תשע"ו  2015-2016
086435139  בית הספר התיכון השש שנתי מקיף ו' ע"ש קוהל   |   רחוב בית אל שכונה ט'  ת.ד. 3054 באר שבע   |   טלפון: 086420410  פקס
לוח ההודעות האלקטרוני
מערכת שעות בית ספרית
שינויים במערכת חטיבה עליונה
שינויים במערכת חטיבת הביניים
מועצת התלמידים תשע"ו
מועצת התלמידים שלך ובשבילך
בקרוב... יום המעשים הטובים
   orimagos@gmail.com      רכז מועצת התלמידים: אורי מגוס 
תפקידי הנבחרים
לאתר מועצת התלמידים והנוער הארצית

תקנון העל של מועצת התלמידים

מערכי שיעור לשעת מחנך לקראת הבחירות למועצת התלמידים
Copyright © 2010 by "מקיף ו' ע"ש קוהל באר שבע"  ·  All Rights reserved to Goel Drory  ·
meitalvav@walla.coml  דואר למזכירת המנהלת:
goeldrory@gmail.comדואר למנהל האתר:   mattymd2@gmail.com דואר למנהלת בית הספר
עניין של ו - גליון נובמבר
לחצו בבקשה לקריאת העיתון המכוון
הנבחרת
אסתר בן שימול
יו"ר המועצה
עדי דנינו
סיו"ר המועצה
עדן לוי
דוברת המועצה
ירין אמר
מבקר המועצה
 
______________________________________________________________________________________________________
רדיו מקיף ו' עלה לאוויר
כולם מוזמנים להקשיב ולהתעדכן
עניין של ו - גליון שני תשע"ו
נא ללחוץ לקריאת העיתון החדש
גליון מאי 2015