הרציונל הפדגוגי של ביה"ס ויעדיו

מטרת העל של בית הספר, היא להביא לידי כך, שכלל התלמידים יסיימו את לימודיהם, תוך מימוש הפוטנציאל האישי וזאת כדי לאפשר מוביליות, ערכיות ושייכות חברתית בעתיד.

מטרה זו תושג תוך התמקדות בשלושה תחומים עיקריים:
פיתוח מצויינות, צמצום פערים והשגת תעודת בגרות איכותית.

יצירת אקלים חינוכי מונע אלימות, המקדם מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית.
יעד ההכלה - הרחבת יכולת ההכלה של תלמידים בעלי צרכים ייחודיים וקידומם.

יעדים:
טיפוח תרבות ואקלים בית ספרי, המונע אלימות ומקדם מעורבות חברתית קהילתית אזרחית.
קידום ושיפור הישגים לימודיים, בדגש על מיצוי היכולות והובלה למצויינות לאקדמיה.
צמצום פערים בהישגים לימודיים, קידום אוכלוסיות חלשות, טיפוח וקבלת השונה והגברת כוח ההתמדה
טיפוח כוח הוראה מקצועי ומיומן, לצד קידום מקצוע ההוראה ומעמד המורה.
שיפור איכות ההוראה ודרכי הלמידה, באמצעות תשתיות טכנולוגיות מתקדמות.

טיפוח תחושת שייכות ומחויבות למדינה ולעם והוקרת המורשת והתרבות.
ניצול מקסימאלי של זמן הלימוד, תוך הפחתת היקף היעדרות מורים ותלמידים.

עקרונות מנחים:  
כול אחד יכול להצליח.

לא מוותרים על אף אחד ולא מוותרים אף לא לאחד.
חינוך ערכי לצד הישגים לימודיים.
יצירת תנאים לשיח בין כול באי בית הספר.

מתן הזדמנות לביטוי עצמי במגוון תחומי האומנויות

קידום ושיפור הישגים לימודיים בדגש על מיצוי היכולות
והובלה למצויינות עד לאקדמיה.
תוכניות ברצף השש שנתי

מיפויים דינאמיים
המיפוי הדינאמי, הינו כלי המשרת את הצוות החינוכי בבואו לנתח הישגים, לבחון הטמעת חומר לימודי ולאתר קשיים וצרכים רלוונטיים.
המיפוי הדינאמי מתקיים לאורכו של כל תהליך הלמידה ומהווה בסיס לבניית תכניות עבודה לכיתות, קבוצות ולתלמידים בודדים.
ניתן לחלק את המיפויים הדינאמיים לשניים:
המיפוי המקצועי
- הנערך ע"י מרכז המקצוע, ומטרתו לעקוב אחר הטמעת מיומנויות, התקדמות תלמידים והספק חומר הלימוד.
המיפוי הכיתתי/שכבתי -  הנערך ע"י מחנך הכיתה ורכז השכבה, ומטרתו לסייע בבניית תכניות אישיות לקידום התלמיד, ומהווה בסיס להכנת המועצות הפדגוגיות.


מבחני רוחב

לאורך השנה, נבנה בכל השכבות לוח מבחנים, אשר בו משובצים מבחני רוחב, במקצועות הלימוד אשר נקבעו מראש.
מטרת מבחני הרוחב, היא לאפשר לרכזי המקצוע ולצוותים המקצועיים, בקרה והערכה מהימנה, לעבודת המורים ולהישגי התלמידים וכן מתן מענה לתלמידים בעלי התאמות לימודיות.
מבחני הרוחב הינם אמצעי למדידה ולהערכה של הספק חומר הלימוד ועמידה בתכנית הלימודים.
תוצאות מבחני הרוחב, נבחנות ומנותחות ע"י הרכז והצוות המקצועי, ועל בסיסן נבנות תכניות עבודה רלוונטיות.

הקטנת קבוצות לימוד
ביה"ס מאמין, כי בכדי לאפשר מוביליות של תלמידים וקידום הישגים, על כל תלמיד לקבל את המענה התואם את צרכיו. כתות האם בביה"ס מונות 32-36 תלמידים.
כמו כן, אנו פועלים מתוך הנחה זו, לחלוקת התלמידים לקבוצות לימוד קטנות במספר רב של מקצועות לימוד ככל שניתן: מתמטיקה, אנגלית, מדעים, ערבית ומקצועות הגברה בחטה"ע.

עתודה מדעית טכנולוגית
בשנת הלימודים תשע"ג תפעלנה שלוש כיתות עתודה מדעית טכנולוגית, בשכבות ז' - ח' ו- יא' (מסלול צומח).
מטרת מסלול העתודה הטכנולוגית, להגדיל
באופן משמעותי את ההיקף והאיכות של הבוגרים המסיימים עם "תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית".
להלן עיקרי התוכנית:
התלמידים המשתתפים בתוכנית, לומדים מתמטיקה ושני מקצועות מדעיים נוספים ברמת 5 יח"ל. 

התלמידים המשתתפים בתכנית, לומדים תכנית תוספתית המהווה האצה, הרחבה, העמקה והעשרה בתכנים המדעיים, הטכנולוגיים והמתמטיים, הנלמדים בתכנית הלימודים הרגילה.
דרישות גבוהות ובלתי מתפשרות מהתלמידים, תוך מתן תמיכה ברמה הלימודית, האישית, הרגשית וההתנהגותית.

תלמידים המשתתפים בתוכנית זו, משכבה יא', משתתפים בתוכנית הנגישות להשכלה גבוהה, בימי שישי.

תלמידי הכתה משתתפים בתוכנית העשרה מחוץ לכותלי בית הספר.


עתודה מדעית נחשון
בשנה"ל תשע"ג תפתחנה שתי כיתות עתודה מדעית נחשון - מסלול מצויינות בליווי תוכנית תלפיות.
תוכנית הלימודים במסלול זה מבוססת על פיתוח מקביל ומאוזן של שלושה בסיסי כוח: השכלתי, ערכי ואישי.
במסגרת מסלול זה, ישלבו התלמידים לימודים בתוכנית הלימודים הרגילה ויום העשרה אחד בשבוע, אותו מוביל מחנך הכיתה.
המחנך הינו המנהיג בכיתה והוא מהווה ציר מרכזי בתהליך אותו עוברים התלמידים לאורך שלוש השנים.
דמות הבוגר של תוכנית זו הינה, תלמיד בעל מיומנויות שפתיות מצוינות ובעל אופקים רחבים, המגובים בערכים ובהתנהגות להתפתחות אישית מגוונת. תלמיד מחויב ומודע לסביבה, לקהילה, לעם ולמדינה.

תוכנית מגשימים
תוכנית זו, פרי יוזמה משותפת של קרן רש"י, אגף המודיעין של צה"ל, משרד החינוך מחוז דרום ועיריית באר שבע, הינה תכנית מצויינות, המיועדת לתלמידי תיכון בדרום הארץ. התכנית שמה לה למטרה, לפתח מומחי מחשבים ומומחי סייבר, אשר עם גיוסם לצה"ל, יוכלו להשתלב בשירות ערכי ואיכותי ביחידות העילית הטכנולוגיות.
התכנית מיועדת לתלמידי כתות ט' עד יב', בני נוער מוכשרים, שאפתניים ובעלי רמת אינטליגנציה גבוהה, אשר יוכשרו להיות מומחים מהדרגה הראשונה בתחומי הליבה של התכנית.
משתתפי התכנית, יקבלו הכשרה מקצועית בתחומי התקשורת והמחשבים, ממורים מומחים בתחומים הללו, על פי תכנית הלימודים המוכוונת ע"י אגף המודיעין. מבחר קורסים מהתכנית: רשתות, מערכות הפעלה, אבטחת מידע, אסמבלי ועוד.
התכנית תופעל בבית יציב בבאר שבע, כשהלימודים בה יתקיימו במהלך השנה בשעות אחה"צ (מעבר לשעות הלימודים בביה"ס) ובחופשות השנתיות (קיץ, פסח וסוכות).
התכנית תכלול פעילויות מגוונות נוספות כגון: פעילויות חברתיות, טיולים וביקורים בחברות העוסקות בתחומים הנלמדים וביחידת אמ"ן, השתתפות בתחרויות מחשבים בארץ ובחו"ל ועוד.
בוגרי התכנית יזכו בידע ובמקצוע מתקדם, מתגמל ומבוקש מאוד. תיווצר להם הזדמנות טובה יותר לעבור את מיוני הצבא ולהשתלב במסגרת שירותם הצבאי ביחידות העילית באמ"ן (יחידה 8200 של חיל המודיעין) ובצה"ל. משם הם יוכלו להמשיך ולהתפתח בתחומים אלו בצה"ל ובחברות ההיי-טק. בעתיד, תיבחן ותיבדק האפשרות למתן זכאות אקדמית בגין הלימודים בתכנית.

מיכא"ל
שיטת מיכא"ל, היא טכנולוגיית למידה, מודעות והעצמה אישית יחידה מסוגה בעולם, העוסקת במימוש גבוה יותר של הפוטנציאל האישי בקרב לומדיה.
במפגשים המתקיימים לאורך השנה ומועברים ע"י מנחים חיצוניים מטעם פרויקט מיכא"ל, עוסקים חברי הקבוצה במגוון רחב של נושאים, הקשורים באופן ישיר ועקיף ללמידה ולמיצוי עצמי, באופן שיביא למצויינות.
מטרת התוכנית, ליצור שינויי ולהביא למודעות התלמיד מושגים כגון מוטיבציה, דימוי עצמי, אוריינטציית  עתיד, בטחון עצמי וכדומה.
במהלך התוכנית נחשפים התלמידים לנושאים כגון:
חיזוק משמעותי במיומנויות למידה, כהכנה לבחינות הבגרות.
פיתוח סקרנות ועניין בתחומי ידע רבים, שאינם נלמדים בביה"ס.
לימוד ייחודי של נושאי מפתח באנגלית כגון: זמנים, אוצר מילים, יכולת התבטאות וכדומה.
פיתוח מיומנויות ביטוי עצמי אומנותי.
פיתוח חשיבה מתמטית ויכולת התמודדות עם בעיות בתחום.
פיתוח ותרגול חשיבה יצירתית.
חשיבה מדעית מודרנית.
הקניית מיומנויות זיכרון.
הקניית מיומנויות לקריאה מהירה ולפענוח הנקרא.
הקניית מוטיבציה ללימודים גבוהים.
הכנה לשירות צבאי/לאומי.
פיתוח אחריות חברתית וקהילתית.


תקשוב המאה ה-21
מטרת תכנית התקשוב הלאומית היא להתאים את מערכת החינוך למאה ה-21 ולהוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר, תוך כדי הטמעה של טכנולוגיית המידע.
הצורך להתאים את מערכת החינוך למאה ה-21 נובע מכמה גורמים:
צמצום הפער הדיגיטלי הגלובלי.

התאמה ועמידה בסטנדרטים בינלאומיים - במהלך 2013 יעמדו תלמידי ישראל בבחינה בין לאומית הבודקת מיומנויות.
שילוב התקשוב בחינוך יוביל, לצמצום הפער בין בתי הספר "לעולם התלמיד",פער שעלול לפגוע ברלוונטיות של בתי הספר בחיי התלמיד.
הכנת בוגרי מערכת החינוך לדרישות עולם העבודה והאקדמיה של המאה ה-21.
תוכנית זו תביא לשיפור בהוראה בהיבטים הבאים: 
שיפור מיומנויות המורים.

התאמת ההוראה לשונות התלמידים.
משוב בזמן אמת.
רצף למידה בכיתה ובבית וחיזוק הקשר בין הבית לבית הספר.
רכישת מיומנויות הרלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה-21.
שבירת מחיצות בין בית הספר לעולם החיצון באמצעות, שימוש מרבי, אך מושכל בטכנולוגיה, על מנת לקדם את תהליכי ההוראה, הן ברמה הפדגוגית והן ברמת הניהול הפדגוגי.  086435139  בית הספר התיכון השש שנתי מקיף ו' ע"ש קוהל   |   רחוב בית אל שכונה ט'  ת.ד. 3054 באר שבע   |   טלפון: 086420410  פקס
לוח ההודעות האלקטרוני
לחץ להורדת תוכנת משו"ב
free web hit counter
ברוכים הבאים לאתר בית הספר התיכון השש שנתי
מקיף ו' ע"ש קוהל- באר שבע
Copyright © 2010 by "מקיף ו' ע"ש קוהל באר שבע"  ·  All Rights reserved to Goel Drory  ·
meitalvav@walla.coml  דואר למזכירת המנהלת:
goeldrory@gmail.comדואר למנהל האתר:   mattym@walla.com דואר למנהלת בית הספר
מבקר מספר
מערכת שעות כלל בית ספרית
הרציונל הפדגוגי  |  הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות  |    מועצת תלמידים   |    חזור לדף הבית
הרציונל הפדגוגי  |  הורדת תוכנת משו"ב  |   לוח הטרמינל |   אלבום הוידאו   |   אלבום התמונות  |    מועצת תלמידים   |    חזור לדף הבית