינוכית, פדגוגית וערכית.

כחלק מתפיסת עולמנו, נמשיך להעמיד לנגד עינינו את ההישגים הלימודיים מחד ואת הנושאים הערכיים מאידך.

בידיעון זה תמצאו פריסה של תוכניות לימוד, פרויקטים פדגוגים, קורסים ומערך תגבורים ותוכניות ייחודיות למצויינות ולצמצום פערים. במקביל תוצג בפניכם התוכנית הערכית - חברתית המגוונת והעשירה, שנבנתה והותאמה לכל שכבת גיל.

בתחום הלימודי, יושם דגש על השגת תעודת בגרות איכותית. תלמיד שבידיו תעודת בגרות מרגיש, כי השיג דבר משמעותי, שיאפשר לו זקיפות קומה וראיית אופק עתידי. לפיכך, אנו מציעים לתלמידי החטיבה העליונה, מגוון מסלולי בגרות, אשר מותאמים לצרכיהם ומאפשרים טיפוח ומיצוי הכישורים, הגלומים בכל אחד ואחת מהם. צוות מורים מקצועי ומיומן, עומד לרשות התלמידים ושוקד יומם וליל, על מנת לתת מענה לימודי וחינוכי הולם וראוי, לכלל התלמידים, תוך התייחסות אישית לכל תלמיד ותלמידה.

בתחום החברתי, יושם דגש על הטמעת המעורבות החברתית והתרומה לקהילה, על תוכניות מניעה בנושא סמים ואלכוהול וכן תוכניות בנושא הכנה לצה"ל וגיוס משמעותי. בכל שכבה, יערך מסע שנתי יוצא דופן, העוסק בסוגיות חברתיות, ערכיות, בנושאי זהות יהודית ישראלית ועוד.

מטרתנו העיקרית להביא למיצוי היכולות של כל תלמיד, במגוון רחב של תחומים ועשייה לימודית וחברתית, תוך חתירה מתמדת למצויינות.

אני רוצה לאחל לכולנו שנה פורייה של עשייה חינוכית בה נגשים יחד את כל יעדינו המשותפים.

                                                                    בברכה,
                                                                   קרן טורנר
                                                                    מנהלת חט"ע
דבר מנהלת חטיבת הבינייםמורים, הורים ותלמידי חטיבת הביניים היקרים,

מתכבדת אני לברך אתכם בפתחה של  שנת הלימודים תשע"ג ולקדם את פניהם של תלמידי שכבה ז' הנקלטים בחטיבת הביניים במקיף ו'.

חטיבת הביניים הינה חולייה משמעותית ומאתגרת, ברצף שנות לימודיהם של התלמידים, המאפשרת להם חופש לביטוי עצמי ולמגוון רחב של תחומי עניין.

אחד העקרונות, העומדים בבסיס תפיסתי החינוכית, הוא טיפוח התלמיד ובניית תכנית אישית, שתאפשר לכל תלמיד להרגיש משמעותי בביה"ס, מאותגר ושותף בתכנית או מסגרת אחת לפחות, מתוך מגוון הפרויקטים, התכניות והמסגרות הקיימים בביה"ס והמעניקים תשתית פדגוגית - חברתית - ערכית.
כך, בעצם, נוכל לסייע לכל אחד ואחת מתלמידינו, להתמודד עם הנדרש ממנו בחטיבת הביניים ולפתח את דמותו ואישיותו כבוגר עצמאי ואיכותי בחברה.

אני מאמינה כי שיתוף פעולה של כל הגורמים המובילים את התלמיד, הכרחי לקידום מטרות והישגים.
לשם כך נוסיף להשתמש בערוצי תקשורת מגוונים לצורך העברת אינפורמציה, עדכון, דיווח ויצירת דיאלוג משמעותי.

בידיעון זה מוגשת לכם התכנית החברתית - ערכית הענפה של ביה"ס, תכנים, מועדים, נהלים ועיקרי דברים. ההכרות המעמיקה עם ביה"ס, תפיסתו ודרכי העבודה יאפשרו לנו פלטפורמה לעשייה משותפת.

מי ייתן ותהא זו שנה של עשייה חינוכית, הגשמה עצמית ושותפות אמיתית לדרך.                                                             בברכת שנת לימודים פורייה,
                                                              קרן אלון
                                                          מנהלת חטיבת הבינייםדבר ההורים


תלמידים והורים יקרים!

החופש הגדול הסתיים ואנו נמצאים בפתיחת שנת הלימודים תשע"ג.
ברכת הצלחה לכולם בשמי ובשם כל חברי ועד ההורים.

תלמידי כיתות ז' הנרגשים,
הבוקר ילווה אתכם בזיכרונכם לאורך שנים רבות. כאן בחטיבה אנו מקבלים אתכם בחיבוק ביתי, חם ובהבטחה שנעשה הכול כדי לתמוך בכל אחד מכם, בכל שלבי סולם שנות הלימוד.

בוגרים יקרים תלמידי שכבה יב',
אתם בפתחה של שנת הלימודים האחרונה שלכם במקיף ו', שנה מאוד משמעותית בחייכם לקראת הצבא והבגרות האישית, של כל אחד מכם.
מקווים אנו שזו תהיה שנה מוצלחת מבחינתכם ושתשאירו את חותמכם בבית הספר.

תלמידים יקרים,
כולי תקווה כי בית הספר יהווה עבורכם בית חינוך ערכי לאחווה, סובלנות, כבוד ורצון טוב.

תודתי לכל חברי וועד ההורים, עובדי ההנהלה, המורים, המחנכים ולמנהלת בית הספר, אשר השקיעו רבות על מנת שבית הספר יהיה מוכן לקליטתכם.

הורים יקרים,
המשיכו להעניק תחושת שיתוף, אמון ותמיכה בקידום מטרות בית הספר, לרווחתם של ילדינו.

                                                     שתהיה לכולם שנה טובה ופורייה,
                                                       איציק דהאן
                                                       יו"ר ועד הורים

הרציונל הפדגוגי  |  הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות  |    מועצת תלמידים   |    חזור לדף הבית
הרציונל הפדגוגי  |  הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות  |    מועצת תלמידים   |    חזור לדף הבית