פעילות חברתית

 

תוכניות לטיפוח ערכי סובלנות ומעורבות חברתית:

 

להיות אזרח:

 

התוכנית מיועדת לתלמידי שכבה י' והיא עוסקת במשמעות תעודת הזהות וביחסי אזרח  מדינה תוך התמקדות בנקודות הבאות:

*     המסגרת המדינית של מדינה דמוקרטית.

*     מוסדות המדינה.

*     חובות וזכויות של אזרחים.

*     ריבונות.

*     מחויבות אזרחית.

בתחילת השנה אנו נדאג לקבלת תעודות זהות לכל תלמידי השכבה שאותן נחלק בטקס משמעותי במהלך הטיול השנתי.

 

בי"ס למנהיגות:

 

במהלך המחצית הראשונה יעברו כל תלמידי שכבה ט' תהליך חשיפה למיומנויות הדרכה. בסמסטר ב' ייבחרו התלמידים המובילים כדי להמשיך ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום המנהיגות לשלב של רכישת תעודה של מדריך צעיר. התוכנית תלווה בפעילויות העשרה, תרבות וחוויה בשעות אחה"צ עם ימי שיא אשר יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבוצה הנבחרת.

 

 

פרויקט "גשר חי"

 

בית ספרינו משתתף זו השנה הרביעית בפרויקט ייחודי – פרויקט "גשר חי" המשותף לנו ולקהילה היהודית במונטריאול. את הפרויקט מלווה הסוכנות היהודית ומטרתו להעמיק את הקשר עם היהודים בתפוצות ולקרב בין קהילות ובני נוער בארץ ובעיר התאומה לבאר-שבע –מונטריאול שבקנדה.

במסגרת זו תוקם קבוצת נאמני "גשר חי" מקרב תלמידים משכבות ט'-יב'. "נאמני גשר חי" יעמדו בבסיס הפרויקט ויעמיקו ידיעותיהם והבנתם בנושא הזהות היהודית וחשיבות יצירת הקשר בינינו לבין יהודי התפוצות. התלמידים יכתבו יחד עיתון משותף, יפתחו קשר חי ורציף עם התלמידים בקנדה, יפעילו את "יום קנדה" בבית הספר, יעבירו שיעורי חינוך בנושא ויטפחו ויעדכנו את לוח הקיר בנושא בביה"ס.

הפרויקט יקיף  את רוב תלמידי בית הספר עפ"י תחומי עניין רלוונטיים:

 

שכבה ז':      נושא מרכז - חגים ומועדים

                     משלוח אגרות ברכה לקראת כל חג ומועד בשפה האנגלית והעברית.

                      ובנוסף שיתוף פעולה בביצוע שלוש עשרה משימות משותפות בנושא בת/בר המצווה.

                      זאת ועוד במסגרת פרויקט "שורשים", תלמידי בית הספר יביאו חנוכיות מבית אבא. סיפורי החנוכיות ותמונותיהן יוצגו בחוברת

                      יתרה מכך פרויקט עידוד קריאה : קריאה משותפת של אותם הספרים תוך כדי החלפת רשמים של יומני הקריאה.

 

שכבה ח':     נושא מרכז - אני ועירי

                     למידה מובנית והכנת עבודה מסכמת בקרב תלמידינו על אתרים  ישנים וחדשים בעיר באר-שבע ובמקביל בקרב תלמידי הקהילה היהודית במונטריאול על העיר מונטריאול ולבסוף הכנת חוברת משותפת.

                      בנוסף פרויקט עידוד קריאה – קריאה משותפת של אותם הספרים תוך כדי החלפת רשמים של יומני הקריאה.

שכבה ט':     נושא מרכז - מפגש סופר וספר

                     קריאת ספריה של הסופרת דורית אורגד וחילופי רשמים לקראת פעילות השיא  -"וידאו קונפרנס" משותף בין תלמידי בית הספר מקיף ו' לתלמידי ביה"ס סן-לורן בשיתוף צוות המורים יחד עם הסופרת.

שכבה י':      נושא מרכז -  זהות אישית, דמוקרטיה ואזרחות במסגרת תכנית הלימודים

באזרחות ובאנגלית. 

                     תתקיים למידה הדדית:

באנגלית – כתיבה אישית בנושא הזהות היהודית והקשר עם התפוצות.

באזרחות – אני אזרח בחברה דמוקרטית – במדינת ישראל ובמקביל בקנדה  ע"י הקהילה היהודית .

                      בנוסף תיעוד סיפורי מלחמה וגבורה של בני המשפחה ע"י תלמידי מקיף ו' וע"י תלמידי בית ספר "הרצליה סן לורן"-מונטריאול תוך כדי תכתובת בין אישית.

 

 

שכבה יא:     נושא מרכז - עדות ניצולי שואה - כאן ושם.

                     התלמידים יתעדו בכל דרך אפשרית ניצולי שואה. העבודות יוצגו בתערוכה ביום השואה וכן ישלחו לביה"ס במונטריאול

 

 

לבית ספרינו מיזם ייחודי של אתר אינטרנט גדול ומפואר ובו מידע על הפרויקט, השותפים לו, תמונות ועדכונים, תכתובת אישית ענפה ומידע רב בנושא.

גם השנה תצא משלחת של תלמידים ומורים לביקור בקהילת מונטריאול כחלק מחיזוק הקשר עם הקהילה היהודית במונטריאול.

 

 

לקראת גיוס לצה"ל:

 

הכנה לקראת שירות משמעותי בצה"ל. במרכז התכנית פיתוח מוטיבציה לשירות הצבאי, הקטנת חרדות והגברת כושר ההתמודדות עם הבעיות העולות במהלך השירות, הכרת החילות השונים הקיימים בצה"ל, העברת ידע למתגייסים על תהליך הגיוס, מבנה צה"ל ועידוד מעורבות ההורים.

התוכנית משלבת פעילות מחנכים וכוחות צה"ל באמצעות קצין חינוך ראשי וכוללת הרצאות:

*     תהליך מיון ושיבוץ, שירות משמעותי, שירות נשים בצה"ל, שרשרת חיול וכו'.

*     ערב הורים-פאנל מומחים.

*     הרצאה בנושא: הכנה משפטית לקראת גיוס.

*     "חייל ליום אחד" בתל השומר להכרת חילות צה"ל.

*     "מדבר מהשטח": מפגש עם חיילים המשרתים בצה"ל ובוגרי בית הספר.

*     יום בעקבות לוחמים ברמת הגולן.

 

 

כנס שלום הילד:

 

כנס שלום הילד מתכנס באוניברסיטת בן גוריון מזה חמש שנים ולו שותפים בכירי האקדמיה, בכירים ברשויות המקומיות בנגב, אנשי חינוך, רווחה, אנשי עסקים ותלמידים.

מטרת הכנס היא לאפשר דיאלוג מפרה בין כל המשתתפים ולקדם הסכמות בנוגע למדיניות הרצויה לקידום שלומם וזכויותיהם של כל הילדים בישראל.

במהלך הכנס משתתפים התלמידים באופן פעיל בכל הדיונים ומגבשים עם המבוגרים  מסמך עמדה בנושאים הקשורים למעמדם, זכויותיהם וחובותיהם.

השתתפות תלמידינו בכנס זה הינה מסורת הבאה לחזק את האני המאמין של ביה"ס הקורא למעורבות בני נוער בקהילה. 

 

 

 

 

 

 

 

מעורבות חברתית ערכית:

 

 

"כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו, אך בעת ובעונה אחת להיות עמית בקהילה" (הרב סולובייצ'יק)

 

דוח קרמניצר "להיות אזרחים" מדגיש שאזרחות פעילה מחזקת את האחריות לנעשה בקהילה ובמדינה וכך יחוש התלמיד סולידריות  ואמפתיה כלפי האחרים. מחקרים הוכיחו כי למעורבות חברתית יתרונות רבים:

*     חיזוק החוסן הנפשי ותרומה לצמצום התנהגויות מסכנות , הגברת שאיפות להשכלה גבוהה, שיפור בהישגים והעלאת הדימוי העצמי והמוטיבציה.

*     הגברת תחושת העצמאות והשליטה והעלאת הביטחון העצמי והיכולת לקחת חלק משמעותי בקבלת החלטות.

*     השפעה על התנדבות בעתיד ועל יחסם של בני נוער לחברה ולקהילה גם בבגרותם.

*     גילוי אחריות רבה יותר של בני הנוער ויכולתם לרכז ידע רב יותר בנוגע לעצמם ובנוגע לאחרים ולטפח כישורים חדשים.

 

 

מטרת התוכנית הבית ספרית

 

ברמת הפרט: להכין את התלמידים לקראת השתלבותם בחברה הדמוקרטית כאזרחים מעורבים ופעילים, התורמים לשיפור איכות החיים בקהילה ובמדינה וכן לטפח בוגר בעל מודעות ואחריות אזרחית, המביא לידי ביטוי בהתנהגותו היומיומית, נתינה ומעורבות אזרחית וחברתית.

ברמת בית הספר: לטפח אקלים בית ספרי שקיימת בו אווירה המעודדת אחריות של הפרט לחברה ושל החברה לפרט וכן חיזוק תרבות ארגונית בית ספרית שמשתפת את הצוות החינוכי של בית הספר, הורים, תלמידים וקהילה.

 

התוכנית מתמקדת בשני היבטים: תרומה לקהילה ומעורבות הורים ותקיף את כל שכבות ביה"ס. בתוכנית יושם דגש על התלמיד שעומד במרכז התהליך החינוכי והמחנך כדמות מרכזית בלווי התהליך החינוכי ובנוסף דגש על העיקרון המנחה שבו השכבות הצעירות יתמקדו בנושאים הקרובים למעגל חייהם, והבוגרים יעסקו בנושאים במעגלים רחוקים יותר (מהמעגל החברתי של הכיתה השכבה וביה"ס למעגל הקהילתי ולבסוף

למעגל האזרחי לפעילות  הקשורה למוסדות השלטון).

 

בית הספר, כחלק מהתוכנית למעורבות חברתית ערכית ובהתייחס לתוכנית השנתית

הארצית, יתמקד השנה בנושא " 60 שנה למדינה".

התוכנית תיושם הן כחלק בלתי נפרד מהשעורים המקצועיים כהיסטוריה, אזרחות,

תנ"ך, ספרות,סוציולוגיה, ג"ג וכדומה ; והן בשעות מחנך, ימי מוקד,טקסים ואירועים

מועצת תלמידים ,עיתון ביה"ס וכדומה.

 

מלבד התוכניות הייחודיות לכל שכבה יעלה ביה"ס מספר הפקות הקשורות לנושא:

 

*     המחזמר "קזבלן" שהינו מחזמר משנות הששים וסרט מצליח משנות השבעים המבוסס על סיפור המגולל את חייהם של תושבי שיכון ביפו ובמרכזו קזבלן שהינו  עולה ממרוקו המנהיג חבורת בריונים ומתאהב בבתו של ראש השיכון הפולני.

 

*     ערב זמר לישראל ובו יושרו, ע"י תלמידי ביה"ס, הן שירים מקוריים הקשורים ל- 60 שנות המדינה והן שירים המהווים חלק משירים שהם אבני דרך בתולדות המדינה.

*     מופע מחול  - "שורשים" בו יוצגו ריקודים הקשורים לשורשי עמנו.

*     מסכת יום השואה.

*     טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

*     הפקת סרטים במגמת התקשורת והקולנוע בנושא 60 שנים למדינה.

 

"...ויש הנותנים את כל המעט אשר להם וטנאם מלא תמיד..." (חליל גו'בראן)

 

הפעילויות בכל שכבת גיל:

 

שכבה ז' :

 

א.   תרומה לקהילה:

 

במסגרת פרויקט בר/בת המצווה ו-13 המשימות שהתלמיד יבצע במהלך השנה יתרום התלמיד במספר מעגלים.

במעגל המשפחתי יבחר כל תלמיד פעילות שאותה יכין לכל אחד מאחיו וכן יכין להוריים ארוחה.

במעגל הכיתתי יתרום כל תלמיד לכיתה בדרך שיבחר כאימוץ תלמיד, שותפות בועדות, הכנת שיעור חינוך, לוחות קיר לכיתה וכו'.

במעגל איכות הסביבה תשתתף כל כיתה בפרויקט "מובילי שינוי " בשיתוף החברה 

להגנת הטבע,תבחר אתר בסביבה ותטפח אותו. 

 

ב.   מעורבות הורים:

 

בתחילת השנה ישתתפו ההורים בערב "אימפרוביזציה "  בנושא מעבר התלמיד

      לחטיבה.                                                                                                                   

      במסגרת  תוכנית בר/בת המצווה ובשיתוף פרויקט "יהלום" ייערכו מספר

      ערבים משותפים לתלמידי השכבה והוריהם. בערבים אלו "מעשה אבות סימן

      לבנים" ילמדו התלמידים והוריהם, טקסטים מהמקורות בנושא הנתינה, ובנוסף

      בערב גלגולו של חפץ יספרו התלמידים ו/או הוריהם על חפץ משמעותי למשפחה

      שעבר לאורך הדורות במשפחתם.

      שיא הפעילות יהיה בטקס בר/בת מצווה במגדל דוד בירושלים וכן בערב הצגת

      עבודות שורשים ומאכלי עדות במסגרת כיתתית.

 

      פעילות נוספת בשיתוף פרויקט "יהלום, הינה קמ"ל וקהילה משפחתית לומדת

      שבה בשישה מפגשים לאורך השנה,תלמד  קבוצה נבחרת של תלמידים והוריהם

      טקסטים מהמקורות בנושא המעורבות בקהילה.

     

ג.   60 שנה למדינה :

 

     תלמידי שכבה ז' ילמדו ויכירו מושגים בסיסיים הקשורים לנושא, כשכל כיתה

     תתמקד בעשור ובסוף השנה תתקיים פעילות מסכמת, בה יוצגו ששת העשורים

     ע"י הכיתות השונות.

     בנוסף תתקיים בשכבה תחרות יצירת שירים, כרזות וסמלים בנושא.

          

 

שכבה ח'

 

א.   תרומה לקהילה:

 

במסגרת תוכנית מנו"ף (משימות נוער ואזרחות פעילה) שמטרתה חיבור בני הנוער לכיתתם ולסביבתם ע"י עשייה משותפת למען הקהילה, יועברו שיעורים בתחום התרומה לקהילה, ע"י סטודנטים בשיתוף המחנכים. בנוסף, לאחר שעות הלימודים יפגשו תלמידי הכיתה עם הסטודנט כדי להתכונן לפעילות ההתנדבות. הפעילות תיערך בסבב בין מקומות התנדבות שונים במהלך השנה בצורה של "טעימות התנדבות".

במסגרת התוכנית "ב"ש עירי" תבחר כל קבוצת תלמידים נושא ותלמד אותו בכיתה בדרך עיונית וחוויתית.

בנוסף ימשיכו התלמידים בשכבה ח', לתרום בפרויקטים הייחודיים אותם החלו בשנת הלימודים הקודמת, כמספרי סיפורים בגני הילדים ובבית הספר היסודי ובחברות וירטואלית, פרויקט בו תלמידים מהשכבה כותבים מכתבים לתלמידים עם צרכים מיוחדים מבית ספר אחר.

 

ב.   מעורבות הורים:

 

שכבה ח' תקיים הרצאות הורים תלמידים בנושא התנדבות ונתינה במסגרת פרויקט מנו"ף. בנוסף יוזמנו ההורים להשתתף בפעילויות התלמידים בשעות אחר הצהריים בפרויקט זה. במסגרת התוכנית "ב"ש עירי" שתופעל בשכבה ח' יתקיים ערב לסכום

התוכנית ובו תוצגנה עבודות נבחרות של תלמידים בנושא " ב"ש עירי" באופן יצירתי

כמצגת, צילומים,סרטים,ספורים ועוד.

      בערב  " באר-שבע  עירי"  ילמדו ההורים והתלמידים בכל כיתה על ב"ש דרך

      טקסטים מהמקורות ובנוסף יציגו הורים היכולים לתרום בתחומי שירה,נגינה,

      ספור וכו' את נושא כיבוש ב"ש והתפתחותה לאורך השנים.

      ערב זה יהווה סיכום לפרויקט מנוף ובו יספרו התלמידים על תרומתם לקהילה.

      קבוצת תלמידים והוריהם בפרויקט קהילה משפחתית לומדת בשיתוף יהלום

     ימשיכו בפעילותם לאורך השנה וילמדו טקסטים שונים מהמקורות בנושא הנתינה

     וגמילות חסדים.  שכבה ח' תקיים את ערב בר/בת מצווה לאחר סיור משותף

     עם  ההורים בכותל   בירושלים וטקס משותף במגדל דוד.

  

ג.  60 שנה למדינה:

    

     שכבה ח' המתמקדת בנושא "ב"ש עירי" במסגרת התוכנית 60 שנות צמיחה והישגים

     בישוב ובקהילה שלי תפתח  את הנושא בסיור באזור הנגב, שחזור כבוש ב"ש

     וטקס  באנדרטת הנגב.

     במהלך השנה יסיירו התלמידים באתרים הסטורים בבאר-שבע, יבקרו ביד לבנים,

     יתעדו סיפורי גבורה של נופלים באר-שבעים  ויקימו חדר  הנצחה בביה"ס.

     תלמידי השכבה יכינו עבודות קבוצתיות בנושא "ב"ש עירי" ויסיימו את הנושא בערב

     משותף  עם ההורים. פעילות נוספת של תלמידי השכבה תהיה חידון שכבתי בנושא

     60 שנה למדינה וכן חידון תנ"ך בדגש 60 שנה למדינה.

 

שכבה ט'

 

א.   תרומה לקהילה:

 

במסגרת בית הספר למנהיגות, בשיעורי החינוך, יקבלו כל תלמידי השכבה כישורי הנהגה ויעסקו במשימות בית ספריות.

במחצית השנה ישלחו התלמידים הנבחרים לקורסי מדצי"ם וישולבו בהדרכה בתחומי ביה"ס במשימות כגון אימוץ כיתה, הפסקה פעילה, תחנת שידור, טיפוח סביבה, הגברה ועוד. בהמשך ישולבו התלמידים הנבחרים בהדרכה מחוץ לביה"ס בתחום מקצועי אליו יוכשרו.

      כחלק מתוכנית המעורבות החברתית והתרומה לקהילה תקיים השכבה פעילות

      משותפת עם המועצה לשלום הילד ילדים מדברים על המצב הכלכלי" ומתוך

      פעילות זו ודרך שיעורי החינוך,  ישתתפו התלמידים בפרויקטים השונים של תרומה

      לקהילה כגון  פרויקט ידידים בהם חונכים תלמידנו עולים חדשים,אימוץ בתי אבות,

      איסוף מצרכים לנזקקים, פעילויות  בגני ילדים ובמועדוניות וכדומה.

 

ב.   מעורבות הורים:

 

שכבה ט' תקיים פעילות עם הורים בנושא מניעת התמכרות לסמים ובנושא קבלת החלטות בתחום המקצועי.

בנושא מניעת התמכרות לסמים ישתתפו הורי השכבה  בהרצאה בנושא בהנחיית אורי אילני והורים המעוניינים במתן כלים להתמודדות עם המתבגר ושיפור הקשר עם בנם/בתם ישתתפו בסדנאות מטעם ביה"ס להורים.

בנושא קבלת החלטות  ישתתפו הורי השכבה  במפגש עם פסיכולוגית ביה"ס בנושא תהליך קבלת החלטות לקראת ההסללה, ובהמשך יסבירו הורים בכיתות על התהליך המקצועי שעברו עד לבחירתם במקצוע.

 

ג.  60 שנה למדינה:

 

תלמידי שכבה ט' ילמדו בכל חודש התרחשויות מרכזיות הקשורות לששת  העשורים מאז קום המדינה כשבכל חודש כיתה אחת מהשכבה, תהיה אחראית להכנת עיתון קיר (כל שכבה עשור אחד לפי סדר כרונולוגי) שיכלול אירועים מיוחדים, שהתרחשו בעשור זה, אישים,מושגים,שירים, סמלים, חידות ועוד ולקראת יום העצמאות יוכן  עיתון 60 שנה למדינה שיוצג  בחדר הנצחה בביה"ס ויינתן לכל התלמידים .

בנוסף כחלק מלימודי האזרחות יבקרו  התלמידים בבית המשפט בבאר-שבע.

 

 

שכבה י'

 

א.   תרומה לקהילה:

 

בשכבה י' מופעלת תוכנית המחויבות האישית המושתתת על תהליך חינוכי המשלב בין המערכת הבית ספרית המטפחת את ערכי הנתינה והעזרה לזולת, והמערכת הקהילתית הוולונטרית, המזמנת לתלמידים את האפשרות להתנסות הלכה למעשה במתן שירות לזולת, להיחשף לבעיות החברתיות המעסיקות את החברה הישראלית ולהיווכח בכוחם וביכולתם לסייע לזולת. בתוכנית זו פועלים תלמידי השכבה לפחות 60 שעות שנתיות במוסדות ובארגונים וולונטריים שונים בקהילה.

במסגרת שיעורי החינוך ירכשו התלמידים ידע על הקהילה ועל עצמם ויתנסו בתרומה לקהילה בתחומים שונים בעבודה פרטנית עם בני גילים שונים מהגיל הרך ועד הזקנה, בעבודה עם קבוצות ילדים, בני נוער ומבוגרים ובעבודה עם ארגונים המסייעים לשיפור איכות החיים בקהילה.

 

ב.   מעורבות הורים:

 

לאורך השנה יתנהלו מפגשי הורים – תלמידים כיתתיים ושכבתיים בנושאים שונים. נושא אחד בו יתקיימו סדנאות כיתתיות של הורים ותלמידים יהיה גיל ההתבגרות שבו יכללו תכנים מגוונים כגון דילמות של הורים ותלמידים בנושא סמים אלכוהול ולחץ חברתי וכן נושאים שיועלו ע"י ההורים.

בנוסף תתקיים הרצאה שכבתית להורים בנושא סמים ואלכוהול.

 

 

ג.    60 שנה למדינה

 

      שכבה י' אחראית על הכנת טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובמסגרת זו

      יאמצו תלמידי השכבה את המשפחות השכולות של בוגרי ביה"ס ויתעדו את

      חייהם ומותם של הנופלים.

         בנוסף ישתתפו התלמידים במסע בעקבות המאבק על הדמוקרטיה הישראלית

      שבו יפגשו אוכלוסיות מגוונות,  יבינו את הקשר שלהם לחברה ואת  האחריות

      הנדרשת מהם כאזרחים במדינה דמוקרטית. הפעילות תכלול סיור בירושלים

      וביקור בשכונת הקטמונים ומאה השערים,ביקור בגן הורדים ,פגישה עם חבר

      כנסת בכנסת וכו'.

 

 

שכבה יא'

 

א.   תרומה לקהילה:

 

במסגרת נושא השואה הנלמד בהרחבה בשנה זו, יעסקו תלמידי השכבה בתיעוד  השואה .התלמידים יתוודעו לניצולי שואה החיים בעירנו, יכירו את סיפורם האישי ויתעדו אותו

באופנים שונים כבסיפור ,מצגת,סרט,יצירת אומנות וכו'.

עבודות אלה תוצגנה  בתערוכה שתתקיים בבית הספר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.

בנוסף ישתתפו תלמידי השכבה בהכנת הטקס העירוני ליום הזיכרון לשואה ולגבורה החל מהבאת החומר ועיבודו וכלה בהצגתו.

ב.   מעורבות הורים:

 

      השנה,במסגרת נושא "השואה" ,יהוו ההורים חלק פעיל מההכרות של הילדים את

      הנושא. הכרות עם ניצולי השואה, דרך המשפחה הקרובה של כל אחד ואחת

      מהתלמידים והכרת הסיפור האישי שמאחוריה.

      כמו כן ,בהמשך לשנת הלימודים הקודמת, נקיים סדנאות להורים בנושא סמים   ואלכוהול .במסגרת הסדנא מעלים ההורים בעיות ודילמות הקשורות בהתמודדות     עם הנוער המתבגר וחיפוש  דרכים לתקשורת בונה יותר.

 

ג.    60 שנה למדינה :

      

תלמידי שכבה יא' ישתתפו בסדנאות בנושא דמוקרטיה וזהות אישית, כהמשך לתוכנית להיות אזרח ולקבלת תעודות הזהות בשנה שעברה.

      כמו כן נקשר את קיומנו במדינה לנושא משואה לתקומה ובמסגרת זו יתעדו  התלמידים את סיפוריהם של הניצולים ואת התקומה האישית שלהם במדינת ישראל.

      בנוסף יתחילו תלמידי השכבה את נושא ההכנה למסע לפולין ויבקרו  ביד ושם בירושלים.     

 

 

שכבה יב'

 

א.   תרומה לקהילה:

        

      שכבה יב' תחל השנה בפרויקט התנדבות ניסיוני, במסגרת "לאורו נלך".

ההתנדבות מבוצעת ע"י תלמידי השמינית הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם        ועסוקים רוב הזמן בלקחת ולקבל, ולמרות העומס הלימודי מוצאים זמן לפתוח צוהר לעולם של נתינה, לאחר ולשונה,ויוצאים ומתנדבים באופן קבוע מידי שבוע במסגרת שעות הלימוד. ההתנדבות נעשית בעירות פיתוח ו/או בשכונות מצוקה במרחק של עד שעה מביה"ס. פעילות זו מכוונת את הנוער לקחת אחריות על הנעשה במדינה, תוך עשייה בשטח, במקום בו צריכים אותם באמת; וזאת לקראת השתלבותם בחברה בישראל כאזרחים תורמים ונותנים לעמם ולאחרים.

השנה יחלו שתי כיתות בפרויקט זה. פעילות נוספת של תרומה לקהילה הינה פעילות המשך משנת הלימודים הקודמת, בה אימצה השכבה את בית כהן שהינו מעון לאנשים עם צרכים מיוחדים ובמסגרת זו יגיעו תלמידי השכבה לאירועים וחגים בבית כהן ולכל עזרה שתתבקש.

 

ב.   מעורבות הורים:

     

שכבה יב' תקיים ערב עם ההורים  בנושא מורשת קרב ובו ירצו הורים שהינם חלק מהמערכת הצבאית, או הורים שנלחמו באחת ממלחמות ישראל, בפני תלמידי  השכבה.

ערב נוסף להורים ולתמידים, לסיכום מסע פולין, יערך בסיום המסע ויכלול חוויות,     תמונות ורשמים של החוזרים מפולין.

 

ג.    60 שנה למדינה :

     

      במסגרת נושא ההכנה לקראת גיוס לצה"ל ובהתייחס לנושא 60 שנה למדינה יושם

      דגש על מלחמות ישראל הן מהבחינה ההיסטורית והן מבחינת מורשת הקרב. בנוסף

      יבחן יחס האוכלוסייה למלחמה במובנים של חזית ועורף,מלחמת ברירה ואין ברירה,

      חובת הגיוס והתרומה למדינה מול הירידה מהארץ,  ההשתמטות מצה"ל וכדומה.

      שיא הפעילות יהיה בערב מורשת קרב בו יוצג פאנל מומחים שישווה בין מלחמת

      העצמאות למלחמות מאוחרות יותר מבחינת התייחסות הציבור למלחמות.  

 

 

 


מועצת תלמידים

 

קיומה של מועצת התלמידים בביה"ס מושתת על הרציונל כי בהיותנו חברה דמוקרטית, העשייה החינוכית היא ראי החברה הסובבת אותנו, כיוון שאנו עתידים להוביל את הנוער לשמירת ערכי היסוד של המשטר הדמוקרטי. הפעילות במועצת התלמידים מסייעת לבני הנוער להתנסות בחיי אזרחות פעילה בחברה דמוקרטית.

מחובתו של המוסד החינוכי ליצור תנאים בהם יהיו התלמידים שותפים בתהליך החינוכי. מועצת התלמידים תהווה צינור אשר יגשר בין המורים, התלמידים,  ההורים והקהילה הסובבת ותכשיר את הקרקע למעורבות ושותפות של התלמיד. פעילות המועצה מושתתת על עקרונות יסוד כבוד הדדי, אחריות, מעורבות וייצוגיות.

בכל שכבה תתקיים מועצת שכבה ומתוכה יבחרו נציגים למועצת תלמידים בית ספרית.

מועצת התלמידים תפעל במספר תחומים:

 

*     השתתפות בתכנון פעילות התנדבות בבית הספר ובקהילה וביצוען כגון סיוע לאוכלוסיות נזקקות, אימוץ יחידה צבאית ואיסוף תרומות למענה, שיפור איכות הסביבה הבית ספרית והמקומית, מפגשים עם מחלקת ילדים בבית החולים סורוקה ועוד.

*     השתתפות בפרויקטים חינוכיים העולים על סדר היום כגון בעיות שימוש בסמים, מניעת תאונות דרכים, הירידה במוטיבציה לשירות בצבא וכו'.

*     השתתפות בתחום הניהולי של ביה"ס כגון ייצוג צרכי התלמידים בפני הנהלת ביה"ס, השתתפות בועדות הקשורות לתקנון בית הספר ודרכי אכיפתו, פעילות עם הורים ועוד.

 

 

עיתון בית הספר

 

כחלק מתוכנית המעורבות של ביה"ס תקום בביה"ס קבוצת תלמידים שתהווה את מערכת עיתון מקיף ו'. התלמידים יבקרו במערכת עיתון מוכרת וילמדו את תהליך הפקת העיתון, יקבלו תפקידים בתהליך בהפקה ויוציאו לאור שני עיתונים במהלך השנה.

 

 

מובילי תרבות

 

אמנות במיטבה מעוררת אותנו להתבונן בעצמנו ולבדוק את התנהגותנו. האמנות מחנכת את התלמיד לפלורליזם תרבותי, שהינו תנאי לקיום יחד של בני תרבויות שונות, מתוך יחס של סובלנות הדדית,  והוא מושג ע"י חשיפה מודעת ומכוונת של בן תרבות אחת לתרבות אחרת: המזרחי למערבי, החילוני לדתי, היהודי לערבי וכן הלאה.

מטרת התוכנית שבה תוקם קבוצת תלמידים מכל שכבות ביה"ס שיחשפו למופעים שונים בתחומי התיאטרון, מחול, קולנוע, אמנות פלסטית ומוסיקה, היא לצייד את התלמיד בכלים שיאפשרו לו לזהות ולפענח תכנים אמנותיים אסטטיים ובהמשך להשתייך לקבוצה שתיקח חלק בבחירת תוכנית סל תרבות לביה"ס.


חינוך ערכי  -  שכבה ז' - תשס"ח

 

תלמידי השכבה יעסקו בנושאים הבית ספריים השוטפים: יצירת אקלים של הידברות, הכשרת התלמיד להיות אזרח מעורב בחברה דמוקרטית פלורליסטית בישראל, מניעת אלימות, אקטואליה ותרבות השיחה והדיון.

מלבד זאת תתמקד השכבה בשנה זו בנושאים הבאים:

 

תוכנית בר/בת מצווה

 

במסגרת תוכנית הבר-מצווה, נגביר את מודעותו של הפרט להגדרת זהותו האישית באמצעות חשיפת שורשיו המשפחתיים, נחזק את הקשר של התלמיד לקהילה, נעודד טיפוח סובלנות לשונה והתייחסות בכבוד לכל אדם, נדגיש את הזיקה  לארץ ישראל והכמיהה לציון בעבר ובהווה.

במסגרת תוכנית זו נעודד את התלמידים ליצירתיות ולפיתוח מיומנות של כתיבת עבודת חקר היסטורית משפחתית ברמה אקדמית.

תוכנית זו תאופיין ב- 13 משימות שהתלמיד יבצע במהלך השנה במקביל להכנת עבודת חקר שורשים. המשימות יחלו במעגל האישי של התלמיד ויעברו בהדרגה אל המעגל הקהילתי.

התוכנית תאופיין במספר ימי שיא בשיתוף ההורים: גלגולו של חפץ, פורים וטקס בר/בת המצווה.

 

 

כישורי חיים

 

במסגרת שיעורי כישורי חיים בהנחייתה של היועצת, תתקיים התוכנית "מעגל הקסם".

"מעגל הקסם"- היא תוכנית התפתחותית בתחום החינוך הרגשי, הבנויה בצורה ספיראלית ומתקדמת יחד עם התלמיד, תוך התאמת הנושאים לתכנים, לגיל התלמיד ולסיטואציות שונות וצרכים משתנים.

מטרת שיעורים אלו להעניק תחושה של קביעות ויציבות שתורמת לביטחון ורגיעה ומאפשרת עידוד בביטוי העצמי של התלמיד.

בנוסף נשים דגש על התמודדות עם שינוי ומצבי לחץ בדגש על המעבר לחטיבה.

 

 

מורשת

 

במסגרת תוכנית מורשת יכירו התלמידים מושגים מעולם התרבות היהודי ומורשתו ויעמיקו את תחושת השייכות לעם ישראל והזיקה לארץ.

התלמידים יכירו את חגי תשרי, מועדיו ומנהגיו. יכירו את לוח השנה העברי, הפרשות בתורה, הקשר בין בר המצווה לקריאה בתורה וכן יכירו את הפרשה האישית שלהם ויציגו זאת בעבודת חקר.


 לו"ז לפעילות שכבה ז' – תשס"ח

 

חודש אוגוסט

 

28.8.07

פרסום רשימות כיתתיות

29-31.8.07

מכינת שילוב

30.8.07

מפגש תיאטרון נוער "קטעי אימפרוביזציה" בנושא מעברים

פעילות בוקר לתלמידים וערב להורים

חודש ספטמבר

 

2.9.07

טקס פתיחת שנת הלימודים

2-3.9.07

המשך מכינת שילוב

19.9.07

ערב הורים והצגת  תוכנית בר/בת מצווה 13 המשימות.

ערב הצגת תכנית המדעים והמצוינות להורי כיתות המדעים

 

 

חודש אוקטובר

 

14-18.10.07

יום גיבוש אתגרי לשכבה

24.10.07

טקס יום הזיכרון ליצחק רבין  ז"ל

חודש נובמבר

 

20.11.07

ערב הורים

11-12.11.07

פעילות הרצאה והדגמה בנושא תפילין

חודש דצמבר

 

5.12.07

פעילות לחנוכה 

18.12.07

ערב "גלגול של חפץ"

16-21.12.07

שבוע הדממה 

חודש ינואר

 

21.1.08

"אנדלוסית  של זהב"  -  מופע מוזיקלי

22.1.08

פעילות לט"ו בשבט

29.1.08

ערב הורים – חלוקת תעודות

חודש פברואר

 

3-8.2.08

הפקה בית ספרית – "קזבלן"

17.2.08

יום בריאות

חודש מרץ

 

10-14.3.08

מופע מחול –שורשים 

19.3.08

הפנינג פורים

חודש אפריל

 

7.4.08

טקס בר מצווה במגדל דוד ירושלים

6-10.4.08

שבוע אומנות 

8.4.08

ערב הורים – חלוקת גיליונות הערכה

30.4.08

פעילות לקראת יום השואה

30.4.08

טקס יום השואה  - ערב

חודש מאי

 

1.5.08

טקס יום השואה

4-5.5.08

ערב זמר ישראלי

6.5.08

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל- טקס

7.5.08

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – טקס

14-15.5.08

מסע שכבה ז'

27.5.08

יום החלל הבינלאומי

20-22.5.08 או

27-29.5.08

מסיבת סיום יב' צפייה בחזרה גנרלית

חודש יוני

 

4.6.08

ערב הצגת עבודות שורשים, 13 המשימות ומאכלי עדות

11-17.6.08

מבחני מנהלת חט"ב

18.6.08

ערב מצוינות

19.6.08

ערב הורים

20.6.08

טקס סיום השנה וחלוקת תעודות

 

 

 

תוכנית ערכית  – שכבה ח'  תשס"ח

התוכנית לשכבה ח' מתרכזת במתרחש בחייו של התלמיד בתקופת גיל ההתבגרות,    וביחסיו עם סביבתו הקרובה בביה"ס ובמעגלים חברתיים – קהילתיים רחבים יותר. ככל שתלמידי ביה"ס יהיו מעורבים יותר בחיי הקהילה וביה"ס, יהיו שותפים בתכנון פעילויות, בקבלת החלטות ובאחריות לביצוען, כן תגבר אחריותם לגבי חובותיהם כתלמידים וכאזרחים צעירים.

כמו כן יעסקו התלמידים בנושאים הקשורים לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים: יצירת אקלים של הידברות, זיהוי צרכים והתמודדות במצבי קונפליקט, מניעת אלימות ותרבות השיחה והדיון.

בנוסף לתוכנית הבית ספרית ולנושא 60 שנה למדינה ו-40 שנה לירושלים, תתמקד השכבה במספר נושאים  ייחודיים.

 

באר-שבע עירי

היכרות עם הקהילה כדי לאפשר לתלמידים לטפח את מסגרתם החברתית – קהילתית וכדי ליצור תחושת שייכות ומעורבות. התלמידים יכירו את הנגב בכלל ואת באר-שבע בפרט בהתייחסות להיבטים היסטוריים, גיאוגרפיים, חברתיים תוך חשיבות טיפוח איכות הסביבה ושימור אתרים.

השתייכות התלמידים לקהילה מצמצמת את תחושת הניכור ואף מגבירה את מידת כשירותם ואחריותם הן כתלמידים והן כאזרחים צעירים.

במסגרת התוכנית:

*     סיור באזור ב"ש, כיבוש ב"ש וטקס באנדרטה.

*     סיור באתרים הסטורים בב"ש וביד לבנים,תיעוד סיפורי גבורה של נופלים באר-שבעים והקמת אתר הנצחה בביה"ס.

*     ערב " באר-שבע עירי" שכבתי וכיתתי הכולל תערוכה והצגת עבודות בשיתוף פרויקט "יהלום"

*     בפרויקט "גשר חי"  יוצגו עבודות באר-שבע עירי מול תלמידי שכבה ח' במונטריאול.

 

פרויקט "מנוף"

מטרת התוכנית לחבר את בני הנוער של העיר באר שבע אל מגוריהם בעזרת חשיפה אל העיר ופיתוח הרגישות החברתית. החוויה החיובית של עשייה משותפת למען הקהילה תחבר את בני הנוער לכיתתם ולסביבתם. הפעילות מתבצעת במסגרת של שני צירים:

הציר הראשון מתבצע במסגרת הכיתה בבית הספר. ציר זה נועד להכשיר את הקרקע ולהניע את המבגרים לעשייה למען הקהילה.

הציר השני מתבצע לאחר שעות הלימודים בצורה מבוקרת בו נפגש הסטודנט עם תלמידי הכיתה בכדי להתכונן לפעילויות ההתנדבות ולעשותן בפועל.

התוכנית תלווה בהרצאות לתלמידים ולהורים בנושא התנדבות ונתינה וכן יוזמנו ההורים

להשתתף בפעילויות ההתנדבות.

 

 

לקראת ההתבגרות

א.       "חברות" - התוכנית מיועדת לעזור למתבגרים לפתח רגישות לאחר, לרכוש כישורים חברתיים, לזהות צרכים ולהתמודד במצבי קונפליקט.

בשעורי החינוך נתמקד בנושאים:

*     מהו  חבר

*     ציפיות מחברות

*     קונפליקטים בחברות

*     הידברות ויישוב סכסוכים.

ב.        מניעת התמכרות לאלכוהול לעישון -  לנוכח הירידה בגיל הנערים והנערות החשופים לשימוש באלכוהול ובעישון, חשוב להתחיל את תוכניות המניעה בגיל צעיר.

 במסגרת התוכנית נעורר מודעות אישית של התלמיד לסכנות הטמונות בשתיית    אלכוהול ובעישון  על ידי הקניית מידע רלוונטי כבסיס לגיבוש עמדות וקבלת  החלטות, באמצעות רכישת כישורים להתמודדות עם דילמות, טיפוח יכולות  וכישורים מקדמי בריאות ורכישת כלים לאסרטיביות ועמידה בלחץ קבוצתי  והתמודדות עם הפיתוי.

לו"ז פעילות שכבה ח'-תשס"ח

 

חודש ספטמבר

2.9.07            

 טקס פתיחת שנת הלימודים

9-11.9.07                    

מבחני  מיפוי

19.9.07          

אסיפת הורים

24.9.07

סיור  בירושלים וטקס בר/בת מצווה – מגדל דוד

חודש אוקטובר

11.10.07        

יום סיור בת"א בנושא  פסטיבל סרטי ילדים

24.10.07

טקס יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל באחריות השכבה

חודש נובמבר

8.11.07

סיור בנגב ,כיבוש ב"ש וטקס באנדרטת הנגב

20.11.07

ערב הורים  חלוקת גליונות הערכה

חודש דצמבר

5.12.07

פעילות לחנוכה

16-21.12.07

שבוע הדממה

חודש ינואר

16.1.08

הופעת מחול "כמויות"- להקת בת שבע

29.1.08            

ערב הורים-חלוקת תעודות

חודש פברואר

3-8.2.08          

הפקה בית ספרית – "קזבלן "

19.2.08          

יום בריאות בנושא תזונה וספורט

חודש מרץ

10-14.3.08    

מופע מחול –שורשים

19.3.08

הפנינג פורים

חודש אפריל

6-10.4.08      

שבוע אומנות

8.4.08

ערב הורים-חלוקת גליונות הערכה

30.4.08

ערב יום השואה-טקס 

חודש מאי

1.5.08

יום השואה

1-6.5.08

מרכז למידה בנושא משואה לתקומה  ומפגש עם ניצול שואה

4-5.5.08

ערב זמר לישראל

6.5.08

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-טקס

7.5.08

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-טקס

14-15.5.08

מסע שכבה ח'

20-22.5.08 או

27-29.5.08

מסיבת סיום יב' – צפייה בחזרה גנרלית

26.5.08

ערב סיכום בנושא  "באר-שבע עירי"

חודש יוני

5.6.08

יום איכות הסביבה

11-17.6.08

מבחני  מנהלת

18.6.08

ערב מצוינות

19.6.08

ערב הורים

20.06.08

טקס סיום שכבתי  וחלוקת תעודות סיום

 


חינוך ערכי  שכבה ט'- תשס"ח

 

התוכנית לשכבה ט' תמקד בשנה זו בנושאים העוסקים בתהליך קבלת החלטות בתחום

הלימודי החברתי,הלאומי והאישי.

גיל זה מתאפיין בלבטים רבים ולפיכך נעסוק בהקניית כלים ומיומנויות כדי לסייע בתהליך הבחירה.

 

ההתמקדות תהא בנושאים הבאים:

 

מניעת התמכרות לסמים ולאלכוהול

 

במסגרת תוכנית זו נעורר מודעות אישית של התלמיד לסכנות הטמונות בשימוש בסמים

ובשתיית אלכוהול  וזאת על ידי הקניית מידע רלוונטי כבסיס לגיבוש עמדות וקבלת החלטות, רכישת כישורים להתמודד עם דילמות ורכישת כלים לאסרטיביות ועמידה בלחץ קבוצתי בדגש על התמודדות מול פיתויים.

התוכנית תשתף הורים,מורים ותלמידים. כמו כן יוצעו מסגרות של תמיכה קבוצתית

להורים ולמתבגרים.

 

חינוך לחיי המשפחה

 

השנה נתמקד בנושא חברות ואהבה. המטרה הכללית היא להתמודד עם תפיסת תפקודים מיניים וזהות מינית על בסיס הבנה,פתיחות,כבוד הדדי ואחריות ולזהות קשר טוב לעומת קשר הרסני.

חשוב לסייע למתבגרים לפתור בעצמם, תוך הסתייעות הדדית, את הבעיות שבהן הם מתלבטים

ולהתמודד עם משימותיהם האישיות והחברתיות תוך מניעת תחושות מיותרות של תסכול וכישלון.

 

 

תהליך ההכוון לקראת חט"ע

 

במסגרת המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה  יעסקו התלמידים בדילמות הקשורות

בקבלת החלטות לימודיות חברתיות ובדרכי ההתמודדות עמן.

תהליך קבלת ההחלטות קשור לעיתים במתח שבין ערכים ועדיפויות מתחרות. המודעות

לבחירה היא מרכיב חשוב בתהליך רפלקטיבי זה, בו מעצב הפרט את הכרעותיו לגבי בחירת

מסלול לימודים העונה לצרכיו ואף שוקל את המסגרת הלימודית שבה יוכל לתת ביטוי לכישוריו

וליכולתו.

 

 

 

לו"ז פעילות שכבה ט'-תשס"ח

 

חודש ספטמבר 

 

2.9.07

טקס פתיחת שנת הלימודים

9-11.9.07

מבחני מיפוי

19.9.07

אסיפת הורים

 

 

חודש אוקטובר

 

15-16.10.07

ילדים  מדברים על המצב הכלכלי

24.10.07

טקס יום הזיכרון  ליצחק רבין ז"ל

28-31.10.07

פעילות בבית משפט בנושא "אלימות"

 

 

חודש נובמבר

 

1.11.07

עיתון קיר 60 שנה למדינה 1948-1957 (ט'1,7)

4-8.11.07

הרצאת פתיחה בנושא סמים אורי אילני (בוקר תלמידים ערב להורים)

20.11.07

ערב הורים חלוקת  גיליונות  הערכה

 

 

חודש דצמבר

 

2.12.07

עיתון קיר 60 שנה למדינה: 1958-1967 (ט'2)

5.12.07

פעילות לחנוכה

16-21.12.07

שבוע הדממה 

 

 

חודש ינואר

 

1.1.08

עיתון קיר 60 שנה למדינה 1968-1977 (ט'3)

16.1.08

הופעת מחול "כמויות"- להקת בת שבע

23.1.08

ערב הורים – מפגש עם פסיכולוגית – בנושא קבלת החלטות

29.1.08

ערב הורים – חלוקת תעודות

 

 

חודש פברואר

 

1.2.08

עיתון קיר 60 שנה  למדינה  1978-1987 (ט'4)

3-8.2.08

הפקה בית ספרית – קזבלן 

10-14.2.08

יום שיא בנושא סמים

21.2.08

יום בריאות בנושא "המין"

24-28.2.08

יום סיור בתל-אביב וצפייה בהצגה

 

 

חודש מרץ

 

2.3.08

עיתון קיר 60 שנה למדינה  1988-1997 (ט'5)

10-14.3.08

מופע מחול – שורשים

19.3.08

הפנינג פורים 

26-27.3.08

מסע שכבה ט'

 

חודש אפריל

 

1.4.08

עיתון קיר 60 שנה למדינה 1998-2008  (ט'6,ט'8)

6-10.4.08

שבוע אומנות 

8.4.08

ערב הורים – חלוקת גיליונות הערכה

30.4.08

ערב יום השואה – טקס

 

חודש מאי

 

1.5.08

יום השואה

1-6.5.08

מרכז למידה בנושא משואה לתקומה

4-5.5.08

ערב זמר לישראל

6.5.08

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – טקס

7.5.08

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – טקס

20-22.5.08 או

27-29.5.08

מסיבת סיום יב' צפייה בחזרה גנרלית

חודש יוני

 

11-17.6.08

מבחני מנהלת 

18.6.08

ערב מצוינות

19.6.08

ערב הורים

20.6.08

טקס סיום שכבתי וחלוקת תעודות סיום 


חינוך ערכי  שכבה י'- תשס"ח

 

בית הספר רואה חשיבות רבה בהכוונת התלמידים למעורבות ותרומה לחברה ולקהילה.

כיתה י' היא הראשונה בחטיבה העליונה והמעבר אליה כרוך בקשיים ולבטים רבים.

הפעילות החברתית בשנה זו תושם על הקלת הקליטה לחטיבה העליונה והן על הרחבת מעורבותו של התלמיד בקהילת בית הספר ומחוצה לו.

 

להלן הנושאים המרכזיים:

 

להיות אזרח

בשנה זו עתידים תלמידי השכבה לקבל את תעודת הזהות לקראת הפיכתם לאזרחי מדינת ישראל.

במסגרת התכנית יקבלו התלמידים את עול חובות האזרח וזכויותיו – שיעורי החינוך יעסקו בגיבוש דמותו של כל בוגר בחברה דמוקרטית וליברלית, ובבניית השייכות והמחויבות של הצעירים למדינתם ולחוקיה.

שיאו של התהליך יהיה בטקס  שייערך בערב הראשון של המסע השכבתי.

 

 

מחויבות אישית    תעודת הנוער, היא להרבות אור, לעשות קצת יותר ממה  שהמדינה   
מחייבת אותו... והעשייה שיש בה ממש היא העשייה החיובית".   (דוד בן גוריון)

במסגרת פרויקט זה מסייעים התלמידים במגוון פעילויות בבית הספר ובקהילה.  תרומה זו, נועדה לחזק את הרגשת השייכות של התלמיד לקהילתו ולבית הספר וזאת על ידי פעילות מעבר לשעות הלימודים.  כמו כן, להדריך  את התלמיד לקבלת החלטות ערכיות בתחום חובותיו האישיים והלאומיים ולשפר את  התקשורת הבין אישית של התלמיד עם הזולת.

בשנת הלימודים תשס"ז יושם דגש על פעילות לטובת תלמידי בית הספר הצעירים במטרה להקל את  המעבר לחטיבת הביניים של תלמידי שכבה ז'.

במסגרת תוכנית זו ייערכו שיעורי חינוך וכן יצפו בהצגה בנושא.

השתתפות בפרויקט מחויבות אישית הינה חובה ותהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות.

 

 

מניעת שימוש בסמים ובחומרים מסוכנים:

במסגרת תוכנית זו נעורר מודעות אישית של התלמיד לסכנות הטמונות בשימוש בסמים ובשתיית אלכוהול על ידי הקניית מידע רלוונטי כבסיס לגיבוש עמדות וקבלת החלטות באמצעות רכישת כישורים להתמודדות עם דילמות, טיפוח יכולות, עמדות וכישורים מקדמי בריאות ורכישת כלים לאסרטיביות עמידה בלחץ הקבוצתי וכן התמודדות עם פיתויים.

התוכנית תשתף הורים, מורים ותלמידים.

במסגרת תוכנית זו ישתתפו התלמידים בסדנת "המשתמש המזדמן".

 

 

חינוך לחיי משפחה

במסגרת נושא זה תופעל התוכנית – "התבגרות מכבדת ומכובדת" ע" יועצת השכבה ולה מספר מטרות :

    א.   פיתוח דפוסי תקשורת בונים שיסייעו בבניית קשרים בין אישיים וזוגיים.

    ב.   מניעת מצבי אלימות בחברה ובמשפחה.

     ג.   טיפוח ערכים ונורמות של שיווין והדדיות בין המינים.

 

 

 

לו"ז פעילות שכבה י' - תשס"ח 

 

חודש ספטמבר 

 

 

3.9.07

טקס פתיחת שנת הלימודים

19.9.07

אסיפת הורים

24-25.9.07

פסטיבל דימונה לתקשורת וקולנוע

חודש אוקטובר

 

 

24.10.07

טקס יום הזיכרון  ליצחק רבין ז"ל

28-31.10.07

טקס מחויבות אישית +הצגה

חודש נובמבר

 

 

4-7.11.07

ימי מוקד מחויבות אישית

20.11.07

ערב הורים חלוקת  גליונות  הערכה

חודש דצמבר

 

 

16-21.12.07

שבוע הדממה 

חודש ינואר

 

 

29.1.08

ערב הורים - חלוקת תעודות

חודש פברואר

 

 

3-8.2.08

הפקה בית ספרית – קזבלן 

24.2.08

ערב להורים בנושא גיל ההתבגרות

חודש מרץ

 

 

2-6.3.08

יום סיור בירושלים בעקבות הדמוקרטיה הישראלית

10-14.3.08

מופע מחול –שורשים

19.3.08

הפנינג פורים 

25-27.3.08

מסע שכבה י'

חודש אפריל

 

 

1-3.4.08

"לידת הפניקס" –מופע מחול

6-10.4.08

שבוע אומנות 

8.4.08

ערב הורים – חלוקת גליונות הערכה

24-27.4.08

ערב להורים בנושא מניעת שימוש בסמים ואלכוהול

30.4.08

ערב יום השואה –טקס

חודש מאי

 

 

1.5.08

יום השואה

1-6.5.08

מרכז למידה בנושא משואה לתקומה

4-5.5.08

ערב זמר לישראל

6.5.08

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –טקס

7.5.08

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –טקס

20-22.5.08 או

27-29.5.08

מסיבת סיום יב' צפייה בחזרה גנרלית

חודש יוני

 

 

18.6.08

ערב מצוינות

19.6.08

ערב הורים

20.6.08

טקס סיום שכבתי וחלוקת תעודות סיום 

 

 

 


חינוך ערכי שכבה יא' –תשס"ח

 

השנה יתוודעו התלמידים לנושא השואה באופן משמעותי ביותר,כאשר דרך למידת הנושא תהיה באופן מעגלי מהאני הפרטי ועד החברה והקהילה.

 

התלמידים יכירו וילמדו את "השואה" דרך עיניהם האישיות ודרך עיניהם של ניצולי שואה החיים בעירנו.

 

ההכרות עם ניצולי שואה, שהקימו משפחות בארץ והיוו בסיס איתן להמשכיות של עם ישראל בארצו תהייה חוויה המרכזית בקשר שבין הילדים למדינתם ובין הילדים לעבר ההיסטורי המהווה בסיס קיומי לעתיד.

 

תרומם לקהילה של הילדים בשכבה תעשה דרך ההעמקה שתהיה בעבודותיהם .

כמו כן, הם יוסיפו לתרום לקהילה במסגרות שונות בעיר.

 

בין הנושאים הנוספים בהם יעסקו תלמידי השכבה.

 

הכנה לשרות משמעותי בצה"ל:

מטרת התוכנית להכין את תלמידי יא' לקראת שרותם הצבאי. להפיג חרדות מפני הבלתי ידוע ולטפח את הזהות והזיקה החיובית לגיוס באמצעות הכנה נפשית ומוסרית.

 

כמו כן , תתקיים סדנא בנושא: "לקראת שירות "  שתועבר על ידי קצינים מהצבא.

ויתקיימו שעורי חינוך על ידי מדנ"ים בנושאים הקשורים לגיוס.

 

סיכון גבוה -  נהיגה אלכוהול וסמים:

 

מתוך מודעות להתחלת הנהיגה אצל הנוער בגיל זה נערך ביה"ס לתת מענה בכמה רמות ומישורים. יתקיימו פעילויות שונות העוסקות בהשפעות האלכוהול על האדם בכללו בנהיגה בפרט.

כמו כן נדון בהשפעות של לחץ חברתי על שתיית אלכוהול.

 

חינוך לזוגיות:

 

מטרת שיעורי החינוך בנושא הינה לבנות אצל התלמידים מודעות לנושא הזוגיות הטובה ולחשוף אותם לסימני אזהרה לגבי קשרים שליליים.

 

 

 

לו"ז פעילות שכבה יא' - תשס"ח 

 

 

חודש ספטמבר 

 

 

3.9.07

טקס פתיחת שנת הלימודים

9-10.9.07

18.9.07

סיור בבית משפט  בנושא אלכוהול ונהיגה

19.9.07

אסיפת הורים

24-25.9.07

פסטיבל דימונה  לתקשורת וקולנוע

חודש אוקטובר

 

 

24.10.07

טקס יום הזיכרון  ליצחק רבין ז"ל

חודש נובמבר

 

 

20.11.07

ערב הורים חלוקת  גליונות  הערכה

4.11.07

סדנא בנושא זוגיות על ידי מסל"ן

27-30.11.07

מסע שכבה יא'

חודש דצמבר

 

 

16-21.12.07

שבוע הדממה 

3-4.12.07

סדנא –"לקראת שירות"

חודש ינואר

 

 

27.1.08

סרט –רשימת שינדלר +מופע

29.1.08

ערב הורים – חלוקת תעודות מחצית א'

חודש פברואר

 

 

3-8.2.08

הפקה בית ספרית – קזבלן 

19.2.08

מועדון הקופים הירוקים

17-29.2.08

הצגה "המלט" בתל-אביב  או המדריך לחיים הטובים –לעיוניות

 

 

חודש מרץ

 

 

10-14.3.08

מופע מחול –שורשים

19.3.08

הפנינג פורים 

חודש אפריל

 

 

6-10.4.08

שבוע אומנות 

8.4.08

ערב הורים – חלוקת גליונות הערכה

30.4.08

ערב יום השואה –טקס

חודש מאי

 

 

1.5.08

יום השואה

1-6.5.08

מרכז למידה בנושא משואה לתקומה

2.5.08

תערוכה של תלמידי שכבה יא' בנושא השואה +ערב להורים

4-5.5.08

ערב זמר לישראל

6.5.08

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –טקס

7.5.08

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –טקס

11.5.08

ערב לקראת המסע לפולין

13-15.5.08

ימי ראיונות לקראת המסע לפולין

20-22.5.08 או

27-29.5.08

מסיבת סיום יב' צפייה בחזרה גנרלית

חודש יוני

 

 

18.6.08

ערב מצוינות

19.6.08

ערב הורים

20.6.08

טקס סיום שכבתי וחלוקת תעודות סיום 

 


חינוך ערכי שכבה י"ב - תשס"ח

 

בשנת לימודים זאת בחרנו להתמקד במספר נושאים.  הנושאים הינם המשך ישיר לפעילות שהתקיימה בכיתה יא' ושמים דגש על נושאים הקרובים לליבם של התלמידים בגיל זה ועל תרומה לקהילה.

 

מעורבות בקהילה

בהמשך לשנת הלימודים הקודמת אנו מקווים להמשיך ולעבוד מול בית כהן  בפעילויות דומות. כמו כן יופעל בשכבה פרויקט לאורו נלך במסגרתו ייצאו שתי כיתות לפעילות  תרומה חברתית שבועית קבועה  באחת מהעיירות בסביבה.

מטרת הפעילות לחדד את התרומה לקהילה ולהעניק ערך מוסף לתלמידים בבית הספר תוך עיסוק בדברים שהינם מעבר להישגים הלימודיים.

 

הכנה לשירות משמעותי בצה"ל

במשך השנה יתקיימו מספר פעולות על מנת להכין את התלמידים לשרות בצה"ל.:

*      יום חיילות  המפגיש את התלמידים עם החיילות השונים ועוזר להם לבחור את מקומם בצבא.

*      יום בעקבות לוחמים ברמת הגולן.

*      הרצאות ושיעורי חינוך שיועברו על ידי המד"נים ובהכוונתם.

 

אלכוהול ונהיגה

השנה נעמיק את העיסוק בנושא תוך ביקור בבית המשפט, צפייה בדיון משפטי וסדנאות שיועברו בקבוצות קטנות.

בהמשך יינתן דגש גם בשיעורי החינוך.

 

60 שנה למדינה

במסגרת נושא זה שנבחר כנושא שנתי בית ספרי בחרה השכבה לעסוק במורשת הקרב. להגביר את הידע וההתעניינות בנושא אצל בני הנוער.

שיאו של הנושא יהיה בערב מורשת קרב עם פנל מומחים שידון בהתפתחות היחס של הציבור למלחמות תוך העלאת דוגמאות והשוואה בין מלחמת העצמאות למלחמות מאוחרות יותר.

                             

 

לו"ז פעילות שכבה יב'-תשס"ח

 

חודש ספטמבר 

 

 

3.9.07

טקס פתיחת שנת הלימודים

9-10.9.07

אלכוהול ונהיגה –פעילות בבית משפט

19.9.07

אסיפת הורים

24-25.9.07

פסטיבל דימונה לתקשורת וקולנוע צעיר

חודש אוקטובר

 

 

 

יום בעקבות לוחמים

24.10.07

טקס יום הזיכרון  ליצחק רבין  ז"ל

חודש נובמבר

 

 

7.11.07

רשמי פולין פעילות בוקר+ ערב

18.11.07

יום חילות בתל-השומר

27-29.11.07

מסע

חודש דצמבר

 

 

16-21.12.07

שבוע הדממה 

26.12.07

ערב מורשת קרב  

חודש ינואר

 

 

2.1.08

פעילות התנדבותית בבית כהן

29.1.08

ערב הורים - חלוקת תעודות

חודש פברואר

 

 

3-8.2.08

הפקה בית ספרית – "קזבלן "

17-29.2.08

הצגה המדריך לחיים הטובים או תפוחים מן המדבר  בית לסין ת"א

19.2.08

מועדון הקופים הירוקים בהיכל התרבות

חודש מרץ

 

 

10-14.3.08

מופע מחול-שורשים

19.3.08

הפנינג פורים 

חודש אפריל

 

 

6-10.4.08

שבוע אומנות 

8.4.08

ערב הורים – חלוקת גליונות הערכה

30.4.08

ערב יום השואה –טקס

חודש מאי

 

 

1.5.08

יום השואה

4-5.5.08

ערב זמר ישראלי

6.5.08

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –טקס

7.5.08

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –טקס

20-22.5.08 או

27-29.5.08

מסיבת סיום יב'

חודש יוני

 

 

18.6.08

ערב מצוינות

19.6.08

ערב הורים


הפקות בית סיפריות - קהילתיות

 

 

בית הספר מאמין כי לכל תלמיד כישורים ותפקידינו לאפשר לכל אחד "במה" לביטוי כישוריו וכישרונותיו. אנו נעלה השנה מספר הפקות:

 

 

*     הפקה שנתית. בין התאריכים  3-8.2.08  - "קזבלן"

"קזבלן" - המחזמר המדובר ביותר שיחזיר אותנו לאותה יפו של שנות ה 60 הכולל את השירים הנפלאים:"כל הכבוד","דמוקרטיה", "כולנו יהודים", "יש מקום", "רוזה"  ועוד.

הפקת ענק שבה ייקחו חלק בין 30 ל 50 משתתפים אשר יכללו שחקנים, זמרים ורקדנים שיעברו את האודישנים וילוהקו לתפקידים שונים ויאפשר לתלמידים בעלי כישורי משחק לבטא את כישוריהם.

המשתתפים במחזה הינם תלמידי ביה"ס מכל שכבות הגיל. המחזה יועלה בפני כלל תלמידי ביה"ס, אוכלוסיית ההורים והקהילה.

בימוי: אביב בן ישי ושנהב צדיק

 

 

*     מסכת יום השואה. 30.4.08-1.5.08

המסכת נכתבת, מעובדת ומועלת על ידי תלמידי שכבה יא' כחלק מלימודי השואה בשנה זו, אשר בשיאם יוצאים התלמידים למשלחת לפולין. המסכת מועלית בפני תלמידי ביה"ס ומדליקי המשואה בטקס הינם ניצולי שואה בני משפחות תלמידינו.

באחריות חלי כהן  – מרכזת שכבה יא'.

 

 

*     טקס יום הזיכרון. 6-7.5.08

תלמידי שכבה י' מעלים מסכת לזכרם של בוגרי ביה"ס שנפלו במערכות ישראל ולזכר כל הנופלים. לטקס מוזמנות מדי שנה משפחות הנופלים במטרה לשמר את הקשר עם ביה"ס ולהמשיך להוות עבורן כתובת ובית בכל עניין.

באחריות נורית עזרא  – מרכזת שכבה י'.

 

 

*     שבוע הדממה:  בין התאריכים 16-21.12.07

שבוע הדממה יתקיים "באשכול הפיס" במסגרת פעילויות אשר מטרתן שילוב תלמידים לקויי שמיעה במסגרת הרגילה נקיים את הפעילויות שבוע הדממה בביה"ס ובאשכול הפיס.

 

 

*     מופע מחול – "שורשים"

להקת "חולית" הינה להקה שנוסדה בשנת 1977 בידי הגב' עדינה מרגלית ולאה גולדשטיין ופועלת 27 בשנים. החומר הכוריאוגרפי נע מריקודים אתניים ופולקלור

עד למחול מודרני עכשווי.

גישת הצוות היא לחנך את הרקדנים בתהליך העבודה לאחריות. התפשרות וחיים בקבוצה . הכרות עם  המורשת,אהבת ארץ. "חולית" הופיעה בפסטיבלים רבים בארץ ובחו"ל וזכתה בפרסים שונים במהלך השנים. במשך שנות קיומה הלהקה שיתפה פעולה עם גורמים שונים. ביניהם האופרה הקלה של הנגב. להקת מחול של בתי הספר אחרים עוד....

השנה נעלה מופע משולב מחומרים ישנים וחדשים בניהולו של מר לירן מיכאלי, הכוריאוגרף של להקת חולית.

מופע "שורשים" יהיה סדרה של כוריאוגרפיות שייקחו אותך לעולם של שורשים בכל קטע וקטע.

התלבושות, המוסיקה, התפאורה, התאורה והכוריאוגרפיה יהיו תואמות, כל קטע והייחודיות שבו.

 

*     טקס יב' – מסיבת סיום יב'. בין התאריכים  20-22.5.08 או 27-29.5.08

באחריות מרכזת השכבה הגב' אביבה קריספל  ,מחנכי השכבה והתלמידים.

בימוי: אביב בן ישי ושנהב צדיק

 

 

*     טקס בר/בת מצווה 4.6.08

השנה תערוך שכבה ז' טקס בר מצוות במגדל דוד בירושליים. הטקס הינו שיאו של תהליך בו יבצעו התלמידים 13 משימות מיוחדות לקראת שנת בר/בת מצווה.

הטקס באחריות הגב' שרה קציקל  – מרכזת שכבה ז', מחנכי ותלמידי השכבה.


                                                 נבחרות ספורט

 

כחלק מן הרציונאל הבית ספרי הדוגל במתן במה לכל אחד בכל תחום מעודד ביה"ס גם את תחום הספורט בכלל ואת ההשתתפות בנבחרות ביה"ס בפרט.

 

לבית הספר מקיף ו' מסורת ארוכה של זכיות והישגים בתחום הספורט. בשנת הלימודים החולפת הצליחה קבוצת קט רגל בנים בשכבות י' – יב' להעפיל למשחק הגמר הארצי ולזכות, לאחר משחק מרתק, בתואר סגני אלופת המדינה.

 

גם בתחום כדור העף בית הספר קצר פירות ונבחרת כדור עף בנות של שכבות ז' – ח' שהוקמה בשנה זו הגיעה לשלב חצי הגמר בתחרות מחוז דרום.

 

אנו תקווה כי גם השנה יצליחו תלמידינו לייצג את תלמידינו בכבוד.

 

 

 


מבנה טיולים ברצף השש שנתי

 

של"ח וידעת הארץ

 

התוכנית החינוכית של תחום של"ח וידיעת הארץ נגזרת ממטרות המכוונות לחיזוק תחושת השייכות של בני הנוער לארצנו. תוך עידוד לגילוי מעורבות חיובית.

 

של"ח וידיעת הארץ הינו תחום המרכז את מכלול הפעולות החינוכיות המתקיימות בבית הספר בנושאי ידיעת הארץ והזיקה לארץ,למורשת העם ולמדינה. גישה זו מתבטאת בתוכנית החינוכית המחנכת לטיפוח הקשרים והמחויבויות של הנוער לסביבתם ולנוף מולדתם.

 

התוכנית מושתתת על תכנים לאומיים ציוניים ורואה בחיזוק הקשר בין העם לארצו ובין אדם  לחברו מטרה ראשונה במעלה.

 

תוכנית הלימודים היא רב שנתית ומתקיימת בשעות לימודים במערכת שעות לימוד בשכבות ח' , ט', בסיורים. במסעות. במחנה לימוד בפעולות יזומות בשיתוף עם צה"ל להכנה לקראת גיוס ומיומנויות שדה. ובדגש על פעילות ענפה של משצי"ם (מדריכי של"ח צעירים).

 

 

שכבה

איזור הטיול

שכבה ז'

מדבר יהודה

שכבה ח'

גלבוע והעמקים

שכבה ט'

גליל מערבי

שכבה י'

גליל עליון

 

שכבה י"א

מסע נודד מהצפון לירושלים

שכבה י"ב

רמת הגולן    

 


לוח טקסים ופעילויות בית ספריות

 

תאריך

ת ו כ ן

שכבה / אחריות

2.9.07

טקס פתיחת שנה"ל – חט"ב

שכבה יא'

3.9.07

טקס פתיחת שנה"ל – חט"ע

שכבה יא'

2-25.9.07

פעילות חגי תשרי

שכבה ז' – ט'

26.12.07

מורשת קרב

שכבה י' – יב'

24.10.07

טקס יצחק  רבין ז"ל

שכבה ח'

7.11.07

ערב סיכום רשמי מסע פולין

משלחת פולין

5.12.07

פעילות לקראת חנוכה- חט"ב

פעילות שכבתית

16-21.12.07

שבוע הדממה 

שמע

3-8.2.08

הפקה שנתית – "קזבלן"

במאי המופע אביב בן ישי

10-14.3.08

מופע מחול – שורשים

חולית

19.3.08

הפנינג פורים

מועצת התלמידים

30.4-1.5.08

טקס יום השואה

שכבה יא'

4-5.5.08

ערב זמר לישראל -60 שנה למדינה

בית ספרי

6.5.08

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל - ערב

באחריות שכבה י'

7.5.08

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל - בוקר

בית ספרי

20-22.5.08 או

27-29.5.08

מופע סיום שכבה יב'

שכבה יב'

4-5.6.08

טקס בר/ בת מצווה במגדל דוד ירושלים

ערב הצגת עבודות שורשים

שכבה ז'

18.6.08

ערב מצוינות

בית ספרי

20.6.08

טקסי סיום שכבתיים

ז' – יא'

 


אשכול הפיס

 

אנחנו נמצאים בפתחה של שנת לימודים חדשה המוצאת אותנו בתנופת פיתוח תוכניות ויוזמות חדשות.

 

אשכול הפיס מעמיד על סדר יומו את קידום המדע והתרבות תוך מתן תשומת לב לתושבי העיר בכלל ולתלמידנו בפרו.

 

 

להלן הפעילויות לשנת הלימודים תשס"ח:

 

"חיות וחיוכים" - תערוכת צילום של מועדון הצלמים.פתיחת התערוכה ביום שלישי  4.9.07

 

"הפנינג מדעי" – חגיגה חוויתית תוססת  של מדע, תרבות וטכנולוגיה  9 בספטמבר 2007.

 

"שילוב" – תערוכת עבודות פיסול במתכת ועץ – בחודש דצמבר 2007.

 

"נשים בראי המאה"- תערוכת צילום של מועדון הצלמים –בחודש פברואר 2008

 

" שבוע הדממה" – בריאות בראי ערב שיא ביום רביעי 20 בפברואר  2008.

 

"גן עדן של פרחים" – תערוכת צילום של מועדון הצלמים – בחודש מרץ 2008.

 

" איכות הסביבה ומה שבניהם" תלמידי היסודי מציגים דגמים/מוצרים ערב שיא 5 במרץ 2008.

 

"רגע בטבע" – תערוכת צילום של מועדון הצלמים בחודש אפריל 2008.

 

" יום החלל הבינלאומי – פעילות בוקר לתלמידי חט"ב 27 במאי 2008.

 

" קברט ספרותי" – במה ליוצרים מקומיים במסגרת שבוע הספר העברי 3 ביוני 2008.

 

"יום איכות הסביבה הבינלאומי "- פעילות בוקר לתלמידי חט"ב 5 ביוני 2008.

 

" נבחרות צעירות"- אולימפידה וירטואלית, גם אני יכול, אולימפידע 2008- מוזיאון המדע חיפה

                                 הרצאות – אנשי אקדמיה מתארחים באשכול הפיס בוקר/ערב (המועדים        

                              יפורסמו מאוחר יותר).

 

"ערב קפה מדע" – במסגרת שבוע המוח הבינלאומי ( המועד יפורסם מאוחר יותר).

 

"יום האישה הבינלאומי" – נציין באשכול הפיס ביום 9 במרץ 2008.

 

" מחשב לכל" – שימוש חופשי במחשב לכל מטרה בימי ב'-ד' 14.00-16.00.

 

 

תאריכים ופעילויות ביה"ס באשכול הפיס

 

תאריך

תוכן הפעילות

זמן

שכבה

2.9.07

טקס פתיחת שנה"ל

בוקר

חט"ב

3.9.07

טקס פתיחת שנה"ל

בוקר

חט"ע

16.9.7 + 19.9.07

אודישנים למחזמר "קזבלן"

בוקר + ערב

בית ספרי

25.9.07

מועצה פדגוגית

צהרים

מורים

7-10.10.07

ישיבות הכרות

בוקר

בית ספרי

15-16.10.07

ילדים מדברים על המצב הכלכלי

בוקר

שכבה ט'

16.10.07

מועצה פדגוגית –מפגש אומן

ערב

מורים

17.10.07

יום עיון – שמע

בוקר + ערב

מורים

23.10.07

מעגלי שיח

בוקר + ערב

מורים

21-24.10.07

טקס יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

בוקר + ערב

בית ספרי

28-31.10.07

טקס מחויבות אישית + הצגה

בוקר + ערב

שכבה י'

1-7.11.07