נהלי בית הספר

 

בבית ספרנו, כבכל חברה מתוקנת, קיימים נהלים התורמים לרווחת התלמידים והמורים כאחד. התפקידים אותם מבצעים התלמידים והמורים שונים במהותם, וכך גם תחומי האחריות. מכאן, הסמכויות, החובות והזכויות – אינן זהות.

 

נהלים אלו, נועדו לאפשר לימודים ופעילות חברתית בתוך מסגרת מוגדרת וידועה, אך יחד עם זאת, ביה"ס הוא מסגרת חינוכית בה מוזמן כל משתתף להביע את עמדותיו בכל נושא ולהציע הצעות לשינוי ולשיפור. חלק מהנהלים הינם חדשים והם נוסחו בשיתוף הורים מורים ותלמידים. במהלך השנה נמשיך ונבדוק את תרומתם לשיפור האקלים הבית ספרי.

 

הנהלים המוזכרים בידיעון זה, הינם הנהלים הנחוצים ביותר, ואשר ניסוחם החד משמעי בכתב הינו חשוב ביותר. נהלים ברורים יסייעו ליהנות משגרת חיים נכונה ונינוחה ויתרמו

להרגשת ביטחון לכל באי בית הספר.

 

התקנון שואב את סמכותו מחוזר מנכ"ל, הדן בנוהגו של ביה"ס ובמשטרו. התלמיד חייב להתנהג לפי כללי המשמעת הנהוגים בבית ספרנו. על כל חריגה מכללים אלו יינקטו צעדים משמעתיים.

 

חלוקת השנה

שנת הלימודים מחולקת למחציות. בסוף רבעון ראשון, שלישי וכן בסוף שנת הלימודים יערכו ערבי הורים בשעות אחר הצהריים. בערבים אלו  ימסרו המורים דיווח מפורט באשר לתפקוד התלמיד והישגיו. בסוף מחצית הראשונה ובתום הלימודים יחולקו לתלמידים תעודות בשעות הבוקר.(בסוף מחצית ראשונה  יוזמנו הורים על פי הצורך).

 

 

1.        תלבושת אחידה:

על התלמיד להופיע בתלבושת אחידה: חולצה הנושאת את סמל ביה"ס בצבעים לפי בחירתו, החולצה תהא שלמה לחלוטין ולא גזורה.

חובת ההופעה בתלבושת בי"ס חלה על כל התלמידים בכל ימות השבוע למעט יום שישי, לאורך כל שעות השהייה בבית הספר (כולל הפסקות ובתקופת חופשת בגרויות וכו').

בקיץ - התלבושת כוללת חולצת טריקו צבעונית עם סמל ביה"ס. אין ללבוש חולצה אחרת על חולצת התלבושת.

בחורף- סווצ'ר עם סמל בית הספר.

 

הבהרה: חל איסור להגיע לביה"ס בגופיות  ובחולצות בטן.

חובה על התלמיד לרכוש חולצה לבנה הנושאת את שם ביה"ס אשר תשמש את התלמיד בטקסי יום השואה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

האחריות על הופעה בתלבושת תקינה חלה על התלמיד והוריו.

 

 

דרכי אכיפה

לא תותר כניסת תלמיד חטיבה עליונה לביה"ס ללא תלבושת אחידה.

תלמיד חט"ב שיופיע ללא תלבושת תותר כניסתו לית הספר תוך ההסתייגויות הבאות:

*     תלמיד חט"ב אשר זוהי הפעם הראשונה בה הוא מופיע ללא תלבושת ירשם אצל תורן הנהלה, ומזכירת המשמעת תתקשר להורים שיביאו תלבושת לילדיהם. התלמיד לא ישולב בהמשך יום הלימודים עד לקבלת התלבושת.

*     במקרה שני  של הופעה ללא תלבושת התלמיד ישלח הביתה בליווי הוריו.

*     ממקרה שלישי והלאה התלמיד יורחק מהלימודים תוך ידוע ההורים.

במהלך היום:       

תלמיד -  שישהה בכיתה ללא תלבושת (גם אם ברשותו חולצה בתיק), ירשם בדווח לשיעור ע"י המורה המקצועי ויוצא מהשיעור.

הופעת תלמיד לביה"ס ללא תלבושת במשך שלוש פעמים, תגרור התנהגות ג' בתעודה.

 

 

2.      איחורים

התלמיד חייב להיכנס לכיתה עם הישמע הצלצול.

כניסת התלמיד לכיתה לאחר המורה ייחשב לאיחור.

יום הלימודים מתחיל בשעה 08:15. דלתות הכניסה לבית הספר ינעלו בשעה 08:15. התלמידים המאחרים ישהו בחצר בית הספר עד לתחילת שיעור שני.

תלמיד שיאחר לשיעורים במהלך יום הלימודים ירשם ע"י המורה המקצועי בדווח לשיעור שיועבר אל מזכירת המשמעת.

ביה"ס מתייחס לכל איחור שנרשם כאל הפרת משמעת אלא אם כן ידאג התלמיד להצדקת האיחור בפני המורה המלמד באמצעות אישור.

 

דרכי אכיפה

*     איחור ראשון – המחנך יקיים שיחה משמעותית.

*     איחור שני – ידוע ההורים טלפונית, ותיעוד בתיק אישי.

*     איחור שלישי – התלמיד יתייצב אצל מזכירת המשמעת ביום למחרת בשעה 07:30 וירשם.

*     איחור רביעי – יוטל על התלמיד עבודות שירות בביה"ס כתרומה לקהילה, בסוף יום הלימודים מהשעה 13:30-15:30.

*     איחור חמישי – זימון ההורים לשיחה.

*     במקרים חוזרים ונשנים – התלמיד והוריו יוזמנו לועדת משמעת שכבתית. על התלמיד יוטל עונש של שלושה ימי תרומה לקהילה בין כותלי ביה"ס בסיום יום הלימודים מהשעה 13:30 ועד 15:30. תלמיד שהוריו לא יגיעו לוועדה, לא ישולב במערך הלימודים הסדיר באותו יום.

*     אם לא יחול שיפור, הטיפול יועבר אל רכזת המשמעת וישקלו חלופות

*     לתרומה לקהילה מחוץ לביה"ס.

*     היעדרות של תלמיד משיעור בגין איחור תיכלל במניין אחוזי העדריות. 15% ההיעדרות יגררו ציון 0 במקצוע וציון ג' בהתנהגות.

 

 

3.      היעדרויות

ביקור סדיר בביה"ס והשתתפות בכל השיעורים הינם תנאי הכרחי להצלחת התלמיד בביה"ס. נוכחות התלמיד ב- 85% מכלל השיעורים (במחצית), הינה תנאי למתן ציון.

 

חט"ב – לאחר כל היעדרות יציג התלמיד אישור למחנכת ולאחר חתימתה הוא יציג אותו לכל המורים המקצועיים (הצגת האישור תיעשה תוך שבוע מיום ההיעדרות). היעדרות, שאינה מאושרת מעבר ל- 15%, תגרור הקפאת ציון בתעודה.

 

חט"ע – לא יתבקשו אישורים להיעדרות. כל היעדרות מעבר ל- 15% תגרור הקפאת ציון בתעודה.

מקרי היעדרות חריגים ידונו בוועדה פדגוגית שכבתית.

באחריות התלמיד להציג בפני הועדה אישורים מתאימים לכל היעדרויותיו במחצית.

 

על פי חוזר מנכ"ל סב/5 (א) – תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות לא יהיה זכאי לציון בית ספרי, אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו.

 

*     היעדרות מעל 30% - לא תאושר יציאה לטיול השנתי.

*     הפשרת ציון בשל היעדרות – נוכחות של התלמיד בלפחות 90% מהשעורים ברבע הבא תאפשר מתן הציון בחזרה. ערכו של הציון שיופשר יהיה 80% מהציון המקורי.

*     היעדרויות בגין פעילות בית ספרית או השתתפות בפעילויות של הצבא (יא-יב) לא תכללנה במניין היעדרויות התלמיד. אישורים מתאימים יינתנו לתלמיד ע"י רכזת השכבה והוא יציגם בפני המורה המקצועי.

*     יציאה לחופשה עם ההורים, בארץ או בחו"ל, בזמן הלימודים, אסורה בהתאם  להוראות משרד החינוך למעט מקרים מיוחדים ההורים מתבקשים לתכנן מראש חופשות משפחתיות בהתאם לחופשות בית הספר, לבל יפגעו הישגי התלמיד.

 

 

הטבלה מציגה את פירוט שעות ההיעדרות בהתאם למספר השעות במקצועות השונים

 

מספר שעות בשבוע למקצוע

10%

דיווח להורים

15% מקסימום שעות היעדרויות לפני הקפאת הציון

הקפאת ציון

מקצוע הנלמד 2 ש"ש

3 ש"ש

5  ש"ש

6  ש"ש

מקצוע הנלמד 3 ש"ש

4 ש"ש

6  ש"ש

7  ש"ש

מקצוע הנלמד 4 ש"ש

5 ש"ש

8  ש"ש

9  ש"ש

מקצוע הנלמד 5 ש"ש

7 ש"ש

11 ש"ש

12ש"ש

מקצוע הנלמד 6 ש"ש

8 ש"ש

12 ש"ש

13ש"ש

 

 

4.      התנהגות בשיעורים

על התלמיד להתנהג באופן הולם במהלך השיעור. הפרעה למהלך התקין של השיעור הינה הפרת משמעת חמורה.

המקרים הבאים  יחשבו להפרעות למהלך התקין של השיעור:

1.   הפרעות המלוות בחוצפה, בגסות רוח, וכן אי ציות להנחיות המורה.

2.   התנהגות אלימה כלפי הזולת.

3.   אכילה, שתייה, ושימוש בטלפון נייד בזמן השיעור.

העונש על ההפרעות המתוארות לעיל יהיה מיידי וימוצה במלוא חומרת הדין.

 

 

דרכי אכיפה

תלמיד אשר התנהגותו אינה הולמת את ההתנהגות הרצויה ירשם ע"י המורה

המקצועי בדווח לשיעור.

המורה המקצועי יקיים שיחה עם הלמיד בסמוך, ככל הניתן, למועד האירוע.

במקרה של הפרעה שלישית  המורה המקצועי ידווח בכתב את למחנך הכיתה ותייק העתק מהמכתב בתיק האישי של התלמיד.

במקרה של מעל לשלוש הפרעות  המחנך יזמן את המורה המקצועי לבניית תוכנית פעולה , ויודיע על כך בכתב / טלפונית להורי התלמיד.

בכל מקרה נוסף יועבר הטיפול לועדת משמעת שכבתית, הכוללת את רכז השכבה, מחנך הכיתה והמורה המקצועי. הוועדה תכוון את התלמיד לעבודות שירות כתרומה לקהילה תוך ידוע ההורים.

הפרות משמעת חמורות יועברו לטיפול רכז המשמעת, ותישקל נקיטת אמצעים חמורים כגון השעיה.

תלמיד אשר יהיה מעורב בשלושה מקרי התנהגות בלתי הולמת, ציון ההתנהגות בתעודה יהיה ג' ותישקל הורדת ציון ביחס למקצוע.

 

התנהגות בהפסקות

על התלמיד לשמור על כללי התנהגות תקינים הן בשטח בניין ביה"ס והן מחוצה לו.

הטיפול והענישה בהפרות משמעת יעשו בכפוף לחוזר מנכ"ל.

 

אלימות

עבירות אלימות הן עבירות חמורות מאוד, והנהלת ביה"ס שומרת לעצמה את הזכות לטפל בהן בכל חומרת הדין כולל פנייה לרשויות החוק.

תלמידים שיהיו מעורבים באלימות פיזית יושעו מיידית ליום אחד מביה"ס וישובו לביה"ס בליווי הוריהם בלבד, בתאום עם מרכזת המשמעת הבית ספרית.

במקרה של אלימות מילולית יינקטו צעדים כגון ידוע הורים, מכתב לתיק אישי והערה בגוף התעודה.

 

עישון

העישון בשטח ביה"ס – אסור לכל! תלמיד אשר ימצא מעשן בשטח ביה"ס יושעה מהלימודים לאלתר.

 

 

5.      שהייה בבית הספר

חובה על התלמיד לשהות במהלך יום לימודים מלא בביה"ס, למעט מקרים של בקשת שחרור מוקדם עפ"י נוהל שחרורים, הכולל אישור הורים בשילוב אישור מתאים ממחנך הכיתה או מהנהלת ביה"ס.

התלמיד יצויד באישור בכתב אשר ינתן ע"י תורן הנהלה. התלמיד יציג אישור זה לשומר בשער ביה"ס.

*     חל איסור מוחלט על נשיאה או שימוש בחפצים מתכתיים מכל סוג שהוא, כגון: סכינים ואולרים בביה"ס ובזמן פעילויות מטעם ביה"ס. הימצאותם תגרור השעיה מיידית, ידוע הורים ופניה לרשויות החוק על פי שיקול דעת הנהלת בית הספר.

 

 

6.      כללי שמירה על רכוש ביה"ס

בית הספר משקיע מחשבה ומשאבים במבניו, חזותו, אחזקתו וטיפוחו. אנו מצפים מהתלמידים לעשות מאמץ לשמור על ניקיון הכיתות ועל ציודן, על ניקיון החצר ועל המתקנים הנמצאים בה.

אנו רואים בשמירה על איכות הסביבה ערך חינוכי ראשון במעלה.

חובה על התלמיד לשמור על רהוט ביה"ס ורכושו, ניקיונו ושלמותו.

תלמיד שימצא משחית רכוש בית ספרי, ינקטו נגדו צעדי ענישה משמעותיים המפורטים בתקנון ובחוזר מנכ"ל ו/או יחויב בהחזר מלא של עלות כספית עבור הנזק ו/או עבודות שירות בביה"ס לאחר שעות הלימודים ו/או השעיה מביה"ס. כל זאת תוך ידוע ושיתוף ההורים באירוע.

 

שמירה על רכוש פרטי

חובה על התלמיד לשאת עימו את ציודו האישי במעבר מחדר לחדר.

הבהרה: אין להפקיר ציוד אישי, כולל יציאה לשיעור חינוך גופני.

 

 

7.      ספריית ביה"ס

*     תלמידי ביה"ס יפקידו בתחילת שנת הלימודים שיק בטחון ע"ס 100 ₪ אשר יוחזר בתום השנה.

*     השאלת ספרים, שהייה בספריה ושירותי מחשב יעשו אך ורק ע"י הפקדת כרטיס תלמיד בידי הספרניות.

*     אי החזרת ספר במועד תגרור תשלום קנס כספי.

*     אין להיכנס עם אוכל ושתייה לספריה.

*     על התלמיד להשאיר את התיק על המדפים שבכניסה לספריה.

*     שמירה על התיקים תעשה ע"י תלמיד ביה"ס בתורנות.

*     חובה לשמור על השקט בספריה.

 

 

8.      מבחנים

מרכיבי הציון כולל תוכנית הלימודים ימסרו ע"י המורים לתלמידיהם בתחילת השנה.

השנה מחולקת למחציות. לוח הבחינות יקבע ע"י מרכזת שכבה + מחנך + נציג תלמידים מכל כיתה. האחריות הינה על מרכזת השכבה וכל שינוי יעשה בתאום עמה.

 

*     לא יקבעו יותר משלוש בחינות/בחנים בשבוע. בכל מקצוע יתקיים מבחן או בוחן בכל רבעון. במקצועות המתמטיקה והאנגלית ובמקצועות ההגברה בכיתות י"א – י"ב יתקיימו שתי בחינות ובוחן אחד בסה"כ במחצית.

*     תלמיד שיימצא מעתיק יקבל ציון 0. תלמיד שישתף פעולה בהעתקה יקבל 0 במבחן.

*     החזרת מבחנים עד שבועיים מיום הבחינה ובוחן עד שבוע מיום הבחינה.

 

מועדי ב'

 

מועדי ב' בשל מחלה

למועד ב' זכאי לגשת תלמיד אשר נעדר ממועד א' בשל מחלה, ואשר המציא אישור לכך.

 מועדי ב' יתקיימו בכל רבעון, במועדים אשר יפורסמו מראש ע"י הרכז הפדגוגי.

באחריות המורה המקצועי לתאם את קיום המבחן עם המערכת, ולהשגיח על מהלך המבחן.

תלמיד אינו יכול  להיבחן באותו יום בשני מבחנים שונים.

 

 

מועדי ב' לשיפור ציון מבחן

מועד ב' לשיפור הציון יערך בסוף מחצית א' ובסוף מחצית ב' בלבד.

תלמיד רשאי לבחור שני מקצועות בלבד לשיפור ציון בכל מחצית, ובלבד שהיעדרויותיו במקצוע אינן עולות על 10% במחצית ו/או לא נרשמו  לו שלושה ארועי משמעת  במחצית.

 

מועד ב' לשיפור ציון מתכונת

מבחני המתכונת במועד א' יחלו בסמוך לחופשת הפסח, ויסתיימו עד לתקופה של שלושה שבועות  לאחר חופשת פסח לכל המאוחר.

מבחני המתכונת במועד א' הינם חובה לכלל התלמידים.

בתקופה שלאחר תום מבחני המתכונת במועד א' ועד לתחילת המתכונות במועדי ב', תיבנה מערכת לימודים מיוחדת  לתקופה זו לשם מתן תגבורים במקצועות לבגרות.

מבחני המתכונת במועד ב' יערכו לאחר תום התגבור במקצוע הרלוונטי.

המתכונות במועד ב' הינן רשות, ורשאים לגשת אליהן תלמידים, אשר השתתפו בתגבורים באופן סדיר.

בשקלול הציון בין שתי המתכונות, ילקח בחשבון הציון הגבוה מבין שתי המתכונות.

 

9.      תקנות מעבר מרמה לרמה

כדי לעבור מרמה לרמה גבוה יותר במהלך שנת הלימודים על התלמיד לקבל ברבעון ציון 90 לפחות ולעמוד במבחן התאמה.

תלמיד שיקבל ציון שלילי יקבל התראה בסיום הרבעון. אם ציוניו לא ישתפרו יעבור ללמוד ברמה נמוכה יותר בתום המחצית.

תלמיד המבקש על דעת עצמו ללמוד ברמה נמוכה יותר מזו שבה הוא לומד, יגיש בקשה חתומה ע"י הוריו.

הבקשה תידון ע"י ועדה שתכלול את מרכזת המקצוע הנדון, המורה המקצועי, מחנך/ת הכיתה, מרכזת השכבה ומנהלת ביה"ס.

כל מקרה ייבדק לגופו של עניין.

 

10.  ערעורים

תלמיד רשאי לערער על ציון או כל החלטה אחרת על פי הסדר הבא:

*     בפני המורה המקצועי.

*     בפני מרכז המקצוע.

*     בפני המרכזת הפדגוגית / מנהל הבית.

*     בכל מקרה יש לידע ולשתף את מחנך הכיתה.

 

 

11.  נהלים בספורט

 

תלבושת אחידה

 

בקיץ       -    חולצה בצבע אפור שרוולים שחורים עם סמל ביה"ס, מכנסיים בצבע                    שחור או טייץ שחור לבנות. נעלי ספורט (לא נעלי הרים).

 

 

בחורף      -    יש להופיע עם אימונית בכל צבע ומתחת תלבושת ספורט.

תלמיד אשר יופיע ללא תלבושת ספורט אין לגביו חובת שחרור מן                     השיעור, עליו להישאר עד תום השיעור יחד עם הכיתה  אחרת הדבר יחשב להיעדרות בלתי מוצדקת.

 

 

פטור מסיבה בריאותית

 

תלמיד/ה אשר פטור מסיבה בריאותית ע"י רופא מקצועי משעורי חנ"ג. מוטלת עליו האחריות להציג האישור בפני המורה לחנ"ג.

-    יהיה נוכח בכל השיעורים.

-    יגיש עבודה עיונית בכל רבע עפ"י הנחיות המורה.

 

 

תלמיד י"ב

 

ציון חיובי בחנ"ג הכרחי לקבלת תעודת בגרות. תלמיד/ה אשר יקבל ציון שלילי עד סוף רבע ג'  לא יוגש למבחן הבגרות בחנ"ג.

ע"פ חוזר מנכ"ל הציון במקצוע החינוך הגופני בתעודת הבגרות יהיה מורכב ע"פ הפירוט הבא:

ציון יב'                                                            70% (הציון יהיה ממוצע של הסמסטרים)

ציון יא'                                                30% (הציון השנתי)

בונוס על פעילות גופנית נוספת            10% (נבחרות במסגרת ביה"ס ומחוצה לה)

 

 

 

בוגר ביה"ס

 

בוגר אשר סיים את לימודיו עם ציון שלילי בחנ"ג יהיה זכאי לתעודת בגרות אלא אם כן יבחן ויגיש עבודה עיונית. הציון  המקסימלי שיוכל לקבל הינו 56.

 

 

הכניסה לאולם הספורט תותר רק בנעלי ספורט.