נהלי בית הספר

בבית ספרנו, כבכל חברה מתוקנת, קיימים נהלים התורמים לרווחת התלמידים והמורים כאחד. התפקידים שמבצעים התלמידים והמורים שונים במהותם וכך גם תחומי האחריות.

מכאן, הסמכויות, החובות והזכויות - אינן זהות.

נהלים אלו, הנן מחייבות ומאפשרות לימודים ופעילות חברתית בתוך מסגרת מוגדרת וידועה, אך יחד עם זאת, ביה"ס הוא מסגרת חינוכית בה מוזמן כל משתתף להביע עמדותיו בכל נושא ולהציע הצעות לשינוי ולשיפור.

חלק מהנהלים הינם חדשים והם נוסחו בשיתוף הורים מורים ותלמידים. במהלך השנה נמשיך ונבדוק את תרומתם לשיפור האקלים הבית ספרי .

רק הנהלים הנחוצים ביותר, שניסוחם החד משמעי בכתב חשוב, מוזכרים בידיעון זה. רבות מהליכות ביה"ס אינן נזכרות בו בהיותן מובנות מאליהן, ומקובלות על דעת הכל.

אין ספק כי נהלים ברורים ,יסייעו לנו ליהנות משגרת חיים נכונה ונינוחה ולהרגשת ביטחון לכולנו.

 

 

חלוקת השנה

שנה"ל מחולקת למחציות. בסוף רבעון ראשון ושלישי וכן בסוף שנה"ל יערכו ימי הורים בשעות אחה"צ ובהם ימסרו המורים דיווח מפורט באשר לתפקוד התלמיד והישגיו.

בסוף מחצית הראשונה ובתום הלימודים יחולקו לתלמידים תעודות בשעות הבוקר.

 

1. תלבושת אחידה

 

*      על התלמיד להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה. בקיץ חולצת טריקו צבעונית עם סמל בית הספר.החולצה תהא שלמה לחלוטין (לא חתוכה).  אין ללבוש חולצה  אחרת על חולצת התלבושת. בחורף סווצ'ר עם סמל בית הספר.

*      בימים קרים ניתן ללבוש מתחת לחולצה הקצרה עם סמל ביה"ס- חולצה ארוכה.

*      תלמיד המפר את הכללים הנ"ל לא יורשה להיכנס לתחום בית הספר.

*      חובת ההופעה בתלבושת בית הספר חלה על כל התלמידים בכל ימות השנה  לאורך כל שעות השהייה בבית הספר. כולל בבחינות הבגרות בקיץ.

*      תלבושת ספורט מלאה לשעורי חנ"ג. הופעה ללא תלבושת תגרע מהציון במקצוע.

*      ביום השואה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יתבקשו התלמידים להגיע בחולצות לבנות.

האחריות על הופעה בתלבושת תקינה חלה על התלמיד והוריו.

בית הספר ידווח  להורים במקרה של הפרת ההוראה

 

2. איחורים

יום הלימודים מתחיל בשעה 8:15.

דלתות הכניסה לבית הספר ינעלו בשעה 8:20 והמאחרים  ישהו בחצר בית הספר עד לתחילת שעור שני.

לאחר כל צלצול על התלמיד להימצא בכיתה.

כניסה לאחר שהמורה בכיתה תחשב כאיחור

במידה ומדובר באיחור מוצדק – תורן הנהלה יאשר בכתב את כניסת התלמיד לכיתה.

על התלמיד להשלים את החומר שהחסיר עקב האיחור.

 

חט"ב:

תלמיד אשר יכנס באיחור במשך היום יירשם ע"י המורה המלמד בכיתה.

כל שני איחורים יחשבו כהיעדרות אחת. איחורים בלתי מוצדקים הם מרכיב בשקלול ציון המחצית  בערך של  5% (בנפרד מחישוב  "יחס למקצוע") תלמיד שלא איחר במשך המחצית יקבל את מלוא הנקודות בסעיף זה ותלמיד שאיחר יפסיד אותן

 

חט"ע:

תלמיד לא יורשה להיכנס לכיתה באיחור ולכן כל איחור יחשב כהיעדרות.

 

       חט"ב – יחס למקצוע =15%+5%

       חט"ע – יחס למקצוע = 10%+5%

 

 

3. היעדרויות:

ביקור סדיר בביה"ס והשתתפות בכל השעורים הינם תנאי הכרחי להצלחת התלמיד בביה"ס.

נוכחות התלמיד ב 85%  מכלל השעורים (במחצית) , הינה תנאי למתן ציון.

 

חט"ב  - לאחר כל היעדרות יציג התלמיד אישור למחנכת ולאחר חתימתה הוא יציג אותו לכל המורים המקצועיים (הצגת האישור תעשה תוך שבוע מיום ההיעדרות).

היעדרות שאינה מאושרת מעבר ל – 15% תגרור הקפאת ציון  בתעודה.

 

חט"ע  -  לא יתבקשו אישורים להיעדרות. כל היעדרות מעבר ל – 15% תגרור הקפאת ציון  בתעודה. 

מקרי היעדרות חריגים ידונו בוועדה פדגוגית שכבתית

באחריות התלמיד להציג בפני הועדה אישורים מתאימים לכל היעדרויותיו במחצית.

 

על-פי חוזר מנכ"ל סב/5 (א) -  תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות לא יהיה זכאי לציון בית ספרי, אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו.

 

*      היעדרות מעל 30%- לא תאושר יציאה לטיול השנתי.

*      הפשרת ציון בשל היעדרות  - נוכחות של התלמיד בלפחות  90% מהשעורים ברבע הבא תאפשר מתן הציון בחזרה. ערכו של הציון שיופשר יהיה 80% מהציון המקורי. 

*      היעדרויות בגין פעילות בית ספרית או השתתפות בפעילויות של הצבא (יא-יב) לא תכללנה במניין היעדרויות התלמיד. אישורים מתאימים יינתנו לתלמיד ע"י רכזת השכבה והוא יציג אותם בפני המורה המקצועי.

*      יציאה לחופשה עם ההורים,  בארץ או בחו"ל, בזמן הלימודים, אסורה בהתאם להוראות משרד החינוך למעט מקרים מיוחדים ההורים מתבקשים לתכנן מראש חופשות משפחתיות בהתאם לחופשות בית הספר, לבל יפגעו הישגי התלמיד,

 

הטבלה מציגה את פירוט שעות ההיעדרות בהתאם למספר השעות במקצועות השונים

 

מספר שעות בשבוע למקצוע

10% (דיווח להורים )

15% מקסימום שעות היעדרות לפני הקפאת הציון

הקפאת ציון

מקצוע הנלמד 2  ש"ש

3 ש"ש

5 ש"ש

6 ש"ש

מקצוע הנלמד 3 ש"ש

4 ש"ש

6 ש"ש

7 ש"ש

מקצוע הנלמד 4 ש"ש

5 ש"ש

8 ש"ש

9 ש"ש

מקצוע הנלמד 5 ש"ש

7 ש"ש

11 ש"ש

12 ש"ש

מקצוע הנלמד 6 ש"ש

8 ש"ש

12 ש"ש

13 ש"ש

 

4. התנהגות בשיעורים:

*      אין להכניס אוכל ושתייה לשיעור פרט לבקבוקי מים.

*      חל איסור על שימוש בפלאפונים סלולאריים במהלך השיעור.  על המכשיר להיות כבוי ובתיק.

*      התלמיד אינו רשאי להפריע  למהלך התקין של השיעור 

      תלמיד מפריע ניתן להוציא מהכיתה למספר דקות.  התלמיד שיוצא מהכיתה  

      ידאג להירשם במשרדי המזכירות של כל חטיבה ולקבל אישור שיאפשר לו

      לחזור לכיתה.

 

5. מבחנים :

מרכיבי הציון כולל תוכנית הלימודים ימסרו ע"י המורים לתלמידיהם בתחילת השנה. 

השנה מחולקת למחציות

לוח הבחינות יקבע ע"י מרכזת שכבה + מחנך + נציג תלמידים מכל כיתה. האחריות הינה על  מרכזת השכבה וכל שינוי יעשה בתאום עמה.

*        לא יקבעו יותר משלוש בחינות/בחנים בשבוע. בכל מקצוע יתקיים מבחן  או              

       בוחן בכל רבעון. במקצועות המתמטיקה והאנגלית ובמקצועות ההגברה בכתות   

       י"א– י"ב יקיימו שתי  בחינות ובוחן אחד בסה"כ במחצית.

*        תלמיד שיימצא מעתיק  יקבל ציון 0 . תלמיד שישתף פעולה בהעתקה יקבל 0

       במבחן

*        החזרת מבחנים עד שבועיים מיום הבחינה ובוחן עד שבוע מיום הבחינה.

 

מועדי ב'

כל תלמיד יהיה זכאי להבחן במועדי ב' בשני מקצועות בלבד לשיקולו  .

מטרתם של מועדי ב' הינה:

מתן מועד לתלמיד שנעדר מהמבחן במועד א' מסיבה כלשהי. ( בחט"ב על התלמיד להביא אישור על היעדרותו)

מתן הזדמנות לתלמיד,  שנכח במועד א' וציונו נמוך מ – 70 , לשפר את ציוניו.

 

מועדי המבחנים יתקיימו בימים קבועים שיפורסמו מראש ובאותן שעות.

לא ניתן להיבחן בשני מקצועות באותו יום

באחריות התלמיד להודיע למחנך באילו מקצועות הוא בוחר להיבחן במועד ב'.

קביעת הציון הסופי :

                 אם הציון במועד א' היה שלילי –  הציון הגבוה יקבע.

                 אם הציון במועד א  הינו עובר – הציון הממוצע בין שני המבחנים יקבע.

 

6. ספריית ביה"ס:

*      תלמידי ביה"ס יפקידו בתחילת שנת הלימודים שיק בטחון ע"ס 100 ש"ח אשר יוחזר בתום השנה.

*      השאלת ספרים, שהייה בספריה ושירותי מחשב יעשו אך ורק ע"י הפקדת כרטיס תלמיד בידי הספרניות.

*      אי החזרת ספר במועד תגרור תשלום קנס כספי.

*      אין להיכנס עם אוכל ושתייה לספריה.

*      על התלמיד להשאיר את התיק על המדפים שבכניסה לספריה.

*      שמירה על התיקים תעשה ע"י תלמיד ביה"ס בתורנות.

*      חובה לשמור על השקט בספריה.

 

7.  תקנות מעבר מרמה לרמה:

 

 כדי לעבור מרמה לרמה גבוה יותר במהלך שנת הלימודים על  התלמיד לקבל ברבעון
 ציון 90 לפחות ולעמוד במבחן התאמה.

 תלמיד שיקבל ציון שלילי יקבל התראה בסיום הרבעון. אם ציוניו לא ישתפרו יעבור      
 ללמוד ברמה נמוכה יותר בתום המחצית.

 תלמיד המבקש על דעת עצמו ללמוד ברמה נמוכה יותר מזו שבה הוא לומד, יגיש   
 בקשה חתומה ע"י הוריו.

 הבקשה תידון ע"י ועדה שתכלול את מרכזת המקצוע הנדון, המורה המקצועי, המחנך/ת      

  הכיתה מרכזת השכבה ומנהלת ביה"ס.

 כל מקרה ייבדק לגופו של עניין.

 

8.  ערעורים

תלמיד רשאי לערער על ציון או כל החלטה אחרת על פי הסדר הבא:

-          בפני המורה המקצועי.

-          בפני מרכז המקצוע.

-          בפני המרכזת הפדגוגית / מנהל הבית

-          בכל מקרה יש לידע ולשתף את מחנך הכיתה.

 

 

ספורט

 

נהלים לשעור חינוך גופני:

 

תלבושת אחידה

בקיץ    -     חולצה בצבע אפור שרוולים שחורים עם סמל ביה"ס, מכנסיים  בצבע

                    שחור או טייץ שחור לבנות. נעלי ספורט (לא נעלי הרים).

 

בחורף    -   יש להופיע עם אימונית בכל צבע ומתחת תלבושת ספורט.

                    תלמיד אשר יופיע ללא תלבושת ספורט אין לגביו חובת שחרור מן

                    השיעור, עליו להישאר עד תום השיעור יחד עם הכיתה  אחרת הדבר

                    יחשב להיעדרות בלתי מוצדקת.

 

 

פטור מסיבה בריאותית

 

תלמיד/ה אשר פטור מסיבה בריאותית ע"י רופא מקצועי משעורי חנ"ג. מוטלת עליו האחריות להציג האישור בפני המורה לחנ"ג.

-    יהיה נוכח בכל השיעורים.

-    יגיש עבודה עיונית בכל רבע עפ"י הנחיות המורה.

 

לתלמיד י"ב

ציון חיובי בחנ"ג הכרחי לקבלת תעודת בגרות. תלמיד/ה אשר יקבל ציון שלילי

עד המחצית, לא יוגש למבחן הבגרות בחנ"ג.

 

בוגר ביה"ס

בוגר אשר סיים את לימודיו עם ציון שלילי בחנ"ג יהיה זכאי לתעודת בגרות אלא

אם כן יבחן או יגיש עבודה עיונית. הציון  המקסימלי שיוכל לקבל הינו 56.

 

 

 הכניסה לאולם הספורט תותר רק בנעלי ספורט.

 

אנו מאמינים כי תקנות אלו המהוות מסגרת גבולות יאפשרו לכל אחד מאתנו שהייה נעימה בבית הספר ויצירת אווירה אשר תאפשר מיצוי יכולות לימודיות וחברתיות גם יחד. 

 

לוח הצלצולים

  

בימים א' –ו'

 

 

שעור ראשון                  9:00 -8:15

 

שעור שני                      9:45 -9:00 

 

 

                הפסקה 5 דקות      9:50 – 9:45

 

 

שעור שלישי               10:35 – 9:50

 

 

               הפסקה גדולה 25 דקות 11:00 – 10:35

 

שעור רביעי                 11:45 – 11:00

 

              הפסקה 5 דקות 11:50 -11:45

 

שעור חמישי               12:35  - 11:50

 

             הפסקה 5 דקות 12:40 – 12:35

 

שעור שישי                 13:25 – 12:40

 

            הפסקה 10 דקות 13:35 – 13:25

 

שעור שביעי               14:20 – 13:35

 

 

           הפסקה 5 דקות – 14:20 – 14:25

 

שעור שמיני    14:25 – 15:10

 

 

 

לוח חופשות בשנת הלימודים תשס"ו

 

פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים בגני הילדים, בבתי הספר יסודיים, בבתי הספר העל יסודיים. בכיתות י"ג י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום חמישי, כ"ז באב התשס", 1 בספטמבר 2005.

 

 

ראש השנה:         ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי, כ"ט באלול התשס"ה

                              ו-א'-ב' בתשרי התשס"ו, 3-5 באוקטובר 2005. הלימודים יתחדשו ביום חמישי

                              ג' בתשרי התשס"ו, 6 באוקטובר 2005, בשעה הראשונה  לפי מערכת השעות

                              הקבועה.

 

יום הכיפורים:       ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים רביעי וחמישי, ט'-י' בתשרי התשס"ו                    

                              12-13 באוקטובר 2005,  הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי  התשס"ו,                          

                              14 באוקטובר 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

   

סוכות:                ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי התשס"ו,

                              17 באוקטובר 2005, עד יום רביעי כ"ג בתשרי התשס"ו , 26 באוקטובר

                              2005, הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשס"ו 27 באוקטובר

                              2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

 

חנוכה:                מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשס"ו, 27 בדצמבר 2005, עד יום שני, ב' בטבת

                              התשס"ה, 2 בינואר 2006, הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשס"ו,

                              3 בינואר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

 

ט"ו בשבט:          יום שני, ט"ו בשבט התשס"ו, 13 בפברואר 2006. ט"ו בשבט הוא יום נטיעות

                              או טיולים. אם אין אפשרות לערוך נטיעות וטיולים בגלל מזג האוויר, יקדישו

                              מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים לשיחות ולפעילויות חינוכיות הקשורות

                              בט"ו בשבט.

 

פורים:                הימים שלישי ורביעי י"ד-ט"ו באדר התשס"ו, 14-15 במרס 2006, הלימודים

                             יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשס"ו , 16 במרס 2006, בשעה הראשונה

                             לפי מערכת השעות הקבועה.

 

פסח:                   מיום  שלישי, ו' בניסן התשס"ו, 4 באפריל 2006, עד יום חמישי, כ"ב בניסן

                             התשס"ו, 20 באפריל 2006. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התשס"ו

                             21 באפריל 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

 

יום העמצאות      יום רביעי, ה' באייר התשס"ו, 3 במאי 2006, הלימודים יתחדשו ביום חמישי

                               ו' באייר התשס"ו, 4 במאי 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

 

ל"ג בעומר:           יום שלישי י"ח באייר התשס"ו 16 במאי 2006.הלימודים יתחדשו ביום רביעי

                              י"ט באייר התשס"ו17 במאי 2006בשעה הראשונה לפי מערכת השעות  הקבועה

 

יום ירושלים:         יום חמישי, כ"ז באייר התשס"ו, 25 במאי 2006(הוקדם). מציינים את יום

                              ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל.בחמ"ד

                              נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.

 

חג השבועות:        הימים חמישי, שישי ושבת ה'-ו' בסיוון התשס"ו, 1-3 ביוני 2006, הלימודים

                              יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התשס"ו, 4 ביוני 2006, בשעה הראשונה

                             לפי מערכת השעות הקבועה.