החזון :התמחות בקידום יכולות התלמיד
מטרת העל של בית הספר היא להביא לידי כך שכלל התלמידים יסיימו את לימודיהם תוך מימוש הפוטנציאל האישי וזאת כדי לאפשר מוביליות, ערכיות ושייכות חברתית בעתיד.

מטרה זו תושג תוך התמקדות בשלושה תחומים עיקריים
· צמצום פערים והתמקדות בהשגת בגרות איכותית.
· רכישת כלים להתנהגות חברתית.
· יצירת תנאים ועידוד למעורבות ותרומה לקהילה.

מטרות
· העלאת הישגי התלמידים ושיפור איכות תעודת הבגרות.
· טיפוח ערכים וכישורי חיים ליצירת אקלים מיטבי תוך יצירת תנאים למעורבות חברתית קהילתית וחיזוק הקשר עם מורשת העם ויהדות התפוצות.
· טיפוח מצוינות וקידום לימודי בתחומי המדעים, אומנויות התיאטרון, העיצוב והקולנוע.
· איתור ואבחון תלמידים מתקשים, בניית מסגרות לימודיות מתאימות, שילוב תלמידים בעלי לקות שמיעה וקידום אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים במסגרת הרגילה.
· טיפוח כוח ההוראה המקצועי וקידום מעמד המורה באמצעות הקמת צוות מוביל – צוותי שיפור.

עקרונות מנחים
· כל אחד יכול להצליח.
· לא מוותרים על אף אחד ולא מוותרים אף לא לאחד.
· חינוך ערכי לצד הישגים לימודיים.
· יצירת תנאים לשיח בין כל באי בית הספר.
· מתן הזדמנות לביטוי עצמי במגוון תחומי האומנויות .

תוכניות לצמצום פערים
א. מיפויים דינאמיים – כיתתי ומקצועי:
בית הספר מאמין בצורך לערוך מיפויים כיתתיים לפי המקצועות השונים ארבע פעמים בשנה, ככלי למעקב אחר ההתקדמות והשינויים בנוגע ללמידה ולהישגי התלמידים.
מיפוי מקצועי יאפשר מעקב אחר עבודת המורים בכתות ובקבוצות השונות ואיתור בעיות וצרכים קבוצתיים.
המיפויים הכיתתיים מאפשרים מתן מענה אישי וקבוצתי מיידי במהלך הלמידה.
זהו אמצעי שמסייע בבניית תוכניות אישיות וקבוצתיות לקידום התלמידים בתחום הלימודי.

ב. קורסי תגבור בחט"ע:
מתוך המיפויים התקופתיים בהם עולים הקשיים של התלמידים, ביה"ס ימשיך להציע קורסי תגבור לתלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות – בבחינת הזדמנות נוספת, על מנת לסייע לתלמידים המתקשים במקצועות השונים, ולהבטיח תעודת בגרות מלאה.

ג. לב"ם:
תוכנית לב"ם – לקראת בגרות מלאה הינה תוכנית הנותנת מענה לתלמידים עיוניים, המתקשים בלמידה במסגרת הכיתתית במקצועות הבגרות ולתלמידים שנכשלו בבחינות הבגרות במקצועות החובה.
הלמידה בתוכנית הלב"ם הינה בקבוצות קטנות של 5-7 תלמידים, תוך התאמת דרכי הלמידה לכל תלמיד בקבוצה. מורי התוכנית הינם מורי ביה"ס.
מטרת התכנית להגיש את התלמידים בהצלחה לבחינות הבגרות ולהגדיל את סיכויי התלמידים לזכאות לתעודת בגרות.
הפעלת התוכנית מותנית באישור משרד החינוך.

ד. מרתונים לפני בחינות:
בית הספר נערך לתוכנית תגבורים לפני בחינות הבגרות במקצועות השונים במסגרת השעות הפרטניות. צוותי המקצוע יקיימו ימים מרוכזים בסמוך למועדי הבחינות בהם יתגברו את התלמידים ויתנו מענה לשאלותיהם באמצעות מרכזי הלמידה אשר יופעלו לקראת הבחינות. אנו מאמינים כי תגבורים אלו יפתחו ערוצים נוספים לחיזוק הקשר בין המורה והתלמיד.

ה. פרויקט פר"ח לבגרות
בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון יוצמדו סטודנטים לתלמידים לשם סיוע לימודי במקצועות לבגרות. הקריטריונים לקבלת סטודנט פר"ח הינם מוטיבציה גבוהה ומחויבות התלמיד למפגשים קבועים לאורך השנה. הצוות המקצועי של ביה"ס – רכזי המקצוע והמורים מנחים ומלווים את הסטודנטים בעבודתם.

ו. פרויקט "נחשון"
פרויקט נחשון הינו פרויקט אינטרנט חדשני ויחיד מסוגו לו שותפים מט"ח, עיריית ב"ש ומשרד החינוך.
מטרת הפרויקט לחזק את התלמידים בלימודי המתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל.
במסגרת זו יקבל כל תלמיד חונך וירטואלי שילווה אותו במהלך כל השנה. הפגישות יהיו בימים קבועים מעבר לשעות הלימודים.
החונכים הינם סטודנטים מן הפקולטות הבכירות באוניברסיטאות בארץ והם עוברים הכשרה להנחיה במט"ח.
מערך התרגול נבנה בתאום מלא עם צוות מורי המתמטיקה בביה"ס ובהלימה עם תוכנית הלימודים.

ז. כיתות הצלחה – מבצעים לימודיים:
אוכלוסיית היעד:
אוכלוסיית היעד מאופיינת בהישגים נמוכים יחסית ליכולותיהם הלימודיות, אשר פוגמת במוטיבציה שלהם ובתפקודם הלימודי בביה"ס.
מטרת התוכנית ויעדיה:
חט"ב: אותרו תלמידים בעלי פערים לימודיים. נבנתה עבורם תכנית ומטרתה צמצום פערים והובלת התלמידים לרמת הישגים המתאימה לרמת כיתת האם, ובסופו של תהליך – השתלבות בקבוצות בגרותיות בחט"ע.
חט"ע: אותרו תלמידים בעלי פערים וקושי במיצוי יכולותיהם הלימודיות. בכל שכבה נפתחות שתי כיתות "הצלחה" (המחולקות לשלוש קבוצות לימוד) המלוות ע"י מתרגלים לצד מורים מקצועיים, במטרה להוביל את התלמידים לקראת זכאות לתעודת בגרות.

ח. נגישות להשכלה גבוהה:
מטרות התוכנית:
1. להביא לגידול משמעותי במספר התלמידים המתקבלים למחלקות יוקרתיות להשכלה גבוהה.
2. לשדרג באופן משמעותי את הישגי התלמידים כך שתעודת הבגרות תהיה איכותית ותאפשר עמידה בדרישות הסף של האוניברסיטאות.
פרויקט בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון ומשרד החינוך המאפשר לתלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה ויכולות למידה, להיחשף לתוכנית לימודים אקדמית המוצעת ע"י האוניברסיטה. הלימודים מתקיימים באוניברסיטה בימי ו' ומחייבים נוכחות והגשה לבחינות אשר בחלקם מקנים קרדיטציה לקראת לימודי תואר באוניברסיטה. בנוסף לומדים התלמידים בחטיבה בית ספרית את מקצועות הבגרות על מנת לשפר את הישגיהם.

ט. תוכנית "קרן עזריאלי":
התוכנית תתמקד בשכבה ח'-ט' ותיתן מענה לתלמידים בעלי מוטיבציה באמצעות תגבור לימודי במתמטיקה, באנגלית ובלשון. תוכנית הלימודים מתקיימת בשעות אחה"צ תוך מתן מענה גם למסגרת החברתית. במסגרת זו משולבים ההורים בבניית תוכנית מערכתית המטפחת סביבה תומכת המאמינה ביכולות התלמידים.

י. הפרויקט הלאומי:
הפרויקט מיועד לתלמידים משכבות ז'-י"ב בני העדה האתיופית. מטרת הפרויקט לתת מענה לימודי, חברתי ורגשי לאותם תלמידים על מנת להובילם להצלחה ולשילוב בחברה הישראלית בכלל ובביה"ס בפרט.
בחטיבת הביניים מתמקדת העשייה בצמצום פערים ובשיפור הישגים ובחטיבה העליונה מתמקדת העשייה בתגבורים במקצועות הבגרותיים.
במקביל משתתפים התלמידים בסדנאות, סיורים ופעילויות חברתיות שונות שהדגש המושם בהן הינו העצמה אישית.

יא. פרויקט פר"ח חט"ב:
במסגרת הפרויקט המשותף עם אוניברסיטת בן גוריון יוצמדו סטודנטים לתלמידים לשם סיוע לימודי חברתי ורגשי. הסטודנטים ילוו את התלמידים במהלך שנת הלימודים ויתמכו בהם במקצועות השונים ובהתאם לצרכי התלמידים.
יב. מרכז למידה:
מרכז הלמידה פועל שש שנים בבית ספרנו. בתחילת כל שנה נערך מיפוי של כלל התלמידים משכבה ז' ומתוכם מאותרים ילדים תת-משיגים. התלמידים יוצאים ללמוד במרכז למידה ומקבלים העשרה ותמיכה במקצועות לימוד מסוימים, עפ"י הצרכים ובהתאם לתוכנית הלימודים.
הלמידה במרכז נעשית בשיתוף פעולה עם המורים המלמדים בכתות הלימוד.

יג. תוכנית "מעברים" – מכינת שילוב
ביה"ס בשיתוף עם משרד החינוך מקיים מכינת שילוב לתלמידים בוגרי כתות ו' העולים לכתה ז'.
מטרות התוכנית:
- "ריכוך" המעבר והקלה על הלומדים במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים.
- יצירת קשר ראשוני בין הצוות החינוכי ובין התלמידים וכן בין התלמידים הבאים מבתי הספר השונים.

יד. תכניות מצוינות:
1. כתות מדעים ואמנויות:
במטרה לקדם את התלמידים המצטיינים בביה"ס נפתחו בביה"ס כתות מדעיות ואמנויות בשכבות ז'-ט' – כתת מדעים אחת בכל שכבה. בשכבות ז'+ח' מדעיות ואומנויות.
בשכבות י', י"א, י"ב – כתה מדעית אחת בכל שכבה אשר תוגש ל-5 יח"ל בפיסיקה ול-5 יח"ל במקצוע מדעי נוסף.
במסגרת לימודי הפיסיקה מתקיים שיתוף פעולה עם "מרכז רמון" באוניברסיטת בן-גוריון אשר מעמיד את המעבדות לפיזיקה לרשות התלמידים.
כמו כן ילמדו אנגלית לקראת 7 יח"ל.

2. יזמים צעירים:
מזה מספר שנים בית הספר בשיתוף "מכתשים אגן" מפעיל את פרויקט יזמים
צעירים עושים עסקים בקרב תלמידי שכבה ט'.
מטרת התוכנית היא לאפשר לתלמידי השכבה להתנסות בהקמת חברה, גיוס הון, הכנת תוכנית עסקית, בניית אב טיפוס, תהליכי יצור, שיווק ומכירה. כל זאת בהנחיית ובהדרכת מהנדסים מהשורה הראשונה מחברת "אגן מכתשים" אשר חרטה על דיגלה את נושא קידום המצוינות בקרב בני הנוער. חברת "אגן מכתשים" יחד עם הנהלת בית הספר רואים בפרויקט תוכנית חינוכית עסקית בעלת ערך רב. הליווי וההדרכה של אנשי עסקים המשמשים כמנחים עסקיים לתלמידינו מהווה דוגמא אישית.
מהנדסים בכירים המתפנים לתרום מזמנם ומניסיונם העשיר לבני הנוער, הרואים בהם מודל לחיקוי, הופכת את הלמידה למשמעותית ורלוונטית עבורם.
לצד פרויקטים נוספים הקיימים בביה"ס, מסגרת היזמים הצעירים מהווה עבור תלמידנו הזדמנות מיוחדת ויוצאת דופן, להתבלט ולהביא לידי ביטוי את כישרונותיהם ולעמוד בקדמת הבמה.
הקריטריונים הנדרשים מהתלמידים כדי להשתתף בתוכנית:
חשיבה יצירתית.
יכולת ניתוח אנליטית.
יכולת לשלב למידה ועמידה במטלות בית הספר תוך פינוי זמן לפיתוח חברה עסקית.
כושר ביטוי ופרזנטציה.
יכולת לעבודת צוות.
עמידה בלחצי זמן.
יכולת לעמוד במשימות קשות מבחינה רגשית.
הישגים נאים בלימודים.
התנהגות נאותה מכבדת ומכובדת.
יכולת לנהל משימות ולייצג את ביה"ס והעיר בכבוד.
התוכנית מהווה חוויה מיוחדת של למידה משמעותית אשר באמצעותה נחשפים כישורים וחוזקים תוך מיצוי היכולות והפוטנציאל האישי של כל תלמיד.
אנו מאמינים כי חווית ההצלחה תטביע את חותמה בעצוב אישיותו של התלמיד ובבניית חלומותיו.

3. במו"ט - בנות למדע וטכנולוגיה
מיועד לתלמידות מצטיינות משכבה ט'. הפרויקט מיועד לעודד בנות להגביר את
מקצועות המדעים באמצעות העצמה אישית, סדנאות מגדר וחשיפה מדעית.

4. דור העתיד להייטק
מיועדת לתלמידי שכבה ח' במקצועות המדעיים. מטרתה שילוב רעיונות מדעיים
ויצירתיים בתחום התעשייה.

בבית הספר, תיכון מקיף ו' פועלת תוכנית ייחודית של שילוב תלמידים עם לקות בשמיעה מהעיר באר שבע ומישובי הפריפריה, במסגרת רגילה.
במסגרת התוכנית משולבים תלמידים כבדי שמיעה וחרשים בכיתות שומעים על פני רצף השכבות ז'-יב'. שילוב זה, הנעשה על פי כישורי התלמיד והישגיו האישיים, מאפשר לתלמיד לקבל את אותן האפשרויות וההזדמנויות כמו עמיתיו השומעים. תלמידים לקויי שמיעה עם לקויות נוספות, לומדים בכיתות מיוחדות הנותנות מענה לצרכיהם המיוחדים.
השילוב מביא למפגש יומיומי בין התלמידים לקויי השמיעה לבין התלמידים השומעים.
בכתות האם נוצרת אינטראקציה לימודית וחברתית. התלמידים השומעים מסייעים לחבריהם במסירת אינפורמציה, העברת חומר לימודי, עזרה בשילוב חברתי וכדומה. סיוע זה מביא את התלמידים השומעים לרכישת ערכים כמו סבלנות, סובלנות, אחריות, שיפור התקשורת הבין אישית וכן, כבוד וקבלת השונה. ערכים אלה נרכשים באופן מעשי, מתוך צורך אמיתי לתקשר זה עם זה. בבית הספר קיימת התייחסות לצרכים הספציפיים של התלמידים לקויי השמיעה בתחומי תקשורת, שפה, הבנה והסעה של דיבור ופיתוח שרידי שמיעה. כמו כן קיימת התייחסות לצרכים השונים בתחומים אקדמיים, קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. בתחום החברתי מתקיימים שעורי הסברה בכתות המשלבות ותוכניות חברתיות על מנת לטפח הבנה וקבלה בין התלמידים השומעים לתלמידים לקויי השמיעה וכן טיפוח קבוצת שייכות.
בתחום הרגשי/טיפולי ניתן טיפול רגשי-חברתי באופן פרטני או כיתתי.
תחומי הטיפול: כישורי חיים, חינוך מיני, העצמה אישית, סוגיות בגיל ההתבגרות והדרכת הורים.
זאת, במטרה לאפשר לתלמידים לקויי שמיעה להגיע לתחושת מסוגלות וגיבוש זהות אישית בריאה ותורמת.
את התלמידים מלווה צוות פדגוגי מקצועי לחינוך מיוחד ולהוראת ליקויי שמיעה השולט בשפת הסימנים וכן צוות מורים מקצועיים, הנותן שיעורי תגבור ורוכש את שפת הסימנים בקורס במהלך השנה.
לסיכום – בית הספר התיכון מקיף ו' עונה על העיקרון המנחה - שילוב אמיתי. מתן סביבה המעניקה תחושת חירות ורווחה והמאפשרת התפתחות אופטימאלית לילד המיוחד.
יחד עם זאת ביה"ס מטפח קבוצת הזדהות אשר משמשת תמיכה לילדים ליקויי שמיעה ונותנת כוח על מנת להתמודד עם האתגרים שהמסגרת מציבה בפניהם.

פעילויות מתוכננות לשנה"ל תש"ע:
מעורבות חברתית: תלמידי י' לקויי שמיעה חונכים תלמידים צעירים לקויי
שמיעה מבי"ס מולדת.
התנדבות לצבא-כתרומה וכהכנה לצה"ל.
תרומה לקהילה לגופים שונים בעיר.
סדנאות בנושא לקות בשמיעה למורים- בימי הערכות.
קורס שפת סימנים למורים ולתלמידים בשמ"ע ב"ש.
"שבוע הדממה" אשר יכלול: שעורי הסברה לכלל כתות ביה"ס והפעלת
סדנאות בנושאים הקשורים ללקות בשמיעה (שפת סימנים, אודיולוגיה, צפייה מונחת בסרטים ועוד).
צפייה בטקס בהשתתפותם של תלמידי לק"ש.
חדר מורים לומד: סדנאות לצוות המיוחד בנושאים הקשורים להוראה
וללמידה של תלמידים לקויי שמיעה.

 
 
 
הרציונאל הפדגוגי של בית הספר
086435139  בית הספר התיכון השש שנתי מקיף ו' ע"ש קוהל   |   רחוב בית אל שכונה ט'  ת.ד. 3054 באר שבע   |   טלפון: 086420410  פקס

free web hit counter
free invisible web counter
 
הרציונאל הפדגוגי של בית הספר
הרציונל הפדגוגי  |  | הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות|      מועצת תלמידים       חזור לדף הבית
הרציונל הפדגוגי  |  | הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות|      מועצת תלמידים       חזור לדף הבית
הרציונל הפדגוגי  |  | הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות|      מועצת תלמידים       חזור לדף הבית
Copyright © 2010 by "מקיף ו' ע"ש קוהל באר שבע"  ·  All Rights reserved to Goel Drory  ·
meitalvav@walla.coml  דואר למזכירת המנהלת:
goeldrory@gmail.comדואר למנהל האתר:   mattym@walla.com דואר למנהלת בית הספר