השינוי בחוק ההסדרים: למה הוא כל כך חשוב?

חוק ההסדרים הוא בעצם אוסף של הצעות חוק שמשרד האוצר כורך יחד לכדי הצעת חוק אחת גדולה שאותה מגישים לאישור הממשלה, ולאחר מכן לאישור הכנסת, ביחד עם תקציב המדינה. אחד מהנושאים החשובים ביותר שאליו מתייחסים בחוק ההסדרים הוא נושא של התחדשות עירונית שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות, לא מעט בזכות קידום ממשלתי מסיבי לטובת קידום של התוכנית הזו והסרה של חסמים בירוקרטיים אשר משפיעים על אישור התוכנית. מהו השינוי בחוק שאושר לאחרונה ומדוע הוא מהווה קפיצת דרך משמעותית? אנחנו כאן עם הפרטים.

חוק ההסדרים – השינוי שמעניק לאדריכלים את הכוח לחתום

אחד מבעלי התפקידים החשובים ביותר בתהליך של התחדשות עירונית הוא כמובן זהות האדריכל. בין אם מדובר בבניין תמ"א 38 או התחדשות עירונית המבוססת על פינוי בינוי, אדריכל הינו דמות מפתח אשר אחראי על התכנון הראשוני ועד לאישור התוכניות. השינוי בחוק ההסדרים שנכנס לתוקף בשנת 2021 מתייחס לתפקידו ומאפשר לו מתוקף תפקידו לקבל אישור לרישוי עצמי אשר במסגרתו אדריכלים יורשו לחתום על מתן ההיתר, מבלי שיתרחש צוואר בקבוק אשר ישפיע על התקדמות הפרויקט. דעתו של האדריכל בנושא חוק ההסדרים היא חיונית מאחר והוא בעל תפקיד משמעותי, ועל כן ההתייחסות ומתן ההיתר לאדריכלים מנוסים אשר יחתמו על היתר הבנייה, וזאת במקום הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שהייתה עד לפני כן אמונה על הנושא הזה.

צריך להבין כי לא כל אדריכל רשאי לחתום אלא רק אדריכלים שקיבלו הסמכה בתחום והוא בעלי ניסיון של למעלה מחמש שנים בתחום, כאשר רק אדריכל אשר הגיש מעל ל-5 בקשות בעבר רשאי לחתום. יחד עם זאת, לרשות המקומית נשמרת הזכות להעיר אודות התוכנית בפרק זמן של כ-30 יום, כאשר במידה ולא נשלחו הערות הפרויקט יתחיל להתקדם, וזאת כאמור מתוך מטרה לפתוח את צוואר הבקבוק וכן להוביל ליצירה של מענה המגיע לידי ביטוי באמצעות קידום של תוכניות בנייה, ואישורן בהקדם.

 

 

שינוי ממשי בעולם ההתחדשות העירונית

בעקבות עתודות הבנייה המועטות במדינת ישראל וכן יוקר הדיור שנוצר בין היתר על רקע של ביקושים גבוהים, ממשלת ישראל ביחד עם הרשויות המקומיות מקדמות תוכנית של תמ"א 38 לצד פינוי בינוי, כחלק מבנייה של יחידות דיור במקומות מבוקשים במרכז, אך גם בפריפריה. השינוי בחוק ההסדרים הוא בעל משמעות מאחר והוא נועד לקצר את זמן מתן ההיתר, וכן לאפשר לצוואר הבקבוק הבירוקרטי בענף הבנייה. כמי שרואים בתהליך הזה כחלק משמעותי מאוד מהגדלת היצע הדירות, היכולת של האדריכל מוסמך לחתום על התב"ע היא בעלת משמעות גם בעבור הדיירים וגם בעבור היזם אשר יכולים לקדם את התהליך. על פי דוח מבקר המדינה משך הזמן הטכני לקליטת הבקשות בשנים קודמות היו ארוך בכ-50 יום מאשר במדינות אחרות באירופה, ועל כן קידום של תיקון זה לצד תיקונים נוספים מהווה בשורה ממשית בעולם ההתחדשות העירונית ובוודאי כאשר מדובר באישור תהליכים שנועד לחולל שינוי בענף הנדל"ן.

לסיכום

התיקון אשר אושר לאחרונה מתייחס למתן סמכויות בעבור בעלי מקצוע כמו למשל אדריכלים, וזאת מתוך מטרה לקצר את הליך הגשת התוכנית ואישורה אל מול הועדה המקומית. הסרת חסמים נועדה להוביל ליצירה של מענה המגיע לידי ביטוי בקיצור ממשי בבירוקרטיה הכרוכה בתחום אף לאפשר  לקדם תהליכים בענף הבניה, כחלק מהבנה כי בירוקרטיה היא בעלת אספקט שמשפיע מאוד לא רק על חיי הדירים אלא גם על היזמים ועל המרקם העירוני.