ערב מחוייבות אישית
בערב זה הועלתה הצגה בנושא שהיינו מנועים מלצלמה
001.JPG
001.JPG
002.JPG
002.JPG
003.JPG
003.JPG
004.JPG
004.JPG
005.JPG
005.JPG