הרציונל הפדגוגי של ביה"ס ויעדיו

 

החזון: התמחות בקידום יכולות התלמיד

 

מטרת העל של בית הספר היא להביא לידי כך שכלל התלמידים יסיימו את לימודיהם תוך מימוש הפוטנציאל האישי וזאת כדי לאפשר מוביליות, ערכיות ושייכות חברתית בעתיד.

מטרה זו תושג תוך התמקדות בשני תחומים עיקריים:

*     צמצום פערים והתמקדות בהשגת בגרות איכותית.

*     רכישת כלים להתנהגות חברתית.

    

  מטרות:

     

*     העלאת הישגי התלמידים ושיפור איכות תעודת הבגרות.

*     טיפוח ערכים וכישורי חיים ליצירת אקלים מיטבי תוך יצירת תנאים למעורבות חברתית וקהילתית וחיזוק הקשר עם מורשת העם ויהדות התפוצות.

*     טיפוח מצוינות וקידום לימודי בתחומי המדעים, טכנולוגיות המדע ואומנויות התיאטרון, העיצוב והמסך.

*     איתור ואבחון תלמידים מתקשים הבנית מסגרות לימודיות מתאימות,שילוב          תלמידים בעלי לקות שמיעה וקידום אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים במסגרת         הרגילה.

*     טיפוח כוח ההוראה המקצועי וקידום מעמד המורה.

 

עקרונות מנחים:  

*     כל אחד יכול להצליח

*     לא מוותרים על אף אחד. ולא מוותרים לאף אחד.

*     חינוך ערכי לצד הישגים לימודיים.

*     יצירת תנאים למעגלי שיח בין כל באי בית הספר.

*     מתן הזדמנות לביטוי עצמי במגוון תחומי האומניות .

 

 

תוכניות לצמצום פערים ולהעלאת ההישגים:

 

מיפויים דינאמים – כיתתי ומקצועי:

 

בית הספר מאמין בצורך לערוך מיפויים כיתתיים לפי המקצועות השונים ארבע פעמים בשנה, ככלי למעקב אחר התקדמות ושינויים בנוגע ללמידה ולהישגי התלמידים.

מיפוי מקצועי מאפשר מעקב אחר תפקוד המורים בכתות ובקבוצות השונות ואיתור בעיות וצרכים קבוצתיים.

המיפויים הכיתתיים מאפשרים מתן מענה אישי וקבוצתי מיידי במהלך הלמידה. זהו אמצעי שמסייע בבניית תוכניות אישיות וקבוצתיות.

 

 

קורסי תגבור בחט"ע:

 

מתוך המיפויים התקופתיים בהם עולים קשיים של התלמידים, ביה"ס ימשיך להציע קורסי תגבור לתלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות – בבחינת הזדמנות נוספת, על מנת לסייע לתלמידים המתקשים במקצועות השונים.

 

 

קורסי תגבור לקראת החטיבה העליונה:

 

קורסים יינתנו במהלך חופשת הקיץ לתלמידי חט"ב אשר הישגיהם אינם עומדים ברמה הנדרשת לסוף השנה. המורים בקורסים השונים הינם מורי ביה"ס וסטודנטים.

 

 

מרתונים לפני בחינות:

 

בית הספר נערך לתוכנית תגבורים לפני בחינות הבגרות במקצועות השונים. צוותי המקצוע יקיימו ימים מרוכזים בשעות אחה"צ בהם יתגברו את התלמידים ויתנו מענה לשאלותיהם.

 

פרוייקט נחשון:

 

פרויקט נחשון הינו פרויקט אינטרנט חדשני ויחיד מסוגו לו שותפים מט"ח, עיריית ב"ש ומשרד החינוך.

מטרת הפרויקט לחזק את התלמידים בלימודי המתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל.

במסגרת זו יקבל כל תלמיד חונך וירטואלי שילווה אותו במהלך כל השנה. הפגישות יהיו בימים קבועים מעבר לשעות הלימודים.

החונכים הינם סטודנטים מן הפקולטות הבכירות באוניברסיטאות בארץ והם עוברים הכשרה להנחיה במט"ח.

מערך התרגול נבנה בתאום מלא עם צוות מורי המתמטיקה בביה"ס ובהלימה עם תוכנית הלימודים.

 

 

פרוייקט לב"ם:

 

תוכנית לב"ם- לקראת בגרות מלאה.

תוכנית לב"ם הינה תוכנית הנותנת מענה לתלמידים עיוניים, המתקשים בלמידה במסגרת הכיתתית במקצועות הבגרות ולתלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות במקצועות החובה.

הלמידה בתוכנית הלב"ם הינה בקבוצות קטנות  של 5-7 תלמידים, תוך התאמת דרכי הלמידה לכל תלמיד בקבוצה. 

מורי התוכנית הינם מורי ביה"ס.

מטרת התכנית להגיש את התלמידים בהצלחה לבחינות הבגרות ולהגדיל את סיכויי התלמידים לזכאות לתעודת בגרות.

 

כתות הצלחה – מבצעים לימודיים:

 

בבית ספרנו החל פרויקט "הצלחה" בשנת הלימודים תשס"ה בליווי צוות "תפנית".

התוכנית מיועדת  לתלמידים שמסגרת קטנה ותומכת תסייע להם להצליח. התלמידים המתקשים מקבלים סיוע על ידי המורים המלמדים והמתרגלים, על מנת להוביל את כולם להצלחה.

כל קבוצה מלווה ברכזת שתפקידה לסייע בכל ענייני המשמעת והלמידה של קבוצתה. בכל מקצוע שנלמד מלווה הצוות על ידי מנחה דיסציפלינארי שהוא רכז מקצוע מבית הספר, וכמו כן מנחה חיצוני מטעם "תפנית".

בתום לימודיהם יסיימו התלמידים עם מינימום 21 יחידות לימוד – ויהיו זכאים לתעודת בגרות.

לפני תחילת הלימודים אנו עורכים מבצעים לימודיים שמטרתם צמצום פערים קודמים. המבצעים הלימודיים מתקיימים במקצועות המתמטיקה והאנגלית.

 

 

פרויקט פר"ח חט"ב:

 

בשיתוף עם אונ' בן גוריון יוצמדו סטודנטים לתלמידים לשם סיוע לימודי חברתי ורגשי. הסטודנטים ילוו את התלמידים במהלך שנת הלימודים ויתמכו בהם לימודית וחברתית בהתאם לצרכי התלמידים. ליווי, מעקב ובקרה אחר התלמידים והחונכים מתקיים לאורך כל השנה הן על ידי רכזת פר"ח מטעם אוניברסיטת בן גוריון והן מטעם רכזת פר"ח בביה"ס.

 

 

פרויקט פר"ח לבגרות:

 

בשיתוף עם אונ' בן גוריון יוצמדו סטודנטים לתלמידים לשם סיוע במקצועות בגרותיים.  הקריטריונים לקבלת סטודנט פר"ח הינם מוטיבציה גבוהה ומחויבות התלמיד למפגשים קבועים לאורך השנה. הצוות המקצועי של ביה"ס – רכזי המקצוע והמורים מנחים ומלווים את הסטודנטים בעבודתם כך שהחניכה תהיה בהלימה מלאה לדרישות המקצוע וביה"ס ולטובת קידומם של התלמידים.

לאורך השנה מתקיימים הן מיפוי והן בקרה על ציוני התלמידים הנחנכים על מנת לקדמם ולהביאם להישגים טובים יותר.

 

 

מרכז למידה:

 

מרכז הלמידה פועל חמש שנים בבית ספרנו. בתחילת כל שנה נערך מיפוי של כלל התלמידים משכבה ז', מתוכם מאותרים הילדים התת-משגים. התלמידים יוצאים ללמוד במרכז למידה והם מקבלים העשרה ותמיכה במקצועות לימוד מסוימים, עפ"י הצרכים ובהתאם לתוכנית הלימודים.

הלמידה במרכז נעשית בשיתוף פעולה עם המורים המלמדים בכתות הלימוד.

 

 

נגישות להשכלה גבוהה:

 

מטרות התוכנית:

1.      להביא לגידול משמעותי במספר התלמידים המתקבלים למחלקות יוקרתיות להשכלה גבוהה.

2.      להעלות באופן משמעותי את הישגי התלמידים כך שתעודת הבגרות תהיה איכותית ותאפשר עמידה בדרישות הסף של האוניברסיטאות.

 

פרויקט "נגישות להשכלה גבוהה" מתקיים בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון ומשרד החינוך ומאפשר לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולות למידה להיחשף לתוכנית לימודים אקדמית המוצעת ע"י האוניברסיטה.

הלימודים מתקיימים באוניברסיטה בימי ו' ומחייבים נוכחות והגשה לבחינות אשר בחלקן מקנות קרדיטציה לקראת לימודי תואר באוניברסיטה. בנוסף לכך לומדים התלמידים בחטיבה בית ספרית את מקצועות הבגרות על מנת לשפר את הישגיהם.

 

תוכנית "קרן עזריאלי":

 

התוכנית תתמקד בשכבה ט' ותיתן מענה לתלמידים בעלי מוטיבציה לתגבור לימודי במתמטיקה אנגלית  ובלשון. תוכנית הלימודים מתקיימת בשעות אחה"צ תוך מתן מענה גם למסגרת החברתית ולהעצמה אישית של התלמידים.

במסגרת זו משולבים גם ההורים  בבניית תוכנית מערכתית המטפחת סביבה תומכת ופיגמליונית המאמינה ביכולות התלמידים.

 

 

מודלינג – כיתות מדעים

 

התכנית מבוססת על בניית מודלים מתמטיים לבעיות מציאותיות ועל הקשר בין המתמטיקה לחיי היום-יום. התלמידים ירכשו כלים לנתח ולעבד נתונים, ילמדו על בעיות ערכיות במתמטיקה,  ויקבלו "הצצה" לדרכי ההתמודדות של מתמטיקאים עם שאלות פרקטיות.

 

 

כישורי שפה – שכבה ז':

 

השנה יחל ניסוי בשכבה ז' כשבעתיד תשולבנה יתר שכבות בית הספר. מטרת הניסוי ותוכנית העבודה בשנה"ל תשס"ח היא להטמיע את כישורי השפה בבית הספר באמצעות העיסוק בטקסטים במקצועות רבי המלל – תנ"ך ספרות והיסטוריה, באמצעות הבניית מערכת שעות שבה המחנך מוביל את נושא השפה באמצעות הוראת המקצועות הנ"ל.

התוכנית תבנה בשלבים, ובכל שלב יושם דגש לתוכן נוסף.

* מיומנויות של הבנת הנקרא – פענוח טקסטים.

* כישורי כתיבת טקסטים.

* כישורים רטוריים – דיבור והאזנה.

 

 

הפרויקט הלאומי:

 

הפרויקט מיועד לתלמידים משכבות ז'-יב' יוצאי העדה האתיופית. מטרת הפרויקט לתת מענה לימודי, חברתי ורגשי לאותם תלמידים על מנת להובילם להצלחה ולשילוב בחברה הישראלית בכלל ובביה"ס בפרט. הפרויקט מלווה בנוסף לצוות הבית ספרי גם על ידי רכז חיצוני ממונה.

בחט"ב מתמקדת העשייה בצמצום פערים, כשהמטרה היא העלאת הישגים, ושיבוץ התלמידים לקבוצות גבוהות במתמטיקה ואנגלית.

בחט"ע התגבורים הינם בעיקר תגבורים לקראת מקצועות הבגרות .

במקביל מקבלים התלמידים סדנאות, סיורים ופעילויות חברתיות שונות שהדגש המושם בהן הינו העצמה אישית.

 

 

תוכנית "מעברים":

 

ביה"ס מקיים קורסי הכנה לתלמידים בוגרי כתות ו' העולים לכתה ז'. התוכנית כוללת שתי פעילויות:        קורסי קיץ.

                            מכינת שילוב.

מטרת התוכנית הינה שיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים, "ריכוך" והקלת המעבר מביה"ס היסודי לחטיבת הביניים ויצירת קשר ראשוני עם הצוות החינוכי בבית הספר ובין התלמידים עצמם.

 

 

 

תהליכים פדגוגים ברצף השש שנתי

 

תהליך קליטת תלמידי כיתות ו'

 

גם השנה יושם דגש על חיזוק הקשר עם בתי הספר היסודיים המזינים את המקיף. הידוק הקשר יבוא לידי ביטוי בשיתוף ובקשרי עבודה בין צוותי מורי בית הספר מול הנהלות בתי הספר וצוותי ההוראה. המטרה הינה להקל על מעבר התלמידים לחט"ב.

 

במהלך חודש נובמבר יקבע מועד למפגש עם מנהלי בתי הספר. יועצות ומנהלת תחום חינוך בעירית ב"ש כדי לגבש מדיניות לתהליך קליטת התלמידים.  

לקראת סוף רבע א' יועצת בית הספר תקבע פגישות עם יועצות בתי הספר היסודיים      למסירת משוב לגבי קליטת התלמידים בחט"ב.

כמו כן תקבענה פגישות עבודה בין מרכזי המקצועות מתמטיקה, אנגלית והבעה מהמקיף

עם צוותי הוראה מבתי הספר היסודיים כדי לתאם תוכניות לימוד. המטרה היא לקלוט את התלמידים מבתי הספר השונים תחת תוכניות אחידות עד כמה שניתן.

 

לאורך השנה נקיים מס' מפגשים אליהם יהיו מוזמנים תלמידי כתות ו' וזאת כדי לאפשר הכרות ומוכנות לקליטתם במקיף.

 

כתות ו' יוזמנו לפעילויות הבאות:

 

הפקה בית ספרית      -       "קזבלן" הפקת תיאטרון שנתית בין התאריכים 3-8.2.08      

 

ימי חשיפה                -       היכרות עם ביה"ס בתאריכים 2-5.3.08

 

"חולית"                    -       מופע מחול – "שורשים" בהפקת תלמידי ביה"ס 10-14.3.08

 

"שבוע הדממה"        -       בהפקת תלמידי "שמע" בין התאריכים 6-10.4.08 באשכול הפיס.

 

"ימים פתוחים"         -       מפגש בביה"ס, מוזמנים הורי ותלמידי כיתות בתאריך ה-  17.3.08 באשכול פיס.

 

מפגש עם הורים        -       הצגת לימודי חט"ב בבתי הספר היסודיים, יקבע בתיאום עם בתי הספר היסודיים.

 

טקס יום השואה                -    מסכת המועלית ע"י  תלמידי ביה"ס 1.5.08

 

טקס בני/בנות מצווה -       טקס בני/בנות מצווה לשכבה ז' במגדל דוד ירושלים 7.4.08

                                           טקס הצגת מצגת עבודות שורשים  13 המשימות 4.6.08

 

ימי רישום                -       יקבע ע"י הרשות

 

סדרי פתיחת  שנת הלימודים תשס"ט ישלחו לבתי הספר היסודיים בתאריך   10.6.08.

 

 

תהליך בחירת הגברות ומגמות – כיתות ט'

 

במהלך שנת הלימודים בשכבה ט' יעשה תהליך של  אבחון וברור רמת הלימוד של התלמידים כדי לאפשר הכוון מתאים בחט"ע. לאורך השנה יחשפו התלמידים לתהליך הבחירה וירכשו כלים לביצוע בחירה רציונאלית  רלוונטית ומשמעותית בתהליך קבלת החלטות.

תהליך הבחירה המוצג משמש בסיס לעבודה, המשקף תהליך של דיאלוג מתמשך לאורך השנה המאפשר לתלמיד צמתים לקבלת החלטות ואפשרות לשיפור ושינוי סטאטוס.

במסגרת התוכנית יעסקו התלמידים בדילמות הקשורות בקבלת החלטות לימודיות, חברתיות ובדרכי ההתמודדות עימן. תתקיים פגישה עם פסיכולוגית ביה"ס וכן פאנל הורים.

 

התוכנית תשתף הורים, מורים ותלמידים כהכנה לקראת בחירת המגמות ומקצועות ההגברה בחט"ע.

 

במהלך חודש נובמבר יתכנס צוות היגוי שיכלול את מנהלת הבית,רכזת השכבה, מחנכים,יועצות וחברי הנהלה לדיון מקדים והפקת לקחים מתהליך ההכוון של שכבה י'.

 

להלן פירוט התהליך:

 

תאריך

תוכן

אחריות

23.12.07

גיבוש מקצועות הגברה לשנה"ל תשס"ט

הנהלה מצומצמת

30.12.07 – 11.1.08

הצגת תהליך הבחירה ומקצועות ההגברה לתלמידי שכבה ט'- ע"י מרכזי הגברות ומגמות, מרכזות אתגר, הצלחה ומב"ר.

מחנכים ויועצת שכבה ט'

1.1.08

ישיבת צוות מחנכי שכבה ט'+ מרכזי מקצועות ומגמות

מנהלת הבית

23.1.08

ערב הורים – מפגש עם פסיכולוגית - תהליך קבלת החלטות

יועצת + פסיכולוגית

16.3.08

ימים פתוחים – ערב להורי ותלמידי שכבה ט'

מחנכי ט' ומרכזת השכבה

24.3.08

איסוף דף בחירת תלמידים ע"י המחנכות.

מחנכי ט' ומרכזת השכבה

28.3.08

הגשת רשימות קבוצות ומסלולים ראשוניות לקראת י'

מרכזת השכבה + יועצת

6.4.08

גיבוש סופי של קבוצות לימוד

מרכזת השכבה

8.4.08

ערב הורים

 

11.5.08

בדיקת מבנה הקבוצות וגיבוש תוכנית לימוד  לתלמידי שכבה ט' לקראת י'.

הנהלה מצומצמת

 

 

לו"ז ימים פתוחים 12-13/2/07

 

השנה נקיים את ה"ימים הפתוחים" בין התאריכים ה- 16-17/3/08 לקליטת תלמידי כיתות ו' ולקראת בחירת מגמות טכנולוגיות והגברות בנתיב העיוני וכן שיבוץ תלמידי כיתות מב"ר והצלחה – תלמידי שכבה ט'.

לימים הפתוחים יוקדמו ימי חשיפה, הצגת המקצועות וההגברות למחנכים ולתלמידים ופעילות הכנה בכיתות.

המטרה היא לאפשר לתלמידינו הכרות אמיתית עם מגוון האפשרויות ובחירה רציונאלית רלוונטית ומשמעותית מותאמת לכל תלמיד ותלמידה.

 

תאריך

ת ו כ ן

אחריות

 

ישיבת מרכזים בנושא הערכות לקראת הימים הפתוחים

מרכזי מקצועות, מגמות, הנהלה מצומצמת ומינהלה

 

מסירת הזמנה לבית דפוס

רונית מוצרי

 

מפגש יועצת עם הורי ותלמידי כיתות ו' בבתי הספר המזינים

יועצת קולטת

 

מועד אחרון לאיסוף עבודות לתצוגת הימים הפתוחים

רונית מוצרי

 

ימי חשיפה – תלמידי כיתות ו'

רונית מוצרי

 

הקמת התצוגה וארגון הימים הפתוחים

רונית מוצרי

 

יום פתוח להורי ולתלמידי כיתות ו'

יועצת קולטת ורונית מוצרי

 

יום פתוח להורי ולתלמידי כיתות ט'

מרכזת, יועצת ומחנכי שכבה ט'.

 

פירוק התצוגה

מנהלנית + מרכזי מקצוע

 

ישיבת משוב וסיכום הימים הפתוחים

כל השותפים להכנת הימים הפתוחים

 

 

 

תהליך בחירה – תלמידי כיתות י' לקראת יא'

 

במהלך שנת הלימודים בכיתה י' נחשפים התלמידים למקצועות ההגברה ברמת 5 ומתחילים את לימודיהם לקראת הבגרות, כך שכל תלמיד בשכבה י' בגוש העיוני לומד בשנה זו שני מקצועות בחירה.

בסוף השנה ידרשו  התלמידים לבחור לפחות מקצוע אחד של 5 יח"ל על מנת לאפשר להם תעודת בגרות מלאה.

לתלמידים בעלי ממוצע של 85 ומעלה תנתן האפשרות ללמוד שני מקצועות הגברה של 5 יח"ל.

התהליך של בחירת המקצועות מלווה על ידי המחנכים, מרכזת השכבה ויועצת השכבה.

בנוסף יקבלו התלמידים הסבר מפורט לגבי תעודת הבגרות, הרכבה ומשמעותה להמשך דרכם, על ידי סגנית מנהלת ביה"ס – הרכזת הפדגוגית.

 

להלן תהליך הבחירה:

 

 

תאריך

תוכן

אחריות

 

הסבר בכיתות על תעודת הבגרות

רונית מוצרי

 

תהליך בחירה וקבלת החלטות

מחנכים ויועצת שכבה ט'

24.3.08

איסוף דף בחירת תלמידים ע"י המחנכות.

מחנכי י' ומרכזת השכבה

28.3.08

הגשת רשימות קבוצות

מרכזת השכבה + יועצת

6.4.08

גיבוש סופי של קבוצות לימוד

מרכזת השכבה

8.4.08

ערב הורים

 

11.5.08

בדיקת מבנה הקבוצות וגיבוש תוכנית לימוד  לתלמידי שכבה י' לקראת יא'.

הנהלה מצומצמת

 

 

המכללה לאומנויות המסך

וחטיבת לימודי טלוויזיה, צילום, קולנוע ותקשורת

 

המכללה לאומנויות המסך:

 

מהפכת המידע בעידן הנוכחי, הביאה לתהליכים המתרחשים סביבנו. כדי שנוכל להתמודד עם הלחצים והדרישות של עולם המחר והתפתחותו של תחום חדש New Media , בו נהיה מעורבים וניקח אחריות חברתית. עולם התקשורת מתעדכן,משנה את פניו ודורש בוגרי מסלולי לימוד מיומנים בתחום התקשורת.

 

לימודי הקולנוע והטלוויזיה מוצעים לתלמידי מקיף ו' ע"ש קוהל במסגרת מקצועות הבחירה בבית הספר, כמסלול חמש שנתי (י' עד יד') בית הספר מעמיד לרשות תלמידיו מורים שיוליכו אותם בעידן שבו השנויים הטכנולוגיים המכתיבים התמחות יותר והכנה לעולם המחר.

כמו כן נלמדים היבטים מהותיים בכלי התקשורת: השפה המיוחדת של המדיום, אסתטיקה, טכנולוגיה,סוציולוגיה וכלכלה.

 

המכללה הוקמה בכדי לתת מענה לצעירי באר-שבע ואזור הנגב, הפונים למכללות דומות בארץ.קיומה של מכללה כזו מאפשרת לקבוצה גדולה של תלמידי בית הספר ולתלמידי בתי ספר מקיפים אחרים בנגב, להמשיך לחיות בבאר-שבע – וכדי למשוך צעירים נוספים מהדרום ומכל הארץ, להגיע וללמוד את אומנויות המסך בבאר-שבע

 

המטרה:

 

הקניית כלים תיאורטיים ומעשיים כבסיס להשתלבותו של הבוגר הן ביחידות ההסרטה

של צה"ל והן בתעשיית התקשורת המתפתחת כיום בארץ לענפיה השונים.

 

תוכנית לקרדיטציה אקדמית בשיתוף "מכללת ספיר" למסיימי תואר הנדסאי

 

בשנה שעברה החלה לקרום עור וגידים תוכנית משותפת עם החוג לקולנוע במכללת ספיר לפיה תתכן אפשרות לקבלת קרדיטציה אקדמית של לפחות 28 נקודות אקדמיות , למסיימי  תואר הנדסאי במסגרת המכללה.

מטרת שיתוף הפעולה בין מכללת ספיר והמכללה בבאר-שבע הינו ליצור רצף לימודי עבור הלומד במכללה בבאר-שבע עד לקבלת תואר ראשון.

 

משך זמן הלימודים:   שנה ושמונה חודשים

 

תוכנית הלימודים לתואר הנדסאי מחולקת לשלוש חטיבות מרכזיות:

 

*      טכנולוגי -   יסודות מדעיים, יסודות הטכנולוגיה בתקשורת הפקתית , מחשבים חומרה ותוכנה

 

*      עיוני       -   מבואות ללימודי  תולדות הקולנוע והטלוויזיה, היבטים בתיאוריות וכלי ביקורת לצפייה.

*      מעשי      -  התמחות בבימוי, תסריטאות, צילום,תאורה,קול,הפקה ועריכה.

 

על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך הסטודנט נבחן בכל חטיבה במבחנים חיצוניים - עיוניים ומעשיים ועליו לעמוד  בכל המבחנים בציון חיובי בכדי לקבל את הדיפלומה.

 

 

 

תוכניות לשיפור אקלים:

 

תוכנית התערבות למניעת אלימות:

מטרות :

*     פיתוח תחושת מוגנות בקרב כל באי בית הספר.

*     הפחתת האלימות הפיסית.

*     יצירת שפה אחידה בטיפול בבעיות אלימות בבית הספר.

*     פיתוח תוכניות לשיפור האקלים המעודדות התנהגויות חיוביות.

 

התוכניות תכלול:

1.      הגדרת קוים אדומים, דרכי אכיפה ומדדי הצלחה.

2.      קביעת דרכים ותובנות ברמות שונות להעברת המסר של התוכנית לכל באי ביה"ס.

3.      עידוד התנהגויות חיוביות  ולימוד דרכי תגובה לגיטימיות.

 

 

תוכנית מניעה לסמים אלכוהול:

מטרות התוכנית:

*     העלאת המודעות להתנהגויות מסכנות בקרב בני נוער ושינוי עמדותיהם ביחס לשימוש בסמים טבק ואלכוהול.

*     העצמת הרוב הדומם על מנת ליצור תרבות של דחיית סמים ואלכוהול.

*     הרחבת המעגלים השותפים לתוכנית מקרב ההורים, המורים, התלמידים והקהילה.

 

פעילויות מתוכננות:

*     סמינר עמיתי סמים בשכבה ט' במסגרת הסדנא העירונית - הפעלות בכיתות ע"י העמיתים.

*     סמינר עמיתי עישון בשכבה ז' במסגרת הסדנא העירונית.

*     "נזקי עישון" הרצאה לתלמידי כיתות ז' + סדנא של המחנכים.

*     פעילות של צוות מהל"ב בשיתוף עמיתי סמים (ט' + י') בקרב שכבה ח' ו-ט'.

*     אוטובוס "אלטרנתיב" – סרט + דיון לשכבה י'.

*     "סוגי סמים" – הרצאה של אורי אילני לשכבה ט' + י'.

*     הרצאות למורים ולהורים.

*     פעילות אוטובוס הסמים "ג'מילה" לשכבה ט'.

*     הצגה בנושא סמים -  לשכבה י'.

 

 

צוות מו"פ – צוות מחקר ופיתוח:

 תפקיד הצוות:

*     עדכון הנהלים תוך למידה מתוך השטח.

*     מעקב אחרי אכיפת הנהלים החדשים של השנה.

*     פרסום החלטות צוות מו"פ בביה"ס.

 

דרכי עבודה:

*     איסוף מידע מתוך חדר המורים ומהתלמידים.

*     דיון בנהלים – יתרונות וחסרונות.

*     קבלת החלטות.

*     הגדרת נוהל מעודכן.

 

 

תוכנית חונכות לימודית בית ספרית:

 

ביה"ס שם לו כדגש את נושא המעורבות החברתית ככלל ואת התרומה לקהילה בפרט כנושא העיקרי בשנת הלימודים הנוכחית.

פרויקט, חונכות מורים תלמידים המהווה דוגמא אישית בא לחזק את הקשר בין המורים והתלמידים ובכך למנוע אלימות, לחזק את תחושת השייכות ולהביא לשיפור הישגים לימודיים.

בפרויקט יחנכו מורי ביה"ס תלמידים הזקוקים ללווי ויחס אישי.

בתחילת השנה יערך מיפוי בו נאתר תלמידים הזקוקים לחונכות "ונאמץ" להם מורה מתאים.

 

 

רב-שיח במעגלי שייכות- מורים ותלמידים

 

ביה"ס יקיים בשנה הקרובה מסגרות הדברות, רבי שיח במעגלים החל מההנהלה ועד התלמידים. מטרות מעגלי השיח הינן העמקת ההיכרות, שיפור תהליכי התקשורת והגברת תחושת השייכות.

על פי מודל זה המורים המקצועיים יחולקו לקבוצות של 6-9  מורים למפגש של אחת לחודש עם הנהלת ביה"ס.

המחנכים יחלקו את כיתותיהם ל- 4-5 קבוצות – המחנך יפגוש לסירוגין את הקבוצות לשעה שבועית קבועה – בשעת "שיח" המשובצת במערכת השעות של המחנך.

 

 

אתר האינטרנט של המקיף:

 

גם השנה ימשיך אתר ביה"ס לפעול. האתר קצר הצלחה והוא משמש את כל באי ביה"ס במישורים רבים.

האתר כולל:

*     קישורים לאתרים מועילים לנוער

*     פורום לכל שכבה בביה"ס, בו ניתן לקבל מידע שוטף מתאים לכל שכבה ולתקשר עם הצוות החינוכי של ביה"ס.

*     ערוץ טלוויזיה אינטרנטי לאירועי ביה"ס.

*     פורום מערכת – לקבלת שינויים והודעות מהמערכת.

 

גם השנה האתר ימשיך ויתעדכן וכמובן יקושר לאתרים של השנים תשס"ג-תשס"ז, כך שנוכל לצפות גם במה שהתרחש בשנים קודמות.

 

החל מהשנה יתווספו לאתר חלקים פדגוגיים. מורים ישאירו באתר הבית הספר חומרי לימוד, תרגילים, ביבליוגרפיות, חומרי עזר ועוד, כדי שתהיה למידה מרחוק והעשרה מהבית לחומרים נוספים שלא כלולים במהלך השיעורים בכיתה.

 

 

ערבי קפה מאפה

 

במהלך השנה יתקיימו ערבי "קפה – מאפה" הכוללים מורים, הורים ותלמידים בכל שכבות הגיל בביה"ס.

בערבים אלו יציגו התלמידים פרויקטים ייחודיים להם הם שותפים בביה"ס בכלל ובשכבתם בפרט.

ערבים אלו שיתקיימו ב"אווירה אחרת" ומטרתם להרחיב את מעגלי השותפים והמעורבים בעשייה הבית ספרית הענפה ולתת לתלמידים "במה" לביטוי עשייתם ופועלם.

 

צוות מהל"ב:

 

צוות הורים מקרב הורי ביה"ס שהתארגנו ולקחו  על עצמם את נושא הסמים בביה"ס הצוות עבר סדנאות ומלווה בגופים שונים לטיפול בבעיה.

"צוות מהלב" כשמו כן הוא, מבקש ורוצה לטפל בבעיה מהלב בגישה אוהבת וחמה לבני בנוער. קירבה של הורים אוהבים אך עם זאת מכירים ויודעים את חשיבת הנושא ונחיצותו.

הטיפול בנושא ייעשה בשיתוף  בני הנוער, ההורים, המורים וכל הקהילה.

הרעיונות שהועלו ע"י הצוות:

*     להוביל חוויה שתשפיע על הנוער לשנות עמדה בנוגע לסמים.

*     לסייע לנוער ולהרים בהתמודדות  עם מצבים.

*     לחזק את "הרוב הדומם" כדי ליצור אוירה ותרבות של דחיית הסמים מקרבנות באומץ ובראש מורם.

*     להיות נוכחים בסביבתו של כל נער, נערה, הורה ,מורה ומנהל שיזדקק וירצה בעזרתנו.

   

במהלך השנה שחלפה נרתמו לפעולה  לאחר סדנאות שהועברו בשכבה ט' ע"י צוות הורים, קבוצת תלמידים אשר הוכשרו באמצעות הרשות למלחמה בסמים, לעביר בעצמם  שיעורים ולשמש כעמיתי סמים בקרב בני הנוער.

השנה קבוצת תלמידים זו שהוכשרה תפעל בצמוד להורים ותנסה להרחיב את חוג החברים הפעילים בבתי הספר ואומרים "לא לסמים".

"צוות מהלב" פונה אליכם, בני הנוער ומבקש את היצירתיות שלכם ואת ההכרות העמוקה  שלכם עם בני גילכם והסביבה הבית ספרית כדי לסייע לנו במימוש הרעיונות ולהוסיף רעיונות משלכם לטיפול ומיגור התופעה.

 

השנה נפעל להרחבת השתתפות הורים נוספים. תישקל אפשרות לבנות קבוצה חדשה אשר  תעביר את כל תהליך ההכשרה. פרטים ימסרו ע"י המועצה הפדגוגית בתחילת השנה.

 

תיבת "פניות מהלב" שתוצב בביה"ס                                                                                         כתובת דואר אלקטרוני: mail@vavkohl.co.il