נהלי בית הספר

 

תעודת הבגרות החברתית לשכבה יב'

תעודה חברתית לשכבות ז'-יא'

 

בית הספר הוא מקום שבו מתרחשת למידה, אשר  הישגיה משתקפים בציון תעודת הבגרות ולצידה מתרחשת עשייה חברתית-ערכית שביטוי להפנמתה ע"י התלמיד, יינתן לבוגר יב' כיתות בתעודה ייחודית שאף היא תהיה ממלכתית – תעודת הבגרות החברתית.

 

זהו מסר גם למוסדות השכלה אקדמיים, לצבא, לשירות הלאומי ולעולם העבודה, לתת העדפה בתהליך המיון, לקבלת מועמדים בעלי תעודת בגרות חברתית.

 

הקריטריונים הנדרשים לקבלת תעודת בגרות חברתית:

 

   1.  רצף עשייה התנדבותית בקהילה בהיקף של 60 שעות שנתיות בשכבות י'-יב', ובהיקף של 30

        שעות שנתיות בשכבות ז'-ט'.

   2.  הכשרה – השתתפות בתהליכי הכשרה והדרכה בהיקף של 30 שעות שנתיות.

   3. עבודת תיעוד העשייה בדרכים שונות ויצירתיות.

   4. הערכת מקום ההשמה ומחנך הכיתה בנוסף להערכה עצמית של התלמיד.

 

לתשומת לבכם,

 

תלמיד שלא ישתתף בפעילות התרומה לקהילה יקבל הערה בתעודה הלימודית, ציונו בסעיף ההתנהגותי ייפגע ותמנע ממנו האפשרות להיכלל בקבוצת התלמידים המצטיינים גם אם הישגיו הלימודיים גבוהים.

 

אנו רואים משימה מרכזית להגיע למעמד שבו כל הבוגרים יהיו זכאים לתעודת בגרות חברתית לצד תעודת הבגרות הרגילה. כמו כן, נשיך במסורת להענקת תעודת הצטיינות חברתית לתלמידים שיגלו יוזמה ייחודית מעבר לנדרש במעורבותם בקהילה.

 

איחורים

 

התלמידים המאחרים לשיעור הראשון ישהו בחצר בית הספר עד לתחילת השיעור השני.

תלמיד שיאחר לשיעורים במהלך יום הלימודים ירשם ע"י המורה המקצועי בדוח לשיעור שיועבר אל מזכירת המשמעת.

ביה"ס מתייחס לכל איחור שנרשם כאל הפרת משמעת אלא אם כן ידאג התלמיד להצדקת האיחור בפני המורה המלמד באמצעות אישור.

 

דרכי אכיפה

§        איחור ראשון – המחנך יקיים שיחה משמעותית.

§        איחור שני – יידוע ההורים טלפונית, ותיעוד בתיק אישי.

§        איחור שלישי – התלמיד יתייצב אצל מזכירת המשמעת ביום למחרת בשעה 07:30 וירשם.

§        איחור רביעי – יוטלו על התלמיד עבודות שירות בביה"ס כתרומה לקהילה, בסוף יום הלימודים מהשעה 13:30-15:30.

§        איחור חמישי – זימון ההורים לשיחה.

§        במקרים חוזרים ונשנים – התלמיד והוריו יוזמנו לועדת משמעת שכבתית. על התלמיד יוטל עונש של שלושה ימי תרומה לקהילה בין כתלי ביה"ס בסיום יום הלימודים מהשעה 13:30 ועד 15:30. תלמיד שהוריו לא יגיעו לוועדה, לא ישולב במערך הלימודים הסדיר באותו יום.

§        אם לא יחול שיפור, הטיפול יועבר אל רכז המשמעת וישקלו חלופות לתרומה לקהילה מחוץ לביה"ס.

§        היעדרות של תלמיד משיעור בגין איחור תיכלל במניין אחוזי ההיעדרויות.

§        תלמיד אשר יצבור מספר איחורים רב, לא יהיה זכאי למועד ב' לשם שיפור ציון.

 

התנהגות בשיעורים

 

על התלמיד להתנהג באופן הולם במהלך השיעור. הפרעה למהלך התקין של השיעור הינה הפרת משמעת חמורה.

המקרים הבאים  יחשבו להפרעות למהלך התקין של השיעור:

1.   הפרעות המלוות בחוצפה, בגסות רוח, וכן אי ציות להנחיות המורה.

2.   התנהגות אלימה כלפי הזולת או כלפי רכוש ביה"ס.

3.   אכילה, שתייה  ושימוש בטלפון נייד בזמן השיעור.

העונש על ההפרעות המתוארות לעיל יהיה מיידי וימוצה במלוא חומרת הדין.

 

דרכי אכיפה

 

תלמיד אשר התנהגותו אינה הולמת את ההתנהגות הרצויה ירשם ע"י המורה

המקצועי בדוח לשיעור.

המורה המקצועי ידווח להורים טלפונית בסמוך, ככל הניתן, למועד האירוע.

במקרה של הפרעה שנייה המחנך ידווח להורים.

במקרה של הפרעה שלישית המחנך יזמן את הורי התלמיד לשיחה.

בכל מקרה נוסף יועבר הטיפול לועדת משמעת, והתלמיד יופנה לעבודות שירות כתרומה לקהילה תוך ידוע ההורים.

הפרות משמעת חמורות יועברו לטיפול רכז המשמעת, ותישקל נקיטת אמצעים חמורים כגון השעיה.

תלמיד אשר יהיה מעורב בשלושה מקרי התנהגות בלתי הולמת, ציון ההתנהגות בתעודה יהיה ג' ותישקל הורדת ציון ביחס למקצוע.

 

 

 

   תלבושת אחידה

 

חובת ההופעה בתלבושת בי"ס חלה על כל התלמידים בכל ימות השבוע למעט יום שישי, לאורך כל שעות השהייה בבית הספר (כולל הפסקות ובתקופת חופשת בגרויות וכו').

 

דרכי אכיפה

 

חט"ע - לא תותר כניסת תלמיד חטיבה עליונה לביה"ס ללא תלבושת אחידה.

חט"ב -תלמיד חט"ב שיופיע ללא תלבושת תותר כניסתו לבית הספר תוך ההסתייגויות הבאות:

§        תלמיד חט"ב אשר זוהי הפעם הראשונה בה הוא מופיע ללא תלבושת ירשם אצל תורן הנהלה, ומזכירת המשמעת תתקשר להורים שיביאו תלבושת לילדיהם. התלמיד לא ישולב בהמשך יום הלימודים עד לקבלת התלבושת.

§        במקרה שני  של הופעה ללא תלבושת התלמיד ישלח הביתה בליווי הוריו.

§        ממקרה שלישי והלאה התלמיד יורחק מהלימודים תוך ידוע ההורים.

במהלך היום:     

תלמיד -  שישהה בכיתה ללא תלבושת (גם אם ברשותו חולצה בתיק), ירשם בדוח לשיעור ע"י המורה המקצועי ויוצא מהשיעור.

הופעת תלמיד לביה"ס ללא תלבושת במשך שלוש פעמים, תגרור התנהגות ג' בתעודה.

 

 

 

תורנות ניקיון

 

תורנות הניקיון תיערך ע"י כלל תלמידי בית הספר.

התורנות תיערך בשתי משמרות:

משמרת ראשונה - 09:45-12:30

משמרת שנייה      - 12:30-14:00 – ניקיון

                              14:00-14:30 – הרמת כסאות.

כל משמרת מונה ארבעה תלמידים, כאשר 2 תלמידים עורכים סיבוב בתוך המבנה באגף חט"ב ובאגף חט"ע, ושני תלמידים עורכים סיבוב ברחבת  בית הספר.

בתחילת כל משמרת על התלמידים להירשם אצל מזכירת המשמעת ולקבל ממנה תגי זיהוי. כמו כן, על התורנים להירשם אצל מזכירת המשמעת עם סיום התורנות.

מזכירת המשמעת תדווח למרכז השכבה על ביצוע התורנות ואופן ביצועה.

תלמיד אשר לא ימלא את תורנות הניקיון, יתבקש להגיע למשמרת נוספת.

תלמיד אשר לא ביצע את התורנות כנדרש, יצורף מכתב לתעודתו על אי ביצוע התורנות.

בתעודת סוף השנה יצוין בסעיף מיוחד ביצוע/אי ביצוע התורנות.

סדר התורנויות יהיה סדר יורד מהשכבה הבוגרת ועד לשכבה הצעירה, תוך  ידוע רכז השכבה על המועד המשוער לתחילת התורנות בשכבתו.

 

 

נוהל ליווי והשגחה על תלמידים לקויי שמיעה הנוסעים בהסעות

 

 

1.      הסייעת/ מלווה האחראית על הסעת הצהריים, תיקח מחדר הרכזת את רשימת התלמידים הנוסעים איתה, ותוודא במהלך היום מי מהתלמידים שברשימה הגיע ללימודים באותו היום.

2.      לאחר עליית התלמידים להסעה, תסמן הסייעת/מלווה את התלמידים הנוכחים בהסעה, ותרשום את סיבת אי הגעתם של שאר התלמידים.

3.      אם תלמיד הגיע לבית הספר באותו יום, אך לא עלה להסעה מסיבה בלתי ידועה, תתקשר הסייעת אל התלמיד. אם אין תשובה, הסייעת תתקשר למחנכת ואח"כ למרכזת.

אם עדיין אין מידע לגבי אי הגעת התלמיד להסעה, יש להתקשר אל הורי התלמיד וליודעם שהתלמיד לא יגיע בהסעה.                                                                                             

4.      אין להוריד תלמידים שלא בביתם ללא אישור בכתב או בטלפון. (כל סייעת/מלווה תדאג שתהיה ברשותה רשימת טלפונים של התלמידים, ההורים, הנהגים וחברת ההסעות).

5.      יש לתייק את רשימות התלמידים בהסעות מידי יום בתיק הסעות.

6.      בתום פיזור כל התלמידים על המלווה לבצע סריקה בכל הרכב, כולל בדיקה מתחת למושבים, על מנת לוודא שלא נשאר אף תלמיד בהסעה.

7.      במקרה של תקלה כלשהי במהלך ההסעה, לאחר ירידת הסייעת/מלווה, הנהג ידווח מיידית לחברת ההסעות אשר תודיע על כך  לסייעת/מלווה או למרכזת לק"ש.

 

שימוש במכשירי טלפון ניידים במהלך שיעור

 

בעקבות ריבוי המקרים הקשורים לטלפונים ניידים והכוללים גניבות, צלצולים במהלך שיעור ושימושים בלתי הולמים אחרים, הוחלט ע"י הנהלת בית הספר, בשיתוף ועד ההורים, על איסור שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור.

כל מכשיר נייד אשר ימצא אצל תלמיד במהלך השיעור יילקח ע"י המורה, ויוחזר אך ורק לידי הורי התלמיד.

נקיטת אמצעי זה נועדה לאפשר אקלים של למידה, תוך מתן כבוד לצוות המורים ושמירה על זכויות הפרט של המורים והתלמידים.

 

 

איסור שימוש ואחזקת נפצים וחומרי נפץ

 

אחזקה או שימוש בנפצים הינו בניגוד לחוק הפלילי ומהווה עבירה.

במהלך התקופה שלפני חג הפורים,  מחנכי הכיתות יקיימו שיעורי הסברה בנושא  איסור השימוש ואחזקת נפצים וחומר נפץ, וכן יסבירו את נקיטת האמצעים החמורה כנגד התלמידים אשר יפרו את כללי בית הספר בעניין זה.

 

תופעת הנפצים הינה מסוכנת ועלולה לפגוע בחיי אדם או לפצוע את הסובבים.

לפיכך, תלמיד שיימצאו ברשותו נפצים מכל סוג שהוא, תוגש נגדו תלונה במשטרה, והוא יורחק לאלתר מן הלימודים עד לקיום מועצה פדגוגית בעניינו בנוכחות מפקחת בית הספר.

 

נוהל מועד ב'

 

מועדי ב' בשל מחלה

 

למועד ב' זכאי לגשת תלמיד אשר נעדר ממועד א' בשל מחלה, ואשר המציא אישור לכך למורה המקצועי.

מועדי ב' בשל מחלה יתקיימו בכל רבעון, במועדים אשר יפורסמו מראש ע"י הרכז הפדגוגי.

באחריות המורה המקצועי לתאם את קיום המבחן עם המערכת, ולהשגיח על מהלך המבחן.

תלמיד אינו יכול להיבחן באותו יום בשני מבחנים שונים.

 

מועדי ב' לשיפור הציון     

 

מועד ב' יערך בסוף מחצית א' ובסוף מחצית ב' בלבד. היקף חומר הלימוד של המבחן יהיה                                                            על כל המחצית.

רשאים לגשת למתכונת במועד ב' תלמידים העונים על הקריטריונים הבאים:

תלמיד אשר לא  נעדר מעל 10% במחצית.

תלמיד אשר לא  נרשמו לו שלושה אירועי משמעת (הפרעה, איחורים וכו') בלימודי אותו מקצוע.

תלמיד אשר נעדר ממועד א' בשל מחלה, ואשר הביא אישור רפואי על כך.

התלמיד ימלא ב"כרטיס נבחן מועד ב' " (הטופס נמצא בידיעון התלמיד) את שני המקצועות בהם הוא מבקש להיבחן במועד ב' לשם שיפור ציון.

התלמיד  יחתים את  המורים המקצועיים של המקצועות אותם ברצונו לשפר ואת המחנך על כרטיס הנבחן.

התלמיד ייגש עם כרטיס הנבחן החתום למזכירת הבגרויות, אשר תחתים את כרטיס הנבחן בחותמת ביה"ס ותרשום את שם התלמיד, הכיתה, המקצוע ושם המורה בטופס מיוחד.

מזכירת הבגרויות תעביר את רשימות הנבחנים לרכז המקצוע ולאחראית המערכת.

שקלול המבחנים יעשה ע"י חישוב של 75% לציון המבחן הגבוה ו 25% לציון המבחן הנמוך.

 

מועדי ב' לשיפור ציון מתכונת

 

בחינות המתכונת במועד א' תתחלנה בסמוך לחופשת פסח ותסתיימנה שלושה שבועות לאחר חופשת פסח.

 מועד א' הינו מועד חובה לכלל התלמידים.

 בתקופה שלאחר תום המתכונות במועד א' ועד לתחילת המתכונות במועד ב' יערכו תגבורים בכל  מקצועות הבגרות עפ"י מערכת מיוחדת מתוכננת מראש.

מתכונות במועד ב' תיערכנה בסיום התגבורים של כל מקצוע.

רשאים לגשת למתכונת במועד ב' תלמידים העונים על הקריטריונים הבאים:

תלמיד אשר לא  נעדר מעל 10% במחצית.

תלמיד אשר לא  נרשמו לו שלושה אירועי משמעת (הפרעה, איחורים וכו') בלימודי אותו מקצוע.

תלמיד אשר נעדר ממועד א' בשל מחלה, ואשר הביא אישור רפואי על כך.

התלמיד  יחתים את  המורים המקצועיים של המקצועות אותם ברצונו לשפר ואת המחנך על כרטיס הנבחן.

התלמיד ייגש עם כרטיס הנבחן החתום למזכירת הבגרויות, אשר תחתים את כרטיס הנבחן בחותמת ביה"ס ותרשום את שם התלמיד, הכיתה, המקצוע ושם המורה בטופס מיוחד.

מזכירת הבגרויות תעביר את רשימות הנבחנים לרכז המקצוע ולאחראית המערכת.

שקלול המבחנים יעשה ע"י חישוב של 75% לציון הגבוה ו 25% לציון הנמוך.

 

 

כרטיס נבחן מועד ב' לשיפור ציון מחצית א'/ב'

שם התלמיד     :

 

כיתה : 

מקצוע א':

התנהגות :                                                       

היעדרויות:

רשאי  לגשת למועד ב' לשיפור מקצוע :

שם המורה המקצועי :

חתימת המורה המקצועי :

 

מקצוע ב':

התנהגות :                      

היעדרויות:

רשאי  לגשת למועד ב' לשיפור מקצוע :

שם המורה המקצועי :

חתימת המורה המקצועי :

 

אישור המחנך :

שם המחנך :

חתימת המחנך :

חותמת ביה"ס:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נוהל ערעור על מבחן

 

תלמיד המעוניין לערער על ציונו במבחן, יגיש את המבחן בצירוף נימוקיו בכתב למורה המקצועי של המקצוע. המורה יבדוק את המבחן שנית וייתן עליו  ציון בתוספת הסברים והערות.

באם התלמיד יחליט לערער גם על הציון שנקבע בבדיקה החוזרת, יהיה עליו להגיש את המבחן למזכירת הבגרויות, אשר תצלם את המבחן ותמחק ממנו  את כל הפרטים המזהים של התלמיד, וכן את הערות המורה המקצועי וציונו. מזכירת הבגרויות תגיש את המבחן המצולם (ללא פרטים מזהים וללא הערות וציון ) לרכז המקצוע הרלוונטי, אשר יבדוק אותו וייתן עליו ציון.

באם הפער בין הציון שניתן ע"י רכז המקצוע לבין הציון שניתן ע"י המורה המקצועי עולה על 10 נקודות, מעל הציון המקורי או מתחתיו, (ולכן אינו "פער סביר"), הציון שיקבע למבחן הינו הציון שניתן ע"י רכז המקצוע, וכתוצאה מכך ערעור התלמיד יתקבל, והציון החדש הוא אשר ישוקלל בתעודה.

 

 

 

 

ס פ ו ר ט

 

 

תלבושת אחידה

 

בקיץ    -     חולצה בצבע אפור ושרוולים שחורים עם סמל ביה"ס, מכנסיים  בצבע

                    שחור או טייץ שחור לבנות. נעלי ספורט (לא נעלי הרים).

 

בחורף    -   יש להופיע עם אימונית בכל צבע ומתחת תלבושת ספורט.

                    תלמיד אשר יופיע ללא תלבושת ספורט אין לגביו חובת שחרור מן

                    השיעור, עליו להישאר עד תום השיעור יחד עם הכיתה  אחרת הדבר

                    יחשב להיעדרות בלתי מוצדקת.

 

פטור מסיבה בריאותית

 

תלמיד/ה אשר פטור משעורי חנ"ג, מסיבה בריאותית, ע"י רופא מקצועי  מוטלת עליו

 האחריות להציג את  האישור בפני המורה לחנ"ג  בתחילת שנה"ל.

 

            -    יהיה נוכח בכל השיעורים.

-        יגיש עבודה עיונית בכל רבע עפ"י הנחיות המורה. (התלמיד ירצה על עבודתו בפני הכתה או יגן עליה בפני המורה בהתאם להחלטת המורה).

 

 ציון בחנ"ג

 

 מורכב מ-  60%  השתתפות פעילה בשיעור, תלבושת  ומוטיבציה ומ - 40% יכולת גופנית.

 

 ציון לבגרות – תלמיד יב'

 

ציון חיובי בחנ"ג הכרחי לקבלת תעודת בגרות. תלמיד אשר יקבל ציון שלילי עד סוף רבע ג'  לא יוגש למבחן הבגרות בחנ"ג.  לא יהיו "שיעורי השלמה".

  

 על פי חוזר מנכ"ל הציון במקצוע החינוך הגופני בתעודת הבגרות 2 יח"ל יהיה מורכב מ-

                      70%  ציון יב' – שנתי.

                      30%  ציון יא' – שנתי.

          ובונוס 10%  לתלמידים התורמים בתחום הספורט או פעילים ספורטיבית בפעילויות חוץ בית ספריות.

 

בוגר ביה"ס

 

בוגר אשר סיים את לימודיו עם ציון שלילי בחנ"ג  לא יהיה זכאי לתעודת בגרות אלא

אם כן יבחן ויגיש עבודה עיונית. הציון  המקסימלי שיוכל לקבל הינו 56.

§         

 

הכניסה לאולם הספורט תותר רק בנעלי ספורט.

 

 

ספריית ביה"ס

 

§       תלמידי בית הספר יפקידו בתחילת שנת הלימודים שיק ביטחון ע"ס 100 ₪, אשר יוחזר בתום השנה.

§       השאלת ספרים, שהייה בספרייה ושירותי מחשב יעשו אך ורק ע"י הפקדת כרטיס תלמיד בידי הספרניות.

§       אי החזרת ספר במועד תגרור תשלום קנס כספי.

§       על התלמיד להשאיר את התיק על המדפים שבכניסה לספרייה.

     אין להיכנס עם אוכל ושתייה לספרייה.

     חובה לשמור על השקט בספרייה.