לאהוב בירושלים   בביצוע תיאטרון מקיף ו'

מאת: יהודה עמיחי

מחזה על צעיר ישראלי ותיירת הנפגשים שנה לאחר מלחמת ששת הימים….ומתאהבים.

המחזה הינו מסמך פיוטי, קומי ואפילו גרוטסקי על אי הסובלנות של אנשי הדת, המשטרה

 והמדע בבירתנו ירושלים.