086435139  בית הספר התיכון השש שנתי מקיף ו' ע"ש קוהל   |   רחוב בית אל שכונה ט'  ת.ד. 3054 באר שבע   |   טלפון: 086420410  פקס
לוח ההודעות האלקטרוני
לחץ להורדת תוכנת משו"ב
free web hit counter
ברוכים הבאים לאתר בית הספר התיכון השש שנתי
מקיף ו' ע"ש קוהל- באר שבע
Copyright © 2010 by "מקיף ו' ע"ש קוהל באר שבע"  ·  All Rights reserved to Goel Drory  ·
meitalvav@walla.coml  דואר למזכירת המנהלת:
goeldrory@gmail.comדואר למנהל האתר:   mattym@walla.com דואר למנהלת בית הספר
מבקר מספר
מערכת שעות כלל בית ספרית
הרציונל הפדגוגי  |  הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות  |    מועצת תלמידים   |    חזור לדף הבית
הרציונל הפדגוגי  |  הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות  |    מועצת תלמידים   |    חזור לדף הבית
נהלי בית הספר

נהלי ביה"ס נועדו להבהיר את כללי ההתנהגות והסדר בבית הספר, על מנת ליצור דפוסי התנהגות אחידים וברורים.
אנו מאמינים, כי אדם בוגר המודע לזכויותיו ולחובותיו ולוקח עליהם אחריות, יקל עליו להשתלב בביה"ס ובחברה בה הוא חי, בצורה הטובה ביותר.
כל באי בית הספר זכאים ללמוד וללמד ללא הפרעה, באווירה נעימה ותומכת ובתנאים מיטביים בביה"ס, הפועל בסביבה בטוחה ומוגנת ובאווירה של כבוד הדדי.
המורים והתלמידים יפעלו להשגת אווירת לימודים מיטבית בכיתה.

נהלי משמעת
נהלי משמעת לימודית
נוכחות בבית הספר
התלמידים חייבים להופיע בזמן לתחילת יום הלימודים.
התלמידים יכנסו לכיתה עם צלצול הפעמון לפני כניסת המורה לכיתה.
חל איסור מוחלט על שוטטות בביה"ס ומחוצה לו במהלך השיעורים.
אין להיעדר מבית הספר ללא ידיעת המחנך וללא אישורו. היעדרות מיום לימודים מחייבת אישור רפואי ו/או ההורים. האישור יופנה אל המחנך ויוצג בפני המורים המקצועיים, לא יאוחר משבועיים מיום ההיעדרות.
לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים.
אסורה כניסת חברים שאינם תלמידי ביה"ס לשטח ביה"ס. נער שייתפס משוטט בביה"ס, תוגש נגדו תלונה על השגת גבול והתלמיד שהזמין את חברו יוזמן לבירור משמעתי.

במקרה של היעדרויות רבות, על ביה"ס, מוטלת החובה על פי חוק, לדווח לקצין ביקור סדיר.   
טיולים ופעילויות חברתיות, הם חלק מתוכנית הלימודים, המחייבת כול תלמיד בבית הספר. תלמיד שיעדר מפעילויות אלו, ציונו בהתנהגות יפגע.
אין להיעדר מלימודים למטרות חופשה, נופש וכיו"ב. במקרים מיוחדים יש לקבל אישור ממשרד החינוך (למעט מקרים חריגים שיאושרו ע"י הנהלת ביה"ס).      

על פי חוזר מנכ"ל יינתן בתעודה ציון בנוכחות עפ"י הטבלה שלהלן:
הציון בנוכחות ייגרע מהציון הפדגוגי במקצוע.


אחוזי היעדרות ציון בנוכחות
עד 15% (כולל)0
מ-16% עד 20% (כולל)5 -
מ-21% עד 25% (כולל) 7 -
מ-26% עד 30% (כולל) 9 -
מעל 30% אין ציון סופי
   
היעדרות כוללת מעל 15% בשליש תגרור הורדת ציון ביחס למקצוע.
איחורים
השיעור הראשון מתחיל בשעה 08:15.
התלמידים המאחרים לשיעור הראשון והרביעי, ישהו בחצר בית הספר עד לתחילת השיעור הבא. רכז המשמעת ינהל רישום של כול התלמידים המאחרים.
תלמיד שיאחר לשיעורים במהלך יום הלימודים, האיחור ידווח ע"י המורה 
המקצועי במשו"ב.
ביה"ס מתייחס לכל איחור שנרשם כאל הפרת משמעת, אלא אם כן ידאג
התלמיד להצדקת האיחור בפני המורה המלמד, באמצעות אישור.
איחורים מעל 15% בשליש יגררו הורדת ציון של 5 נקודות ביחס למקצוע

והערת משמעת.

התנהגות בשיעורים
  על התלמיד להתנהג באופן הולם במהלך השיעור ובהתאם להוראות המורה בכיתה.
על התלמיד לשבת במקומו במהלך השיעור, אלא אם כן, מתקיימת פעילות המאפשרת תנועה.
הפרעה למהלך התקין של השיעור הינה הפרת משמעת חמורה.

המקרים הבאים  יחשבו להפרעות למהלך התקין של השיעור:
הפרעות המלוות בחוצפה, בגסות רוח וכן אי ציות להנחיות המורה.
התנהגות אלימה כלפי הזולת או כלפי רכוש ביה"ס.
אכילה, שתייה ושימוש בטלפון נייד בזמן השיעור.
פתיחת דלתות חדרי הלימוד בזמן השיעור.
יציאה מהכיתה ללא רשות.
העונש על ההפרעות המתוארות לעיל יהיה מיידי וימוצה במלוא חומרת הדין.
תלמיד אשר התנהגותו אינה הולמת את ההתנהגות הרצויה ידווח  ע"י המורה במשו"ב.
המורה המקצועי ידווח להורים טלפונית בסמוך, ככל הניתן, למועד האירוע.
במקרים חוזרים ונשנים, יזומנו הורי התלמיד בנוכחות הצוות החינוכי הרלוונטי, לטיפול משמעתי.


יינתן תגמול של 5 נקודות ביחס למקצוע לתלמיד שלא איחר, לא נעדר ולא הייתה לו הערת משמעת במהלך השליש.

שימוש במכשירי טלפון ניידים במהלך שיעור
בעקבות ריבוי המקרים, הקשורים לטלפונים ניידים, הכוללים גניבות, צלצולים במהלך שיעור ושימושים בלתי הולמים אחרים, הוחלט ע"י הנהלת בית הספר, בשיתוף ועד ההורים ומועצת התלמידים על המצאות מכשירים ניידים כבויים, בתוך התיק, במהלך השיעור. כול מכשיר נייד שיונח על השולחן או יצלצל במהלך השיעור, יגרום לעבירת משמעת שתרשם במשוב. התלמיד ירשם אצל מזכירות החטיבות שתדווחנה להורים, למחנך ולמזכירת המנהלנית, וביום שלמחרת, בסוף יום הלימודים, יישאר התלמיד לעבודות שירות למען רווחת תלמידי ביה"ס (ניקיון שולחנות, הרמת כיסאות, איסוף פסולת ועזרה בתחזוקה).
מכשיר נייד שימצא במהלך בחינה, יגרום לפסילת הבחינה ולציון אפס.
נקיטת אמצעי זה נועדה לאפשר אקלים של למידה, תוך מתן כבוד לצוות המורים ושמירה על זכויות הפרט של המורים והתלמידים.

נהלי התנהגות
תלבושת אחידה

חובת ההופעה בתלבושת ביה"ס חלה על כול התלמידים, בכול ימות השבוע, לאורך כול שעות השהייה בבית הספר (כולל יום שישי, פעילויות מחוץ לשטח ביה"ס, מרתונים, הפסקות, תקופת חופשת בגרויות, ימי שדה וכדומה).
על התלמיד להגיע לביה"ס בחולצה חלקה בכל צבע בתוספת סמל ביה"ס.
אין להגיע בגופייה, בחולצת בטן, במכנסיים ובחצאית מעל גובה הברך ובכפכפי חוף פתוחים מגומי ומפלסטיק (סנדלי טבע מותרים).
תלבושת חורף תכלול סווצ'ר עם לוגו בית הספר ומתחתיו חולצת ביה"ס.
בטקסים ובימי זיכרון חובה להגיע בחולצת ביה"ס בצבע לבן עם סמל ביה"ס.

דרכי אכיפה:
חט"ע - לא תותר כניסת תלמיד חטיבה עליונה לביה"ס ללא תלבושת אחידה.

חט"ב - תלמיד חט"ב שיופיע ללא תלבושת, תותר כניסתו לבית הספר תוך ההסתייגויות הבאות:
תלמיד חט"ב אשר זוהי הפעם הראשונה בה הוא מופיע ללא תלבושת, ירשם אצל מזכירת החטיבה אשר תתקשר להורים, שיביאו תלבושת לילדיהם. התלמיד לא ישולב בהמשך יום הלימודים עד לקבלת התלבושת.
תלמיד חט"ב אשר מופיע ללא תלבושת, יותר מפעם אחת, דינו כמפורט לעיל ובנוסף ביום שלמחרת, בסוף יום הלימודים, יישאר התלמיד לעבודות שירות למען רווחת תלמידי ביה"ס (ניקיון שולחנות, הרמת כיסאות, איסוף פסולת ועזרה בתחזוקה).במהלך היום:

תלמיד שישהה בכיתה ללא תלבושת (גם אם ברשותו חולצה בתיק), ירשם ע"י המורה המקצועי, יישלח למזכירות החטיבות שתדווחנה טלפונית להורים, ויחזור לכיתה עם תלבושת ואישור ממזכירות החטיבות. ביום שלמחרת, בסוף יום הלימודים, יישאר התלמיד לעבודות שירות למען רווחת תלמידי ביה"ס (ניקיון שולחנות, הרמת כיסאות, איסוף פסולת ועזרה בתחזוקה).

הופעת תלמיד לביה"ס ללא תלבושת במשך שלוש פעמים בשליש, תגרור הורדת ציון בהתנהגות בתעודה.

מניעת אלימות
הנהלת ביה"ס מתייחסת בחומרה רבה לכל מקרה של אלימות מילולית ו/או פיזית.

כל מקרה אלימות "אפילו בצחוק" יגרור תגובה חמורה, עד כדי הפסקת לימודים באותו היום.
מקרים של מכות, קטטות, איומים וסחיטה (בשטח ביה"ס), יגררו התערבות משטרתית וגורמי חוץ נוספים.
חל איסור מוחלט, לשאת חפצים חדים ומסוכנים, במשך יום הלימודים ובכל פעילויות ביה"ס. תלמיד שימצאו ברשותו, יטופל בחומרה.
שמירה על רכוש וניקיון בית הספר
על התלמידים לשמור על רכוש ביה"ס, תוך הקפדה על היגיינה אישית וסביבתית.
חל איסור מוחלט על השחתת רכוש ביה"ס.      
במקרה שבו תלמיד השחית רכוש בי"ס, תוטל עליו משימה הקשורה לניקיון ולטיפוח ביה"ס והוריו ישלמו את עלות הנזק.

תלמיד לא ייגע בציודו הפרטי של האחר ללא רשות ויכבד את רכושו הפרטי של הזולת.
ביה"ס אינו נושא באחריות לגניבה ו/או אובדן כסף, חפצי ערך וטלפונים ניידים.

המחנך, המורים המקצועיים ותלמידי הכיתה אחראיים על ניקיון הכיתה וסביבתה ועל שלמות ציודה.
לפני כל תחילת שיעור, יש לוודא כי הכיתה נקייה ומסודרת ובסוף כל יום לימודים על התלמידים להרים כסאות.

    תורנות ניקיון הכיתה
מתוך תפיסה כי "סביבה נאה מרחיבה דעתו של אדם" נקפיד על תקינות הריהוט, ניקיון הכיתה וקישוטה, אשר יתבצעו על ידי תלמידי הכיתה ובאחריות המחנכת.
אחת לחודש תיערך בדיקת תקינות, ניקיון וטיפוח הכיתות, ע"י מנהלות החטיבות ומרכזי השכבות.
מועצת התלמידים תקים וועדה שתעבור אחת לתקופה ותבחן ניקיון, קישוט ויוזמות ייחודיות. יינתן פרס לכיתה המנצחת.
עישון / אלכוהול
העישון מזיק לבריאות וחל איסור על עישון במקומות ציבוריים. אי לכך, חל איסור על תלמידי בית הספר לעשן בתחומי ביה"ס או במהלך פעילויות מחוצה לו הנערכות במסגרתו. כמו כן חל איסור מוחלט על שתיית אלכוהול בבית הספר ובכול פעילות בית ספרית.
סיירת מתנדבים "אנחנו נגד עישון פסיבי", ששעות פעילותה יוכרו כשעות תרומה לקהילה, תסייר בהפסקות בביה"ס, תנסה להרחיב את מעגל בני הנוער המתנגדים לעישון ובעיקר תשוחח עם המעשנים שיחה מלב אל לב, בגובה העיניים.
תלמיד שייתפס קונה או מחזיק סיגריות או אלכוהול, או מעשן סיגריות/נרגילה, או שותה אלכוהול, יורחק מיום הלימודים, יטופל בחומרה רבה ויחויב להשתתף בסדנא שתועבר, ע"י סיירת המתנדבים "אנחנו נגד עישון פסיבי". 
איסור על שימוש בנפצים, חומרי נפץ ואחזקתם
אחזקה או שימוש בנפצים, הינם בניגוד לחוק הפלילי ומהווים עבירה.
במהלך התקופה שלפני חג הפורים, מחנכי הכיתות יקיימו שיעורי הסברה בנושא, איסור השימוש ואחזקת נפצים וחומרי נפץ, וכן יסבירו את נקיטת האמצעים כנגד התלמידים, אשר יפרו את כללי בית הספר בעניין זה.
תופעת הנפצים הינה מסוכנת ועלולה לפגוע בחיי אדם או לפצוע את הסובבים.
לפיכך, תלמיד שיימצאו ברשותו נפצים מכל סוג שהוא, תוגש נגדו תלונה במשטרה, והוא יורחק לאלתר מן הלימודים, עד לקיום מועצה פדגוגית בעניינו, בנוכחות מפקחת בית הספר.
נהלי מבחנים
נוהל שמירה על טוהר הבחינות
במהלך הבחינה יש לשמור על טוהר הבחינות.
אסור לנבחן להכניס לחדר הבחינה כול מכשיר (פלאפון, מכשיר הקלטות וכדומה). הימצאותו של מכשיר מסוג זה תגרור פסילת המבחן.
חובתו של התלמיד לכתוב את הבחינה, בלי להיעזר באחרים או לעזור לאחרים ובלי להיעזר בחומר שלא מותר בשימוש לגבי אותה בחינה.
כל ניסיון העתקה, יפסול את הבחינה.
בתעודה תירשם הערה - חשד, ליד המקצוע.
תלמיד שנחשד בהעתקה יוזמן עם הוריו, לשיחת בירור עם מנהלת ביה"ס.
כל ניסיון העתקה, יגרור הורדה בציון ההתנהגות בתעודה וישלול קבלת תעודת הצטיינות לימודית או חברתית.
נוהל מועד ב'
מועד ב' בשל מחלה
מועד ב' בשל מחלה יתקיים בתום כל שליש.
זכאי להיבחן במועד ב' בשל מחלה:
תלמיד אשר נעדר ממועד א' בשל מחלה ואשר הציג אישור למורה המקצועי, חתום ע"י מחנך הכיתה.
מועדי ב' בשל מחלה, יתקיימו במועדים אשר יפורסמו מראש, ע"י הרכז הפדגוגי .
באחריות רכז המקצוע, לתאם את קיום המבחן עם רכזת המערכת, ולדאוג לשיבוץ מורים  מקצועיים, אשר ישגיחו על מהלך הבחינה, בתיאום עם רכזת המערכת.
מועדי ב' יתקיימו בתום יום הלימודים, בשיעורים 7-8.

מועד ב' לשיפור הציון במקצועות שבהם התלמידים לא ניגשים לבחינת בגרות באותה שנה:

מבחן לשיפור הציון יתקיים בסוף השנה ויכלול את כול החומר שנלמד במהלך השנה.
 
למבחן זכאי לגשת תלמיד המעוניין לשפר ציון והעונה על הקריטריונים הבאים:
תלמיד אשר לא נעדר מעל 15% לאורך השנה.
תלמיד שלא נחשד בהעתקה במועד א'.

תלמיד אשר לא נרשמו לו מעל 15% אירועי משמעת (הפרעה, איחורים וכדומה), בלימודי אותו מקצוע.
אישור ורישום למבחן יתבצע אצל המורה המקצועי.

המורים המקצועיים יעבירו את רשימות התלמידים.
מזכירת חדר בחינות תעביר את רשימות הנבחנים לרכז הפדגוגי ולאחראית המערכת.

שקלול הציון יעשה עפ"י החישוב הבא: ציון שנתי ללא מבחן שיפור 40%, ציון שנתי לאחר מבחן לשיפור 60%.

במידה וציון המבחן הנועד לשיפור נמוך יותר מהציון השנתי, ציון בחינת השיפור לא ייחשב.


נוהל ערעור על מבחן


תלמיד המעוניין לערער על ציונו במבחן, יגיש את המבחן בצירוף נימוקיו בכתב למורה המקצועי. המורה יבדוק את המבחן שנית וייתן עליו ציון בתוספת הסברים והערות.
באם התלמיד יחליט לערער גם על הציון שנקבע בבדיקה החוזרת, יהיה עליו להגיש את המבחן למזכירת חדר הבחינות, אשר תצלם את המבחן ותמחק ממנו את כול הפרטים המזהים של התלמיד, וכן את הערות המורה המקצועי וציונו (הבחינה המקורית תישמר בחדר בחינות עד לקבלת תשובת הערעור). מזכירת חדר הבחינות, תגיש את המבחן המצולם (ללא פרטים מזהים וללא הערות וציון) לרכז המקצוע הרלוונטי, אשר יבדוק אותו וייתן עליו ציון.
באם הפער בין הציון שניתן ע"י רכז המקצוע, לבין הציון שניתן ע"י המורה המקצועי, עולה על 10 נקודות, מעל הציון המקורי או מתחתיו, הציון יקבע ע"י רכז המקצוע וישוקלל בתעודה.


כתיבת המבחן בעיפרון אסורה, ותגרור שלילת זכותו של הנבחן לערער על הערכת בחינתו.

נוהל בחינות מתכונת
שקלול ציון השליש שלפני מועד בחינת הבגרות יקבע באופן הבא:
מיני מתכונת  -  משקלה יהיה 40%.
מתכונת          -  משקלה יהיה 60%.

תלמיד אשר יעדר מבחינת מיני מתכונת/מתכונת ללא אישור רפואי, ציונו ישוקלל כאפס.
כול התלמידים מחויבים להגיע לשתי הבחינות.
הציון השנתי יקבע על פי שקלול כול השלישים הרלוונטיים למועד הבחינה.

נוהל חופשת מתכונות ובגרויות
יום לפני בחינת מתכונת/בגרות הינו יום חופשי לצרכי התכוננות, לתלמידים הנבחנים באותו מקצוע בלבד (למעט מקרים שבהם יוזמנו תלמידים לתגבורים על פי הצורך).
בסיומה של בחינת המתכונת, על התלמיד להמשיך ללמוד, לפי המערכת הרגילה.
                             
יש לזכור!
ההגעה לבחינה הינה בתלבושת ביה"ס.
יש להצטייד בכרטיס נבחן.


נוהל הנפקת כרטיס נבחן לבחינות בגרות
בישיבת ועד ההורים סוכם, כי בתחילת השנה כול תלמיד הניגש לבחינת בגרות יעביר להנהלת חשבונות, המחאת פיקדון על סך 100 ₪. במקרים בהם תלמיד נרשם לבחינת בגרות ולא ניגש לאותה בחינה, ללא הודעה מוקדמת לחדר בגרויות, הפיקדון לא יוחזר (התשלום יועבר למשה"ח למימון משגיחים, שאלוני בחינה שהוזמנו והיערכות מוקדמת שנעשתה לקראת הבחינה).
תלמיד אשר ביטל את ההרשמה לבחינה יקבל אישור כתוב על כך מחדר בחינות.

נוהל קבלת תעודת הצטיינות

בכול שנה מוענקת תעודת הצטיינות בתחום הלימודי והחברתי בטקס בימת כבוד למצטיינים המתקיים בסוף שנת הלימודים.

בוגרי שכבה יב' מקבלים את תעודת ההצטיינות במעמד טקס הסיום.

להלן הקריטריונים לקבלת תעודת הצטיינות:

1. מצטיין שכבתי בתחום הלימודי
ממוצע הציונים הגבוה ביותר בשכבה.
אין ציון פחות מ-80.
הערכה א' בהתנהגות - טובה מאוד.
השתתף בכול הפעילויות החברתיות, כולל טיולים וסיורים לימודיים, וביצע את התרומה לקהילה.


2. מצטיין כיתתי בתחום הלימודי
לפי אותם קריטריונים מכול כיתה.

* תלמידים נוספים העונים על הקריטריונים (מלבד הממוצע הגבוה ביותר בשכבה/כיתה) יקבלו תעודת הצטיינות במעמד שכבתי או כיתתי.

3. מצטיין שכבתי במעורבות חברתית             
רצף עשייה התנדבותית בקהילה בהיקף של 60 שעות שנתיות בשכבות י' - יב', 30 שעות שנתיות בשכבה ז', 40 שעות שנתיות בשכבה ח' ו - 50 שעות שנתיות בשכבה ט'.
הכשרה - השתתפות בתהליכי הכשרה והדרכה בהיקף של 30 שעות שנתיות.
הערכת מקום ההשמה ומחנך הכיתה.

ההחלטה תתקבל ע"י הצוות החינוכי שכבתי על פי הקריטריונים הבאים: תלמיד שמתנדב מעל השעות הנדרשות, תלמיד המתנדב ביותר ממקום אחד, תלמיד שמתנדב בפעילות ייחודית וכדומה.

4. מצטיין כיתתי במעורבות חברתית   
אותם קריטריונים על פי החלטת מחנך הכיתה.

נוהל קבלת תעודת ההערכה
להלן הקריטריונים לקבלת תעודת הערכה :

ממוצע ציונים גבוה מ- 85.

אין ציון מתחת ל- 70.
הערכה א'-ב' בהתנהגות - טובה מאוד, טובה.
השתתף בכול הפעילויות החברתיות, כולל טיולים וסיורים לימודיים, וביצע את התרומה לקהילה.

נוהל תעודת הבגרות החברתית לשכבה יב'
תעודה חברתית לשכבות ז'-יא'

בית הספר הוא מקום שבו מתרחשת למידה, אשר הישגיה משתקפים בציון תעודת הבגרות ולצידה מתרחשת עשייה חברתית - ערכית שביטוי להפנמתה ע"י התלמיד, יינתן לבוגר יב' כיתות בתעודה ייחודית, שאף היא תהיה ממלכתית - תעודת הבגרות החברתית.
זהו מסר גם למוסדות השכלה אקדמיים, לצבא, לשירות הלאומי ולעולם העבודה, לתת העדפה בתהליך המיון, לקבלת מועמדים בעלי תעודת בגרות חברתית.

הקריטריונים הנדרשים לקבלת תעודה חברתית ותעודת בגרות חברתית:
רצף עשייה התנדבותית בקהילה בהיקף של 60 שעות שנתיות בשכבות י' - יב', 30 שעות שנתיות בשכבה ז', 40 שעות שנתיות בשכבה ח'  ו- 50 שעות שנתיות בשכבה ט'.
הכשרה - השתתפות בתהליכי הכשרה והדרכה בהיקף של 30 שעות שנתיות.

עבודת תיעוד העשייה בדרכים שונות ויצירתיות.
הערכת מקום ההשמה ומחנך הכיתה, בנוסף להערכה עצמית של התלמיד.

לתשומת לבכם,

תלמיד שלא ישתתף בפעילות התרומה לקהילה, יקבל הערה בתעודה הלימודית, ציונו בסעיף ההתנהגותי יפגע ותמנע ממנו האפשרות להיכלל בקבוצת התלמידים המצטיינים, גם אם הישגיו הלימודיים גבוהים.

כול תלמיד יקבל פנקס מעורבות חברתית, אותו עליו למלא ולהחתים בכול פעילות של התנדבות בקהילה, ולהראותו למחנך/ממ"צ בשבוע הראשון של כול חודש.

להלן מקומות השמה ומספר השעות אותן הם מקנים:
מקומות השמהמס' השעות המוכרות למעורבות  ותרומה לקהילה

צועדים "פלאי" באר שבע20
במו"ט 20
עמיתי אלכוהול וסמים20
טקסים20
קונגרס ציוני עירוני 20
משלחת גשר חי20
עוזרי במה בהפקות 20
צוותי כתיבת טקסים  20
צעירי באר שבע30
יזמים צעירים30
חולית30
הדרכה בלהקות מחול ובנבחרות ספורט 30
הפקות30
נבחרות ספורט בית הספר30
ליגות ספורט עירוניות30
להקות עירוניות 30
תזמורת 30
שחמט30
"אחרי" 30
"דו קיום"30
"גם אני יכול"30
נאמני מדעים 30
"גשר חי"30
טקס יום הזיכרון 40
תוכנית "נטע"י', יא'  30  ט', יב'  60
"המועצה לשלום הילד" 60
"לתת"60
טקס יום השואה 60
מועצת מסע חברתי60
מועצת תלמידים 60
עיתון בית הספר 60
מש"צים - מד"צים60
"דילר" 60
"אדווה" 60
הדרכה בתנועות נוער 60

כל שאר המקומות, לפי מילוי טופס המעורבות בקהילה, במהלך ההתנדבות.
אנו רואים משימה מרכזית להגיע למעמד שבו כול הבוגרים יהיו זכאים, לתעודת בגרות חברתית, לצד תעודת הבגרות הרגילה. כמו כן, נמשיך במסורת, הענקת תעודת הצטיינות חברתית, לתלמידים שיגלו יוזמה ייחודית מעבר לנדרש, במעורבותם בקהילה.

נוהל חינוך גופני
מטרת שיעורי החינוך הגופני היא לעודד את התלמידים והתלמידות לאהבת המקצוע ולהמשך הפעילות הגופנית במעגל החיים.
תלבושת אחידה:
בקיץ    -     חולצה בצבע אפור ושרוולים שחורים עם סמל ביה"ס, מכנסיים 
                   בצבע שחור או טייץ שחור לבנות. נעלי ספורט (לא נעלי הרים).
בחורף  -     יש להופיע עם אימונית (חלק עליון סווצ'ר של מקיף ו') בכול צבע
                   ומתחת תלבושת ספורט.
     
       תלמיד אשר מופיע ללא תלבושת ספורט, חייב להיות נוכח עד תום השיעור
       יחד עם הכיתה, אחרת הדבר יחשב להיעדרות בלתי מוצדקת.  
      
התלמידים ידעו מראש את התבחינים (הקריטריונים) על פיהם הם יוערכו.

המורים יעריכו את התלמידים אך ורק על נושאים שהם לימדו בבית
    הספר. תכנית ההוראה של המורה לחנ"ג תיגזר אך ורק מתוך תכנית הלימודים
    של משה"ח. ההערכה תהיה במספרים (הערכה כמותית).

יינתן בונוס של עד 10% על פעילות גופנית נוספת, מעבר לשיעורי החנ"ג   לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכול פעם או פעם בשבוע כשעתיים.

ההערכה על ההתנהגות בשיעורי החנ"ג, תינתן במסגרת ציון ההתנהגות של
     התלמיד ולא כחלק מהציון בחנ"ג.

המורה לחנ"ג ינהל רישום של נוכחות התלמידים והישגיהם ביומן המורה לחנ"ג.
   
המורה לחנ"ג ידווח על תפקוד התלמיד ובעיות היעדרות, למחנך ולהורי התלמיד עם העתק לתיק האישי.


תלמידי הנבחרות של בתי הספר והספורטאים המצטיינים חייבים אף הם להשתתף בשיעורי החנ"ג.


שיעורי החנ"ג יילמדו עד סוף שנת הלימודים, גם בכיתה יב'.

במקרים שבהם התלמיד משוחרר מכל פעילות גופנית ואינו זכאי לציון, יש לציין זאת בתעודה.


מבחני כושר גופני
המבחנים ייקבעו, על ידי צוות המורים לחינוך גופני בבית הספר, בכפיפות לתכנית הלימודים של משרד החינוך ובהתאם לנלמד במהלך השנה.
שחרור משיעורי חינוך גופני
ככלל, יכבד המורה לחנ"ג פנייה בעל פה או בכתב של התלמיד, להשתחרר משיעורי חנ"ג.
שחרור ליותר משיעור אחד, יחייב הצגת אישור בכתב מרופא המשפחה, רופא מומחה או מהצוות הרפואי של בית הספר.
אישור מרופא פרטי יחויב באישור הרשויות הרפואיות של בית הספר.
אי השתתפות מעל 50 אחוז משיעורי החנ"ג, ללא אישורים מתאימים מרופא, תמנע קבלת ציון בחנ"ג.

פטור משעורי חינוך גופני
אם קיבל התלמיד פטור משיעורי החינוך הגופני, יש לציין זאת בתעודה.
פטור יינתן, אך ורק מראש (אין לקבל אישור, גם לא של רופא, לפטור בדיעבד מפעילות גופנית).
תלמידים הפטורים משיעורים מעשיים בחנ"ג, יחויבו בהגשת עבודה בכתב (ראה הנחיות לכתיבת עבודות גמר בחנ"ג באתר החנ"ג). במקרה כזה יירשם ציון העבודה בתוספת הערה - "פטור מחינוך גופני ציון עבודה".
השלמת ציון / תיקון ציון בחינוך גופני לבוגר בית הספר
בוגר המבקש להשלים או לתקן את ציונו בחנ"ג, יפנה בכתב להנהלת ביה"ס וההנהלה תיידע אותו בכתב על מועד הבחינה ותוכנה.
בוגר שסיים את לימודיו וצריך לתקן ציון שלילי שניתן לו בכיתה יב', יחויב בהשתתפות ב-10 שעורי חנ"ג להעלאת כושרו הגופני, כדי לבצע מבחן בכושר גופני, ובעבודה בכתב.
כדי להיבחן במבחן מעשי, על הבוגר להביא אישור מרופא, על מצב בריאותו התקין.
מועד בחינת הגמר בכושר גופני למשלימים, יהיה בסוף שנת הלימודים, במועד הבחינות של תלמידי בית הספר.
עבודה בכתב לשם קבלת ציון בחנ"ג (לתלמידים הפטורים משעורים מעשיים ולבוגרים)
על המורה לחנ"ג להציע לתלמיד נושאים לבחירה (אפשר לאשר נושאים שהתלמיד יציע).
המורה ינחה את התלמיד בכתיבת העבודה, בהתאם להנחיות בחוברת עזר בנושא עבודת גמר בחנ"ג, המופיעה באתר החנ"ג, www.education.gov.il/pe <http://www.education.gov.il/pe>
היקף העבודה יהיה בהתאם להנחיות בחוברת.

מחוון למתן ציון בחנ"ג לתלמידי כיתות ז'-יב'
הקריטריוןפירוט הקריטריון
השתתפות פעילה בשיעורים     60% מהציון.- השתתפות פעילה בשיעור ויחס חיובי למקצוע -      עד 40% מהציון. - התנהגות חברתית במהלך שיעורי החנ"ג - שיתוף פעולה בעבודת צוות, התמודדות עם קשיים אובייקטיביים, מתן עזרה לתלמידים אחרים, מתן כבוד לתלמידים ולמורה וכדומה - עד 20% מהציון. 
הישגים במקצועות אישיים וקבוצתיים - 20% מהציון.- ענף אישי § ?יצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה איכותית) - עד 5% מהציון. § ?דידת הישגים (הערכה כמותית) - שיפור עצמי, שיפור יחסי מהשנה שעברה או מהשליש הקודם - עד 5% מהציון. - ענף קבוצתי § ?יצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה איכותית) - עד 5% מהציון. § ?שתלבות במשחק ו/או בפעילות קבוצתית - עד 5% מהציון.
כושר גופני - 10% מהציון.שיפור במרכיבי הכושר הגופני (מדידה כמותית).
ידע והבנה - 10% מהציון.ידיעה והבנה של מושגים, תהליכים וחוקים בחינוך הגופני, בספורט ובבריאות (בחינה עיונית או עבודה בכתב).
בונוס על פעילות גופנית נוספת  10% מהציון.ייצוג של בית הספר בנבחרות, תרומה לתרבות הספורטיבית של בית הספר (השתתפות בארגון פעילות ספורט, כתב צעיר, שופט צעיר וכדומה). עיסוק בפעילויות ספורט מעבר לשיעורי החינוך הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכול פעם, או פעם בשבוע כשעתיים).

מחוון למתן ציון בחנ"ג בתעודת הבגרות (ציון פנימי, שתי יחידות לימוד)
הציון במקצוע החינוך הגופני בתעודת הבגרות יהיה מורכב בהתאם לפירוט בטבלה:

הנושאהאחוזיםהערות
ציון יב'70%הציון יהיה ממוצע של השלישים.
ציון יא'30%הציון השנתי.
פירוט על פעילות גופנית נוספתעד 10%
§ ?תלמיד תורם לתרבות הספורטיבית של ביה"ס (השתתפות בארגון פעילויות ספורט, כתב צעיר,שופט צעיר וכדומה). § ?תלמיד עוסק בפעילויות ספורט מעבר לשיעורי חנ"ג לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכול פעם או פעם בשבוע כשעתיים.


נוהל יציאה לפעילות חוץ בית ספרית

כל יציאה מחוץ לכותלי ביה"ס הינה באחריות מרכז השכבה.
בבוקר היציאה, תתפרסם בלוח מודעות של השכבה הודעה על הכיתות היוצאות ושיבוץ הכיתות לפי האוטובוסים, על פי רשימות שהכין מרכז השכבה.
על התלמידים לחכות למורה המלווה בחדר הלימוד על פי הודעת המערכת. בחדר זה יאוחסנו התיקים.
על מרכז השכבה למנות אחראי לכול אוטובוס ולוודא שבכול אוטובוס משובצים שני מלווים.
על המורים המלווים לוודא, כי ברשותם רשימת התלמידים באוטובוס וליידע את התלמידים כי עליהם לשוב לביה"ס בתום הפעילות, באותה המתכונת.
אחד מהמורים המלווים יושב בחלק הקדמי של האוטובוס, והאחר בחלק האחורי, וזאת על מנת למנוע ונדליזם. על המורים המלווים לוודא שהילדים יושבים וחוגרים חגורות בטיחות.
מרכז השכבה אחראי על עליית התלמידים לאוטובוס, וזו נעשית רק באישורו ובהתאם להוראותיו.
מרכז השכבה יוצא באוטובוס האחרון, לאחר שווידא שכול שכבתו יצאה לפעילות.
לאחר ירידת כול התלמידים מהאוטובוס, אחד המלווים יערוך סריקה באוטובוס.
בתום הפעילות, החזרה הינה לפי אותם כללים, כולל בדיקת שמות.

נוהל הצהרת בריאות
(בהתאם לחוזר מנכ"ל)

על החותם להצהיר על מצב הבריאות של ילדו לפני תחילת כול שנת לימודים.

העברת טופס הצהרת הבריאות תעשה לא יאוחר משבועיים מפתיחת שנה"ל.

מוטלת על ההורים חובת יידוע המוסד החינוכי על כול שינוי שחל בבריאות
הילד.

טופס הצהרת הבריאות יתויק בתיקו האישי של התלמיד וכן אצל אחות ביה"ס כדי שהמידע יהיה זמין לכשיידרש.

הנחיות צוות הבריאות תועברנה בכתב למנהלת בית הספר, למרכז השכבה, למחנך הכיתה, למורים לחנ"ג ולגורמים רלוונטיים נוספים, על פי שיקול דעת המנהל.

השתתפות תלמידים בשעורי חנ"ג ובפעילות חוץ כיתתית ובית ספרית הכרוכה במאמץ אסורה לחלוטין, עד לקבלתו של טופס הצהרת בריאות מההורים.

נוהל ספריית בית הספר
תלמידי בית הספר יפקידו בתחילת שנת הלימודים המחאת ביטחון                                                              
ע"ס  100 ₪ אשר תוחזר בתום השנה.

השאלת ספרים, שהייה בספרייה ושירותי מחשב יעשו אך ורק ע"י הפקדת כרטיס תלמיד בידי הספרניות.
אי החזרת ספר במועד יגרור תשלום קנס כספי.
על התלמיד להשאיר את התיק על המדפים שבכניסה לספרייה.
אין להיכנס עם אוכל ושתייה לספרייה.
על התלמיד לשמור על השקט וכללי הנימוס הנאותים.