נטיעות טו' בשבט ברמת חובב

תלמידי חטיבת הביניים נטעו השנה עצים ברמת חובב וזאת בהמשך לשיתוף הפעולה ההדוק

בין מועצת רמת חובב לבין בית הספר.