086435139  בית הספר התיכון השש שנתי מקיף ו' ע"ש קוהל   |   רחוב בית אל שכונה ט'  ת.ד. 3054 באר שבע   |   טלפון: 086420410  פקס
לוח ההודעות האלקטרוני
לחץ להורדת תוכנת משו"ב
free web hit counter
ברוכים הבאים לאתר בית הספר התיכון השש שנתי
מקיף ו' ע"ש קוהל- באר שבע
Copyright © 2010 by "מקיף ו' ע"ש קוהל באר שבע"  ·  All Rights reserved to Goel Drory  ·
meitalvav@walla.coml  דואר למזכירת המנהלת:
goeldrory@gmail.comדואר למנהל האתר:   mattym@walla.com דואר למנהלת בית הספר
מבקר מספר
מערכת שעות כלל בית ספרית
תוכניות ייחודיות בחטה"ב

מבנה לימודי בחטה"ב
אחד  העקרונות המנחים את ביה"ס, הוא התאמת התנאים הלימודיים ודרכי ההוראה לצרכי התלמידים ולקשיים העולים, בהסתמך על מיפויים דינאמיים אותם עורך הצוות החינוכי.
בכל שכבה, מבנה לימודי שונה המותאם לתלמידיו.
שכבות ז -ח  - בשנה"ל תשע"ג הכיתות בשכבות ז  - ח  תהיינה בנות 32-36 תלמידים. ההוראה תעשה על פי תוכנית לימודים ייחודית לחטה"ב, שמטרתה לבסס מיומנויות לימודיות. בכל מקצועות הלימוד, יינתן מענה פדגוגי לתלמידים מצטיינים, לצד תלמידים מתקשים.
המחנך הינו ציר מרכזי בכיתתו, הן בהיבט הלימודי במקצועות השפה, והן בהיבט החברתי והארגוני, באמצעות פרויקטי תמיכה והתאמת דרכי הוראה ותכניות לימודים, כגון: פרויקט אל"ה, מרכז למידה וכיתת עזריאלי בשכבה ח .
שכבה ט  - המבנה הלימודי של שכבה ט  הינו דיסציפלינארי ומושם דגש על הכוונת התלמידים לקראת תהליך ההסללה בחטיבה העליונה ואופי הלמידה לקראת בחינות הבגרות.
הרכבי הכיתות, מותאמים למטרות המוגדרות ע"י הצוות החינוכי: קידום וטיפוח מצוינות, צמצום פערים לימודיים והובלת התלמידים לרמת ההישגים הנדרשת. לשם כך נבנות כיתות מתאימות: כיתת תל"ם וכיתת עזריאלי, בהן אוכלוסיית היעד מאופיינת בהישגים נמוכים יחסית ליכולותיהם הלימודיות. נבנית עבורם תכנית לימודים שמטרתה צמצום פערים, שיפור הישגים והובלת התלמידים להשתלבות בקבוצות בגרותיות בחטיבה העליונה.

תוכנית כישורי שפה
תכנית כישורי השפה פועלת בכיתות ז  - ח ,  זו השנה השלישית, בהנחיית מדריכת מט"ח.
מטרת התכנית, הינה להטמיע את מיומנויות השפה, דרך הוראת המקצועות עתירי המלל: היסטוריה, ספרות, תנ"ך, עידוד קריאה ומורשת.
עפ"י רציונל התכנית, המחנך הינו הציר המרכזי, בהקניית המיומנויות הבסיסיות בכיתתו, שכן הוא מלמד בה מספר רב של שעות והוא שותף פעיל ומרכזי בבניית תוכניות הלימוד.
התכנית בנויה בצורה מודולארית, כך שבכל שלב מושם דגש על מיומנויות נוספות ותכנים שונים: פענוח טקסטים, כתיבת טקסטים ורכישת כישורים רטוריים (דיבור והאזנה).
לכל מקצוע הוקצה מנחה דיסציפלינארי מתוך צוות המחנכים, המלווה ומדריך את עמיתיו, בבניית תכניות הלימוד ודרכי ההוראה.
הוראת המקצועות הללו נעשית באמצעות לוחות אינטראקטיביים, המצויים בכל כתות האם ומאפשרים למידה מגוונת, חווייתית ומאתגרת.
בכל מקצועות כשורי השפה מתקיימים מבחנים שכבתיים בית ספריים וחיצוניים, למיפוי הישגים לאורך השנה.
תהליכי כתיבה - היסטוריה
כחלק מתוכנית כישורי השפה המתקיימת בחטיבת הביניים בשכבות ז  - ח ,
נוסיף בשנת הלימודים תשע"ג נדבך נוסף - תהליכי כתיבה.
הכתיבה הינה אחת מאומנויות השפה, שתקבל ביטוי בשילוב ובהשלמה לשיעורי
ההיסטוריה המתקיימים בשכבה ז .
צוות המורים יקבל הנחייה שבועית, בשיתוף עם מכון ברנקו וייס, לבניית תוכניות העבודה והוצאתן מן הכוח אל הפועל.

שלהבת
פרויקט שלהבת, הינו נדבך נוסף בפרויקט כישורי שפה ויתמקד בשכבות ז -ח  בהוראת הלשון וההבעה.
הפרויקט מלווה ע"י מדריך מטעם משרד החינוך, מובל ע"י מנחה בית ספרית, והוקצו לו שעות הוראה נוספות. מתכונת הלמידה בתוכנית זו היא למידה במליאה מחד ותרגול בקבוצות קטנות מאידך.
מורי התוכנית משתלמים אחת לשבועיים, ע"י מנחים מטעם משרד החינוך, ומיישמים הלכה למעשה את עקרונות התוכנית בכיתותיהם.

אמירים
תכנית אמירים החלה בשנת הלימודים תש"ע בכיתות ז , באופן צומח ומיועדת לתלמידים מצטיינים, בעלי מוטיבציה, סקרנות ואינטליגנציה גבוהה.
מטרת התוכנית, להביא לידי ביטוי את יכולות התלמידים וכישוריהם ולהעשיר, לפתח ולמצות כישורים אלה בתחומים ייחודיים ומגוונים: טלוויזיה ועריכת וידאו, כתיבה יצירתית, אקולוגיה, אומנות, פיסול וריקוד.
  תרבות ישראל
תרבות ישראל הינה, מכלול המורשת והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים. מטרתה לעצב זהות תלמיד ובוגר של מערכת החינוך כפי שבאה לידי ביטוי, בסעיפיו הראשונים של חוק החינוך הממלכתי, המגדירים את מטרות החינוך בישראל.
המקצוע נועד לאפשר התמודדות עם שאלות זהות ולהעמיק את תחושת השייכות לעם, למדינה ולתרבות ישראל.
מטרות העל של התוכנית:
יצירת תחושת שייכות ואחריות לעם, למדינה ולתרבות ישראל.
טיפוח מחויבות כלל אנושית.
הכרה במגוון דרכים לפרש ולחיות את תרבות ישראל.
יצירת פתיחות לעיצוב אורחות חיים, המבטאים את תרבות ישראל.
רכישת כלים לעיצוב השקפת עולם אישית.
עקרונות עבודה:
תוכנית הלימודים היא ספיראלית ונלמדת בשכבות ז -ח .
להוראת המקצוע מוקצות 2 ש"ש.
מורי התוכנית יקיימו עבודת צוות והדרכה אחת לשבוע.
התוכנית נבנית סביב יסודות מארגנים.
לתוכנית ליבת ידע מוגדת: מושגי יסוד, ערכים, אירועים מרכזיים, ביטויים וטקסטים מכוננים שעל התלמידים להכיר במשך השנים.
הלמידה מתבצעת בשלושה מימדים: ידע, חוויה והתנהגות.
יושם דגש על למידה דיאלוגית, עבודות חקר, חוויות ויצירה.
לימוד סביב דילמות.
  מצויינות בחטה"ב
ביה"ס רואה חשיבות רבה, בקידום תלמידיו למצויינות ובמתן מענה לצרכיהם הייחודיים של כל תלמידיו. בשנת הלימודים תשע"ג תפתח כיתת העתודה המדעית. הקמתה של הכיתה, הינה חלק מתהליך אותו מוביל משרד החינוך, למיסוד של התכנית למצויינות מדעית. מטרת התכנית, להעמיק את העניין והידיעות של התלמידים, בתחומים הללו ובסופו של התהליך, להגדיל באופן משמעותי את ההיקף והאיכות של הבוגרים, המסיימים עם תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית. 
מצויינות במדעים
החל מכיתה ז , התלמידים נחשפים ללימודי פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב ומצויינות במתמטיקה, כחלק בלתי נפרד ממערכת השיעורים, על מנת ליצור עתודה להגברת מקצועות אלה בחטה"ע. התלמידים נחשפים לפרויקטים, תכניות לימוד והעשרה והתנסויות מגוונות: ימי לימוד ופעילות שיא בניצנה, ימי סיור ופעילות במכון ויצמן, במוזיאון המדע ובגן הבוטאני, ימי שיא במדעים, פעילות לימודים במרכז אילן רמון באוניברסיטת בן גוריון והרצאות במגוון נושאים לתלמידים ולהוריהם.

מצויינות באומנות
החל משכבה ז  נפתחת בפני התלמידים המצויינים, התמחות במקצועות האומנויות. במסגרת הכיתה יעמיקו הילדים את ידיעותיהם בתחומי האומנויות: תיאטרון, קולנוע ואומנות כחלק בלתי נפרד מהמערכת הבית ספרית.
התלמידים נחשפים למגוון תחומי אמנויות הבמה, במסגרת תכנית העשרה שנבנתה בשיתוף ביה"ס למשחק: סדנאות, צפייה במחזות בתיאטראות שונים, מפגשי יוצרים וכדומה. כמו כן נחשפים התלמידים לעולם הקולנוע והאומנות באמצעות סיורים במוזיאונים וימי שיא באומנות ובקולנוע.
טיפוח מצויינות - פרויקטים ותכניות:
פרויקט טבע כימיה - פרויקט לימודי חווייתי בנושא הכימיה המשולב בתחומים שונים: אמנות, רפואה, סביבה וכדומה. הלמידה תהליכית ובסיומה התלמידים מגישים עבודת חקר.
נט"ע -  פרויקט טכנולוגי ייחודי להכשרת בני נוער צעירים לטכנאות מחשבים וניהול רשתות.
יזמים צעירים - פרויקט הפועל בשכבה ט , ובמסגרתו מתנסים התלמידים בתהליך עסקי, בבניית חברה ובפיתוח מוצר ייחודי, פרי יצירתם. את הפרויקט מלווים מנחים עסקיים מחברת מכתשים, סטודנטים להנדסה מאוניברסיטת בן גוריון ומורה מביה"ס. התוכנית מזמנת לתלמידים, למידה משמעותית וחווייתית ומאתרת בהם כוחות וחוזקים, שלא הכירו בהם קודם לכן.
רובוטיקה - קורס לתלמידות מצטיינות משכבה ח , בעלות יכולת בתחום המדעים. מטרת הקורס לעודד בנות לבחירה בלימודי הנדסה באוניברסיטה. התוכנית משלבת לימודי פיסיקה, רובוטיקה והעצמה אישית ומגדרית.
מנהיגות מדעית - תוכנית מנהיגות מדעית, מטעם מרכז אילן רמון, המשלבת לימודי מדעים, מעודדת מנהיגות חברתית ויוצרת בסיס איתן, לשילובם של בני נוער בלימודי תחומי המדעים, תוך העצמה אישית וחברתית.
רפואנים - פרויקט לימודי, לתלמידים המצטיינים בתחומי המדעים, בשיתוף ביה"ס לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. הפרויקט, בהדרכת סטודנטים לרפואה, משלב התנסות מודרכת בתנאי מעבדה, לאורך שנת הלימודים וכן סיור לימודי בביה"ס לרפואה.

תוכניות ייחודיות בחטה"ע

מבנה לימודי
הלימודים בחטיבה העליונה מתקיימים בשלושה מסלולי לימוד -  עיוני (ועיוני טכנולוגי), מב"ר והצלחה. כל מסלולי הלימוד הינם מסלולי בגרות מלאה.
החלוקה למסלולי לימוד, מסייעת בידי ביה"ס לתת לכל תלמיד את המענה הראוי לו והעונה על צרכיו המיוחדים. על פי עיקרון זה, שבסיסו "תפירת החליפה" המתאימה לכל תלמיד ולכל שכבה, אין שכבה אחת דומה לשנייה והמבנה הלימודי בכל שכבה נבחן כל שנה מחדש, עם המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה.
במסלול העיוני לומדים התלמידים במגוון רחב של מגמות והגברות, וניתנת להם אפשרות הבחירה בכל הנוגע למקצועות ההגברה. כמו כן באפשרותם של התלמידים במסלול העיוני, ללמוד שני מקצועות הגברה וכן מתמטיקה ואנגלית ברמה של עד 5 יח"ל, עד לכדי זכאות לתעודת בגרות של כ- 30 יח"ל.
במסלולי המב"ר וההצלחה לומדים התלמידים במסגרת לימודים מצומצמת יותר, כך שבכל שנה לומדים התלמידים מספר מועט של מקצועות בגרות ובכל מקצוע מספר גדול יותר של שעות מהרגיל. הלמידה בכיתות המב"ר וההצלחה מתקיימת בקבוצות לימוד של כ- 15 תלמידים בקבוצה, תוך שימת דגש על דרכי הוראה מגוונות ומותאמות, לקצב ההתקדמות של התלמידים ולהרגלי הלמידה שלהם.
במסלול ההצלחה, בנוסף על מערך הלמידה הבית ספרי, ניתן נדבך נוסף של תגבורים אישיים ותרגול וכן מבצעים ומרתוניים לימודיים. כל זאת הודות לשותפינו לדרך מקרן רש"י, משרה"ח ועיריית ב"ש. מערך תמיכה זה המובנה בתוך מערכת הלימוד של הכיתות, מסייע להשלים פערים באופן מיידי הן ברמה הקבוצתית והן ברמת הפרט.
חשוב להדגיש כי כל התלמידים, בכל מסלולי הלימוד, ניגשים לאותן בחינות בגרות באותם המועדים, על פי לוח פריסת בחינות הבגרות, כפי שנבנה ע"י הנהלת ביה"ס.

פריסת בחינות בגרות
בחינות הבגרות נפרסות על חמישה מועדי בחינה, על מנת לאפשר הזדמנויות נוספות לתלמידים, לשיפור ולתיקון.
כמו כן, הבחירה של ביה"ס בארגון הלמידה לפי סמסטרים והגשה לבחינות בגרות במועדי חורף, נובעת מההבנה והניסיון כי, למידה ממוקדת ומואצת משפרת את הישגי התלמידים ומקדמת אותם לקראת השגתה של תעודת הבגרות.


להלן רציונאל פריסת הבחינות:
פריסת הבחינות נעשית מתוך שיקול דעת והשקעת מחשבה מעמיקה כשבבסיסה עומדים העקרונות הבאים:
פיזור על פני חמישה מועדים.
הלימה לתוכנית הלימודים.
ניסיון קודם בהצלחת התלמידים.
הגשה של כל השכבה על מנת לאפשר מוביליות.
פיזור עומסים לצוותי המורים.
שמירה על רצף מקצועי.
פיזור של מספר מקצועות חובה ל: 2-3 מבחנים בשנה.
כפי שאנו נוהגים בכל תחום ובכל נושא, פריסת הבחינות תבחן ותיבדק מדי שנה, בהתאם לצרכי המערכת.

נגישות להשכלה גבוהה
פרויקט בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון ומשרד החינוך, המאפשר לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולות למידה, להיחשף לתוכנית לימודים אקדמית המוצעת ע"י האוניברסיטה. הלימודים מתקיימים באוניברסיטה בימי ו  ומחייבים נוכחות והגשה לבחינות, אשר בחלקן מקנות קרדיטציה לקראת לימודי תואר באוניברסיטה. בנוסף לומדים התלמידים בחטיבה בית ספרית את מקצועות הבגרות, על מנת לשפר את הישגיהם.
מטרות התוכנית:
להביא לגידול משמעותי במספר התלמידים המתקבלים למחלקות יוקרתיות להשכלה גבוהה.
לשדרג באופן משמעותי את הישגי התלמידים, כך שתעודת הבגרות תהיה איכותית ותאפשר עמידה בדרישות הסף של האוניברסיטאות.

לימודי ביוטכנולוגיה
ביוטכנולוגיה הוא תחום מדעי המאגד בתוכו את המחקר, הפיתוח והשימוש במערכות ביולוגיות, לתהליכי ייצור ואנליזה בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות. תחום זה מהווה צומת מרכזי בין מדעי הבסיס, ההנדסה והתעשייה.
הלימודים כוללים תכני ידע עיוניים והתנסות מעבדתית ברמה מתקדמת ובסביבה מתוקשבת, סיורים וימי עיון בתעשייה ובמוסדות מחקר,
קריאה מדעית, שימוש מושכל במערכות מתוקשבות וביצוע פרויקט חקר במוסד אקדמי או בתעשייה.

לימודי תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה
כהמשך טבעי לנעשה בחטה"ב, נלמדים מקצועות התיאטרון, הקולנוע והטלוויזיה בחטיבה העליונה ברמת העמקה כמקצועות הגברה.
הלימודים במקצועות אלו משלבים לימודים עיוניים ומעשיים ומאפשרים לתלמידים ביטוי "אחר" לכישרונותיהם ולחוזקותיהם.
בכל אחד ממקצועות אלו, מסיים התלמיד בפרויקט גמר פרי יצירתו ועבודתו, שכן התלמידים מעמידים מיזמים באומנות, עורכים, מביימים ומפיקים סרטים והצגות תיאטרון, בכוחות ובמשאבים הנשענים על כישרונם ועל הידע התיאורטי שרכשו במהלך לימודיהם בלבד וללא משאבים נוספים.
מסגרות לימודים אלו, שבסיסן למידה מתוך חוויה והתנסות, חושפות אצל התלמידים כוחות ויכולות שלעיתים אפילו הם עצמם לא ידעו כי קיימים בהם.
אני רואים חשיבות רבה לזימון הצלחות ובמות, למיצוי וביטוי עצמי לתלמידינו.
מורי ביה"ס, המלווים את תלמידיהם בתהליך ייחודי זה, בו נרקמים יחסים בלתי פורמאליים, בדיאלוג המתקיים בין המורה לתלמיד סביב בחירת הנושא, בנייתו והוצאתו מן הכוח אל הפועל, גם הם מוצאים במסגרת זו במה לחוזקים  ולהעצמה אישית.

המגמה לטכנולוגיות תקשורת טלוויזיה וקולנוע

המגמה השייכת לנתיב הטכנולוגי, מאפשרת ללומדים בה, לשלב תוך כדי לימודי
החובה לבחינות הבגרות, חוויה חברתית מיוחדת ולימודים בתחומי הטלוויזיה והקולנוע, המקנים:
1 יח"ל במדעי הטכנולוגיה
5 יח"ל באופטיקה יישומית
3 יח"ל בהפקת פרויקט גמר
2 יח"ל בכתיבת עבודת חקר (אופציה לתלמידים מצטיינים)
סה"כ 11 יחידות בגרות וכן, בונוס לאוניברסיטאות, תעודה טכנולוגית של משרד העבודה.
התלמידים רוכשים רקע עיוני וטכנולוגי ומקבלים יסודות מקצועיים המהווים בסיס להתמחות עתידית. המדיה התקשורתית מאפשרת לתלמיד חשיבה רב כיוונית ושיטתיות בתכנון ובביצוע תוך כדי הקפדה על סדר, דייקנות, אסטטיות ועבודת צוות.
נושאי הלימוד העיקריים:
מדעי הטכנולוגיה, מחשבים, תסריטאות ובימוי, תולדות הקולנוע והטלוויזיה, אופטיקה יישומית, עריכה, תהליכי הסרטה, הפקות אולפן והפקות חוץ.
למגמה יתקבלו תלמידים עיוניים בלבד. בוגרי המגמה זכאים להמשך לימודים במכללה צעירה להכשרת הנדסאים ובתום לימודיהם יגויסו ליחידות ההסרטה של דובר צה"ל.
הבוגר רוכש את מיומנויות ההסרטה בקולנוע ובטלוויזיה, עריכת קול לקולנוע ולטלוויזיה, ניתוב תמונה, תאורה וטכניקות של הקלטה.
בוגרי המגמה יכולים להיקלט  ולעבוד בצה"ל, באולפנים ובתעשיית הקולנוע והטלוויזיה.

ההגברה בקולנוע ובתקשורת
ההגברה מציעה לתלמידיה לימודים במסלול "אמנות הקולנוע והטלוויזיה". הלימודים כוללים את מקצועות הקולנוע העיוניים והמעשיים לבחינת בגרות בהיקף של 5 יח"ל. הלימודים נמשכים שלוש שנים כשהמסלול מתחיל בכתה י  בלימודי צפייה ביקורתית ונמשך בכתות י"א - י"ב.
בכיתה י  נבחנים התלמידים במקצוע "מבוא למדע קולנועי" בהיקף של יחידת לימוד אחת ובכיתות יא  - יב  נבחנים  בגרות עיונית בהיקף של שתי יחידות לימוד באמנות הקולנוע ובחינת בגרות מעשית, הפקת סרט בהיקף של שתי יחידות לימוד.
מסלול הקולנוע עוסק בסרטי העלילה בקולנוע ובטלוויזיה.
התלמידים מנתחים יצירות קולנועיות ולומדים לזהות ז אנרים קולנועיים ואת דרכי ביטוים בתכניות הטלוויזיה והקולנוע העכשווי. לצורך זה צופים התלמידים בסרטים מהז אנרים דרמה, קומדיה, מחזמר, מערבון, מותחן, מדע בדיוני, אופרות סבון, סרטי אנימציה ועוד.
במהלך לימודיהם המעשיים, ניתנת לתלמידים האפשרות לביטוי עצמי במסגרת שיתוף פעולה ועבודת צוות.
הלימודים המעשיים, מכשירים את הלומדים להבנה ולהתנסות, תוך שימת דגש על הקשר שבין שלבי התכנון ההפקה והיצירה המוגמרת.

משפט עברי
תכנית הלימוד מבוססת על טקסטים מהמקורות העבריים העוסקים בדילמות מוסריות, העולות כתוצאה מההתנגשות בין רצונו של הפרט לבין צרכי החברה בה הוא חי. במהלך הלימודים נחשפים התלמידים לטקסטים מהמשנה והגמרא ולמדרשים שונים, המעלים סוגיות מוסריות, הרלוונטיות גם לחיי היום-יום של התלמיד.
הטקסטים שנבחרו לתכנית עוסקים במעמדו של האדם, ביחסים בין אדם לחברו ובסוגיות משפטיות שונות. הטקסטים שנבחרו, אינם מבטאים צורת השקפה אחת, אלא משקפים את המגוון הרעיוני המצוי במקורות, דבר המקל על התלמיד למצוא את נקודת החיבור שלו עם החומר.

לתכנית "משפט עברי" יעדים ערכיים ופדגוגיים כאחד:
יעדים ערכיים
חשיפת התלמידים לנכסי צאן ברזל של התרבות והמסורת העברית המפוארת. התלמידים מקבלים הזדמנות לגשת באופן בלתי אמצעי אל המקורות העבריים הקדומים, אשר היוו את השלד הרעיוני שהחזיק את העם היהודי לאורך השנים.
פיתוח שיח מוסרי בכיתה - היות והטקסטים דנים בדילמות מוסריות, נוצרת בפני התלמידים הזדמנות לפתח שיח מוסרי וערכי בענייני זכויות, חובות וצדק חברתי. מגוון הטקסטים ואופן הדיון מאפשרים לתלמיד להיחשף למגוון צורות מחשבה ולשכלל את ארגז כליו הרעיוני והערכי.
יעדים פדגוגיים
אפשרות לשיפור תעודת הבגרות - התלמידים ניגשים ליחידת לימוד אחת, אשר ממוצע הציונים הארצי שלה גבוה יחסית. בכך ניתנת להם הזדמנות לשפר את איכות תעודת הבגרות שלהם.
בסיס למגמה עתידית - בכוונתו של בית הספר לפתוח מגמה של "תרבות ישראל", אשר התכנית במשפט עברי מהווה את יחידת הלימוד הראשונה שלה. מגמה זו תאפשר לתלמידים אשר מצאו עניין בתחום, להגביר ארבע או חמש יחידות לימוד ותרחיב את אפשרויות הבחירה העומדות בפני התלמיד, בייחוד עבור אלה הנוטים אל הצד ההומניסטי.
דו - קיום
פרויקט משותף לביה"ס ולתיכון אל - נור ברהט.
במסגרת הפרויקט נפגשים תלמידי בתי הספר, מספר פעמים לאורך השנה, הן בבית הספר והן ברהט. המפגשים מוקדשים להיכרות וללמידה סביב סוגיות משותפות וכן למפגשים חברתיים.


צמצום פערים בהישגים לימודיים
קידום אוכלוסיות חלשות
טיפוח וקבלת השונה
והגברת כוח ההתמדה
תוכניות ברצף השש שנתי

תוכנית הצלחה - תפנית
תכנית ההצלחה, הינה תוכנית לצמצום פערים לימודיים ומניעת נשירה, תוך למידה מואצת ומכוונת יעדים מדידים, הפועלת בחטה"ב ובחטה"ע.
מסלול הצלחה בחטה"ב - פרויקט עזריאלי
תוכנית כיתות ההצלחה - עזריאלי פועלת בביה"ס בשיתוף קרן עזריאלי בשכבות ח -ט . התוכנית מיועדת לתלמידים, שעד כה התקשו במיצוי יכולותיהם הלימודיות, אך מאופיינים במוטיבציה להתקדמות והשתלבות לימודית בביה"ס, לקראת השגת הרמה הנדרשת בשכבה.
התוכנית מתמקדת בחיזוק מקצועות המתמטיקה, האנגלית והלשון באמצעות הפעלת מסגרת לימודים נוספת על המערכת הבית ספרית, המתקיימת בשעות אחה"צ.
במסגרת זו, של לימודים בשעות אחה"צ, מקבלים התלמידים תגבור מרוכז באחד מן המקצועות הנ"ל ע"י מורי ביה"ס.
לכל כיתה המשולבת בפרויקט רכז המלווה את התלמידים, עוקב אחר התקדמותם, ואחראי לפתרון בעיות שונות.
כמו כן התוכנית נותנת לתלמידיה מענה חברתי רגשי ומקיימת סדנאות העצמה להורים ולתלמידים.
כיתות הצלחה בחטה"ע
מסלול כיתות ההצלחה הפועל בחטה"ע בשיתוף משרד החינוך, עיריית ב"ש וקרן סקט"א רש"י, נותן מענה לתלמידים, אשר סיימו את לימודיהם בכיתה ט , עם מספר רב של ציונים שליליים ועם פערים לימודיים גדולים.
מסגרת כיתות ההצלחה מספקת לתלמידים אלו, את התנאים האופטימאליים ללמידה, תוך דגש על בניית המוטיבציה של התלמיד, תחושת המסוגלות ושיפור הדימוי העצמי, ע"י זימון חוויות הצלחה לימודיות.
בכיתות אלו לומדים התלמידים מספר מצומצם של מקצועות לבגרות בלבד ובמספר שעות גדול מהרגיל.
לכל כיתה במסלול ההצלחה ממונה רכז כיתה, המשמש מנהל התכנית בכיתתו. תפקידו להפעיל את התכנית ע"י בניית מערך תגבור אישי לקבוצתו על פי צרכי התלמידים, בניית מיפויים דינאמיים של הישגי התלמידים, מעקב אחר תכניות עבודה ותכנון ימים מרוכזים, מרתונים וערבי שילוב מעגלים.
כמו כן אחראי רכז הכיתה להישגי התלמידים.
רכז הכיתה מקיים קשר אישי תמיכתי עם התלמידים מחד, וקשר מקצועי עם המורים בכיתתו והנהלת ביה"ס, מאידך. לתהליך הלמידה בכיתות ההצלחה שותפים מורה מקצועי, מתרגל ומנחה דיסציפלינארי.
התוכנית רואה בהורים, שותפים טבעיים למסע הלימודי של ילדיהם ולפיכך, מתקיימים מפגשים להורים ולתלמידים כאחד, לשם שיתוף ההורים בחוויות ההצלחה.
קבוצות ההצלחה מלוות במערך ייעוצי טיפולי שמטרתו, ליווי הצוות והתלמידים ובניית תוכניות לכל ילד, הכוללות התמודדות עם מצבי לחץ, מיומנויות למידה וכדומה.
במסגרת עבודתה תנחה היועצת קבוצת הורים, להעצמה הורית.

כיתות תל"ם ומב"ר - אגף שח"ר
תוכנית כיתות מב"ר ותל"ם נבנתה ע"י אגף שח"ר של משרד החינוך, יחד עם ביה"ס, ומטרתה קידום תלמידים בעלי מוטיבציה לימודית, אשר יצרו לאורך הדרך פערים לימודיים.
במסגרת כיתות אלו, הלמידה ממוקדת במספר מקצועות קטן, תוך הקצאת שעות גדולה יותר ובקבוצות קטנות של למידה.
כיתת תל"ם הנבנית בחטה"ב, מטרתה ליצור את העתודה לכיתות המב"ר והכיתות העיוניות בחטה"ע.
בכל כיתה משובצת מחנכת אשר משמשת כציר מרכזי ומובילה את התלמידים.
כיתת תל"ם - חט"ב
בשכבות ח -ט  נבנות כיתות תל"ם, בשיתוף אגף שח"ר במשרד החינוך, המלוות ע"י רכזת תוכניות לימודים לתלמידים מאתגרים בחטה"ב.
הכיתה מורכבת מתלמידים מתקשים, אך בעלי יכולת לימודית ומוטיבציה, כך שמסגרת קטנה, הן מבחינת מספר התלמידים בכיתה, והן מבחינת מספר מקצועות הלימוד, תסייע להם להצליח בלימודים.
מחנכת הכיתה אמונה על הובלת התלמידים, קיום קשר רציף עם המורים המלמדים בכיתה, ניהול שעות התגבור ומערך התמיכה הניתנים לתלמידים ע"י סטודנטים ויצירת מעורבות הורית לסיוע ותמיכה בילדיהם.
מחנכת הכיתה הינה שותפה מלאה לכל התהליכים המתרחשים בכיתה, ומטרתה ליצור אווירה לימודית בכיתתה ולהוביל את התלמידים לקראת מוכנות ללימודים, לקראת בגרות בחטיבה העליונה.
כיתות מב"ר - חט"ע
אחד ממסלולי הלימוד המרכזיים בחטה"ע הינו מסלול המב"ר. במסלול זה אנו בונים בכל שכבה, שתי כיתות, המחולקות ל- 3 קבוצות לימוד. כל כיתה לומדת בכל שנה, רק את המקצועות בהם ניגשים התלמידים לבגרות ומוקצות להן שעות רבות יותר בכל מקצוע, מבכיתות העיוניות.
המחנכת בכיתה זו, הינה המנהלת של הכיתה ותפקידה ואחריותה להוביל את התלמידים להצלחה. מחנכת הכיתה אמונה על הקשר עם התלמידים והוריהם, כמו גם על מעקב ובקרה לימודית ובניית תוכניות פדגוגיות לכיתתה, לאור קשיים וצרכים מיוחדים, העולים מן השטח.
את מחנכי כיתות המב"ר בחטה"ע מנחה ומלווה רכזת המסלול הגב  מושית רוזנר, שבתוקף תפקידה הינה חברת הנהלה מצומצמת. רכזת המב"ר רואה את התהליך בראייה מערכתית וברצף, ומכאן שהיא שותפה בבניית תוכנית הלימודים של הכיתה, במיון התלמידים ובמעקב אחר תיפקודם הלימודי ובהתקדמותם ביחס לרמת הכיתה ולמטרות שהוצבו בכיתה זו.

פרויקט פר"ח
פרויקט פרח הינו פרויקט חונכות, הפועל בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון והצוות המקצועי של ביה"ס, ובתיאום מלא, למען קידום התלמידים.
המושג חונכות משמש לתיאור מערכת יחסים בין מבוגר מנוסה לבין צעיר, שנועדה לסייע לצעיר בהתפתחות, באמצעות מתן ידע, מיומנויות ותמיכה רגשית ומוחשית.
בפר"ח מערכת יחסים זאת נוצרת, מתקיימת ומתקיימת, בתוך מסגרת קבועה ורציפה.
הסטודנטים בפר"ח חונכים על בסיס אישי, שבו החונך נפגש עם הילד פעמיים בשבוע למשך שעתיים בכל פעם, ומשמש כ"אח בוגר" ודמות חיובית להזדהות.
הפגישות נערכות בביתו של התלמיד, כדי לאפשר לחונך להכיר מקרוב את הרקע המשפחתי והסביבתי של הילד, וכן גם בספריה, במתנ"ס או במועדון המקומי, כדי לאפשר לתלמיד להכיר את המוסדות והשירותים החברתיים שבסביבתו. הפגישות משולבות גם בסיורים ובביקורים באתרים שונים בעיר מגוריו של התלמיד. לחונך ולחניכו ניתנת האפשרות לקבוע את מועד ומיקום הפגישות, תוך התחשבות בצרכיו ובאפשרויותיו של הזולת.
יתרונה של שיטת החונכות, העומדת במרכזו של רעיון פר"ח, הוא בכך שהיא  מאפשרת יצירת מסגרת בלתי פורמאלית, בה נוצרים קשרים אישיים בין החונך לבין התלמיד. פר"ח מעמיד לרשות החונכים והילדים מגוון של אמצעי עזר כדי לאפשר את הרחבת הפעילות והעשרתה. בין אלה: ספרים, חוברות עבודה במקצועות שונים, משחקים חינוכיים וכן חומרי מלאכה וציור, וזאת, על מנת להקדיש חלק מזמן הפגישות לפעילות יצירתית.
הפרויקט מונה כ-40 תלמידים: 15 בחט"ב ו-25 בחט"ע.
חונכות הפר"ח בחטיבת הביניים הינה בדגש חברתי רגשי ובחטיבה העליונה
בדגש לימודי, מתוך מכוונות לסייע לקראת בחינות הבגרות.
ביה"ס מינה רכזת לתוכנית פר"ח, אשר מטרתה להיות הגורם המקשר בין רכזת הפר"ח החיצונית והחונכים לבין תלמידי ביה"ס והוריהם.

לקויי שמיעה וחינוך מיוחד
ביה"ס הינו בית ספר מקיף, אליו מגיעים תלמידים מכל גווני האוכלוסייה, מרמת חינוך מיוחד ועד לרמת מחוננים.
ביה"ס חרט על דגלו, את שילוב התלמידים לקויי השמיעה והחינוך המיוחד, מתוך אמונה כי בשילוב זה יש ערך חינוכי מוסף הן לתלמידים אלו והן לכלל תלמידיי ביה"ס, הלומדים לכבד את השונה כשווה.
תלמידי החינוך המיוחד והלק"ש לומדים במסגרת כיתות מיוחדות וחלקם משולבים בכיתות נורמטיביות. כמו כן לכל כיתת לק"ש מוצמדת כיתה רגילה, ומספר מקצועות, כדוגמת שיעורי חינוך ומורשת נלמדים ביחד.
שילוב תלמידים עם לקות בשמיעה
בבית הספר, תיכון מקיף ו , פועלת תוכנית ייחודית של שילוב תלמידים עם לקות בשמיעה, מהעיר באר שבע ומישובי הפריפריה, במסגרת רגילה.
במסגרת התוכנית משולבים תלמידים כבדי שמיעה וחרשים בכיתות שומעים על פני רצף השכבות ז -יב . שילוב זה, הנעשה על פי כישורי התלמיד והישגיו האישיים, מאפשר לתלמיד לקבל את אותן האפשרויות וההזדמנויות, כמו עמיתיו השומעים. תלמידים לקויי שמיעה עם לקויות נוספות, לומדים בכיתות מיוחדות הנותנות מענה לצרכיהם המיוחדים.
השילוב מביא למפגש יומיומי בין התלמידים לקויי השמיעה לבין התלמידים השומעים.
בכיתות האם נוצרת אינטראקציה לימודית וחברתית. התלמידים השומעים מסייעים לחבריהם במסירת אינפורמציה, העברת חומר לימודי, עזרה בשילוב חברתי וכדומה. סיוע זה מביא את התלמידים השומעים לרכישת ערכים כמו סבלנות, סובלנות, אחריות, שיפור התקשורת הבין אישית וכן, כבוד וקבלת השונה. ערכים אלה נרכשים באופן מעשי, מתוך צורך אמיתי לתקשר זה עם זה. בבית הספר קיימת התייחסות, לצרכים הספציפיים של התלמידים לקויי השמיעה, בתחומי תקשורת, שפה, הבנה של דיבור ופיתוח שרידי שמיעה. כמו כן קיימת התייחסות לצרכים השונים בתחומים אקדמיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. בתחום החברתי מתקיימים שעורי הסברה בכתות המשלבות ותוכניות חברתיות על מנת לטפח הבנה וקבלה בין התלמידים השומעים, לתלמידים לקויי השמיעה וכן טיפוח קבוצת שייכות.
בתחום הרגשי טיפולי ניתן טיפול רגשי חברתי באופן פרטני או כיתתי.
תחומי הטיפול: כישורי חיים, חינוך מיני, העצמה אישית, סוגיות בגיל ההתבגרות והדרכת הורים.
כל זאת, במטרה לאפשר לתלמידים לקויי שמיעה להגיע לתחושת מסוגלות וגיבוש זהות אישית בריאה ותורמת.
את התלמידים מלווה צוות פדגוגי מקצועי לחינוך מיוחד ולהוראת ליקויי שמיעה, השולט בשפת הסימנים וכן צוות מורים מקצועיים, הנותן שיעורי תגבור ורוכש את שפת הסימנים בקורס במהלך השנה.
לסיכום, בית הספר תיכון מקיף ו  עונה על העיקרון המנחה הכלה ושילוב  אמיתיים, מתן סביבה המעניקה תחושת חירות ורווחה והמאפשרת התפתחות אופטימאלית לילד בעל הצרכים המיוחדים.
יחד עם זאת, ביה"ס מטפח קבוצת הזדהות, אשר משמשת תמיכה לילדים ליקויי השמיעה ונותנת כוח על מנת להתמודד עם האתגרים, שהמסגרת מציבה בפניהם.
פעילויות מתוכננות לשנה"ל תשע"ג:
מעורבות חברתית: תלמידי ט  לקויי שמיעה חונכים תלמידים צעירים לקויי שמיעה מבי"ס מולדת.
התנדבות לצבא כתרומה וכהכנה לצה"ל.
סדנאות בנושא לקות בשמיעה, למורים בימי הערכות.
קורס בשפת סימנים למורים ולתלמידים בשמ"ע ב"ש.
"שבוע הדממה" אשר יכלול: שעורי הסברה לכלל כיתות ביה"ס והפעלת סדנאות בנושאים הקשורים ללקות בשמיעה (שפת סימנים, אודיולוגיה, צפייה מונחת בסרטים ועוד), הפסקה פעילה כשצוות מורי לק"ש ותלמידיו יוזם ומפעיל וכדומה.
צפייה בטקס בהשתתפותם של תלמידי לק"ש.
חדר מורים לומד: סדנאות לצוות המיוחד, בנושאים הקשורים להוראה וללמידה של תלמידים לקויי שמיעה.
תוכנית מעברים - תוכנית בתחום התעסוקה, המיועדת לתלמידי לק"ש הבוגרים ומופעלת ע"י עמותת שמע.
תוכנית חונכות מערכתית - תלמידים שומעים מהשכבות השונות מהווים חבר חונך עבור כל תלמיד עם לקות בשמיעה הלומד בבית הספר.

הפרויקט הלאומי
הפרויקט הלאומי פועל, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ומיועד לתלמידי שכבות ז  - יב  יוצאי העדה האתיופית.
מטרת הפרויקט, הינה מתן מענה לימודי, חברתי ורגשי לתלמידים אלו, על מנת להובילם להצלחה ולשילובם בחברה הישראלית בכלל ובביה"ס בפרט.
פתיחת הפרויקט מותנית באישור משרד החינוך.

תוכניות ייחודיות בחטה"ב
תוכנית מעברים
ביה"ס, בשיתוף משרד החינוך, מקיים מכינה לתלמידים בוגרי כיתות ו  העולים לכיתה ז  בשבוע האחרון לחודש אוגוסט.
תוכנית המעברים כוללת הכרות עם המחנכת וצוות השכבה, פעילויות להיכרות וגיבוש חברתי והכרות עם ביה"ס - המבנה, בעלי התפקידים והנהלים.
מטרת התכנית, לרכך את המעבר מבתי הספר היסודיים אל חטיבת הביניים ולאפשר לתלמידים להתמודד עם החששות המלווים אותם, ע"י יצירת קשר ראשוני בין הצוות  החינוכי והתלמידים.

מכינת שילוב
מכינת השילוב מתקיימת במחצית השנייה של חודש אוגוסט ומיועדת לתלמידים מתקשים בעלי פערים לימודיים בוגרי כיתות ו . מטרת המכינה, היא להכין את התלמידים לקראת חטה"ב ולצמצם פערים לימודיים במתמטיקה ובאנגלית.

מרכז למידה
מרכז הלמידה מיועד לתלמידי חטיבת הביניים, המאותרים ומאובחנים כתלמידים בעלי לקויות למידה.
במרכז הלמידה מלמדות, מורות לחינוך מיוחד והוראה מתקנת, המעניקות לתלמידים אסטרטגיות למידה ותמיכה לימודית המותאמות, לחומר הלימוד הנלמד בכיתה במקצועות רבי המלל.
לשם כך, בתחילת כל שנת לימודים, נערך מיפוי של כלל תלמידי שכבה ז , ומתוכם מאותרים התלמידים המוגדרים כ"תת משיגים" והם משובצים בקבוצות למידה לשעתיים שבועיות.

פרויקט אל"ה
הפרויקט מתקיים בביה"ס ע"י מורי ביה"ס, בהנחיית מורה שהוכשרה לכך, המדריכה את מורות הפרויקט לאורך השנה.
הפרויקט, מעניק תמיכה לימודית בשיעורי הספרות, לתלמידי שכבה ז , אשר לאחר מבחן שכבתי ומיפוי התלמידים, נמצאו ברמה לימודית נורמאלית ברוב הקריטריונים הנבחנים.
התוכנית נועדה לאפשר לתלמידים לקבל סיוע לימודי וכלים להתמודדות באופן עצמאי.
נבנית קבוצה בת 4-5 תלמידים מכל כיתה, אשר מקבלת את הסיוע ע"י מורה נוספת, במהלך השיעור המתקיים בכיתה.


קורסי תגבור לקראת הסללה
תלמידי שכבה ט  מכוונים לקראת תהליך ההסללה בחטיבה העליונה, כדי ליצור הכנה אופטימאלית. הצוות החינוכי עורך מיפויים דינאמיים לתלמידי שכבה ט  לצורך מעקב, בקרה, איתור קשיים ופערים לימודיים, ובהתאם לכך מקיים קורסי תגבור במקצועות השונים.

קורסי תגבור
כחלק בלתי נפרד מתהליך עבודתם של המחנכים ורכזי המקצוע, מתקיימים מיפויים דינאמיים שמטרתם איתור קשיים וצרכים מן השטח.
מיפויים אלו מהווים בסיס לבנייתם של קורסי תגבור שונים המוצעים לתלמידי הכיתות העיוניות וכיתות המב"ר.

תוכניות ייחודיות בחטה"ע

כחלק מתפיסת עולמנו, אנו מאמינים כי "כל אחד יכול"  ואין אנו מוותרים על אף אחד. לצד אמונה אמיתית זו, ביכולותיו של התלמיד להצליח בתנאים הנכונים, אנו לא מוותרים לאף אחד, מציבים קווים אדומים ברורים ודורשים את כיבוד נהלי ביה"ס.
הסללה
בכדי לאפשר את הצלחתו של כל אחד, הלמידה בחטיבה העליונה מאורגנת על פי מסלולי לימוד ומטרתה לתת מענה לכל תלמיד ותלמיד ולאפשר לו התקדמות מנקודת הפתיחה בה הוא נמצא ובה סיים את לימודיו בחטה"ב.
הסללת התלמידים נעשית, לקראת סיום כיתה ט , על ידי הצוות החינוכי, המלווה את התלמיד בחטה"ב ובשיתוף צוות החטה"ע.

בחינות הבגרות
אנו מאמינים כי המטרה חשובה, אך לא פחות הדרך אליה ולפיכך בכל כיתה ובכל מסלול אנו נותנים את הדעת על הקצאת השעות, שיבוץ המורים, דרכי ההוראה וגיוס משאבים נוספים (מתרגלים, מרתונים וכדומה), בכדי ליצור את התנאים המתאימים לכל תלמיד להצלחה לקראת קו הגמר - בחינות הבגרות.

שיעורי עזר לתלמידים
ביה"ס נערך לתגבור לימודי פרטני לתלמידים, אשר קיבלו מענה במסגרת חטיבת הביניים ולמדו במרכז הלמידה.
התגבור הלימודי הפרטני מותנה בהקצאת שעות לתלמידים אלו ממשרד החינוך, גף שילוב תלמידים, השייך לחינוך המיוחד.
עם הקצאת השעות תבנה עבור התלמידים מערכת תגבורים, ע"י מורי ביה"ס, במקצועות לימוד דיסציפלינאריים ובאסטרטגיות למידה, לקראת הגשתם לבחינות בגרות.

לב"ם
תוכנית לב"ם - לקראת בגרות מלאה, הינה תוכנית הנותנת מענה לתלמידים עיוניים, המתקשים בלמידה במסגרת הכיתתית במקצועות הבגרות לתלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות במקצועות החובה.
הלמידה בתוכנית הלב"ם, הינה בקבוצות קטנות  של 5-7 תלמידים, תוך התאמת דרכי הלמידה לכל תלמיד בקבוצה. מורי התוכנית הינם מורי ביה"ס.
מטרת התכנית, להגיש את התלמידים בהצלחה לבחינות הבגרות ולהגדיל את סיכויי התלמידים לזכאות לתעודת בגרות.
הפעלת התוכנית מותנית באישור משרד החינוך.


קורסים בית ספריים
הקורסים מיועדים לתלמידים המתקשים לעמוד ברמת הכיתה ו/או לתלמידים שנכשלו בבחינות בגרות, על מנת להבטיח תעודת בגרות מלאה.
קורסים אלו מרוכזים בשעות אחה"צ ומועברים ע"י מורי ביה"ס.
הקורסים נבנים על סמך ניתוח המיפויים הדינאמיים ועל סמך צרכים העולים מן השטח ע"י, רכזי המקצוע והמורים.


שיפור איכות הוראה
ודרכי למידה באמצעות
תשתיות טכנולוגיות מתקדמות

בבסיס תפיסתנו החינוכית מונחת האמונה כי מתפקידנו להטמיע מערכות טכנולוגיות פדגוגיות לאורגניות. דרישה זו מטרתה לשפר את איכות ההוראה ולשפר תהליכי עבודה בית ספריים.

כיתות מצוידות בלוח אינטראקטיבי
כיתה "חכמה" הינה כיתה בה הלמידה משלבת אמצעים טכנולוגיים, וחדרי הלימוד מאובזרים בלוח אלקטרוני, ברקו ועמדת מחשב למורה. הכיתות "החכמות", מותקנות בכל הכיתות בשכבות ז  - ט , כהשלמה לתוכנית "כישורי שפה" והן מזמנות למורה שיטות הוראה חדשניות ומגוונות, תוך שימוש בסרטונים וכלים אינטרנטיים אחרים.
הכלי הטכנולוגי הזה מאפשר למורים להעשיר "ולשדרג" הן את ההוראה והן את הלמידה.
לבניית הכיתות "החכמות" בכתות האם של שכבות ז -ט  מטרה נוספת והיא להעצים את מרכזיותה של כיתת האם ואת תפקידו של המחנך בהובלה ובניהול הכיתה בהיבט הפדגוגי, וכן כדי לאפשר את הרלוונטיות להוראה ולצמצם את הפער בין מקומו של ביה"ס לבין השינויים והתמורות, בתחום הטכנולוגיה המודרנית המתפתחת.

משו"ב
בבית הספר פועלת תוכנה פדגוגית ממוחשבת - משו"ב המאפשרת לתלמידים, מורים והורים צפייה במערך הפדגוגי.
הכניסה למערכת הינה על פי קוד אישי וחסוי.
באמצעות התוכנה מזין המורה, נתונים באופן יומיומי על תפקוד לימודי, הישגים והתנהגות התלמידים.
תוכנת המשו"ב מאפשרת צפייה במידע פדגוגי רלוונטי, עכשווי ומהימן, בכל רגע נתון, ומאפשרת למורים קיום דיאלוג משמעותי וענייני בהתבסס על נתונים מעודכנים לגבי התלמידים.
הנתונים שקופים לצפייה לעיני התלמיד והוריו ומאפשרים בכל רגע נתון קבלת  החלטות, לגבי דרכי הפעולה של כול השותפים לתהליך החינוכי של התלמיד. המשוב המיידי בונה דיאלוג מפרה.
הנהלת בית הספר תשתמש בערוץ זה כדי להעביר להורים חוזרים, הודעות מידע וכן חומרי למידה לתלמיד.
באחריות התלמידים והוריהם לעקוב אחר דיווחי המורים במערכת.

הנהלת ביה"ס פונה אל ההורים ומבקשת את עזרתם בעידוד התלמידים, להתחבר למערכת מדי יום, על מנת לקבל הודעות מערכת ועדכוני מורים ומחנכים.
אנו מאמינים כי בעזרת המערכת הממוחשבת, נשפר את ערוצי התקשורת ונעמיק את הלמידה המשמעותית של התלמיד.

מסכי טלוויזיה
בבית הספר מותקנים מסכי טלוויזיה המאפשרים הנגשת מידע באופן שוטף במהלך כל שעות היממה. המידע זמין עבור תלמידים ומורים ומונגש גם באמצעות כניסה לאתר בית הספר באמצעות האינטרנט.
למעשה, בית הספר משתמש באמצעים המקובלים כיום בעולם המודרני ובכך מאפשר לתרבות הארגונית השולטת כיום בעולם החיצון להיות חלק מהסביבה החינוכית של התלמיד והמורה.
השימוש בכלי משפר ומייעל את ערוצי התקשורת הפנים בית ספרית.

אתר בית הספר
אתר בית הספר מכיל את כול המידע אודות בית הספר ובו חומרי למידה ומערכי שעור.

הפקת סרטי גמר
במגמת הקולנוע והטלוויזיה התלמידים משתמשים במערכות עריכה וצילום מתקדמות, לצורך הפקת עבודות הגמר, הנדרשות מתלמידי המגמה.
הרציונל הפדגוגי  |  הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות  |    מועצת תלמידים   |    חזור לדף הבית
הרציונל הפדגוגי  |  הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות  |    מועצת תלמידים   |    חזור לדף הבית