הרציונל הפדגוגי של ביה"ס ויעדיו

 

ביה"ס קהילתי מקיף שש שנתי מקדם ומטפח, שיתוף ומעורבות של הורים ,תלמידים ומורים

בתהליכים חינוכיים ותרבותיים בביה"ס.

 

ביה"ס פועל ליצירת אקלים מיטבי חברתי והומניסטי המטפח כישורי חיים למניעת אלימות

ולשיח אמיתי בין כל באי ביה"ס.

 

ביה"ס רואה את השונות כערך, פועל למען שוויון הזדמנויות בין המינים ובין אוכלוסיות בעלות

צרכים מיוחדים.

 

ביה"ס מציע מגוון בחירה של תוכניות ומסלולים המאפשרים לכל תלמיד למצות את יכולתו

האישית ולהגיע למצוינות.

 

ביה"ס יוזם תוכניות לימוד ייחודיות תוך חשיפה לסביבה לימודית וטכנולוגית בתחומים שונים.

 

ביה"ס מטפח אזרחים מעורבים התורמים לקהילה המצויים בערכי מורשת ישראל תוך יצירת

קשר עם קהילת יהודי התפוצות ככלל ועם קהילת יהדות מונטריאול בפרט.

 

מתוך הרציונאל נגזרו היעדים הבאים לשנת הלימודים תשס"ו:

 

1.  העלאת הישגי תלמידים וצמצום פערים.

2.  יצירת אקלים מיטבי בביה"ס המקדם ומטפח אורח חיים קהילתי.

3.  טיפוח ערכי סובלנות, מעורבות חברתית ומורשת העם תוך קשר עם יהדות התפוצות.

4.  שילוב תלמידים לקוי שמיעה במסגרת הרגילה.

5.  טיפוח וקידום לימודי המדע, ואמנויות המסך והבמה.

 

 

א.  תוכניות לצמצום פערים ולהעלאת ההישגים:

 

מיפויים דינאמים – כיתתי ומקצועי:

 

בית הספר מאמין בצורך לערוך מיפויים כיתתיים ולפי המקצועות השונים ארבע פעמים בשנה, ככלי למעקב אחר התקדמות ושינויים בנוגע ללמידה ולהישגי התלמידים.

מיפוי מקצועי יאפשר מעקב אחר תפקוד המורים בכתות ובקבוצות השונות ואיתור בעיות וצרכים קבוצתיים.

המיפויים הכתתיים מאפשרים מתן מענה אישי וקבוצתי מיידי במהלך הלמידה.

זהו אמצעי שמסייע בבניית תוכניות אישיות וקבוצתיות.

 

קורסי תגבור בחט"ע:

מתוך המיפויים התקופתיים בהם עולים קשיים של התלמידים, ביה"ס ימשיך להציע קורסי תגבור לתלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות – בבחינת הזדמנות נוספת, על מנת לסייע לתלמידים המתקשים במקצועות השונים.

 

קורסי תגבור לקראת החטיבה העליונה:

קורסים יינתנו במהלך חופשת הקיץ לתלמידי חט"ב אשר הישגיהם אינם עומדים ברמה הנדרשת לסוף השנה. המורים בקורסים השונים הינם מורי ביה"ס וסטודנטים.

 

מרתונים לפני בחינות:

בית הספר נערך לתוכנית תגבורים לפני בחינות הבגרות במקצועות השונים. צוותי המקצוע יקיימו ימים מרוכזים בשעות אחה"צ בהם יתגברו את התלמידים ויתנו מענה לשאלותיהם באמצעות מרכזי הלמידה אשר יופעלו לקראת בחינות, אנו מאמינים כי יפתחו ערוצים נוספים לחיזוק הקשר בין מורה תלמיד.

 

כיתות הצלחה – מבצעים לימודיים:

בבית ספרנו החל פרויקט "הצלחה" בשנת הלימודים תשס"ה בליווי צוות "תפנית".

הפרויקט מיועד לתלמידים שמסגרת קטנה ותומכת תסייע להם להצליח.

תלמידים המתקשים מקבלים סיוע על ידי המורים המלמדים והמתרגלים, על מנת להוביל את כולם להצלחה.

כל קבוצה מלווה ברכזת שתפקידה לסייע בכל ענייני המשמעת והלמידה של קבוצתה. בכל מקצוע שנלמד מלווה הצוות על ידי מנחה דיסיפלינרי שהוא רכז מקצוע מבית הספר, וכמו כן מנחה חיצוני מטעם "תפנית".

בתום לימודיהם יסיימו התלמידים עם מינימום 21 יחידות לימוד – ויהיו זכאים לתעודת בגרות.

לפני תחילת הלימודים אנו עורכים מבצעים לימודיים שמטרתם צמצום פערים קודמים. המבצעים הלימודיים מתקיימים במקצועות המתמטיקה והאנגלית.

 

פרויקט פר"ח חט"ב:

בשיתוף עם אונ' בן גוריון יוצמדו סטודנטים לתלמידים לשם סיוע לימודי חברתי ורגשי. הסטודנטים ילוו את התלמידים במהלך שנת הלימודים ויתמכו בהם במקצועות ובצרכים השונים.

 

פרויקט פר"ח לבגרות:

בשיתוף עם אונ' בן גוריון יוצמדו סטודנטים לתלמידים לשם סיוע במקצועות בגרותיים. הקריטריונים הינם מוטיבציה גבוהה ומחויבות התלמיד למפגשים קבועים לאורך השנה. הצוות המקצועי של ביה"ס – רכזי המקצוע והמורים מנחים ומלווים את הסטודנטים בעבודתם.

 

מרכז למידה:

מרכז הלמידה פועל ארבע שנים בבית ספרנו. בתחילת כל שנה נערך מיפוי של כלל התלמידים משכבה ז', מתוכם מאותרים הילדים כתת-משגים. התלמידים יוצאים ללמוד במרכז למידה והם מקבלים העשרה ותמיכה במקצועות לימוד מסוימים, עפ"י הצרכים ובהתאם לתוכנית הלימודים.

הלמידה במרכז נעשית בשיתוף פעולה עם המורים המלמדים בכתות הלימוד.

 

נגישות להשכלה גבוהה:

 

מטרות התוכנית:

 

1. להביא לגידול משמעותי במספר התלמידים המתקבלים למחלקות יוקרתיות להשכלה גבוהה.

2.  לשדרג באופן משמעותי את הישגי התלמידים כך שתעודת הבגרות תהיה איכותית ותאפשר עמידה בדרישות הסף של האוניברסיטאות.

 

פרויקט בשיתוף אונ' בן גוריון ומשרד החינוך מאפשר לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולות למידה להיחשף לתוכנית לימודים אקדמית המוצעת ע"י האונ'. הלימודים מתקיימים באונ' בימי ו' ומחייבים נוכחות והגשה לבחינות אשר בחלקם מקנים קראדיטציה לקראת לימודי תואר באונ'. בנוסף לכך לומדים התלמידים בחטיבה בית ספרית את מקצועות הבגרות על מנת לשפר את הישגיהם.

 

תוכנית "קרן עזריאלי":

התוכנית תתמקד בשכבות ז'-ט' ותיתן מענה לתלמידים בעלי מוטיבציה לתגבור לימודי במתמטיקה ובלשון. תוכנית הלימודים מתקיימת בשעות אחה"צ תוך מתן מענה גם למסגרת החברתית. במסגרת זו משולבים גם ההורים בבניית תוכנית מערכתית המטפחת סביבה תומכת ופיגמליונית המאמינה ביכולות התלמידים.

 

"מצוינות 2000":

תכנית בשיתוף עם העמותה ל"מצוינות בחינוך".

התוכנית מיועדת לשכבות ז', ח'.

תלמידים מצטיינים מקבלים העשרה בתחומי – המתמטיקה, המדעים והאמנות. כמו כן נחשפים התלמידים לתחומי עניין נוספים בימי סיור מחוץ לתחום ביה"ס.

 

הפרויקט הלאומי:

הפרויקט מיועד לתלמידים משכבות ז'-יב' העדה האתיופית.

מטרת הפרויקט לתת מענה לימודי, חברתי ורגשי לאותם תלמידים על מנת להובילם להצלחה ולשילוב בחברה הישראלית בכלל ובביה"ס בפרט.

 

 תוכנית "מעברים":

ביה"ס מקיים קורסי הכנה לתלמידים בוגרי כתות ו' העולים לכתה ז'. התוכנית כוללת שתי פעילויות:

  1. קורסי קיץ.
  2. מכינת שילוב.

 

מטרות התוכנית: 

שיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים.

"ריכוך" המעבר והקלה על הלומדים מבית הספר היסודי לחטיבה.

יצירת קשר ראשוני עם הצוות החינוכי ובין התלמידים עצמם.

 

 

מכללה לאומנויות המסך:

בית הספר יפתח השנה את שערי "המכללה לאומנויות המסך", במכללה יוכלו תלמידי המגמה לטכנולוגיות תקשורת, להמשיך את לימודיהם בשנים יג' (טכנאי) ויד' (הנדסאי). התלמידים יהיו עתודאים על פי כל הכללים בצה"ל ועם גיוסם יעסקו ביחידת ההסרטה של דובר צה"ל. מחזור התלמידים הראשון שייקלט במכללה סיים השנה את כתה יב'.

 

אתר האינטרנט של המקיף

כמו בשנים שעברו ימשיך לנהל את אתר האינטרנט- גואל דרורי. האתר קצר הצלחה והוא מכיל את ידיעון בית הספר, צילומים מכל האירועים הרבים של בית הספר, רולר ברכות עדכני, קישורים לאתרים מועילים לנוער, פורום תלמידי החטיבה, פורום לבוגרים, תמונת השבוע, קשרים שבית הספר מקיים עם בתי ספר אחרים בחו"ל ועוד נושאים רבים ומגוונים. האתר ימשיך ויתעדכן וכמובן יקושר לאתרים של השנים תשס"ג, תשס"ד ותשס"ה כך שנוכל לצפות גם במה שהתרחש בשנים קודמות.

החל מהשנה יתווספו לאתר חלקים פדגוגיים, מורים ישאירו באתר בית הספר, חומרי לימוד, תרגילים, ביבליוגרפיות, חומרי עזר ועוד, כדי שתהיה למידה מרחוק והעשרה מהבית לחומרים נוספים שלא כלולים במהלך השיעורים בכתה.

 

 

ב.  תוכניות לשיפור אקלים – קשר מורה תלמיד:

 

תוכנית התערבות למניעת אלימות:

מטרות :

§         פיתוח תחושת מוגנות בקרב כל באי בית הספר.

§         הפחתת האלימות הפיסית.

§         יצירת שפה אחידה בטיפול בבעיות אלימות בבית הספר.

§         פיתוח תוכניות לשיפור האקלים המעודדות התנהגויות חיוביות.

 

התוכניות תכלול:

1.       הגדרת קוים אדומים, דרכי אכיפה ומדדי הצלחה.

2.       קביעת דרכים ותובנות ברמות שונות להעברת המסר של התוכנית לכל באי ביה"ס.

3.       עידוד התנהגויות חיוביות  ולימוד דרכי תגובה לגיטימיות.

 

תוכנית מניעה לסמים אלכוהול וטבק:

 

מטרות התוכנית:

העלאת המודעות להתנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער ושינוי עמדותיהם ביחס לשימוש בסמים טבק ואלכוהול.

העצמת הרוב הדומם על מנת ליצור תרבות של דחיית סמים ואלכוהול.

הרחבת המעגלים השותפים לתוכנית מקרב ההורים,

המורים, התלמידים והקהילה.

 

פעילויות מתוכננות:

à    סמינר עמיתי סמים בשכבה ט' במסגרת הסדנא העירונית - הפעלות בכיתות ע"י העמיתים.

à    סמינר עמיתי עישון בשכבה ז' במסגרת הסדנא העירונית.

à    "נזקי עישון" הרצאה לתלמידי כיתות ז' + סדנא של המחנכים.

à    פעילות של צוות מהל"ב בשיתוף עמיתי סמים (ט'+י') בקרב שכבה ח' וט'.

à    אוטובוס "אלטרנתיב" – סרט +דיון בשכבות י'+יא'.

à    "סוגי סמים" – הרצאה של אורי אילני לשכבה יא'+ט'.

à    תיאטרון אימפרוביזציה לשכבה ח'.

à    הרצאות למורים ולהורים.

 

צוות מו"פ – צוות מחקר ופיתוח:

 תפקיד הצוות:

à    עדכון הנהלים תוך למידה מתוך השטח.

à    מעקב אחרי אכיפת הנהלים החדשים של השנה.

à    פרסום החלטות צוות מו"פ בביה"ס.

 

דרכי עבודה:

à    איסוף מידע מתוך חדר המורים ומהתלמידים.

à    דיון בנהלים – יתרונות וחסרונות.

à    קבלת החלטות.

à    הגדרת נוהל מעודכן.

 

נושאים שהועלו לדיון:

מועדי ב' ,איחורים ושיתוף תלמידים בדיונים.

להמשך: קביעת נוהל טיפול באירועים חריגים, ונהלי משמעת נוספים.

 

תוכנית חונכות לימודית בית ספרית:

מטרת התוכנית היא חיזוק הקשר בין המורים לתלמידים בביה"ס כדי למנוע אלימות לחיזוק תחושת השייכות ובנוסף לכך שיפור הישגים לימודיים. כלל המורים בביה"ס יחנכו תלמידים מהשכבות השונות ויתנו מענה לצרכים בתחום הלימודי והרגשי בהתאם לנטיותיהם.

 

הפקות בית סיפריות:

בית הספר מאמין כי לכל תלמיד כישורים ותפקידינו לאפשר לכל אחד "במה" לביטוי כישוריו וכישרונותיו.

אנו נעלה השנה מספר הפקות וביניהן את מסכת יום השואה העירוני.

תהליך זה , בו שותפים תלמידי שכבה יא, מזמן לתלמידים עיבוד נושאים הקשורים בשואה בדרכים יצירתיות ולא שגרתיות.

התלמידים כותבים את המסכת, שרים ומציגים אותה בפני קהל.

 

ביס"ק-בית ספר קהילתי:

תוכנית ייחודית שמטרתה להקנות חינוך, ידע וכלים לקראת מעורבות ואחריות קהילתית תוך ניצול יעיל ואחראי על משאבים (מבנים, כוח אדם של ביה"ס של התושבים) לטובת ביה"ס והקהילה, וחינוך לצריכה שקולה ויעילה של שעות הפנאי.

החוגים מתקיימים בשעות אחר הצהריים במגוון רחב, ויתנו מענה כמעט לכל ילד בתחומי עניין שונים ומוצעת בעיקר לתלמידי החטיבה.

 

ג.  תוכניות לטיפוח ערכי סובלנות ומעורבות חברתית:

 

מחויבות אישית:

 

במסגרת פרויקט זה מסייעים התלמידים במגוון הפעילויות בבית הספר ובקהילה.

בשנת הלימודים תשס"ו יושם דגש על פעילות לטובת תלמידי בית הספר הצעירים במטרה להקל את המעבר לחטיבת הביניים של תלמידי שכבה ז', ולהוות "אח בוגר"- כתובת חברית עבור התלמידים בבעיות שונות בתחום הלימודי , האישי והחברתי.

יש לציין, כי משנת הלימודים תשס"ו, ההשתתפות בפרויקט מחויבות אישית, תצוין בתעודת סיום כיתה י' ותהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות.

 תרומה זו נועדה לחזק את הרגשת השייכות של התלמיד לקהילתו ולבית הספר וזאת ע"י פעולות מעבר לשעות הלימודים. וכן להדריך את התלמיד לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיו האישיות ולשפר את התקשורת הבין אישית עם הזולת .

 

להיות אזרח:

 

התוכנית מיועדת לתלמידי שכבה י' והיא עוסקת במשמעות תעודת הזהות וביחסי אזרח – מדינה תוך התמקדות בנקודות הבאות:

 

בתחילת השנה אנו נדאג לקבלת תעודות זהות לכל תלמידי השכבה שאותן נחלק בטקס משמעותי במהלך הטיול השנתי.

 

בי"ס למנהיגות:

בשכבה ט' במהלך המחצית הראשונה יעברו כל תלמידי השכבה תהליך חשיפה למיומנויות הדרכה. בסמסטר ב' יבחרו התלמידים המובילים כדי להמשיך ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום המנהיגות לשלב של רכישת תעודה של מדריך צעיר. התוכנית תלווה בפעילויות העשרה, תרבות וחוויה בשעות אחה"צ עם ימי שיא אשר יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבוצה הנבחרת.

 

פרויקט "גשר חי":

בית הספר שלנו משתתף זו השנה השנייה בפרויקט ייחודי – פרויקט "גשר חי", המשותף לנו ולקהילה היהודית במונטריאול. את הפרויקט מלווה הסוכנות היהודית ומטרתו להכיר ולקרב בין קהילות ובני-נוער בארץ ובקנדה במונטריאול.

במהלך הפרויקט מתכתבים התלמידים השותפים לו, כשלכל תלמיד בארץ יש בן זוג או בת זוג בחו"ל. ההתכתבות נעשית דרך האינטרנט באופן עצמאי. תלמידים רבים כבר נמצאים בשלבים מתקדמים של הקשר, לאחר שלבי ההיכרות והגישושים הראשוניים.

לבית הספר שלנו מיזם ייחודי, של אתר אינטרנט גדול ומפואר בו יש מידע רב על הפרויקט, על השותפים לו, תמונות התלמידים, תמונות מביקורים בחו"ל, תכתובת אישית ענפה ועוד מידע רב.

גם השנה תצא משלחת של תלמידים ומורים לביקור בקהילת מונטריאול, גם ביקור גומלין מתוכנן.

 

להיות ישראלי:

תוכנית להיות ישראלי מיועדת לתלמידים עולים וותיקים המאפשרת לתלמידנו להתחבר לזהותם הישראלית מבלי לאבד את הזהות האישית של העולים, מוצאם ותרבותם. וזאת תוך יצירת דיאלוג בין שתי הקבוצות.

 

מטרת התוכנית:

- לסייע בתהליך קליטת העלייה ובצמצום הקונפליקט הנוצר בעקבות המעבר לא"י.

- לחזק את יצירת הזהות הישראלית ואת הזיקה לא"י באמצעות פעילות חוויתית.

- העצמת קב' מנהיגות הצעירה.

 

התוכנית מופעלת באמצעות רכזי הנוער המשולבים בבית הספר יחד עם

המדצ"ים המפעילים תוכנית גיבוש. התוכנית כוללת סדרה של מפגשים

בשעות אחה"צ וכן פעילויות חוויתיות כמו טיולים, סדנאות גישור

מפגשים ועוד.

 

 

לקראת גיוס לצה"ל:

 

הכנה לקראת שירות משמעותי בצה"ל. במרכז התכנית פיתוח מוטיבציה לשירות הצבאי, הקטנת חרדות והגברת כושר ההתמודדות עם הבעיות העולות במהלך השירות, הכרת החילות השונים הקיימים בצה"ל, העברת ידע למתגייסים על תהליך הגיוס, מבנה צה"ל ועידוד מעורבות ההורים.

התוכנית משלבת פעילות מחנכים וכוחות צה"ל באמצעות קצין חינוך ראשי וכוללת:

-          הרצאות: תהליך מיון ושיבוץ, שירות משמעותי, שירות נשים בצה"ל, שרשרת חיול, טירונות וכו'.

-          סדנאות לפיתוח חוסן נפשי לקראת גיוס.

-          ערב הורים בשיתוף קב"ן שירצה על קשייו של המתגייס.

-          הרצאה בנושא: הכנה משפטית לקראת גיוס.

-          "חייל ליום אחד" בתל השומר להכרת חילות צה"ל.

-          "מדבר מהשטח": מפגש עם חיילים המשרתים בצה"ל ובוגרי בית הספר.

-          "דבר המפקד": מפגש עם מפקדים בצה"ל.

 

 

 

תהליך קליטת תלמידי כיתות ו'

  

גם השנה יושם דגש על חיזוק הקשר עם בתי הספר היסודיים המזינים את המקיף. הידוק

הקשר יבוא לידי ביטוי בשיתוף ובקשרי עבודה בין צוותי מורי בית הספר מול הנהלות בתי

הספר וצוותי ההוראה. המטרה הינה להקל על מעבר התלמידים לחט"ב.

 

 

*   במהלך חודש נובמבר בין התאריכים 1/11-18/11.2005 יקבע מועד למפגש עם מנהלי

    בתי הספר, יועצת ומנהלת תחום חינוך בעירית ב"ש כדי לגבש מדיניות לתהליך  

    קליטת התלמידים.

 

 

*   לקראת סוף רבע א' יועצת בית הספר תקבע פגישות עם יועצות בתי הספר היסודיים

     למסירת משוב לגבי קליטת התלמידים בחט"ב.

 

 

     כמו כן תקבענה פגישות עבודה בין מרכזי המקצועות מתמטיקה, אנגלית והבעה מהמקיף

     עם צוותי הוראה מבתי הספר היסודיים כדי לתאם תוכניות לימוד. המטרה היא לקלוט

     את התלמידים מבתי הספר השונים תחת תוכניות אחידות עד כמה שניתן.

 

לאורך השנה נקיים מס' מפגשים אליהם יהיו מוזמנים תלמידי כתות ו' וזאת כדי לאפשר

הכרות ומוכנות לקליטתם במקיף.

 

כתות ו' יוזמנו לפעילויות הבאות:-

 

הפקה בית ספרית         -           הפקת תיאטרון שנתית בין התאריכים 23-26/1/06 

                                                  בהיכל התרבות.

                                                

                              

ימי חשיפה                   -            היכרות עם ביה"ס בתאריכים 14-16/2/2006

 

"שבוע הדממה"           -            בהפקת תלמידי "שמע" בין התאריכים 21-23/2/2006       

                                                   "באשכול פייס".

 

"ימים פתוחים"           -              מפגש בביה"ס, מוזמנים הורים ותלמידי כיתות ו' בתאריך        

                                                 7/3/2006 "באשכול פייס".

 

"חולית"                       -            הפקה בית ספרית בין התאריכים 26-29/3/2006 "באשכול פייס".       

 

 

מפגש עם הורים           -            הצגת לימודי החט"ב בבתי הספר היסודיים, יקבע בתיאום עם בתי

                                                 הספר היסודיים.

 

טכס יום השואה          -              הטכס העירוני המועלה ע"י  תלמידי ביה"ס 24/4/2006.

 

טכס בני/בנות מצווה    -             טכס בני/בנות מצווה לשכבה ז' בתאריך 24.5.2006.

 

ימי רישום                    -             יקבע ע"י הרשות

 

סדרי פתיחת

שנת הלימודים תשס"ו-              ישלח לבתי הספר היסודיים ב- 10/6/2006.   

 

     

תהליך בחירת הגברות ומגמות כיתות ט'

 

במהלך שנת הלימודים בשכבה ט' יעשה תהליך של  איבחן וברור רמת הלימוד של

התלמידים כדי לאפשר הכוון מתאים בחט"ע. לאורך השנה יחשפו התלמידים לתהליך

הבחירה וירכשו כלים לבצוע בחירה רציונלית  רלוונטית ומשמעותית בתהליך קבלת החלטות.

תהליך הבחירה המוצג משמש בסיס לעבודה, המשקף תהליך של דיאלוג מתמשך לאורך השנה

המאפשר לתלמיד צמתים לקבלת החלטות ואפשרות לשיפור ושינוי סטטוס.

 

במסגרת התוכנית יעסקו התלמידים בדילמות הקשורות בקבלת החלטות לימודיות, חברתיות

ובדרכי ההתמודדות עימן.

 

התוכנית תשתף הורים, מורות ותלמידים כהכנה לקראת בחירת המגמות ומקצועות ההגברה בחט"ע.

 

במהלך חודש נובמבר- צוות היגוי שיכלול את מנהלת הבית,רכזת השכבה ,מחנכים,יועצות

וחברי הנהלה – לדיון מקדים והפקת לקחים מתהליך ההכוון של שכבה י'.

 

להלן פירוט התהליך:-

 

תאריך

ת ו כ ן

אוכלוסיית היעד

12.12.05

גיבוש מקצועות הגברה לשנת הלימודים תשס"ו

הנהלה מצומצמת

4.1.06

ערב הצגת תהליך הבחירה ומקצועות ההגברה

לתלמידי שכבה ט'- ע"י מרכזי הגברות ומגמות,

מרכזות הכוון ומב"ר.

ערב למחנכים ויועצות שכבה ט'.

 

16.1.06

ערב הצגת תהליך הבחירה לתלמידים ולהורים

מחנכים,תלמידים והורי שכבה ט'

8.3.06

ימים פתוחים – ערב להורי ותלמידי שכבה ט'

באחריות  מחנכי ט' ומרכזת השכבה

17-31.3.06

הסבר המגמות וההגברות לתלמידי שכבה ט'-והאחריות על מרכזי המקצועות והמגמות בתאום מרכזת שכבה ט'.

תלמידי השכבה

12-31.03.06

מועצה פדגוגית-איסוף המלצות מורים

באחריות מחנכי ט'+ מרכזת ט'

31.3.06

איסוף דף בחירת תלמידים ע"י המחנכות

באחריות מחנכי ט' ומרכזת ט'

2.4.06

ערב הורים

הורים ותלמידים

2-30.4.06

גיבוש סופי של קבוצות הלימוד לשנה"ל תשס"ו

באחריות מחנכי ומרכזת ט'

1.5.06

איסוף נתונים מתלמידי שכבה ט'

באחריות מחנכי ט' ומרכזת ט'

8.5.06

הגשת רשימות ראשוניות-מחנכי שכבה ט'

לקראת י' באחריות יועצת ומרכזת שכבה ט'

באחריות מחנכי  ט' ומרכזת ט'

15.5.06

בדיקת מבנה הקבוצות וגיבוש תוכנית לימוד  לתלמיד שכבה ט' לקראת י'.

הנהלה מצומצמת

 

 

לוח זמנים ימים פתוחים

 

השנה נקיים את "הימים הפתוחים" בין התאריכים 7-8.3.06 לקליטת תלמידי כיתות ו'

ולקראת בחירת מגמות טכנולוגיות והגברות בנתיב העיוני  וכן שיבוץ תלמידי כיתות אתגר

מב"ר והצלחה. תלמידי שכבה ט'. לימים הפתוחים יוקדמו ימי חשיפה, הצגת המקצועות

וההגברות למחנכים ולתלמידם ,פעילויות הכנה בכיתות.

המטרה היא לאפשר לתלמידנו הכרות אמיתית עם מגוון האפשרויות ובחירה רציונלית

רלוונטית ומשמעותית מותאמת לכל תלמיד ותלמידה.

 

 

 

תאריך

ת ו כ ן

באחריות

 

8.11.05

ישיבת מכרזים בנושא הערכות לקראת הימים הפתוחים

מרכזי מקצועות,מגמות הנהלה מצומצמת

 

24.1.06

ישיבת מרכזים לקביעת מסגרת לתצוגה ותכנים

אנשי מינהלה,מרכזים,מרכזי מגמות והנהלה מצומצמת

31.1.06

מסירת הזמנה לבית דפוס

טלי שמר

 

14-16.2.06.

יום פתוח להורי ותלמידי כיתות ו'

יועצת קולטת

28.2.06

מועד אחרון לאיסוף עבודות לתצוגה לימים הפתוחים

טלי שמר

5-6.3.06

ימי חשיפה שכבה ט'

טלי שמר

6.3.06

הקמת התצוגה וארגון הימים הפתוחים

טלי שמר

7.3.06

יום פתוח להורי ותלמידי כיתות ט'

מרכזת יועצת ומחנכות כיתות ט'

9.3.06

פרוק התצוגה

אלברט כהן ומרכזי מקצוע

12.3.06

ישיבת משוב וסכום הימים הפתוחים

כל השותפים להכנת הימים הפתוחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המכללה לאומנויות המסך

וחטיבת לימודי טלוויזיה, צילום, קולנוע ותקשורת

 

בשנת הלימודים תשס"ו ילמדו בחטיבה 212 תלמידים במגמות ובהגברות המגמה ו-15 סטודנטים ב"מכללה לאומנויות המסך".

  

ה"מכללה לאומנויות המסך"

השנה תחל לפעול המכללה לאומנויות המסך. למכללה נרשמו 15 סטודנטים מתלמידי המגמה לטכנולוגיות תקשורת בערד, הבשור, מקיף יא' ע"ש רבין ותלמידי מקיף ו'.

הסטודנטים ימשיכו  את לימודיהם לשנה יג' לקראת תואר טכנאי מערכות טלוויזיה וקולנוע ויד' הנדסאי מערכות טלוויזיה וקולנוע. הסטודנטים הם במעמד של עתודאים על פי כל הכללים בצה"ל ועם גיוסם יעסקו ביחידת ההסרטה של דובר צה"ל. מחזור התלמידים הראשון שנקלט במכללה סיים השנה את כתה יב'. הפיקוח על המגמה במשרד החינוך, צה"ל והמועצה להשכלה גבוהה כבר אישרו את פתיחת המכללה.

המרצים במכללה הם מטובי העוסקים בתחומי הקולנוע והטלוויזיה, חלקם גוייסו ויגיעו ללמד ממרכז הארץ.

 

 הפרוייקט המשולש- "יום בחיי נערה"

השנה ישתתפו תלמידי כתה יא' הלומדים טלוויזיה וקולנוע בפרוייקט בינלאומי- "פרוייקט החינוך לשלום". השותפים לפרוייקט הם תלמידים מבתי הספר הבאים:

 

במסגרת השיתוף יצלמו ויערכו תלמידים משלושת בתי הספר פרק מתוך סרט שלם "יום בחיי נערה" (ישראלית, פלשתינית וצרפתייה). אורך כל פרק 10 דקות כך שאורכו הכולל של הסרט יהיה 30 דקות. אנו מקווים כי סרט זה יקבל חשיפה בכל רשתות השידור הממלכתיות בכל הארצות המשתתפות בפרוייקט והוא ישלח לפסטיבלים דוקומנטריים בינלאומיים.

  

אולפן הטלוויזיה החדש

משמש את תלמידי ההתמחות בטלוויזיה וקולנוע של המגמה לטכנולוגיות תקשורת וכן ההגברה בתקשורת וקולנוע. כמו כן נחשפים תלמידי חטיבת הביניים  במסגרות שונות, ללימודי מקצועות אלה ומתארחים באופן קבוע באולפן.

בקומפלקס החדש המכיל: אולפן הטלוויזיה, אולפן רדיו, חדרי צפייה, חדרי עריכה ובקרה וחדרים ייעודיים מתקיימת פעילות עניפה. תלמידי המגמה הוזמנו להפעיל גם את אולפן הטלוויזיה של מרכז הצעירים, עקב הידע הרב שרכשו באולפן מקיף ו'.

  

תעשיה במדבר- בשיתוף מועצת רמת חובב

בשנים האחרונות השתתפו תלמידי מגמת הצילום בפרויקט משותף לבית הספר ולמועצת רמת חובב. במסגרת הפרויקט הופקו תערוכות צילום ובשנה הבאה יפיקו תלמידי מגמת הטלוויזיה סרטי תדמית עבור מועצת רמת חובב. לתלמידים זוהי הזדמנות מצוינת לעסוק בהפקה מקצועית וכן לזכות בפרסים שהעניקה מועצת רמת חובב.

  

פסטיבלי קולנוע ארציים

תלמידי ההגברה בתקשורת ותלמידי ההתמחות בקולנוע וטלוויזיה, השתתפו בפסטיבלים לקולנוע ברחבי הארץ- פסטיבל "עושים תקשורת" בחיפה, פסטיבל "קולנוע צעיר" בדימונה ופסטיבל הקולנוע בירושלים, גם השנה יצאו התלמידים הלומדים קולנוע לפסטיבלים אלה.

  

פסטיבל הקולנוע "פסטי-וו 2006"

פסטיבל קולנוע ייחודי שיתקיים בחודש ינואר  2006. הפסטיבל יציג לקהילה סרטי בוגרים של מגמת הקולנוע ושל מגמת הטלוויזיה עם הפנים לקהילה.

סרטי תעודה חברתיים רבים הופקו בבית הספר, אולם חשיפתם הייתה מצומצמת .  החל משנת הלימודים תשס"ו נקרין במשך שבוע, במסגרת הפסטיבל, סרטים תעודיים חברתיים מבית ספרנו ומבתי ספר אחרים בדרום.