פתיחת שנת הלימודים:
בבתי הספר העל-יסודיים, ביום שלישי, י"ב באלול התשס"ט, 1 בספטמבר 2009

.
ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התשס"ט עד ב' בתשרי התש"ע, 18-20 בספטמבר 2009. הלימודים יתחדשו ביום שני, 21 בספטמבר 2009, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התש"ע, 27-28 בספטמבר 2009. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התש"ע, 29 בספטמבר 2009, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התש"ע, 2 באוקטובר 2009, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התש"ע, 11 באוקטובר 2009. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התש"ע, 12 באוקטובר 2009, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

חנוכה: מיום ראשון, כ"ו בכסלו התש"ע, 13 בדצמבר 2009, עד שבת, ב' בטבת התש"ע, 19 בדצמבר 2009. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ג' בטבת התש"ע, 20 דצמבר 2009, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

ט"ו בשבט: שבת, ט"ו בשבט התש"ע, 30 בינואר 2010. ט"ו בשבט (חג האילנות) הוא יום נטיעות או טיולים. אם אין אפשרות לערוך נטיעות ו\או טיולים בגלל מזג האוויר, יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים לשיחות ולפעילויות חינוכיות הקשורות לט"ו בשבט. ט"ו בשבט חל השנה בשבת, ולכן אפשר להקדים את הנטיעות ליום חמישי.

פורים: הימים ראשון ושני, י"ד-ט"ו באדר התש"ע, 28 בפברואר עד 1 במרס 2010. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התש"ע, 2 במרס 2010, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

פסח: מיום ראשון, ו' בניסן התש"ע, 21 במרס 2010, עד יום שלישי (אסרו חג), כ"ב בניסן התש"ע, 6 באפריל 2010. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התש"ע, 7 באפריל 2010, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

יום העצמאות: יום שלישי, ו' באייר התש"ע (נדחה), 20 באפריל 2010. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התש"ע, 21 באפריל 2010, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

ל"ג בעומר: יום ראשון, י"ח באייר התש"ע, 2 במאי 2010. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התש"ע, 3 במאי 2010, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

יום ירושלים: יום רביעי, כ"ח באייר התש"ע, 12 במאי 2010. מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל.

חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'-ז' בסיוון התש"ע 18-20 במאי 2010. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התש"ע, 21 במאי 2010, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

פגרת קיץ:
בבתי הספר העל יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שני, ט' בתמוז התש"ע, 21 ביוני 2010.

ימי צום:
צום גדליה: יום ב', ג' בתשרי התש"ע, 21 בספטמבר 2009
, עשרה בטבת: יום א', י' בטבת התש"ע, 27 בדצמבר 2009,
תענית אסתר: יום ה' (הוקדם), י"א באדר התש"ע, 25 בפברואר 2010.

ימי זיכרון ממלכתיים:
ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה, המחנכים יקדישו בימים אלה חלק
מהשיעורים לזכר הנפטרים.

** יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: יום א', ל' בתשרי התש"ע, 18 באוקטובר 09.
** יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל (הוקדם): יום ה', י"א במרחשוון התש"ע, 29 באוקטובר 09.
** יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל: יום ב' ' בכסלו התש"ע, 23 בנובמבר 09.
** ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל: יום שני, י"א בטבת התש"ע, 28 בדצמבר 09.
** יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: יום חמישי, י"א באדר התש"ע, 25 בפברואר 2010.
** יום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה): יום שני, כ"ח בניסן התש"ע, 12 באפריל 2010.
** יום הזיכרון לחללי צה"ל (נדחה): יום שני, ה' באייר התש"ע, 19 באפריל 2010.
** יום הזיכרון לבנימין זאב הרצל ז"ל: יום ראשון, י"א באייר התש"ע, 25 באפריל 2010.


לוח הצילצולים

שעור ראשון08:15-09:00

שעור שני09:00-09:45

הפסקה 5 דקות – 09:45-09:50

שעור שלישי09:50-10:35

הפסקה 25 דקות – 10:35-11:00

שעור רביעי11:00-11:45

הפסקה 5 דקות - 11:45-11:50

שעור חמישי11:50-12:35

הפסקה 5 דקות – 12:35-12:40

שעור שישי12:40-13:25

הפסקה 10 דקות – 13:25-13:35

שעור שביעי13:35-14:20

הפסקה 5 דקות – 14:20-14:25

שעור שמיני14:25-15:10
 
 
 
לוח החופשות לשנת תש"ע

לוח הצלצולים לשיעורים ולהפסקות


חזור לדף ראשי


086435139  בית הספר התיכון השש שנתי מקיף ו' ע"ש קוהל   |   רחוב בית אל שכונה ט'  ת.ד. 3054 באר שבע   |   טלפון: 086420410  פקס

free web hit counter
free invisible web counter
חופשות ולוח צילצולים
הרציונל הפדגוגי  |  | הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות|      מועצת תלמידים       חזור לדף הבית
הרציונל הפדגוגי  |  | הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות|      מועצת תלמידים       חזור לדף הבית
Copyright © 2010 by "מקיף ו' ע"ש קוהל באר שבע"  ·  All Rights reserved to Goel Drory  ·
meitalvav@walla.coml  דואר למזכירת המנהלת:
goeldrory@gmail.comדואר למנהל האתר:   mattym@walla.com דואר למנהלת בית הספר
Copyright © 2010 by "מקיף ו' ע"ש קוהל באר שבע"  ·  All Rights reserved to Goel Drory  ·
meitalvav@walla.coml  דואר למזכירת המנהלת:
goeldrory@gmail.comדואר למנהל האתר:   mattym@walla.com דואר למנהלת בית הספר