הרציונל הפדגוגי של ביה"ס ויעדיו

 

החזון: התמחות בקידום יכולות התלמיד

 

מטרת העל של בית הספר היא להביא לידי כך שכלל התלמידים יסיימו את

 לימודיהם תוך מימוש הפוטנציאל האישי וזאת כדי לאפשר מוביליות,

ערכיות ושייכות חברתית בעתיד.

מטרה זו תושג תוך התמקדות בשני תחומים עיקריים:

·        צמצום פערים והתמקדות בהשגת בגרות איכותית.

·        רכישת כלים להתנהגות חברתית.

    

  מטרות:

     

·       העלאת הישגי התלמידים ושיפור איכות תעודת הבגרות.

 

·       טיפוח ערכים וכישורי חיים ליצירת אקלים מיטבי תוך יצירת תנאים למעורבות חברתית קהילתית וחיזוק הקשר עם מורשת העם ויהדות התפוצות.

 

·       טיפוח מצוינות וקידום לימודי בתחומי המדעים, טכנולוגיות המדע, אומנויות  התיאטרון, העיצוב

      והמסך.             

 

·       איתור ואבחון תלמידים מתקשים,  בניית מסגרות לימודיות מתאימות, שילוב  תלמידים בעלי לקות שמיעה וקידום אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים במסגרת  הרגילה.

·       טיפוח כוח  ההוראה המקצועי וקידום מעמד המורה.

 

עקרונות מנחים:  

 

·        כל אחד יכול להצליח.

·        לא מוותרים על אף אחד ולא מוותרים אף  לא לאחד.

·        חינוך ערכי לצד הישגים לימודיים.

·        יצירת תנאים למעגלי שיח בין כל באי בית הספר.

·        מתן הזדמנות לביטוי עצמי במגוון תחומי האומנויות .


תוכניות לצמצום פערים ולהעלאת ההישגים

 

 

 

תוכניות לצמצום פערים

א. מיפויים דינאמיים – כיתתי ומקצועי:

בית הספר מאמין בצורך לערוך מיפויים כיתתיים לפי המקצועות השונים ארבע פעמים בשנה, ככלי למעקב אחר ההתקדמות והשינויים בנוגע ללמידה ולהישגי התלמידים.

מיפוי מקצועי יאפשר מעקב אחר עבודת המורים בכתות ובקבוצות השונות ואיתור בעיות וצרכים קבוצתיים.

המיפויים הכיתתיים מאפשרים מתן מענה אישי וקבוצתי מיידי במהלך הלמידה.

זהו אמצעי שמסייע בבניית תוכניות אישיות וקבוצתיות לקידום התלמידים בתחום הלימודי.

ב. קורסי תגבור בחט"ע:

מתוך המיפויים התקופתיים בהם עולים הקשיים של התלמידים, ביה"ס ימשיך להציע קורסי תגבור לתלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות – בבחינת הזדמנות נוספת, על מנת לסייע לתלמידים המתקשים במקצועות השונים, ולהבטיח תעודת בגרות מלאה.

ג. לב"ם:

תוכנית לב"ם – לקראת בגרות מלאה הינה תוכנית הנותנת מענה לתלמידים עיוניים, המתקשים בלמידה במסגרת הכיתתית במקצועות הבגרות ולתלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות במקצועות החובה.

הלמידה בתוכנית הלב"ם הינה בקבוצות קטנות  של 5-7 תלמידים, תוך התאמת דרכי הלמידה לכל תלמיד בקבוצה. מורי התוכנית הינם מורי ביה"ס.

מטרת התכנית להגיש את התלמידים בהצלחה לבחינות הבגרות ולהגדיל את סיכויי התלמידים לזכאות לתעודת בגרות.

הפעלת התוכנית מותנית באישור משרד החינוך.

ד. מרתונים לפני בחינות:

בית הספר נערך לתוכנית תגבורים לפני בחינות הבגרות במקצועות השונים במסגרת השעות הפרטניות. צוותי המקצוע יקיימו ימים מרוכזים  בסמוך למועדי הבחינות בהם יתגברו את התלמידים ויתנו מענה לשאלותיהם באמצעות מרכזי הלמידה אשר יופעלו לקראת הבחינות. אנו מאמינים כי תגבורים אלו יפתחו ערוצים נוספים לחיזוק הקשר בין המורה והתלמיד.

ה. פרויקט פר"ח לבגרות

בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון יוצמדו סטודנטים לתלמידים לשם סיוע לימודי במקצועות לבגרות. הקריטריונים לקבלת סטודנט פר"ח הינם מוטיבציה גבוהה ומחויבות התלמיד למפגשים קבועים לאורך השנה. הצוות המקצועי של ביה"ס – רכזי המקצוע והמורים מנחים ומלווים את הסטודנטים בעבודתם.

 

ו. פרויקט "נחשון"

פרויקט נחשון הינו פרויקט אינטרנט חדשני ויחיד מסוגו לו שותפים מט"ח, עיריית ב"ש ומשרד החינוך.

מטרת הפרויקט לחזק את התלמידים בלימודי המתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל.

במסגרת זו יקבל כל תלמיד חונך וירטואלי שילווה אותו במהלך כל השנה. הפגישות יהיו בימים קבועים מעבר לשעות הלימודים.

החונכים הינם סטודנטים מן הפקולטות הבכירות באוניברסיטאות בארץ והם עוברים הכשרה להנחיה במט"ח.

מערך התרגול נבנה בתאום מלא עם צוות מורי המתמטיקה בביה"ס ובהלימה עם תוכנית הלימודים.

ז. כיתות הצלחה – מבצעים לימודיים:

אוכלוסיית היעד:

אוכלוסיית היעד מאופיינת בהישגים נמוכים יחסית ליכולותיהם הלימודיות, אשר פוגמת  

במוטיבציה שלהם ובתפקודם הלימודי בביה"ס.

מטרת התוכנית ויעדיה:

חט"ב: אותרו תלמידים בעלי פערים לימודיים. נבנתה עבורם תכנית  ומטרתה צמצום פערים והובלת התלמידים לרמת הישגים המתאימה לרמת כיתת האם, ובסופו של תהליך – השתלבות בקבוצות בגרותיות בחט"ע.

חט"ע: אותרו תלמידים בעלי פערים וקושי במיצוי יכולותיהם הלימודיות. בכל שכבה נפתחות שתי כיתות הצלחה (המחולקות לשלוש קבוצות לימוד) במטרה להוביל את התלמידים הללו לזכאות לתעודת בגרות.

ח. נגישות להשכלה גבוהה:

מטרות התוכנית:

1. להביא לגידול משמעותי במספר התלמידים המתקבלים למחלקות יוקרתיות להשכלה גבוהה.

2.  לשדרג באופן משמעותי את הישגי התלמידים כך שתעודת הבגרות תהיה איכותית ותאפשר עמידה בדרישות הסף של האוניברסיטאות.

פרויקט בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון ומשרד החינוך המאפשר לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולות למידה, להיחשף לתוכנית לימודים אקדמית המוצעת ע"י האוניברסיטה. הלימודים מתקיימים באוניברסיטה בימי ו' ומחייבים נוכחות והגשה לבחינות אשר בחלקם מקנים קרדיטציה לקראת לימודי תואר באוניברסיטה. בנוסף לומדים התלמידים בחטיבה בית ספרית את מקצועות הבגרות על מנת לשפר את הישגיהם.

 

ט. תוכנית "קרן עזריאלי":

התוכנית תתמקד בשכבה ח' ותיתן מענה לתלמידים בעלי מוטיבציה באמצעות תגבור לימודי במתמטיקה ובלשון. תוכנית הלימודים מתקיימת בשעות אחה"צ תוך מתן מענה גם למסגרת החברתית. במסגרת זו משולבים ההורים בבניית תוכנית מערכתית המטפחת סביבה תומכת המאמינה ביכולות התלמידים.

י.  הפרויקט הלאומי:

הפרויקט מיועד לתלמידים משכבות ז'-י"ב בני העדה האתיופית. מטרת הפרויקט לתת מענה לימודי, חברתי ורגשי לאותם תלמידים על מנת להובילם להצלחה ולשילוב בחברה הישראלית בכלל ובביה"ס בפרט.

בחטיבת הביניים מתמקדת העשייה בצמצום פערים ובשיפור הישגים ובחטיבה העליונה מתמקדת העשייה בתגבורים במקצועות הבגרותיים.

במקביל משתתפים התלמידים בסדנאות, סיורים ופעילויות חברתיות שונות שהדגש המושם בהן הינו העצמה אישית.

יא. פרויקט פר"ח חט"ב:

 במסגרת הפרויקט המשותף עם אוניברסיטת בן גוריון יוצמדו סטודנטים לתלמידים לשם סיוע לימודי חברתי ורגשי. הסטודנטים ילוו את התלמידים במהלך שנת הלימודים ויתמכו בהם במקצועות השונים ובהתאם לצרכי התלמידים.

יב. מרכז למידה:

מרכז הלמידה פועל חמש שנים בבית ספרנו. בתחילת כל שנה נערך מיפוי של כלל התלמידים משכבה ז' ומתוכם מאותרים ילדים תת-משיגים. התלמידים יוצאים ללמוד במרכז למידה ומקבלים העשרה ותמיכה במקצועות לימוד מסוימים, עפ"י הצרכים ובהתאם לתוכנית הלימודים.

הלמידה במרכז נעשית בשיתוף פעולה עם המורים המלמדים בכתות הלימוד.

יג. תוכנית "מעברים" – מכינת שילוב

ביה"ס בשיתוף עם משרד החינוך מקיים מכינת שילוב לתלמידים בוגרי כתות ו' העולים לכתה ז'.  

מטרות התוכנית: 

-         "ריכוך" המעבר והקלה על הלומדים במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים.

-         יצירת קשר ראשוני בין הצוות החינוכי ובין התלמידים וכן בין התלמידים הבאים מבתי הספר השונים.

יד. תכניות מצוינות:

1.  כתות מדעים:

במטרה לקדם את התלמידים המצטיינים בביה"ס נפתחו בביה"ס כתות מדעיות.

בשכבות ח' ו-ט' – כתת מדעים אחת בכל שכבה.  

בשכבות י', י"א, י"ב – כתה מדעית אחת בכל שכבה אשר תוגש ל-5 יח"ל בפיסיקה ול-5 יח"ל

 במקצוע מדעי נוסף. 

במסגרת לימודי הפיסיקה מתקיים שיתוף פעולה עם "מרכז רמון" באוניברסיטת בן-גוריון אשר מעמיד את המעבדות לפיזיקה לרשות התלמידים.

כמו כן ילמדו אנגלית לקראת  7 יח"ל.

 

פרוט התכניות לכתות המדעיות בחט"ב:

שכבה ז'

§        עבודת חקר בשיתוף עם ה"מועצה לארץ ישראל יפה"

§        "עתודה מדעית"

§        חשיבה מתמטית.

§        פעילות במעבדה לפיסיקה ב"מרכז רמון" באוניברסיטת בן גוריון.

§        פרויקט ניצנה.

§        סיור באתר "דודאים".

§        הרצאות בנושאי מדע להורים ולתלמידים.

§        יום הפנינג בנושא מדעים.

 

שכבה ח'

§        "עתודה מדעית".

§        חשיבה מתמטית.

§        פעילות במעבדה לפיסיקה ב"מרכז רמון" באוניברסיטת בן גוריון.

§        פרויקט ניצנה.

§        סיור באתר "דודאים".

§        סיור במכון וייצמן.

§        סיור במוזיאון המדע ובגן הבוטני בירושלים.

§        "טבע כימיה".

§        הרצאות בנושאי מדע להורים ולתלמידים.

§        יום הפנינג בנושא מדעים.

 

שכבה ט'

§        חשיבה מתמטית.

§        פעילות במעבדה לפיסיקה ב"מרכז רמון" באוניברסיטת בן גוריון.

§        פרויקט ניצנה.

§        סיור בכור בשורק.

§        סיור במכון וייצמן.

§        סיור במוזיאון המדע ובגן הבוטני בירושלים.

§        הרצאות בנושאי מדע להורים ולתלמידים.

§        יום הפנינג בנושא מדעים.

 

2.  יזמים צעירים:        

    במסגרת פרויקט זה מקימים התלמידים חברה עסקית, מפתחים מוצר, בונים

    תכניות עסקיות ומנהלים בעצמם את החברה במטרה להשיג רווחים.

 

3. במו"ט - בנות למדע וטכנולוגיה

    מיועד לתלמידות מצטיינות משכבה ט'. הפרויקט מיועד לעודד בנות להגביר את מקצועות המדעים

    באמצעות העצמה אישית, סדנאות מגדר וחשיפה מדעית.

 

4. דור העתיד להייטק

    מיועד לתלמידי שכבה ח' בכל הכיתות.