תהליכים פדגוגים ברצף השש שנתי

 

תהליך קליטת תלמידי כיתות ו'

 

גם השנה יושם דגש על חיזוק הקשר עם בתי הספר היסודיים המזינים את המקיף. הידוק הקשר יבוא לידי ביטוי בשיתוף ובקשרי עבודה בין צוותי מורי בית הספר מול הנהלות בתי הספר המזינים  וצוותי ההוראה. המטרה הינה להקל על מעבר התלמידים לחט"ב.

 

במהלך חודש נובמבר יקבע מועד למפגש עם מנהלי בתי הספר, יועצות ומנהלת תחום חינוך בעיריית ב"ש כדי לגבש מדיניות לתהליך קליטת התלמידים.  

לקראת סוף רבע א' יועצת בית הספר תקבע פגישות עם יועצות בתי הספר היסודיים  למסירת משוב לגבי קליטת התלמידים בחט"ב.

כמו כן תקבענה פגישות עבודה בין מרכזי המקצועות מתמטיקה, אנגלית והבעה מהמקיף

עם צוותי הוראה מבתי הספר היסודיים כדי לתאם תוכניות לימוד. המטרה היא לקלוט את התלמידים מבתי הספר השונים תחת תוכניות אחידות עד כמה שניתן.

 

לאורך השנה נקיים מספר מפגשים אליהם יוזמנו תלמידי כתות ו' וזאת כדי לאפשר הכרות ומוכנות לקליטתם במקיף.

 

כתות ו' יוזמנו לפעילויות הבאות:

 

 

מפגש עם הורים        -       מפגש עם הורי כיתות ו' בבתי הספר המזינים 18-21.1.09

                                           בתיאום עם בתי הספר.

 

ימי חשיפה                 -       היכרות עם ביה"ס בתאריכים 9-11.2.09

 

הפקה בית ספרית      -       הפקת תיאטרון שנתית בתאריכים 22-26.2.09

  

 

ימים פתוחים             -      מפגש בביה"ס, עם הורי ותלמידי כיתות ו' בתאריך 4.3.09

                                           באשכול הפיס.

                                                                      

"חולית"                     -       מופע מחול – בהפקת ענק בתאריכים 23-26.3.09  

 

 

מסכת יום השואה      -      מסכת המועלית ע"י  תלמידי ביה"ס בתאריך     20.4.09

 

 

ימי רישום                  -       התאריך יקבע ע"י הרשות

 

סדרי פתיחת  שנת הלימודים תשס"ט- חוזר   ישלח לבתי הספר היסודיים בתאריך   10.6.09

 

     

 

תהליך בחירת הגברות ומגמות – כיתות ט'

 

במהלך שנת הלימודים בשכבה ט' יעשה תהליך של  אבחון רמת הלימוד של התלמידים כדי לאפשר הכוון מתאים בחט"ע. לאורך השנה יחשפו התלמידים לתהליך הבחירה וירכשו כלים לביצוע בחירה רציונאלית רלוונטית ומשמעותית בתהליך קבלת ההחלטות.

תהליך הבחירה המוצג משמש בסיס לעבודה, המשקף תהליך של דיאלוג מתמשך לאורך השנה המאפשר לתלמיד צמתים לקבלת החלטות ואפשרות לשיפור ושינוי סטטוס.

במסגרת התוכנית יעסקו התלמידים בדילמות הקשורות בקבלת החלטות לימודיות, חברתיות ובדרכי ההתמודדות עימן. תתקיים פגישה עם פסיכולוגית ביה"ס וכן פאנל הורים.

 

התוכנית תשתף הורים, מורים ותלמידים כהכנה לקראת בחירת המגמות ומקצועות ההגברה בחט"ע.

 

במהלך חודש נובמבר יתכנס צוות היגוי שיכלול את מנהלת ביה"ס, מנהלת חט"ב, ,רכזת השכבה, מחנכים, יועצות וחברי הנהלה לדיון מקדים והפקת לקחים מתהליך ההכוון של שכבה ט' בשנת הלימודים הקודמת.

 

להלן פירוט התהליך:

 

תאריך

ת ו כ ן

אחריות

25.1.09

גיבוש מקצועות הגברה לשנת הלימודים תש"ע.

הנהלה מצומצמת

10.2.09

ישיבת צוות מחנכי שכבה ט' ומרכזי מקצועות ומגמות.

קרן אלון

 

11-20.2.09

הצגת תהליך הבחירה ומקצועות ההגברה לתלמידי שכבה ט, ע"י מרכזי הגברות ומגמות, מרכזות אתגר, הצלחה ומב"ר.

יועצת שכבה ט'

מחנכים

 

4-5.3.09

ימים פתוחים – ערב לתלמידי שכבה ט' והוריהם.

מרכזת  שכבה ט'

מחנכי ם

19.3.09

איסוף דף בחירת התלמידים ע"י המחנכות.

מרכזת  שכבה ט'

מחנכי ם

22.3.09

 

הגשת רשימות קבוצות ומסלולים ראשוניות לקראת י'.

 

מרכזת שכבה ט'

יועצת

19.4.09

גיבוש סופי של קבוצות לימוד.

מרכזת השכבה

11.5.09

בדיקת מבנה הקבוצות וגיבוש תוכנית לימוד  לתלמידי שכבה ט' לקראת י'.

הנהלה מצומצמת

 

 

 

 

לו"ז ימים פתוחים 4-5.3.09

 

 

השנה נקיים את ה"ימים הפתוחים" בין התאריכים ה- 4-5.3.09  לקליטת תלמידי כיתות ו' ולקראת בחירת מגמות טכנולוגיות והגברות בנתיב  העיוני וכן שיבוץ תלמידי כיתות מב"ר והצלחה  לתלמידי שכבה ט'.

לימים הפתוחים יוקדמו ימי חשיפה, הצגת המקצועות וההגברות למחנכים ולתלמידים ופעילות הכנה בכיתות.

המטרה היא לאפשר לתלמידינו הכרות אמיתית עם מגוון האפשרויות ובחירה רציונאלית רלוונטית ומשמעותית  המותאמת לכל תלמיד ותלמידה.

 

תאריך

ת ו כ ן

אחריות

2.10.08

ישיבת הנהלה בנושא ימים פתוחים

מתי מינדלין,  קרן אלון,  רונית מוצרי

4.10.08

ישיבת מרכזים בנושא הערכות לקראת הימים הפתוחים

מרכזי מקצועות  ומגמות, הנהלה מצומצמת ומינהלה

19-21.1.09

מפגש עם הורי בתי  הספר המזינים (ערב)

קרן אלון , יועצות

1.2.09

מסירת הזמנה לבית דפוס

קרן אלון,  קלודין

במהלך פברואר

מפגש יועצות עם תלמידי כיתות ו'

בבתי הספר המזינים

יועצת קולטת ,קרן אלון

8-11.2.09

ימי חשיפה – תלמידי כיתות ו'

קרן אלון , רונית מוצרי

2-3.3.09

הקמת התצוגה וארגון הימים הפתוחים

רונית מוצרי,

רכזת תפאורה

4.3.09

יום פתוח להורי ולתלמידי כיתות ו'

קרן אלון, יועצת קולטת

ורונית מוצרי

5.3.09

יום פתוח להורי ולתלמידי כיתות ט'

קרן אלון, רונית מוצרי, מרכזת, יועצת קולטת ומחנכי שכבה ט'

6.3.09

פירוק התצוגה

מנהלן , מרכזי מקצוע

22.3.09

ישיבת משוב וסיכום הימים הפתוחים

כל השותפים להכנת הימים הפתוחים

 

 

 

תהליך בחירת הגברות ומגמות –כיתות י'

 

 

במהלך שנת הלימודים בכיתה י' נחשפים התלמידים למקצועות ההגברה ברמת  5 יח"ל

ומתחילים את לימודיהם לקראת הבגרות, כך שכל תלמיד בשכבה י' בגוש העיוני לומד

בשנה זו שני מקצועות בחירה.

 

בסוף השנה ידרשו התלמידים לבחור לפחות מקצוע אחד ברמה של 5 יח"ל על מנת לאפשר

להם תעודת בגרות מלאה.

 

לתלמידים בעלי ממוצע שנתי משוקלל של 80 ומעלה תינתן  אפשרות ללמוד שני מקצועות

הגברה של 5 יח"ל.

 

התהליך של בחירת המקצועות מלווה על ידי המחנכים, מרכזת השכבה ויועצת השכבה.

בנוסף יקבלו התלמידים הסבר מפורט לגבי תעודת הבגרות , הרכבה ומשמעותה להמשך

דרכם,על ידי הרכזת הפדגוגית.

 

להלן תהליך הבחירה:-

 

תאריך

תוכן

אחריות

 

במהלך אוקטובר

 

הסבר לצוות מחנכי שכבה י'  והיועצת

על מבנה תעודת הבגרות

 רונית מוצרי

1-30.10.08

 

הסבר בכיתות על תעודת הבגרות

רונית מוצרי

במהלך חודש פברואר

 

שיעורי חינוך בנושא תהליך הבחירה

מחנכים ויועצת

שכבה י'

15-26.2.09

 

תהליך בחירה וקבלת החלטות

מחנכים ויועצת

שכבה י'

5.3.09

ימים פתוחים –הצגת ההגברות לבגרות

 

רונית מוצרי

15.3.09

 

איסוף דף בחירת תלמידים ע"י המחנכות

מרכז י' ומחנכי

השכבה

22.3.09

 

הגשת רשימת קבוצות הלימוד

מרכז השכבה

יועצת

19.4.09

 

גיבוש סופי של קבוצות  הלימוד

מרכז השכבה

10.5.09

 

בדיקת מבנה הקבוצות וגיבוש תוכנית

לימוד לתלמידי שכבה י' לקראת יא'

הנהלה מצומצמת

 

 

לימודי טלוויזיה וקולנוע

 

המגמה לטכנולוגיות תקשורת טלוויזיה וקולנוע

 

המגמה השייכת לנתיב הטכנולוגי, מאפשרת ללומדים בה לשלב תוך כדי לימודי

החובה לבחינות הבגרות, חוויה חברתית מיוחדת ולימודים בתחומי התקשורת המקנים:

1 יח"ל במדעי הטכנולוגיה

5 יח"ל באופטיקה יישומית

3 יח"ל בהפקת פרויקט גמר

2 יח"ל בכתיבת עבודת חקר

 

סה"כ 11 יחידות בגרות וכן תעודה טכנולוגית של משרד העבודה.

התלמידים רוכשים רקע עיוני וטכנולוגי ומקבלים יסודות מקצועיים המהווים בסיס להתמחות עתידית.

המדיה התקשורתית מאפשרת לתלמיד חשיבה רב כיוונית ושיטתיות בתכנון ובביצוע תוך כדי הקפדה על סדר, דייקנות, אסטטיות ועבודת צוות.

נושאי הלימוד העיקריים:

מדעי הטכנולוגיה, מחשבים, תסריטאות ובימוי, תולדות הקולנוע והטלוויזיה, אופטיקה יישומית,

עריכה, תהליכי הסרטה, הפקות אולפן והפקות חוץ.

 

למגמה יתקבלו תלמידים עיוניים בלבד. בוגרי המגמה זכאים להמשך לימודים במכללה צעירה להכשרת הנדסאים ובתום לימודיהם יגויסו ליחידות ההסרטה של דובר צה"ל.

 

הבוגר רוכש את מיומנויות ההסרטה בקולנוע ובטלוויזיה, עריכת קול לקולנוע ולטלוויזיה, ניתוב תמונה, תאורה וטכניקות של הקלטה.

בוגרי המגמה יכולים להיקלט  ולעבוד בצה"ל , באולפנים ובתעשיית הקולנוע והטלוויזיה.

 

ההגברה בקולנוע ובתקשורת

 

ההגברה מציעה לתלמידיה לימודים במסלול "אמנות הקולנוע והטלוויזיה". הלימודים יכללו את מקצועות הקולנוע העיוניים והמעשיים לבחינת בגרות בהיקף של 5 יח"ל. הלימודים ימשכו

שלוש שנים כשהמסלול יחל בכתה י' בלימודי צפייה ביקורתית וימשך בכתות י"א ו-י"ב.

 

בכיתה י' יבחנו התלמידים במקצוע "מבוא למדע קולנועי" בהיקף של יחידת לימוד אחת

ובכיתות יא' –יב'  יבחנו  בגרות עיונית בהיקף של שתי יחידות לימוד באמנות הקולנוע                   ובחינת בגרות מעשית-הפקת סרט בהיקף של שתי יחידות לימוד.

מסלול הקולנוע יעסוק בסרטי העלילה בקולנוע ובטלוויזיה.

התלמידים ינתחו יצירות קולנועיות וילמדו לזהות ז'אנרים קולנועיים ואת דרכי ביטוים בתכניות הטלוויזיה והקולנוע העכשווי.

במהלך הלימודים ינותחו יצירות מאוצר הקולנוע והטלוויזיה. לצורך זה יצפו התלמידים בסרטים

מהז'אנרים דרמה, קומדיה, מחזמר, מערבון, מותחן, מדע בדיוני, אופרות סבון, סרטי אנימציה ועוד.

במהלך לימודיהם המעשיים תינתן לתלמידים האפשרות לביטוי עצמי במסגרת שיתוף פעולה ועבודת צוות.

כמו כן יפיקו התלמידים במהלך לימודיהם משדרים לערוץ הקהילתי ולמגזין  בית הספר, סרטים אומנותיים קצרים ועוד.

 

הלימודים המעשיים יכשירו את הלומדים להבנה ולהתנסות תוך שימת דגש על הקשר שבין שלבי התכנון ההפקה והיצירה המוגמרת.

 

 

 

אקלים חינוכי מונע אלימות

 

 

 

אקלים חברתי מאופיין ע"י תחושות התלמידים והצוות הבית ספרי לגבי סביבת ביה"ס

(תחושות נוחות וביטחון, הרגשה שהסביבה תומכת בלמידה ובהוראה ושהיא מאורגנת יותר).

 

מטרת התוכנית לפתח תחושת מוגנות בקרב באי בית הספר, להפחית את האלימות הפיסית,

המילולית והוונדליזם, ליצור שפה אחידה בטיפול בבעיות אלימות  בבית הספר, לפתח תוכניות

המעודדות התנהגויות חיוביות ולהגביר את תחושת השייכות לבית הספר.

 

 

התוכנית תכלול:

א. תוכנית התערבות למניעת אלימות ולפתרון סכסוכים.

ב. תוכניות לטיפוח ערכי סובלנות ומעורבות חברתית, והגברת תחושת השייכות לבית הספר.

ג. מעורבות הורים וקהילה.

 

א.  תוכנית התערבות למניעת אלימות ולפתרון סכסוכים -   

 

     בשעורי החינוך בכלל ובכישורי חיים בפרט תיבנה תוכנית לפתרון קונפליקטים, המלמדת

     את התלמידים דרכי תגובה המבוססות על משא ומתן.

     בנוסף יוגדרו קווים אדומים, דרכי אכיפה ומדדי הצלחה ע"י צוות מו"פ.

 

 

 

צוות מו"פ – צוות מחקר ופיתוח:

 

 תפקיד הצוות:

§        עדכון הנהלים תוך למידה מתוך השטח.

§        מעקב אחרי אכיפת הנהלים החדשים של השנה.

§        פרסום החלטות צוות מו"פ בביה"ס.

 

דרכי עבודה:

§        איסוף מידע מתוך חדר המורים ומהתלמידים.

§        דיון בנהלים – יתרונות וחסרונות.

§        קבלת החלטות.

§        הגדרת נוהל מעודכן.

 

 

 

ב.  תוכניות לטיפוח ערכי סובלנות ומעורבות חברתית ולהגברת תחושת השייכות לביה"ס  

 

      תוכניות המדגישות ערכים כמו יושר, נאמנות, כבוד, אחריות, הגינות, אכפתיות ואזרחות.

     

     חינוך ערכי, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה

 

"כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו, אך בעת ובעונה אחת להיות עמית בקהילה"

(הרב   סולובייצ'יק)

 

   דוח קרמניצר "להיות אזרחים" מדגיש שאזרחות פעילה מחזקת את האחריות לנעשה בקהילה ובמדינה וכך יחוש התלמיד סולידריות ואמפתיה כלפי האחרים. מחקרים הוכיחו כי למעורבות חברתית יתרונות רבים:

§        חיזוק החוסן הנפשי ותרומה לצמצום התנהגויות מסכנות, הגברת שאיפות להשכלה גבוהה, שיפור בהישגים והעלאת הדימוי העצמי והמוטיבציה.

§        הגברת תחושת העצמאות והשליטה והעלאת הביטחון העצמי והיכולת לקחת חלק משמעותי בקבלת החלטות.

§        השפעה על התנדבות בעתיד ועל יחסם של בני נוער לחברה ולקהילה גם בבגרותם.

§        גילוי אחריות רבה יותר של בני הנוער ויכולתם לרכז ידע רב יותר בנוגע לעצמם ובנוגע לאחרים ולטפח כישורים חדשים.

 

 

מטרת התוכנית הבית ספרית

 

ברמת הפרט: להכין את התלמידים לקראת השתלבותם בחברה הדמוקרטית כאזרחים מעורבים ופעילים, התורמים לשיפור איכות החיים בקהילה ובמדינה וכן לטפח בוגר בעל מודעות ואחריות אזרחית, המביא לידי ביטוי בהתנהגותו היומיומית, נתינה ומעורבות אזרחית וחברתית.

ברמת בית הספר: לטפח אקלים בית ספרי שקיימת בו אווירה המעודדת אחריות של הפרט לחברה ושל החברה לפרט וכן חיזוק תרבות ארגונית בית ספרית שמשתפת את הצוות החינוכי של בית הספר, הורים, תלמידים וקהילה.

 

התוכנית מתמקדת בשני היבטים: תרומה לקהילה ומעורבות הורים ותקיף את כל שכבות ביה"ס. בתוכנית יושם דגש על התלמיד שעומד במרכז התהליך החינוכי והמחנך כדמות מרכזית בלווי התהליך החינוכי ובנוסף דגש על העיקרון המנחה שבו השכבות הצעירות יתמקדו בנושאים הקרובים למעגל חייהם, והבוגרים יעסקו בנושאים במעגלים רחוקים יותר (מהמעגל החברתי של הכיתה

השכבה וביה"ס למעגל הקהילתי ולבסוף  למעגל האזרחי לפעילות הקשורה למוסדות השלטון).

 

"... ויש הנותנים את כל המעט אשר להם וטנאם מלא תמיד..." (חליל גו'בראן).

 

שכבה ז'

 

תלמידי השכבה יעסקו בנושאים הבית ספריים השוטפים כיצירת אקלים של הידברות, הכשרת התלמיד להיות אזרח מעורב בחברה דמוקרטית פלורליסטית בישראל, מניעת אלימות, אקטואליה ותרבות השיחה והדיון.

מלבד זאת תתמקד השכבה בשנה זו בנושאים הבאים:

 

תוכנית בני  מצווה

 

תוכנית בני מצווה תעסוק השנה בשלושה מעגלים: המעגל האישי, המעגל המשפחתי והמעגל החברתי. במהלך השנה נעסוק בזהות האישית של הילד ובקשרים שלו עם הורים וחבריו, כשהלימוד ייסוב סביב ארון הספרים היהודי.

הלמידה תעשה בשלושה מישורים:

1.          במישור הקוגניטיבי התלמידים יעסקו במושגים ובמקורות יהודיים בנושא בני ובנות מצווה, ילמדו לבחון את מעורבותם החברתית ואת יכולתם להכיל מסרים העוברים מדור לדור וכן יבחנו את מחויבותם כחולייה מקשרת בין דור ההורים לדור הילדים הבאים אחריהם.

2.          במישור האמוציונאלי יחשפו התלמידים לצדדים הרגשיים המתפתחים במהלך תהליך ההתבגרות.

3.          במישור המעשי  חוויתי יצירתי נעסוק בחקר של מצווה אחת, אותה יבחר הילד -מצווה הקשורה לעשייה שבין אדם לחברו ומטרתה "נתינה" לקהילה או למשפחה. במישור זה נעסוק ביצירות ובסמלים תוך חיבור לעולם הסמלים היהודיים המתקשרים לגיל המצוות. התלמידים יעסקו בכתיבת עבודת שורשים ובבחינת עץ המשפחה. בלמידה זו נעודד התבוננות ובחינת הפן האישי, הבגרות הנפשית והפיזיולוגית והחיבור שבין הילד לעולמו.

 

במסגרת התוכנית נעודד פיתוח מיומנות חברתית, מיומנות חקר ומיומנות רגשית.

התוכנית תכלול שלושה ערבי שיא של פעילות משותפת עם ההורים "השם של האדם", "והגדת לבנך" ו"ירושלים שלי" כשבבסיסה של התוכנית פיתוח דיאלוג בין ההורה לילדו.

 

מורשת

 

שני מושגי מפתח יובילו השנה את תוכנית מורשת: המושג-זמן, המושג אדם והחיבור ביניהם.

תחת המושג זמן נעסוק במעגל השנה, בחגים ובחיבור שבין התלמיד היהודי למעגל הזמן.

המושג אדם – יוביל את הלמידה סביב הקשר והחיבור שבין האדם לעצמו ולעולמו.

נלמד על מושגים ומונחים המתקשרים לשנת המצווה, נבחן את פרשיות השבוע שבתורה ונלמד על ה"פרשה שלי" כשכל תלמיד יעסוק בפרשתו שלו.

נלמד על הסמלים היהודיים כדוגמת טלית, ציצית, תפילין וכו'.

נבחן את ריטואל המצוות הקשורות לגיל המצוות ונעסוק בסיפורו של חפץ או סיפורו של סמל מסמלי היהדות ונלמד מה מעמדו של הסמל בחיי העם היהודי.

 

כישורי חיים

 

במסגרת שיעורי כישורי חיים בהנחייתה של היועצת, תתקיים התוכנית "מעגל הקסם".

"מעגל הקסם"- היא תוכנית התפתחותית בתחום החינוך הרגשי, הבנויה בצורה ספיראלית ומתקדמת יחד עם התלמיד, תוך התאמת הנושאים לתכנים, לגיל התלמיד, לסיטואציות שונות וצרכים משתנים.

מטרת שיעורים אלו להעניק תחושה של קביעות ויציבות שתורמת לביטחון ורגיעה ומאפשרת עידוד בביטוי העצמי של התלמיד.

בנוסף נשים דגש על התמודדות עם שינוי ומצבי לחץ בדגש על המעבר לחטיבה.

 

תרומה לקהילה

 

במסגרת תוכנית בני המצווה  בה ילמדו התלמידים על "המצווה שלי" יבחר כל תלמיד

מצווה הקשורה לעשייה שבין אדם לחברו ומטרתה "נתינה"  לקהילה  או למשפחה

ויפעל ברוח המצווה לאורך שנת הלימודים.

בשעורי החינוך יציגו התלמידים את המשימה שהציבו לעצמם ואת תהליך התרומה.

תרומה שכבתית לקהילה תתקיים בשבוע פורים בבית החולים  "סורוקה" בביקור במחלקות

השונות, וכן בבתי הספר המזינים בהפעלת תלמידי כיתות ו' סביב נושא קבלת השבת

בהקשר ובהכנה  לקראת שנת בר/בת המצווה.

                  

 

לו"ז פעילות שכבה ז'

 

חודש אוגוסט

24.8.08

פרסום רשימות כיתתיות

28-31.8.08

מכינת שילוב

חודש ספטמבר

2.9.08

טכס פתיחת שנת הלימודים

1-2.9.08

המשך מכינת שילוב

9.9.08

אסיפת הורים

21-22.9.08

פעילות חגי תשרי עם מר משה דיקשטיין

חודש אוקטובר

5.10.08

יום גיבוש אתגרי

חודש נובמבר

 

3.11.08

הרצאת הורים וילדים בנושא בריאות אחה"צ באשכול הפיס

10.11.08

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

16-20.11.08

"אנדלוסית של זהב" – מופע מוזיקלי

25.11.08

ערב הורים

28.11.08

שישי בריא עם הורים

11.08

בחירות למועצת תלמידים

חודש דצמבר

1.12.08

הרצאת הורים  וילדים בנושא מדעים  אחה"צ באשכול הפיס

8.12.08

"השם שלי" ערב פותח את פעילות תכנית "יהלום".

12.08

פעילות לחנוכה

14-17.12.08

מופע זמר

חודש ינואר

4-8.1.09

פעילות בנושא תפילין עם מר משה דיקשטיין

5.1.09

הרצאת הורים וילדים בנושא מדעים  אחה"צ באשכול פיס

18-22.1.09

"שבוע הדממה" – הצגה "ילדים חורגים לאלוהים"

26.1.09

הרצאת הורים וילדים בנושא בריאות  אחה"צ באשכול הפיס

חודש פברואר

3.2.09

ערב הורים מחצית א'

9.2.09

פעילות ט"ו בשבט

15.2.09

יום בריאות בנושא תזונה

18.2.09

ערב בריאות הורים וילדים אחה"צ באשכול הפיס –שבוע הבריאות

22-26.2.09

הפקה בית ספרית

חודש מרץ

2-5.3.09

תרומה לקהילה בסורוקה

8.3.09

הפנינג פורים

16.3.09

"והגדת לבנך" ערב  "יהלום"

22-26.3.09

מופע מחול –"חולית"

24.3.09

ערב הורים

חודש אפריל

20.4.09

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה  - טכס

21.4.09

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

21-24.4.09

מרכז למידה "משואה לתקומה"

22.4.09

הרצאת הורים וילדים בנושא בריאות אחה"צ באשכול הפיס

27.4.09

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  - טכס

28.4.09

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  -פעילות וטכס

חודש מאי

6-7.5.09

מסע שכבה ז' – גלבוע וגליל תחתון

14.5.09

סיור בירושלים וטקס בר/בת מצווה עירוני בלטרון

18.5.09

הרצאת הורים וילדים בנושא מדעים אחה"צ באשכול הפיס

19-21.5.09 או

24-27.5.09

מסיבת סיום יב' צפייה בחזרה גנראלית

26.5.09

יום החלל הבינלאומי

חודש יוני

1.6.09

ו"ירושלים שלי" – ערב "יהלום"

2.6.09

קברט ספרותי הורים וילדים אחה"צ באשכול הפיס

17.6.09

ערב מצוינות

18.6.09

ערב הורים

19.6.09

טכס סיום השנה וחלוקת תעודות

 

.

 

שכבה ח'

 

התוכנית לשכבה ח' מתרכזת במתרחש בחייו של התלמיד בתקופת גיל ההתבגרות, ביחסיו עם סביבתו הקרובה בביה"ס ובמעגלים חברתיים קהילתיים רחבים יותר. ככל שתלמידי ביה"ס יהיו מעורבים יותר בחיי הקהילה וביה"ס, יהיו שותפים בתכנון פעילויות, בקבלת החלטות ובאחריות לביצוען, כן תגבר אחריותם לגבי חובותיהם כתלמידים וכאזרחים צעירים.

בנוסף יעסקו התלמידים בנושאים הקשורים לשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים: יצירת אקלים של הידברות, זיהוי צרכים והתמודדות במצבי קונפליקט, מניעת אלימות ותרבות השיחה והדיון.

 

השנה  תתמקד השכבה במספר נושאים ייחודיים:

 

באר-שבע עירי

 

התוכנית מבוססת על היכרות עם הקהילה על מנת  לאפשר לתלמידים לטפח את מסגרתם החברתית קהילתית בכדי  ליצור תחושת שייכות ומעורבות. התלמידים יכירו את הנגב בכלל ואת באר-שבע בפרט בהתייחסות להיבטים היסטוריים, גיאוגרפיים וחברתיים תוך חשיבות טיפוח איכות הסביבה ושימור אתרים.

השתייכות התלמידים לקהילה מצמצמת את תחושת הניכור ואף מגבירה את מידת כשירותם ואחריותם הן כתלמידים והן כאזרחים צעירים.

 

במסגרת התוכנית:

-              סיור באזור ב"ש, כיבוש ב"ש וטכס באנדרטה.

-              סיור באתרים היסטוריים בב"ש וביד לבנים, תיעוד סיפורי גבורה של נופלים

         באר-שבעיים והקמת אתר הנצחה בביה"ס.

-               ערב "באר-שבע עירי" שכבתי וכיתתי הכולל תערוכה והצגת עבודות.

-               בפרויקט "גשר חי" יוצגו עבודות "באר-שבע עירי" מול תלמידי שכבה ח' במונטריאול.

 

לקראת ההתבגרות

א.      "חברות" - התוכנית מיועדת לעזור למתבגרים לפתח רגישות לאחר, לרכוש כישורים חברתיים, לזהות צרכים ולהתמודד במצבי קונפליקט.

·        מהו  חבר?

·        ציפיות מחברות

·        קונפליקטים בחברות

·        הידברות ויישוב סכסוכים.

 

ב.       מניעת התמכרות לאלכוהול ולעישון  -  לנוכח הירידה בגיל הנערים והנערות החשופים לשימוש באלכוהול ובעישון, חשוב להתחיל את תוכניות המניעה בגיל צעיר.

במסגרת התוכנית נעורר מודעות אישית של התלמיד לסכנות הטמונות בשתיית אלכוהול ובעישון על ידי הקניית מידע רלוונטי כבסיס לגיבוש עמדות וקבלת החלטות, באמצעות רכישת כישורים להתמודדות עם דילמות, טיפוח יכולות וכישורים מקדמי בריאות ורכישת כלים לאסרטיביות ועמידה בלחץ קבוצתי והתמודדות עם הפיתוי.

 

תרומה לקהילה

 

התרומה לקהילה בשכבה ח' תהיה כיתתית ובסוף יום הלימודים  כשכל כיתה תתרום במוקד

אחר בארגונים כמו "לתת , החברה להגנת הטבע, איכות הסביבה,"  אימוץ נופל" באמצעות

יד לבנים, אימוץ גן ועוד.


 

לו"ז פעילות שכבה ח'

 

חודש ספטמבר

2.9.08            

 טקס פתיחת שנת הלימודים

9.9.08              

אסיפת הורים

חודש נובמבר

3.11.08          

הרצאת הורים וילדים בנושא מדעים אחה"צ באשכול הפיס

10.11.08        

טכס יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

16-20.11.08

סיור בנגב, כבוש ב"ש וטכס באנדרטת הנגב

25.11.08

ערב הורים

11.08

בחירות למועצת תלמידים

חודש דצמבר

1.12.08

הרצאת הורים וילדים בנושא מדעים אחה"צ באשכול הפיס

1-11.12.08

ביקור במרכז רמון בנושא אינטראקציה

14-17.12.08

מופע זמר

חודש ינואר

5.1.09

הרצאת הורים וילדים בנושא מדעים אחה"צ באשכול הפיס

18-22.1.09    

"שבוע הדממה" - הצגה "ילדים חורגים לאלוהים"

26.1.09

הרצאת הורים וילדים בנושא בריאות  אחה"צ באשכול הפיס

חודש פברואר

3.2.09

ערב הורים מחצית א'

9-11.2.09

סיור בת"א – מוזיאון + מחול

17.2.09

יום בריאות בנושא ספורט ובריאות הנפש

18.2.09

ערב בריאות הורים וילדים אחה"צ באשכול הפיס – שבוע הבריאות

22-26.2.09

הפקה בית ספרית

חודש מרץ

6.3.09

"שישי בריא" בשיתוף ההורים

8.3.09                        

הפנינג פורים

22-26.3.09

מופע מחול – "חולית"

24.3.09

ערב הורים

חודש אפריל

20.4.09

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה – טכס

21.4.09

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

21-24.4.09

מרכז למידה בנושא משואה לתקומה

22.4.09

הרצאת הורים וילדים בנושא בריאות  אחה"צ באשכול הפיס

27.4.09

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל - טכס

28.4.09

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – טכס ופעילות

חודש מאי

6-7.5.09

מסע סובב כנרת

17.5.09

ערב סיכום בנושא "באר-שבע עירי"

18.5.09

הרצאת הורים וילדים בנושא מדעים  אחה"צ באשכול הפיס

19-21.5.09 או

24-27.5.09

מסיבת  סיום יב' – צפייה בחזרה גנראלית

חודש יוני

2.6.09

קברט ספרותי הורים וילדים אחה"צ באשכול הפיס

4.6.09

יום איכות הסביבה

17.6.09

ערב מצוינות באחריות השכבה

18.6.09

ערב הורים

19.6.09

טכס סיום שכבתי וחלוקת תעודות סיום

 

 

שכבה ט'

 

התוכנית לשכבה ט' תתמקד בשנה זו בנושאים העוסקים בתהליך קבלת החלטות בתחום הלימודי, החברתי, הלאומי והאישי.

גיל זה מתאפיין בלבטים רבים ולפיכך נעסוק בהקניית כלים ומיומנויות על מנת  לסייע בתהליך הבחירה.

 

ההתמקדות תהא בנושא  כישורי חיים ונתייחס למספר אלמנטים:

 

מניעת התמכרות לסמים, לאלכוהול ולחומרים נדיפים

 

במסגרת תוכנית זו נעורר מודעות אישית של התלמיד לסכנות הטמונות בשימוש בסמים ובשתיית אלכוהול וזאת על ידי הקניית מידע רלוונטי כבסיס לגיבוש עמדות וקבלת החלטות, רכישת כישורים להתמודדות   עם דילמות ורכישת כלים לאסרטיביות ועמידה בלחץ קבוצתי בדגש על התמודדות מול פיתויים.

במסגרת התוכנית בנוסף על שיעורי החינוך ישתתפו התלמידים ביום שיא בו ישמעו הרצאה מפי מרצה בתחום, יפגשו עם נגמל נקי וייקחו חלק בסדנא של ניידת ג'מילה.

התוכנית תשתף הורים, מורים ותלמידים. כמו כן יוצעו מסגרות של תמיכה קבוצתית להורים ולמתבגרים.

 

חינוך לחיי המשפחה

 

השנה נתמקד בנושא חברות ואהבה. המטרה הכללית היא להתמודד עם תפיסת תפקודים מיניים וזהות מינית על בסיס הבנה, פתיחות, כבוד הדדי ואחריות ולזהות קשר טוב לעומת קשר הרסני.

חשוב לסייע למתבגרים לפתור בעצמם, תוך הסתייעות הדדית, את הבעיות שבהן הם מתלבטים ולהתמודד עם משימותיהם האישיות והחברתיות תוך מניעת תחושות מיותרות של תסכול וכישלון.

 

תהליך ההכוון לקראת חט"ע

 

במסגרת המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה יעסקו התלמידים בדילמות הקשורות בקבלת החלטות לימודיות חברתיות ובדרכי ההתמודדות עמן.

תהליך קבלת ההחלטות קשור לעיתים במתח שבין ערכים ועדיפויות מתחרות. המודעות לבחירה היא מרכיב חשוב בתהליך רפלקטיבי זה, בו מעצב הפרט את הכרעותיו לגבי בחירת מסלול לימודים העונה לצרכיו ואף שוקל את המסגרת הלימודית שבה יוכל לתת ביטוי לכישוריו וליכולתו.

 

 

תרומה לקהילה

 

התרומה לקהילה בשכבה ט' תעשה בסוף יום הלימודים כשהתלמידים בוחרים מקום השמה

קבוצתי כמו : "לתת", "מועצה ירוקה", פרס הנוער , בית הקשיש, מנהיגות צעירה, חונכות

לק"ש, חונכות לימודית לשכבה ז', גני ילדים, "ידידים", חונכות במועדוניות בתי ספר יסודיים,

סיוע בפרויקטים פנימיים של בית הספר  ועוד.

 

 

לו"ז פעילות שכבה ט'

 

חודש ספטמבר

2.9.08

טקס פתיחת שנת הלימודים

9.9.08

אסיפת הורים

11.9.08

ערב סיכום ב"ש עירי

חודש נובמבר

3.11.08

הרצאת הורים וילדים בנושא מדעים  אחה"צ באשכול הפיס

10.11.08

טכס יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

16-20.11.08

פעילות בבית משפט בנושא "אלימות"

24.11.08 או

26.11.08

הרצאה במדעים 2 כיתות

25.11.08

ערב הורים

11.08

בחירות למועצת תלמידים

חודש דצמבר

1.12.08

הרצאת הורים וילדים בנושא מדעים  אחה"צ באשכול הפיס

14-17.12.08

מופע זמר

חודש ינואר

 

5.1.09

הרצאת הורים וילדים בנושא בריאות אחה"צ באשכול הפיס

5.1.09 או 7.1.09

הרצאה במדעים 2 כיתות

18-22.1.09

"שבוע הדממה " –הצגה "ילדים חורגים לאלוהים"

26.1.09

הרצאת הורים וילדים בנושא בריאות אחה"צ באשכול הפיס

חודש פברואר

1-5.2.09

יום שיא בנושא סמים -ניידת "ג'מילה", הרצאה אורי אילני

3.2.09

ערב הורים מחצית א'

18.2.09

ערב בריאות הורים וילדים אחה"צ באשכול  הפיס-שבוע הבריאות

19.2.09

יום בריאות בנושא המין

22-26.2.09

הפקה בית ספרית

חודש מרץ

2.3.09 או 4.3.09

הרצאה במדעים 2 כיתות

5.3.09

יום פתוח

8.3.09

הפנינג פורים

15-19.3.09 או

29-30.3.09

יום סיור בת"א + קולנוע

22-26.3.09

מופע מחול "חולית"

24.3.09

ערב הורים

חודש אפריל

 

20.4.09

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה –טכס

21.4.09

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

21-24.4.09

מרכז למידה "משואה לתקומה"

22.4.09

הרצאת הורים וילדים בנושא בריאות  אחה"צ באשכול הפיס

27.4.09

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל-טכס

28.4.09

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – פעילות וטכס

חודש מאי

6-7.5.09

 מסע שכבה ט' – גליל מערבי

15.5.09

הרצאת הורים וילדים בנושא מדעים אחה"צ באשכול הפיס

22.5.09

שישי בריא עם ההורים

24-27.5.09 או

19-21.5.09

מסיבת סיום יב' צפייה בחזרה גנראלית

חודש יוני

2.6.09

קברט ספרותי הורים וילדים אחה"צ באשכול פיס

17.6.09

ערב מצוינות

18.6.09

ערב הורים

19.6.09

טכס סיום שכבתי וחלוקת תעודות

 

 

שכבה י'

 

בית הספר רואה חשיבות רבה בהכוונת התלמידים למעורבות ותרומה לחברה ולקהילה.

כיתה י' היא הראשונה בחטיבה העליונה והמעבר אליה כרוך בקשיים ולבטים רבים.

הפעילות החברתית בשנה זו תכוון להקלת הקליטה בחטיבה העליונה ולהרחבת מעורבותם

של התלמידים בקהילת בית הספר ומחוצה לו.

להלן הנושאים המרכזיים:

 

להיות אזרח

 

תלמידי השכבה עתידים בשנה זו לקבל את תעודת הזהות, צעד לקראת היותם אזרחי

מדינת ישראל.

במסגרת התכנית יקבלו עליהם התלמידים את עול חובות האזרח וזכויותיו. שיעורי

החינוך יעסקו בגיבוש דמות הבוגר בחברה דמוקרטית, פלורליסטית וליברלית, ובחיזוק

תחושת השייכות והמחויבות של האזרחים הצעירים למדינתם ולחוקיה.

שיאו של התהליך יהיה ביומיים המשלבים סיור בירושלים וסדנאות "בעקבות הדמוקרטיה

 הישראלית". הפעילות תיחתם בטכס קבלת תעודות זהות שייערך במהלך הסמינר.

 

מחויבות אישית

 

"תעודת הנוער היא להרבות אור, לעשות קצת יותר ממה שהמדינה מחייבת אותו,

והעשייה שיש בה ממש היא העשייה החיובית." (דוד בן גוריון)

במסגרת פרויקט זה מסייעים התלמידים במגוון פעילויות בבית הספר ובקהילה.

תרומה זו נועדה לחזק את הרגשת השייכות של התלמיד לקהילה ולבית הספר,

וזאת באמצעות פעילות מעבר לשעות הלימודים. הפעילות נועדה להדריך את התלמיד

לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיו האישיים והלאומיים ולשפר את התקשורת

הבינאישית של התלמיד עם זולתו.

במסגרת התכנית יערכו ימי מוקד, ימים להכרה של מקומות ההתנדבות, וכן יצפו התלמידים

בהצגה "גור אריה יהודה".

ההשתתפות בפרויקט מחויבות אישית הינה חובה ומהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות.

במקביל לתעודת הבגרות, תינתן לתלמידים שבמשך שלוש שנות לימודיהם בחטיבה העליונה יתמידו

בפעילות חברתית והתנדבותית במסגרות שונות בקהילה, תעודת בגרות חברתית אישית.

אנו רואים משימה מרכזית להגיע למעמד שבו כל הבוגרים יהיו זכאים לתעודת בגרות

חברתית לצד תעודת הבגרות הרגילה.

 

 

מניעת שימוש בסמים ובחומרים מסוכנים

 

במסגרת התכנית נביא לידיעת התלמידים את הסכנות הטמונות בשימוש בסמים ובשתיית

אלכוהול. נלמד מידע רלוונטי שישמש את התלמידים בגיבוש עמדות וקבלת החלטות, נקנה

כישורים להתמודדות עם דילמות, נטפח יכולות, עמדות וכישורים מקדמי בריאות וכן כלים

לאסרטיביות, לעמידה בפני לחץ קבוצתי ולהתמודדות עם פיתויים.

התכנית תשתף הורים, מורים ותלמידים.

בפעילות תיטול חלק ניידת "אלטרנתיב"  למניעת שימוש בסמים.

 

 

חינוך לחיי משפחה

 

במסגרת נושא זה תופעל התכנית "התבגרות מכבדת ומכובדת" על ידי יועצת השכבה.

מטרות התכנית:

 

א.    פיתוח דפוסי תקשורת בונים המסייעים בבניית קשרים בינאישיים וזוגיים.

 

ב.     טיפוח ערכים ונורמות של שוויון והדדיות בין המינים.

 

 

תרומה לקהילה

 

בשכבה י' מופעלת תוכנית המחויבות האישית המושתתת על תהליך חינוכי המשלב בין המערכת הבית ספרית המטפחת את ערכי הנתינה והעזרה לזולת, והמערכת הקהילתית הוולונטרית, המזמנת לתלמידים את האפשרות להתנסות הלכה למעשה במתן שירות לזולת, להיחשף לבעיות החברתיות המעסיקות את החברה הישראלית ולהיווכח בכוחם וביכולתם לסייע לזולת. בתוכנית זו פועלים תלמידי השכבה לפחות 60 שעות שנתיות במוסדות ובארגונים וולונטריים שונים בקהילה.

במסגרת שיעורי החינוך ירכשו התלמידים ידע על הקהילה ועל עצמם ויתנסו בתרומה לקהילה בתחומים שונים בעבודה פרטנית עם בני גילים שונים מהגיל הרך ועד הזקנה, בעבודה עם קבוצות ילדים, בני נוער ומבוגרים ובעבודה עם ארגונים המסייעים לשיפור איכות החיים בקהילה.

 

 

לו"ז פעילות שכבה י'

 

חודש ספטמבר

1.9.08

טקס פתיחת שנת הלימודים

9.9.08

אסיפת הורים

 

 

חודש אוקטובר

28.10.08

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

 

 

חודש נובמבר

4.11.08

יריד מדעי לכיתה מדעית באונ' בר אילן

10.11.08

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

16-20.11.08

ימי מוקד  מחויבות אישית והצגה

"גור אריה יהודה'"  

25.11.08

ערב הורים

26-27.11.08

מסע  "מן ההר למדבר"

11.08

בחירות למועצת תלמידים

חודש דצמבר

3.12.08

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל

14-17.12.08

מופע זמר

30-31.12.08

מפגש עם אמן (פסל, צלם)

 

 

חודש ינואר

4-8.1.09

ניידת "אלטרנתיב"

18-22.1.09

"שבוע הדממה"- הצגה

 "ילדים חורגים לאלוהים"

26.1.09

הרצאת הורים וילדים בנושא בריאות אחה"צ באשכול הפיס

 

 

חודש פברואר

3.2.09

ערב הורים מחצית א'

9.2.09

ט"ו בשבט

16.2.09

יום בריאות בנושא רפואה אלטרנטיבית

18.2.09

ערב שיא "שבוע הבריאות" הורים וילדים באשכול הפיס

22-26.2.09

הפקה בית ספרית

 

 

חודש מרץ

3.3.09

יום פתוח

8.3.09

הפנינג פורים

16-17.3.09

סמינר בירושלים "מסע בעקבות הדמוקרטיה הישראלית"

22-26.3.09

מופע "חולית"'

24.3.09

ערב הורים

 

 

חודש אפריל

20.4.09

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה- טכס

21.4.09

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

21-26.4.09

מרכז למידה "משואה לתקומה"

22.4.09

הרצאה בנושא בריאות, הורים וילדים, אחה"צ באשכול הפיס

27.4.09

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל -טכס

28.4.09

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל- טכס ופעילות

 

 

חודש מאי

19-21.5.09 או24-27.5.09

מסיבת סיום שכבה י"ב, צפייה בחזרה גנראלית

 

 

חודש יוני

2.6.09

קברט ספרותי, הורים וילדים, אחה"צ באשכול הפיס

17.6.09

ערב מצוינות

18.6.09

אסיפת הורים

19.6.09

טכס סיום וחלוקת תעודות

 

 

 

שכבה יא'

 

השואה

 

השנה יתוודעו התלמידים לנושא השואה באופן משמעותי ביותר, כאשר דרך למידת הנושא תהיה  באופן מעגלי מהאני הפרטי ועד החברה והקהילה.

 

התלמידים יכירו וילמדו את "השואה" דרך עיניהם האישיות ודרך עיניהם של ניצולי שואה החיים בעירנו.

ההכרות עם ניצולי שואה, שהקימו משפחות בארץ והיוו בסיס איתן להמשכיות של עם ישראל בארצו תהייה החוויה המרכזית בקשר שבין הילדים למדינתם ובין הילדים לעבר ההיסטורי המהווה בסיס קיומי לעתיד.

 

במסגרת זו תהיה השכבה אחראית להכנת מסכת יום השואה העירונית החל מכתיבת החומר וכלה בהעמדת המסכת. כמו כן, תצפה השכבה  בסרט "רשימת שינדלר" ותיפגש עם השחקן עזרא דגן, תבקר ב"יד ושם" בירושלים וכן תחל בהכנה לקראת מסע פולין.

 

הכנה לשרות משמעותי בצה"ל

 

מטרת התוכנית להכין את תלמידי יא' לקראת שרותם הצבאי, להפיג חרדות מפני הבלתי ידוע ולטפח את הזהות החיובית לגיוס באמצעות הכנה נפשית ומוסרית.

במסגרת שיעורי החינוך יתקיימו שיעורים ע"י המדני"ת והמחנכות בנושאים:

*  הכנה לצו ראשון.

*  מחויבות לשירות.

*  ערך הרעות.

*   הכרות עם ערכי צה"ל ועוד.

 

כמו כן, ייפגשו התלמידים עם נכה המתנדב לצבא, יעברו סדנא של סגני אלופים לקראת שירות, ייצאו לשבוע גדנע אימונים וייפגשו עם חיילים קרביים למורשת קרב. 

 

לחץ חברתי – נהיגה אלכוהול וסמים

 

מתוך מודעות להתחלת הנהיגה אצל הנוער בגיל זה נערך ביה"ס לתת מענה בכמה רמות ומישורים. יתקיימו פעילויות שונות העוסקות בהשפעת האלכוהול על האדם  בכלל ובנהיגה בפרט.

במסגרת תוכנית זו נעורר מודעות אישית של התלמיד לסכנות הטמונות בשימוש בסמים ובשתיית אלכוהול על ידי הקניית מידע רלוונטי כבסיס לגיבוש עמדות וקבלת החלטות באמצעות רכישת

כישורים להתמודדות עם דילמות, רכישת כלים לאסרטיביות, עמידה בלחץ קבוצתי והתמודדות

עם הפיתוי.

התלמידים יקבלו מידע בנושאים: אלכוהול, סבילות לאלכוהול, תלות נפשית וגופנית

באלכוהול וסכנות ונזקים לטווח קצר וארוך.

במסגרת התוכנית יבקרו התלמידים בבית המשפט וישתתפו בסדנאות בנושא אלכוהול

ונהיגה.

 

חינוך לזוגיות

 

מטרת שיעורי החינוך בנושא הינה לבנות אצל התלמידים מודעות לנושא הזוגיות הטובה ולחשוף אותם לסימני אזהרה לגבי קשרים שליליים.

 

 

תרומה לקהילה

 

      שכבה יא' תמשיך את תוכנית ההתנדבות במסגרת המחויבות האישית.

בנוסף במסגרת נושא השואה הנלמד בהרחבה בשנה זו, יעסקו תלמידי השכבה בתיעוד  השואה. התלמידים יתוודעו לניצולי שואה החיים בעירנו, יכירו את סיפורם האישי ויתעדו אותו

באופנים שונים כבסיפור, מצגת, סרט, יצירת אומנות וכו'.

עבודות אלה תוצגנה  בתערוכה שתתקיים בבית הספר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.

בנוסף ישתתפו תלמידי השכבה בהכנת הטכס העירוני ליום הזיכרון לשואה ולגבורה החל מהבאת החומר ועיבודו וכלה בהצגתו.

 

 

 

לו"ז פעילות שכבה יא'

 

ספטמבר

 

01.09.08

טכס פתיחת שנת הלימודים

09.09.08

אסיפת הורים

אוקטובר

 

28.10.08

יום הזיכרון לרחבעם זאבי  ז"ל

נובמבר

 

2-5.11.08

סיור בבית משפט בנושא אלכוהול ונהיגה

4.11.08

כיתה מדעית יריד מדעים בר-אילן

10-11.11.08

יום הזיכרון ל "יצחק רבין"  ז"ל

16-20.11.08

סדנא לקראת שירות בצה"ל

25.11.08 

ערב  הורים

26-27.11.08

מסע שנתי – הערבה

11.08

בחירות למועצת תלמידים

דצמבר

 

02-03.12.08

 או 21-22.12.08

סיפורו של יהונתן (הכנה לצה"ל)

07-11.12.08

שבוע גדנ"ע

14-17.12.08

מופע זמר

ינואר

 

18-22.01.09

'שבוע הדממה" - הצגה  "ילדים חורגים לאלוהים"

25-29.01.09

סרט -"רשימת שינדלר"  ומפגש עם השחקן עזרא דגן

26.01.09

הרצאת  הורים וילדים  בנושא בריאות אחה"צ  באשכול הפיס

פברואר

 

03.02.09

ערב הורים מחצית א'

15-19.2.09

סיור בירושלים – מוזיאון "יד ושם"

18.2.09

ערב בריאות הורים וילדים אחה"צ באשכול הפיס-שבוע  הבריאות

22-26.02.09

הפקה בית ספרית

מרץ

 

5-6.03.09

הצגה "מועדון הקופים הירוקים"

08.03.09

הפנינג פורים

22-26.03.09

מופע "חולית"

24.03.09

ערב הורים

אפריל

 

20.04.09

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה  - טכס

21.4.09

יום הזיכרון לשואה ולגבורה –סדנאות הכנה לפולין

21-24.04.09

מרכז למידה מ"שואה לתקומה"

22.04.09

הרצאה בנושא בריאות הורים וילדים אחה"צ באשכול הפיס

27.04.09

ערב יום הזיכרון  לחללי מערכות ישראל - טכס

28.04.09

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –פעילות וטכס

מאי          

 

19-21.05.09 או

24-27.05.09

מסיבת סיום  יב' – צפייה בחזרה גנראלית

יוני

 

02.06.09

קברט ספרותי באשכול הפיס – הורים וילדים

17.06.09

ערב מצוינות

18.06.09

ערב  הורים

19.06.09

טכס סיום שכבתי וחלוקת תעודות  

 

שכבה יב'

 

בשנת הלימודים הנוכחית בחרנו להתמקד במספר נושאים עיקריים, שיהוו המשך ישיר לפעילויות שהתקיימו בשנה שעברה בשכבה יא'.

 

נשים דגש על נושאים הקרובים לליבם של התלמידים ועל תרומה לקהילה כערך משמעותי.

 

 

 הכנה לשירות משמעותי בצה"ל

 

בתוכנית הכנה לשירות משמעותי בצה"ל נתמקד בפיתוח מוטיבציה לשירות הצבאי, הקטנת חרדות והגברת כושר ההתמודדות עם הבעיות העולות במהלך השירות.

כמו כן, נכיר את החילות השונים הקיימים בצה"ל, תהליך הגיוס ומבנה צה"ל.

 

התוכנית משלבת פעילות מחנכים וכוחות צה"ל שונים.

במסגרת זאת נשלב:

 

1.   יום חילות - המפגיש את התלמידים עם החילות השונים ועוזר להם לבחור

      את מקומם בצבא.

 

2.   מפגש עם מפקד הנדסה קרבית - על שירות משמעותי בצה"ל.

 

3.   מפגש עם צוערים  מבה"ד 1 על חשיבות השירות בצה"ל .

 

4.   "סיפורו של יונתן" - לוחם קרב שנפצע במהלך שירותו הצבאי.

 

5.   מפגש עם חיילי גבעתי - סיפורי קרב.

 

6.  צפייה בסרט על רועי קליין  ז"ל - לוחם שנפל במלחמת  לבנון השנייה.

 

7.  יום בעקבות לוחמים –אביגדור קהלני.

 

 

אורח חיים בריא

 

 

לקיים אורח חיים בריא משמעותו לאמץ התנהגויות התורמות לבריאותנו ולהפוך אותן

לדרך חיים.

שמירה על אורח חיים בריא תורמת לשלמות הגופנית, הנפשית והרוחנית ומונעת

התפתחות מחלות.

 

תזונה נכונה, פעילות גופנית ודרכים להתמודדות עם מצבי לחץ הן כמה דוגמאות

להתנהגויות שכדאי להופכן להרגלים.

 

במסגרת נושא זה יפגשו התלמידים עם  מרצים בתחומים שונים מביה"ס ומחוצה לו

וזאת על מנת לבסס אצלם את המודעות לאורח חיים תקין ובריא.

 

 

       תרומה לקהילה

        

       שכבה יב' תחל השנה בפרויקט התנדבות במסגרת "לאורו נלך".

       ההתנדבות מבוצעת ע"י תלמידי השמינית הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם

       ועסוקים רוב הזמן בלקחת ולקבל, ולמרות העומס הלימודי מוצאים זמן לפתוח צוהר לעולם של נתינה, לאחר ולשונה, ויוצאים ומתנדבים באופן קבוע מידי שבוע  במסגרת שעות הלימוד. ההתנדבות נעשית בעירות פיתוח ו/או בשכונות מצוקה.

 פעילות זו מכוונת את הנוער לקחת אחריות על  הנעשה במדינה, תוך עשייה בשטח, במקום בו צריכים אותם באמת, ומאפשרת להם להכיר מקרוב את הבעיות והמצוקות איתן מתמודדים אנשים בשכבות האוכלוסייה השונות, וזאת לקראת השתלבותם בחברה בישראל כאזרחים תורמים ונותנים לעמם ולאחרים.          

     פעילות נוספת של תרומה לקהילה הינה אימוץ יחידה צבאית .      

 

 

לו"ז פעילות שכבה יב'

 

ספטמבר

 

1.9.08

טכס פתיחת שנת הלימודים

09.09.08

אסיפת הורים

16.9 או 24.9 או 6.10

יום חילות בתל-השומר

אוקטובר

 

22-29.10.08

משלחת פולין

28.10.08

יום הזיכרון לרחבעם  זאבי ז"ל

נובמבר

 

4.11.08

כיתה מדעית –יריד בבר אילן

06.11.08

יום בעקבות לוחמים עם אביגדור קהלני

10.11.08

טכס יום הזיכרון ל"יצחק רבין" ז"ל

11/08

בחירות למועצת תלמידים

דצמבר

 

02-03.12.08

או  .21-22.12.08

סיפורו של יונתן-מפגש עם נכה המשרת בצה"ל

3.12.08

יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל

14-17.12.08

מופע זמר

30-31.12.08

מפגש צוערי בה"ד 1

ינואר

 

18-22.1.09

'שבוע הדממה" –הצגה  "ילדים חורגים לאלוהים"

26.1.09

הרצאת הורים וילדים בנושא בריאות אחה"צ באשכול הפיס

פברואר

 

3.2.09

ערב הורים מחצית א'

04-05.02.09

מסע -  "ארץ גולן וחרמונים"

12.02.09

יום הג"א ארצי

18.2.09

ערב בריאות הורים וילדים אחה"צ באשכול הפיס-שבוע הבריאות

22-26.02.09

הפקה בית ספרית

מרץ

 

04-05.03.09

הצגה "מועדון הקופים הירוקים"

08.03.09

הפנינג פורים

22-26.03.09

מופע מחול- להקת "חולית"

24.03.09

ערב הורים

אפריל

 

20.04.09

ערב  יום הזיכרון לשואה ולגבורה -טכס

21.4.09

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

21-24.04.09

מרכז למידה - "משואה לתקומה"

27.4.09

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –טכס

28.4.09

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –טכס,מפגש עם חיילי גבעתי וסרט על רועי קליין ז"ל

מאי

 

19-21.5 או 24-27.5.09

מסיבת סיום יב'  -צפייה בחזרה גנראלית

יוני

 

2.6.09

קברט ספרותי  הורים וילדים אחה"צ באשכול הפיס

17.06.09

ערב מצוינות

18.06.09

ערב הורים

 

 

מועצת תלמידים

 

קיומה של מועצת התלמידים בביה"ס מושתת על הרציונל כי בהיותנו חברה דמוקרטית, העשייה החינוכית היא ראי החברה הסובבת אותנו, כיוון שאנו עתידים להוביל את הנוער לשמירת ערכי היסוד של המשטר הדמוקרטי. הפעילות במועצת התלמידים מסייעת לבני הנוער להתנסות בחיי אזרחות פעילה בחברה דמוקרטית.

מחובתו של המוסד החינוכי ליצור תנאים בהם יהיו התלמידים שותפים בתהליך החינוכי. מועצת התלמידים תהווה צינור אשר יגשר בין המורים, התלמידים,  ההורים והקהילה הסובבת ותכשיר את הקרקע למעורבות ושותפות של התלמיד. פעילות המועצה מושתתת על עקרונות יסוד כבוד הדדי, אחריות, מעורבות וייצוגיות.

בכל שכבה תתקיים מועצת שכבה ומתוכה יבחרו נציגים למועצת תלמידים בית ספרית.

מועצת התלמידים תפעל במספר תחומים:

 

§        השתתפות בתכנון פעילות התנדבות בבית הספר ובקהילה וביצוען כגון סיוע לאוכלוסיות נזקקות, אימוץ יחידה צבאית ואיסוף תרומות למענה, שיפור איכות הסביבה הבית ספרית והמקומית, מפגשים עם מחלקת ילדים בבית החולים סורוקה ועוד.

§        השתתפות בפרויקטים חינוכיים העולים על סדר היום כגון בעיות שימוש בסמים, מניעת תאונות דרכים, הירידה במוטיבציה לשירות בצבא וכו'.

§        השתתפות בתחום הניהולי של ביה"ס כגון ייצוג צרכי התלמידים בפני הנהלת ביה"ס, השתתפות בועדות הקשורות לתקנון בית הספר ודרכי אכיפתו, פעילות עם הורים ועוד.

 

 

עיתון בית הספר

 

כחלק מתוכנית המעורבות של ביה"ס תקום בביה"ס קבוצת תלמידים שתהווה את מערכת עיתון מקיף ו'. התלמידים יבקרו במערכת עיתון מוכרת וילמדו את תהליך הפקת העיתון, יקבלו תפקידים בתהליך ההפקה ויוציאו לאור שני עיתונים במהלך השנה.

 

 

מובילי תרבות

 

אמנות במיטבה מעוררת אותנו להתבונן בעצמנו ולבדוק את התנהגותנו. האמנות מחנכת את התלמיד לפלורליזם תרבותי, שהינו תנאי לקיום יחד של בני תרבויות שונות, מתוך יחס של סובלנות הדדית,  והוא מושג ע"י חשיפה מודעת ומכוונת של בן תרבות אחת לתרבות אחרת: המזרחי למערבי, החילוני לדתי, היהודי לערבי וכן הלאה.

מטרת התוכנית שבה תוקם קבוצת תלמידים מכל שכבות ביה"ס שיחשפו למופעים שונים בתחומי התיאטרון, מחול, קולנוע, אמנות פלסטית ומוסיקה, היא לצייד את התלמיד בכלים שיאפשרו לו לזהות ולפענח תכנים אמנותיים אסטטיים ובהמשך להשתייך לקבוצה שתיקח חלק בבחירת תוכנית סל התרבות לביה"ס.


 

פרויקט "גשר חי"

 

בית ספרינו משתתף בפרויקט ייחודי – פרויקט "גשר חי" המשותף לנו ולקהילה היהודית במונטריאול. את הפרויקט מלווה הסוכנות היהודית ומטרתו להעמיק את הקשר עם היהודים בתפוצות ולקרב בין קהילות ובני נוער בארץ ובעיר התאומה לבאר-שבע –מונטריאול שבקנדה.

 

במסגרת זו תוקם קבוצת נאמני "גשר חי" מקרב תלמידים משכבות ט'-יב'. "נאמני גשר חי" יעמדו בבסיס הפרויקט ויעמיקו ידיעותיהם והבנתם בנושא הזהות היהודית וחשיבות יצירת הקשר בינינו לבין יהודי התפוצות. התלמידים יכינו יחד עיתון משותף, יפתחו קשר חי ורציף עם התלמידים בקנדה, יפעילו את "יום קנדה" בבית הספר, יעבירו שיעורי חינוך בנושא ויטפחו ויעדכנו את לוח הקיר בנושא "גשר חי" בביה"ס.

 

הפרויקט יקיף  את רוב תלמידי בית הספר עפ"י תחומי עניין רלוונטיים:

 

שכבה ז':     נושא מרכז - חגים ומועדים

                      משלוח אגרות ברכה לקראת כל חג ומועד בשפה האנגלית והעברית.

                      שיתוף פעולה בביצוע שלוש עשרה משימות משותפות בנושא בת/בר המצווה.

                      במסגרת פרויקט "שורשים", תלמידי בית הספר יביאו חנוכיות מבית אבא, כשסיפורי   החנוכיות  ותמונותיהן יוצגו בחוברת .

                      פרויקט עידוד קריאה - קריאה משותפת של אותם הספרים תוך כדי החלפת רשמים של יומני הקריאה.

 

שכבה ח':    נושא מרכז - אני ועירי

                     למידה מובנית והכנת עבודה מסכמת בקרב תלמידינו על אתרים ישנים וחדשים בעיר באר-שבע ובמקביל בקרב תלמידי הקהילה היהודית במונטריאול על העיר מונטריאול ולבסוף הכנת חוברת משותפת.

                      פרויקט עידוד קריאה – קריאה משותפת של אותם הספרים תוך כדי החלפת רשמים של יומני הקריאה.

 

שכבה ט':    נושא מרכז - מפגש סופר וספר

                     קריאת ספריה של הסופרת דורית אורגד וחילופי רשמים לקראת פעילות השיא  -"וידאו קונפרנס" משותף בין תלמידי בית הספר מקיף ו' לתלמידי ביה"ס סן-לורן בשיתוף צוות המורים והסופרת.

 

שכבה י':     נושא מרכז -  זהות אישית, דמוקרטיה ואזרחות במסגרת תכנית הלימודים

 באזרחות ובאנגלית. 

                     תתקיים למידה הדדית:

באנגלית – כתיבה אישית בנושא הזהות היהודית והקשר עם התפוצות.

באזרחות – אני אזרח בחברה דמוקרטית –במדינת ישראל ובמקביל בקנדה  ע"י הקהילה היהודית .

                     בנוסף תיעוד סיפורי מלחמה וגבורה של בני המשפחה ע"י תלמידי מקיף ו' וע"י תלמידי בית ספר "הרצליה סן לורן"-מונטריאול תוך כדי תכתובת בין אישית.

 

 

שכבה יא:    נושא מרכז - עדות ניצולי שואה - כאן ושם.

                     התלמידים יתעדו בכל דרך אפשרית ניצולי שואה. העבודות תוצגנה בתערוכה ביום השואה וכן תשלחנה לביה"ס במונטריאול.

 

 

לבית ספרינו מיזם ייחודי של אתר אינטרנט גדול ומפואר ובו מידע על הפרויקט, השותפים לו, תמונות ועדכונים, תכתובת אישית ענפה ומידע רב בנושא.

גם השנה תצא משלחת של תלמידים ומורים לביקור בקהילת מונטריאול כחלק מחיזוק הקשר עם הקהילה היהודית במונטריאול.

 

 

כנס שלום הילד

 

כנס שלום הילד מתקיים  באוניברסיטת בן גוריון ולו שותפים בכירי האקדמיה, בכירים ברשויות המקומיות בנגב, אנשי חינוך, רווחה, אנשי עסקים ותלמידים.

מטרת הכנס היא לאפשר דיאלוג מפרה בין כל המשתתפים ולקדם הסכמות בנוגע למדיניות הרצויה לקידום שלומם וזכויותיהם של כל הילדים בישראל.

במהלך הכנס משתתפים התלמידים באופן פעיל בכל הדיונים ומגבשים עם המבוגרים  מסמך עמדה בנושאים הקשורים למעמדם, זכויותיהם וחובותיהם.

השתתפות תלמידינו בכנס זה הינה מסורת הבאה לחזק את האני המאמין של ביה"ס הקורא למעורבות בני הנוער בקהילה. 

 

 

יזמים צעירים

 

מטרת התוכנית לחשוף את התלמידים לעולם העסקים ולאפשר להם למידה של מושגים וכלים מתוך חוויה והתנסות אמיתית.

 התלמידים הפעילים בתוכנית נבחרים בקפידה מבין כלל תלמדי השכבה והם מלווים בהנחיית

חברת "מכתשים" ובתמיכתה.

 

 

רב-שיח במעגלי שייכות - מורים ותלמידים

 

ביה"ס יקיים מסגרות הדברות, רבי שיח במעגלים, החל מההנהלה ועד התלמידים.

מטרות מעגלי השיח הינן העמקת ההיכרות, שיפור תהליכי התקשורת והגברת תחושת

 השייכות.

 

התוכנית תופעל בשני מעגלים כשהמורים המקצועיים יחולקו לקבוצות של 6-9 

מורים למפגש של אחת לחודש   עם הנהלת ביה"ס,  והמחנכים יחלקו את כיתותיהם לקבוצות של

 4-5 תלמידים  שהמחנך יפגוש לסירוגין לשעה שבועית קבועה –בשעת "שיח" המשובצת במערכת השעות של  המחנך.

 

 

אתר האינטרנט של המקיף

 

גם השנה ימשיך אתר ביה"ס לפעול. האתר קצר הצלחה והוא מכיל את ידיעון בית הספר ותמונות  מהאירועים הרבים של בית הספר. האתר כולל:

·        קישורים לאתרים מועילים לנוער.

·        פורום לכל שכבה בביה"ס, בו ניתן לקבל מידע שוטף ולתקשר עם הצוות החינוכי של ביה"ס.

·        ערוץ טלוויזיה אינטרנטי לאירועי ביה"ס.

·        פורום מערכת – לקבלת שינויים והודעות מהמערכת.

 

לאתר יתווספו חלקים פדגוגיים. מורים ישאירו באתר הבית הספר חומרי לימוד, תרגילים, ביבליוגרפיות, חומרי עזר ועוד, על מנת  לאפשר למידה מרחוק והעשרה מהבית לחומרים נוספים שלא כלולים במהלך השיעורים בכיתה.

האתר ימשיך ויתעדכן וכמובן יקושר לאתרים של השנים תשס"ג-תשס"ח, כך שנוכל לצפות גם במה שהתרחש בשנים קודמות.

 

 

הפקות  בית סיפריות -קהילתיות

 

בית הספר מאמין כי לכל תלמיד כישורים ותפקידינו לאפשר לכל אחד "במה" לביטוי כישוריו וכישרונותיו. אנו נעלה השנה מספר הפקות:

 

§        מופע זמר, בין התאריכים 14-17.12.08

באחריות שחר ימפולסקי.

 

§        שבוע הדממה,  בין התאריכים  18-22.1.09

מטרתו של "שבוע הדממה" המתקיים בבית הספר הינו שילוב תלמידים לקויי שמיעה עם תלמידים שומעים. במשך השבוע יתקיימו פעילויות משותפות  במרכזי  למידה וכן ייצפו  תלמידי ביה"ס  בהצגה "ילדים חורגים לאלוהים" .

 באחריות פנינה לוי, רכזת לק"ש.

 

§        הפקה שנתי, בין התאריכים  22-26.2.09

      בימוי דן ענבר.

 

§        להקת "חולית" בהפקת ענק בין התאריכים  23-26.3.09

להקת "חולית" הינה להקה שנוסדה בשנת 1977 בידי הגב' עדינה מרגלית ולאה גולדשטיין ופועלת 27 שנים. החומר הכוריאוגרפי נע מריקודים אתניים ופולקלור עד למחול מודרני עכשווי.

גישת הצוות היא לחנך את הרקדנים בתהליך העבודה לאחריות, התפשרות וחיים בקבוצה, הכרות עם  המורשת ואהבת ארץ. "חולית" הופיעה בפסטיבלים רבים בארץ ובחו"ל וזכתה בפרסים שונים במהלך השנים. במשך שנות קיומה הלהקה שיתפה פעולה עם גורמים שונים  וביניהם האופרה הקלה של הנגב, להקות מחול של בתי ספר אחרים ועוד.

השנה נעלה מופע ענק בניהולו של מר אלירן מיכאלי,  הכוריאוגרף של להקת "חולית" .

 

§        מסכת יום השואה, בתאריך 19.4.09

המסכת נכתבת, מעובדת ומועלת על ידי תלמידי שכבה יא' כחלק מתוכנית לימודי השואה בשנה זו, אשר בשיאה יוצאים התלמידים למשלחת לפולין. המסכת מועלית בפני תלמידי ביה"ס ומדליקי המשואה בטקס הינם ניצולי שואה בני משפחות תלמידינו.

באחריות נורית עזרא, מרכזת שכבה יא'.

 

§        טקס יום הזיכרון, בתאריכים  27-28.4.09

תלמידי שכבה י' מעלים מסכת לזכרם של בוגרי ביה"ס שנפלו במערכות ישראל ולזכר כל הנופלים. לטכס מוזמנות מדי שנה משפחות הנופלים במטרה לשמר את הקשר עם ביה"ס ולהמשיך להוות עבורן כתובת ובית בכל עניין.

באחריות דוד גרינברג, מרכז שכבה י'.

 

§        טכס בר/בת מצווה בתאריך  14.5.09 .

השנה יתקיים סיור בר/בת מצווה עירוני בירושלים ובסיומו טכס בלטרון.

טכס נוסף יתקיים השנה בתאריך 1.6.09 בבית הספר ו"ירושלים שלי".

באחריות לילי גרימן, רכזת שכבה ז'.

 

§        טכס יב' – מסיבת סיום יב'. בין התאריכים  19-21.5.09 או 25-27.5.09 

באחריות חלי כהן, רכזת שכבה יב'.

 

 

ספורט

 

 

כחלק מן הרציונאל הבית ספרי הדוגל במתן "במה" לכל אחד בכל תחום מעודד בית הספר גם את תחום הספורט בכלל ואת ההשתתפות בנבחרות ובחוגי בית הספר בפרט.

 לקראת שנת הלימודים תשס"ט הבאה עלינו לטובה נציג את תוכנית הפעילות הבית ספרית לשנה זו:

 

מ ט ר ו ת :

 

1.    השתתפות כל התלמידים באופן שוטף וקבוע בשיעורי החנ"ג (למעט תלמידים

       בעלי פטור רפואי).

 

2.    הכללת מגוון רחב של מקצועות הספורט: 

·        כושר גופני כללי.

·         כדורסל.

·        כדורגל.

·        כדורעף.

·        כדוריד.

·        משחקי נופש.

·        אתלטיקה קלה.

·        אירובי, טיפוח היציבה וריקודי עם לבנות.   

 

      הקניית ידע תיאורטי בנושאים של בריאות הגוף, תזונה, מערכות הגוף ותפקודם

      בזמן מאמץ.

 

3.  הפעלה של הפסקה פעילה 2-3 ימים בשבוע משך כל השנה בתחומים הבאים:   

 

·        ליגת קטרגל  - כיתות ז  ח' בנים.

·        ליגת כדורסל – כיתות ט' י' בנים.

·        ריקודי עם ועמים – כל הכיתות.

 

  - יום רכיבת אופניים למרחק של כ- 20 ק"מ לכל בית הספר.

 

5.        ימי ספורט טבלאי היתולי לכיתות :    ז' ח'.

                                                                     ו- ט' י'.

 

6.   השתתפות ביה"ס במפעלים חיצוניים של:

 

      א.   מרוץ שדה לכיתות ז' ח' בנים + בנות.

      ב.    מרוץ שדה לכיתות ט'  י'  יא' בנים.

      ג.    קטרגל בנים כיתות ט'.

             כדורגל בנים כיתות י' – יב'.  

ג.      כדורגל בנים – אליפות בינלאומית I.S.F כיתות י' – יא'.

 

הצלחת המפעלים תלויה בסיוע של כל תלמידי ביה"ס הן ע"י השתתפות  באימונים ובתחרויות והן ע"י עידוד וחיזוק המשתתפים.

 

 

    מבנה טיולים ברצף השש שנתי

 

של"ח וידיעת הארץ

 

התוכנית החינוכית של תחום של"ח וידיעת הארץ נגזרת ממטרות המכוונות לחיזוק תחושת השייכות של בני הנוער לארצנו, תוך עידוד לגילוי מעורבות חברתית.

 

של"ח וידיעת הארץ הינו תחום המרכז את מכלול הפעולות החינוכיות המתקיימות בבית הספר בנושאי ידיעת הארץ והזיקה לארץ, למורשת העם ולמדינה. גישה זו מתבטאת בתוכנית החינוכית המחנכת לטיפוח הקשרים והמחויבויות של הנוער לסביבתם ולנוף מולדתם.

 

התוכנית מושתתת על תכנים לאומיים ציוניים ורואה בחיזוק הקשר בין העם לארצו ובין אדם  לחברו מטרה ראשונה במעלה.

 

תוכנית הלימודים היא רב שנתית ומתקיימת בשעות הלימודים  בשכבות ח' , ט', בסיורים, במסעות, במחנה לימודי, בפעולות יזומות בשיתוף עם צה"ל להכנה לקראת גיוס  ובדגש על פעילות ענפה של משצי"ם (מדריכי של"ח צעירים).

 

 

שכבה

איזור הטיול

שכבה ז'

גלבוע וגליל תחתון

שכבה ח'

סובב כנרת

שכבה ט'

גליל מערבי

שכבה י'

 

מדבר יהודה וירושלים

 

שכבה י"א

ערבה

שכבה י"ב

ארץ גולן וחרמונים


ג. מעורבות הורים וקהילה

 

מעורבות הורים יכולה לסייע בשיפור התקשורת בין הבית לבין בית הספר ויכולה להתבטא במעורבותם בלמידה המתרחשת בבית, במתן הזדמנויות להתנדבות  בבית הספר ובמעורבות במוקדים של קבלת החלטות בבית הספר ובקהילה.

במסגרת זו יתקיימו ערבי "קפה מאפה".

 

ערבי קפה מאפה

 

במהלך השנה יתקיימו ערבי "קפה – מאפה" הכוללים מורים, הורים ותלמידים בכל שכבות ביה"ס.

בערבים אלו יציגו התלמידים פרויקטים ייחודיים בהם הם שותפים בביה"ס בכלל ובשכבתם בפרט.

ערבים אלו שיתקיימו ב"אווירה אחרת", יובילו להגדלת מעגלי השותפים והמעורבים בעשייה הבית ספרית הענפה ויתנו לתלמידים במה לביטוי עשייתם ופועלם.

 

מעורבות הורים שכבה ז'

 

      במסגרת תוכנית בר/בת המצווה ובשיתוף פרויקט "יהלום" ייערכו מספר ערבים משותפים לתלמידי השכבה והוריהם. בערבים אלו "השם של האדם", "והגדת לבנך" ו"ירושלים שלי"

        ילמדו התלמידים והוריהם, טקסטים מהמקורות בנושא הנתינה, כשהבסיס הוא דיאלוג בין ההורה לילדו.

       

      שיא הפעילות יהיה בטכס בר/בת מצווה  וכן בערב הצגת  עבודות שורשים ומאכלי עדות תוך פעילות יצירתית חוויתית משותפת.  

 

      פעילות נוספת בשיתוף פרויקט "יהלום, הינה קמ"ל (קהילה משפחתית לומדת) שבה במספר  מפגשים לאורך השנה, תלמד  קבוצה נבחרת של תלמידים והוריהם טקסטים מהמקורות בנושא המעורבות בקהילה.

     

       מעורבות הורים שכבה ח'

 

 במסגרת התוכנית "ב"ש עירי" שתופעל בשכבה ח' יתקיים ערב לסכום התוכנית ובו תוצגנה עבודות נבחרות של תלמידים בנושא "ב"ש עירי" באופן יצירתי כמצגת, צילומים,סרטים, ספורים ועוד.

      בערב  " באר-שבע  עירי"  יציגו הורים היכולים לתרום בתחומי שירה, נגינה, סיפור ועוד את נושא כיבוש ב"ש והתפתחותה לאורך השנים.

      ערב זה יהווה סיכום לפרויקט מנוף ובו יספרו התלמידים על תרומתם לקהילה.

                

 

מעורבות הורים שכבה ט'

 

 

הורי השכבה  ישתתפו  במפגש עם פסיכולוגית ביה"ס בנושא תהליך קבלת החלטות לקראת ההסללה, ובהמשך יסבירו הורים בכיתות על התהליך המקצועי שעברו עד לבחירתם במקצוע.

 

 

 

       מעורבות הורים שכבה יב'

     

שכבה יב' תקיים ערב עם ההורים  בנושא מורשת קרב ובו ירצו הורים שהינם חלק מהמערכת  הצבאית, או הורים שנלחמו באחת ממלחמות ישראל, בפני תלמידי השכבה.

   

  ערב נוסף להורים ולתלמידים, לסיכום מסע פולין, יערך בסיום המסע ויכלול חוויות,

      תמונות ורשמים של החוזרים מפולין.

 

כמו כן ישתתפו ההורים עם התלמידים בערבי בריאות ב"אשכול הפיס".

 

 

"אשכול הפיס"

 

 

מדע וטכנולוגיה הם חלק מההשכלה הכללית הדרושה היום ותידרש עוד יותר בעתיד.

פיתוחה של תרבות והקניית השכלה רחבה לכל, מחייבים אותנו לזמן בפני התלמידים גם את תחומי האומנויות.

  

" אשכול הפיס " כחלק בלתי נפרד ממקיף ו, פועל ושוקד למען קידום המדעים בקרב תלמידי התיכון תוך טיפוח תלמיד חוקר והקניית מיומנויות עבודה לצד אבזור טכנולוגי מתקדם. אנו פועלים למען בניית מודלים של  למידה חוויתית, של תהליכי העצמה, הצלחת תלמידים וגאוות יחידה.  בעשייתנו היום יומית אנו מציעים מגוון  של פעילויות, החל מתוכניות לימוד ייחודיות, הפעלת ימי מוקד  והרצאות  וכלה במופעים והצגות ובכך מבטא המרכז את היותו מקור להעשרת הידע ולהרחבת הדעת ובמה לשיתוף ציבור המורים, אנשי האקדמיה, אנשי הפיקוח  ואנשי החינוך ברשות .

 

" אשכול הפיס "  הוא מבנה מטופח ומודרני הכולל  מעבדות משוכללות, סטודיו למחול, סטודיו לאומנות, אודיטוריום בו מועלות הצגות ומופעים וכן מבואה המשנה פניה לאורך השנה תודות לתערוכות המגוונות, חלקן פרי תוצר תלמידי בית הספר ואחרים של אומנים ידועי שם.

 

לצידם של הבוגרים, מעשירים את ידיעותיהם דרך קבע תלמידי בתי הספר היסודיים  והגנים עפ"י תוכנית המוצעת ע"י " אשכול  הפיס " ואלה מהווים חלק בלתי נפרד מנוף באי המרכז.

 

בשעות אחר הצהריים פועל המרכז למען הקהילה ומציע מגוון חוגים בתחומים שונים : מדעים, מחשבים, רובוטיקה,  אומנות, דמיון מודרך, דרמה, אנגלית מדוברת, קרטה, אירובי, קיקבוקס

וכו' .

המפעלים המתוכננים לשנת הלימודים תשס"ט:

                         

* ימי מוקד :

 

   אסטרונומיה (במסגרת יום  החלל הבינלאומי )                                                           26/5/09

   

    איכות הסביבה ( במסגרת יום איכות הסביבה הבינלאומי )                                       4/6/09

  

*  יום בזק                                                                                                                     טרם פורסם

 

* יום אינטרנט בטוח                                                                                                     טרם פורסם

 

·        שבוע הבריאות בראי המדע לתלמידי חטיבת הביניים והקהילה בשיתוף חברת כיוונים וכחלק

       מתוכנית שנתית  " בי"ס מוביל בריאות "                                             

 

     " שישי  בריא "                                                                  22/5/09,         6/3/09   ,  28/11/08

 

* נבחרת עירונית " עכבר הזהב "                                                                           לאורך השנה     

                                                                                                                                                     

* ימי שיא במדעים ליסודי                                                                                     לאורך השנה

 

* תחרות עירונית בתחום המדעים בין בתי הספר היסודיים                                 15-19/03/09

 

* הרצאות העשרה לתלמידי חטיבת הביניים :                                                                    

      

  בשעות הבוקר- תלמידי שכבה ט'   :                     11/5/09  ,  2/3/09    ,  5/1/09 , 24/11          

            

 בשעות אחה"צ – מכל רחבי העיר   ( שעה 17.00)   18/5/09 , 22/4/09 , 18/2/09  , 5/1/09        

                                                              

                                                                                                               1/12/08    , 3/11/08                                                  

 

 

* מדע לגן .                                                                                                        לאורך השנה .

 

.    ימי שיא -  " מדע לגן "                                                                   12/6/09  ,   11/2/09

 

* ערב קפה מדע "  -   במסגרת שבוע  המוח  הבינלאומי                               טרם פורסם .

 

* ערב קברט ספרותי - במסגרת שבוע הספר העברי .                                    2/6/09

* מחשב לכל בימי   ב' – ו – ד'  אחר הצהרים .                                               לאורך השנה

 

* תערוכות אומנים  :                                                                                                             

  

    " בסגנונות שונים "                                                                                            10/9/08

 

     " 60 שנה למדינה  "                                                                                         5/11/08

 

 

* חוגים :  רובוטיקה , מחול , מדעים , ציור וכו' .

 

 

לוח טקסים ופעילויות בית ספריות  

 

 

תאריך

ת ו כ ן

  אחריות

1.9.08

טכס פתיחת שנה"ל – חט"ע

שכבה יא'

2.9.08

טכס פתיחת שנה"ל – חט"ב

שכבה יא'

10.11.08

טכס לזכרו של יצחק  רבין ז"ל

שכבה ט'

14-17.12.08

מופע זמר

שחר ימפולסקי

 

ערב סיכום רשמי מסע פולין

משלחת פולין

18-22.1.09

"שבוע הדממה"- "ילדים חורגים לאלוהים"  

לק"ש

15-19.2.09

שבוע בריאות  באשכול הפיס

עליזה ונגרובסקי

22-26.2.09

הפקה שנתית

דן ענבר

8.3.09

הפנינג פורים

מועצת התלמידים

23-26.3.09

מופע מחול

לירן מיכאלי "חולית"

20.4.09

טכס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

שכבה יא'

27-28.4.09

טכס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

  שכבה י'

19-21.5.09 או

24-27.5.09

מופע סיום שכבה יב'

שכבה יב'

18.6.08

ערב מצוינות

שכבה ח'

19.6.09

טכסי סיום שכבתיים

ז' – יא'

 

 

תאריכים ופעילויות ביה"ס באשכול הפיס

 

תאריך

תוכן הפעילות

זמן

שכבה

31.8.08

חזרות לפתיחת שנה"ל

בוקר

ביה"ס

1.9.08

טכס פתיחת שנה"ל

בוקר

חט"ע

2.9.08

טכס פתיחת שנה"ל

בוקר

חט"ב

9.9.08

אסיפת הורים

ערב

ביה"ס

21-22.9.08

חגי תשרי

בוקר

שכבה ז'

3.11.08

הרצאה במדעים הורים ותלמידים

ערב

חט"ב

16-20.11.08

ימי מוקד והצגה מחויבות אישית

בוקר

שכבה י'

18.11.08

סדנא לקראת שירות

בוקר

שכבה יא'

24.11.08 או 26.11.08

הרצאה במדעים שתי כיתות

בוקר

שכבה ט'

28.11.08

שישי בריא

בוקר

שכבה ז'

1.12.08

הרצאה במדעים הורים ותלמידים

בוקר

חט"ב

2-3.12.08 או 21-22.12.08

סיפורו של יונתן

בוקר

שכבות יא'-יב'

7.12.08

חזרות לערב  " יהלום "

בוקר

שכבה ז'

8.12.08

ערב "יהלום" "השם שלי"

ערב

שכבה ז'

9-12.12.08

חזרות למופע זמר

בוקר וערב

ביה"ס

14-18.12.08

מופע זמר

בוקר וערב

ביה"ס

16.12.08

מופע זמר – ערב בכורה

ערב

ביה"ס

30-31.12.08

מפגש צוערים בה"ד 1

בוקר

שכבה יב'

30-31.12.08

מפגשי אומן

בוקר

שכבה י'

12.08

רשמי פולין

בוקר וערב

ביה"ס

4,5,7.1.09

פעילות בנושא תפילין

בוקר

שכבה ז'

5.1.09 או 7.1.09

הרצאה במדעים שתי כיתות

בוקר

שכבה ט'

14-16.1.09

חזרות  לשבוע הדממה

בוקר

ביה"ס

18-22.1.09

שבוע הדממה

בוקר וערב

ביה"ס

26.1.09

הרצאה בבריאות הורים ותלמידים

ערב

ביה"ס

27.1.09

רשימת שינדלר ומפגש עם עזרא דגן

בוקר

שכבה יא'

1-5.2.09

יום שיא בנושא סמים

בוקר

שכבה ט'

28-30.1.09

הכנת האשכול לימי חשיפה

בוקר

ביה"ס

1-5.2.09

ימי חשיפה כיתות ו'

בוקר

שכבה ו'

15.2.09

יום בריאות בנושא תזונה

בוקר

שכבה ז'

16.2.09

יום בריאות-רפואה אלטרנטיבית

בוקר

שכבה י'

17.2.09

יום בריאות-ספורט ובריאות הנפש

בוקר

שכבה ח'

18.2.09

ערב שיא שבוע הבריאות

ערב

ביה"ס

19.2.09

יום בריאות בנושא המין

בוקר

שכבה ט'

 

חזרות להפקה שנתית

 

ביה"ס

22-26.2.09

הפקה שנתית

בוקר וערב

ביה"ס

2.3.09 או 4.3.09

הרצאה במדעים שתי כיתות

בוקר

שכבה ט'

1-2.3.09

הכנת האשכול לימים פתוחים

בוקר

ביה"ס

3.3.09

ימים פתוחים

בוקר

שכבה י'

5.3.09

ימים פתוחים

בוקר וערב

שכבה ט'

6.3.09

שישי בריא

בוקר

שכבה ח'

15-16.3.09

ערב "יהלום" "והגדת לבנך"

בוקר וערב

שכבה ז'

17-27.3.09

מופע מחול "חולית"

בוקר וערב

ביה"ס

25.3.09

ערב בכורה "חולית"

ערב

ביה"ס

21.4.09

סדנאות הכנה לפולין

בוקר

שכבה יא'

21-26.4.09

מרכז למידה "משואה לתקומה"

בוקר

ביה"ס

22.4.09

הרצאה בבריאות הורים ותלמידים

ערב

ביה"ס

28.4.09

פעילות ליום הזיכרון

בוקר

שכבה יב'

11.5.09

הרצאה במדעים שתי כיתות

בוקר

שכבה ט'

16-17.5.09

ערב סיכום ב"ש עירי

בוקר ערב

שכבה ח'

18.5.09

הרצאה במדעים הורים ותלמידים

ערב

חט"ב

19-21.5.09 או 25-27.5.09

מסיבת סיום יב'

בוקר וערב

שכבה יב'

26.5.09

יום החלל הבינלאומי

בוקר

שכבה ז'

1.6.09

ערב "יהלום" "וירושלים שלי"

ערב

שכבה ז'

2.6.09

ערב קברט ספרותי הורים ותלמידים

ערב

ביה"ס

4.6.09

יום איכות הסביבה

בוקר

שכבה ח'

17.6.09

ערב מצוינות

ערב

ביה"ס

18.6.09

מועצה פדגוגית סכום

צהריים

מורים

19.6.09

טכסי סיום שכבתיים

בוקר

ביה"ס

 

 

לוח צלצולים

 

 

 

 

שעור ראשון                           9:00  - 8:15

 

שעור שני                               9:45 - 9:00 

 

 

הפסקה 5 דקות                     9:50 - 9:45

 

 

שעור שלישי                         10:35 - 9:50

 

 

הפסקה גדולה 25 דקות       11:00 - 10:35

 

 

שעור רביעי                          11:45 - 11:00

 

 

הפסקה 5 דקות                    11:50 - 11:45

 

 

שעור חמישי                        12:35  - 11:50

 

 

הפסקה 5 דקות                    12:40 - 12:35

 

 

שעור שישי                          13:25 - 12:40

 

 

הפסקה 10 דקות                  13:35 - 13:25

 

 

שעור שביעי                         14:20 - 13:35

 

 

הפסקה 5 דקות                   14:20 - 14:25

 

 

שעור שמיני                        14:25- 15:10

 

לוח חופשות לשנת הלימודים  תשס"ט

 

פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל יסודיים, בכיתות י"ג- י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום שני, א' באלול התשס"ח, 1 בספטמבר 2008.

 

ראש השנה:         ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שני, שלישי ורביעי, כ"ט באלול התשס"ח

                              עד ב' בתשרי התשס"ט, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר 2008. הלימודים  יתחדשו

                              ביום חמישי, ג' בתשרי התשס"ט, 2 באוקטובר 2008, בשעה הראשונה לפי

                              מערכת השעות הקבועה.

 

יום הכיפורים:    ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים רביעי וחמישי, ט'-י' בתשרי התשס"ט,

                            9-8 באוקטובר 2008. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"א בתשרי התשס"ט,

                            10 באוקטובר 2008, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

 

סוכות:                ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שני, י"ד בתשרי  התשס"ט, 13 באוקטובר 2008 , עד יום רביעי,  כ"ג בתשרי התשס"ט, 22 באוקטובר 2008. הלימודים יתחדשו

                            ביום חמישי, כ"ד בתשרי התשס"ט, 23 באוקטובר 2008, בשעה הראשונה

                            לפי מערכת השעות הקבועה.

 

חנוכה:                מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשס"ט, 23 בדצמבר 2008, עד יום שני, ב'

                           בטבת התשס"ט, 29 בדצמבר 2008, הלימודים יתחדשו ביום שלישי,

                           ג' בטבת התשס"ט, 30 בדצמבר 2008, בשעה הראשונה לפי מערכת

                           השעות הקבועה.

 

ט"ו בשבט:         יום שני, ט"ו בשבט התשס"ט, 9 בפברואר 2009. ט"ו בשבט הוא יום נטיעות

                           או טיולים. אם אין אפשרות לערוך נטיעות או טיולים בגלל מזג האוויר,

                          יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים לשיחות ולפעילויות חינוכיות

                           הקשורות לט"ו בשבט.                                

 

פורים:              הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג-ט"ו באדר התשס"ט, 11-9 במרס 2009.

                          הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשס"ט, 12 במרס 2009,

                          בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.   

                          

פסח:                  מיום שלישי, ו' בניסן התשס"ט, 31 במרס 2009, עד יום חמישי, כ"ב

                          בניסן התשס"ט, 16 באפריל 2009 (אסרו חג). הלימודים יתחדשו ביום

                          שישי, כ"ג בניסן התשס"ט, 17 באפריל 2009, בשעה הראשונה לפי

                          מערכת השעות הקבועה. 

 

יום העצמאות:  יום רביעי, ה' באייר התשס"ט, 29 באפריל 2009. הלימודים יתחדשו ביום

                          חמישי, ו' באייר התשס"ט, 30 באפריל 2009, בשעה הראשונה לפי מערכת

                          השעות הקבועה.

 

ל"ג בעומר:         יום שלישי, י"ח באייר התשס"ט, 12 במאי 2009. הלימודים יתחדשו ביום

                          רביעי, י"ט באייר התשס"ט, 13 במאי 2009, בשעה הראשונה לפי מערכת

                          השעות הקבועה.                  

 

חג השבועות:     הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התשס"ט, 28-30 במאי 2009.

                          הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התשס"ט, 31 במאי 2009,

                          בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.